Колоквіум ( перевірка теоретичних знань з математики, отриманих учнями в І семестрі).

Про матеріал

Даний матеріал містить теоретичні запитання у формі екзаменаційних білетів. У кожному з білетів міститься 12 запитанoь, які стосуються тем вивчених у першому семестрі учнями з математики

Перегляд файлу

Білет 1

Знайдіть усі дільники числа 18.

1. Що називають дільником числа?

2. Скільки дільників має число 18?

3. Назвіть найбільший дільник числа 18.

4. Назвіть найменший дільник числа 18.

5. Назвіть число, яке не є дільником числа 18.

6. Яке число не може бути дільником для усіх чисел?

7. Яке число є дільником для усіх чисел?

8. Назвіть дільники числа 63.

9. Назвіть число яке має лише один дільник.

10. Як називають числа, що мають лише два дільники?

11. Наведіть приклад числа, яке має тільки два дільники.

12. Яке натуральне число називають кратним числу а?

 

Білет 2.

Укажіть на які числа ділиться число 75

1. Скільки дільників має число 75?

2. Сформулюйте ознаку подільності натуральних чисел на 2.

3.  Які два дроби називають взаємно оберненими?

4. Сформулюйте ознаку подільності натуральних чисел на 3.

5. Сформулюйте ознаку подільності натуральних чисел на 9.

6. Сформулюйте ознаку подільності натуральних чисел на 10.

7. Назвіть числа, які називаються парними, непарними?

8. Навести приклади парних, непарних чисел.

9. Що називають дільником числа?

10. Яке число називається простим?

11. Розкладіть число 75 на прості множники.

12. Назвіть число кратне числу 75.

 

Білет 3.

Розкладіть число 90 на прості множники

1. Які числа називаються простими, складеними?

2. Наведіть приклади простих і складених чисел

3. Поясніть, як розкласти число на прості множники.

4. Назвіть найменше, найбільше просте число.

5. Чи може просте число мати 3 дільники?

6. Назвіть найбільший дільник числа 75.

7. Що називають дільником числа?

8. Сформулюйте ознаку подільності натуральних чисел на 10.

9. Простим чи складеним є число 1?

10. Як за записом натурального числа визначити ділиться воно на 3 чи ні?

11. Яке число називають найбільшим спільним дільником двох чисел?

12. Що називають кратним числа, назвіть число кратне 90.

 

 

 

Білет 4.

Знайдіть спільні дільники чисел 8 і 12

1. Що називають дільником числа?

2. Скільки дільників має кожне з поданих чисел?

3. Назвіть найбільший дільник кожного з даних чисел .

4. Назвіть найменший  дільник кожного з чисел.

5. Назвіть число, яке  не є дільником цих чисел.

6. Назвіть найбільший дільник числа 75.

7. Назвіть числа, які називаються парними, непарними?

8. Сформулюйте ознаку подільності натуральних чисел на 10.

9. Назвіть число яке має лише один дільник.

10. Що означає скоротити дріб?

11. Що називають кратним числа?

12. Який дріб називається правильним?

 

Білет 5.

Знайдіть НСД чисел 15 і 60.

1. Яке число називають найбільшим спільним дільником двох чисел?

2. Скільки дільників має кожне з поданих чисел?

3. Назвіть найбільший дільник кожного з даних чисел .

4. Назвіть найменший  дільник кожного з чисел.

5. Як знайти НСД двох чисел?

6. Що називають дільником числа?

7. Як за записом натурального числа визначити ділиться воно на 3 чи ні?

8. Які два числа називають взаємно простими?

9. Чи є 15 і 60 взаємно прості числа?

10. Що називають кратним числа? Назвіть число кратне 15.

11. Сформулюйте основну властивість дробу.

12. Який дріб називається неправильним

 

Білет 6.

Знайдіть НСК чисел 18 і 12

1. Як знайти НСД двох чисел?

2. Що називають дільником числа?

3. Що називають кратним числа? Назвіть число кратне 15.

4. Чи є число 48 найменшим спільним кратним для поданих чисел?

5. Які два числа називають взаємно простими?

6. Сформулюйте ознаку подільності натуральних чисел на 10.

7. Назвіть числа, які називаються парними, непарними?

8. Навести приклади парних, непарних чисел.

9. Як знайти НСК двох чисел?

10. Подайте 0,2 у вигляді звичайного дробу.

11. Чи може кратне числа бути меншим за саме число?

12. Які числа називаються простими, складеними?

 

 

 

Білет 7.

Скоротіть дріб

1. Чому дорівнює чисельник даного дробу?

2. Чому дорівнює знаменник даного дробу?

3. Що означає скоротити даний дріб?

4. Що називають дільником числа?

5. Назвіть дільники чисельника і знаменника даного дробу.

6. Назвіть спільні дільники чисельника і знаменника даного дробу. 

7. Сформулюйте основну властивість дробу.

8. Чи є рівними дроби і ? відповідь обгрунтуйте.

9. Який дріб називається правильним, неправильним?

10. Як за записом натурального числа визначити ділиться воно на 3 чи ні?

11. Які два числа називають взаємно простими?

12. Який дріб називається нескоротним?

Білет 8.

Знайдіть суму двох дробів і .

1.Сформулюйте правило зведення дробів до спільного знаменника.

2. Як знайти додатковий множник?

3. Як порівняти дроби з різними знаменниками?

4. Як додати два дроби з рівними знаменниками?

5. Розкладіть знаменники дробів на прості множники.

6. сформулюйте основну властивість дробу.

7. Що називається кратним натурального числа?

8. Сформулюйте ознаку подільності на 5.

9. Як перевести звичайний дріб в десятковий?

10. Як виконується множення звичайних дробів.

11. Назвіть спільні дільники чисельника і знаменника.

12. Як знайти дріб від числа.

 Білет 9

Знайдіть значення виразу

1. Як відняти два доби з різними знаменниками?

2. Як відняти два дроби з однаковими знаменниками?

3. Який звичайний дріб називають неправильним, який правильним?

4. Як подати 5 у вигляді звичайного дробу?

5. Назвіть дільники знаменника дробу?

6. Назвіть кратні знаменника дробу.

7. Які два дроби називають взаємно оберненими?

8. Як записати число обернене до даного?

9. Як перевести мішане число в неправильний дріб?

10. Сформулюйте ознаку подільності на 3.

11. Сформулюйте ознаку подільності натуральних чисел на 2.

12. Як поділити два дроби?

 

 Білет 10

Знайдіть значення виразу

1. Як додати звичайний і десятковий дроби?

2. Як записують десятковий дріб?

3. Заокругліть до десятих, сотих, тисячних.

4. Сформулюйте основну властивість дробу.

5. Назвіть дільники знаменника дробу?

6. Назвіть кратні знаменника дробу.

7. Який дріб називається правильним?

8. Що означає скоротити дріб?

9. Які дроби називаються взаємно оберненими?

10 Що означає відняти дроби з різними знаменниками?

11. Як звести дроби до спільного знаменника?

12. Як відняти дріб від цілого числа?

 

Білет 11

Знайдіть значення виразу при .

1.Сформулюйте правило зведення дробів до спільного знаменника.

2. Як знайти додатковий множник?

3. Як порівняти дроби з різними знаменниками?

4. Як додати два дроби з рівними знаменниками?

5. Чи може просте число мати 3 дільники?

6. Назвіть найбільший дільник числа 75.

7. Які два дроби називають взаємно оберненими?

8. Як записати число обернене до даного?

9. Навести приклади парних, непарних чисел.

10. Як виконується множення звичайних дробів.

11. Наведіть приклад числа, яке має тільки два дільники.

12. Бал в подарунок))).

Білет 12

Знайдіть НСД чисел 25 і 65.

1. Яке число називають найбільшим спільним дільником двох чисел?

2. Скільки дільників має кожне з поданих чисел?

3. Назвіть найбільший дільник кожного з даних чисел .

4. Назвіть найменший  дільник кожного з чисел.

5. Як знайти НСК двох чисел?

6. Які числа називають взаємно простими?

7. Як за записом натурального числа визначити ділиться воно на 3 чи ні?

8. Які два числа називають взаємно простими?

9. Чи є 15 і 60 взаємно прості числа?

10. Що називають кратним числа? Назвіть число кратне 25.

11. Сформулюйте основну властивість дробу.

12. Який дріб називається неправильним?

 

docx
Додано
8 лютого 2018
Переглядів
719
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку