Комбінований урок: "Що таке культурна спадщина"

Про матеріал
З’ясувати сутність поняття культурна спадщина, учити з повагою і любов’ю ставитися до надбань українського народу
Перегляд файлу

Тема. Що таке культурна спадщина.

Я і Україна

Читання

Трудове навчання

Образотворче мистецтво

Мета проекту:

з’ясувати сутність поняття культурна спадщина;

 • продовжувати знайомство з правилами поводження у громадських місцях, з правилами безпечної поведінки на дорогах і вулицях;
 • учити з повагою і любов’ю ставитися до надбань українського народу та ін­ших народів світу;
 • розвивати вміння дітей самоорганізовуватися, планувати свої дії, узагальню­вати результати роботи, шукати різні джерела інформації;
 •       виховувати допитливість та інтерес до історії і культури рідного краю. Проблема. Що таке культура, культурна спадщина? Яку людину називають куль­турною? .

Обладнання: ілюстрації за темою уроку, дитячі малюнки, поробки, презентація «Культурна спадщина України» (електронний носій).

Тривалість: 2 тижні.

Завдання проекту:

 •       з’ясувати сутність поняття культурна спадщина;
 •       з’ясувати, що містить у собі культура;
 • ознайомити з видами мистецтва: архітектурою, літературою, театром, музи­кою, кіномистецтвом;
 • ознайомитися з творами поетів, письменників, музикантів, художників про Україну;
 • спробувати свої можливості у написанні віршів, у виготовленні коробок з паперу, пластиліну, у малюванні;
 • провести опитування "Чи знаєте ви, що належить до культурної спадщини нашого народу?".

Рекомендації до уроку.

 1.   Заздалегідь пропоную учням сформувати творчі групи, які працюватимуть у різ­них напрямах:

група- "Пізнайки" - досліджуватимуть питання: «Що належить до культурної спадщини?»

група — "Промінчики" — виготовлятимуть поробки з паперу, пластиліну, нама­люють малюнки, складатимуть віршики, твори про Україну

група — "Пошуковці" — шукатимуть твори, вірші, фото, ілюстрації, музику група — "Журналісти" — проведуть опитування "Чи знаєте ви, що належить до культурної спадщини нашого народу?".

Хід уроку

 1.   Організаційна частина.

Усміхніться один одному і привітайтесь до гостей. Роботи в нас дуже багато і тому пропоную - не просто слухати, а чути; не просто дивитись, а бачити; не про­сто відповідати, а міркувати; дружно і плідно працювати.

 1.    Повідомлення теми і мети уроку.

- Сьогодні у нас звітний урок за проектом " Що таке культурна спадщина ", про свої здобутки звітуватимуть наші учні, які працювали за напрямками: "Пізнай­ки", "Пошуковці", "Промінчики" і "Журналісти".

 1.   Мотивація навчальної діяльності та визначення провідної проблеми.
 •   Сьогодні урок у нас незвичайний ще й тим, що ми вирушаємо в мандрівку стежками України. Про мету наших мандрів ви здогадаєтесь, як складете з розси- панки слова. (У кожного учня є кольоровий кружечок з літерою; на дошці при­кріплюємо ці кружечки, складаючи речення "Культурна спадщина України").
 1.   Постановка проблеми.
 •   Кілька днів тому ми провели опитування в нашій школі серед учнів почат­кових класів «Чи знаєте ви, що належить до культурної спадщини нашого наро­ду?». На жаль, не всі учні змогли відповісти на наше запитання, у багатьох воно викликало певні труднощі. То ж пропонуємо вам сьогодні приєднатися до нашої подорожі і більше дізнатися про те, що ми отримали у спадок від попередніх поко­лінь.
 •   Ми з вами вже говорили про те, яку людину називають культурною. Зга­дайте визначення, хто така культурна людина.

Учні:

 • культурною може вважатися освічена людина, яка знає і, найголовніше, ви­конує правила поведінки; знання людина набуває у процесі навчання, засво­єння основ наук, самоосвіти;
 • культурна людина вміє цінувати прекрасне; вона розуміється на творах мис­тецтва, розбирається в архітектурі, милується пам’ятками минулого, цінує гарну музику, зі смаком одягається, багато читає;
 • культурна людина знається на добрі і злі; бо добро - це завжди прекрасне, а зло - потворне.

Вчитель: Отже, культура містить у собі і науку, і освіту, і мистецтво. Чим більше людина має знань з основ наук, чим краще вона орієнтується в мистецтві, тим ця людина культурніша. Така людина цінує надбання людства, зберігає культурну спадщину свого народу.

Створення проблемної ситуації.

 •   Що ж ми відносимо до культурної спадщини? Сьогодні, працюючи над ці­єю проблемою, ми спробуємо дати відповідь на це запитання
 1.   Фронтальна робота.

"Асоціативний куш".

 •   Що ви бачите, пригадуєте, уявляєте, коли чуєте слово культура^

МУЗИКА КАРТИНИ КНИЖКИ

АРХІТЕКТУРА ПАМ’ЯТНИКИ ВИНАХОДИ

КУЛЬТУРА

ТЕАТРИ КІНО МУЗЕЇ БІБЛІОТЕКИ

НАРОДНІ ЗВИЧАЇ, ОБРЯДИ, ТРАДИЦІЇ

- Молодці, багато знаєте про культуру. Дійсно, людина створює музику, пи­ше картини, будує будинки, знімає кінофільми, досліджує, вивчає навколишній світ, історію свого краю... І так кожен народ і все людство. Усе, що протягом по­колінь створили люди - це і є культурна спадщина.

Робота з підручником (с. 76 - 77)

а) Читання статті вчителем;

б) Робота з текстом.

 •         Прочитайте, що належить до культурної спадщини народу?
 •         Чому ми повинні зберігати народні надбання?
 • Чи можна віднести до культурної спадщини реліквії вашої родини: вишиті сорочки, рушники, фотографії?
 • Роздивіться фотографію Михайлівського Золотоверхого собору. Яке у вас відчуття?

Вчитель:

Мистецтво існувало завжди. Українці здавна славилися своїми піснями, тан­цями. Наші предки створювали музичні інструменти, художники писали картини, розписували посуд, займалися вишивкою. Надзвичайно відомим на Україні є писа- нкарство - розписування великодніх яєць.

Розрізняється декілька видів мистецтва: образотворче мистецтво, архітекту­ра, література, театр, музика, кіно.

Звіт групи "Пізнайки".

Група дослідників "Пізнайки"приготувала цікаві повідомлення про види мисте­цтва

Вчитель: Що належить до образотворчого мистецтва?

 1.   й учень..

Образотворче мистецтво - це творчість художників, які пишуть картини. Учитель, (демонструє репродукції українських художників, дає короткі біографі­чні відомості)

 •    Що відносять до архітектури?
 1.    й учень.

Архітектура - це мистецтво будівництва. Видатними пам’ятками архітектури є Софійський собор у Києві, Успенський собор у Києві, Києво-Печерська Лавра. Багато пам’яток давніх часів залишилося у Львові, Чернігові.

Учитель (демонструє фото, репродукції, ілюстрації архітектурних пам ’яток)

 •    Яке мистецтво називають скульптурою?
 1.    й учень.

Скульптура - мистецтво створення пам’ятників, монументів, паркових ску­льптур. У кожному селі, місті можна спостерігати за витвором людських рук ... Учитель (демонструє фото, ілюстрації скульптурного мистецтва)

 •    А які пам’ятники ви можете назвати в нашому селі?
 •    Яке мистецтво називають музичним?
 1.    й учень.

Музичне мистецтво - це створення пісень, танцювальних мелодій. Розрізня­ють класичну, народну і сучасну музику.

Учитель: Українці славляться своєю пісенною культурою, наш народ створив ба­гато пісень, музичних інструментів. Серед них цимбали, сопілка, кобза, бандура (демонструю малюнки із зображенням музичних інструментів). Славиться наше мистецтво своїми танцями. Найвідоміший із них - гопак.

Відомим українським композитором-класиком був Микола Лисенко... (слу­хання диска). Кого із сучасних виконавців, композиторів ви могли б назвати?

...(слухання диска)

- Що ви можете розповісти про театральне мистецтво?

 1.              й учень.

Театральне мистецтво - це написання п’єс, постановка їх на сцені. У театрі задіяні актори, режисери, художники, костюмери та інші творчі професії Учитель (демонструє фото, ілюстрації акторів кіно, театру) Фізкультхвилинка

Сонечко прокинулось, потягнулось,

В різні боки повернулось.

Потім весело всміхнулось, Кругом себе обернулось. Діти стали танцювати,

Миле сонечко вітати.

Звіт групи "Пошуковці".

Група «Пошуковці»

1-й учень. Ми провели пошукову роботу і дізналися про твори письменників та поетів про Україну. Прочитали вірші, оповідання, легенди про нашу державу. Знайшли пісні, фото, ілюстрації.

Вчитель: Ви вже знайомилися з творчістю багатьох українських письменників, по­етів на уроках читання (демонстрація портретів). Пропоную послухати вірші, уривки з творів, які підготували наші пошуковці і розглянути виставку матеріалів, яку організували діти.

Виставка матеріалів, яку організували "Пошуковці".

Звіт групи "Промінчики".

Група «Промінчики»

Учитель.

До пошуковців приєднується наступна група "Промінчики". Це наші промі­нці, які роблять перші кроки на сходинках Творчості. Пропоную послухати розпо­відь «Софїївка», яку склала ....

Учениця.

Складаючи твір, я б хотіла, щоб він пробудив у ваших серцях добро, береж­ливість. Прослухайте мою розповідь.. (... читає твір)

Учитель.

Молодець! Гарна та повчальна твоя розповідь. Чи не захотілося вам на влас­ні очі побачити те, про що розповіла ... ?

Учитель: Пропоную надати можливість іншим учням продемонструвати, що вони створили.

Учні:

А я виготовив (ла) аплікацію, (поробку з паперу, з пластиліну, намалювала малюнок)

Вчитель:

Щоб народне надбання могли отримати майбутні покоління, ми повинні збе­рігати культурну спадщину, вивчати її ставитися до неї з повагою. Де ж ми стикає­мося з народними багатствами? (Відповіді учнів)

Так, це храми, бібліотеки, музеї, кінотеатри, театри, консерваторії, пам’ятники. І кожен з нас повинен знати, як поводитися в тому чи іншому місці.

Робота з підручником (с. 77)

 •       Що написано на дверях Михайлівського храму?
 •       Як треба поводити себе перед храмом, у храмі?
 •       Чому таке прохання до відвідувачів?
 •       Для чого відвідують храм?

Опрацювання пам’яток «Як поводитися в громадських місцях»

 • До театру та кінотеатру треба приходити охайно вдягненими, без запізнень. Проходити на місце слід обличчям до тих, хто сидить. Не можна показувати пальцями, їсти під час вистави чи кінофільму. Не слід розмовляти під час дії. У гардеробі хлопчики допомагають дівчатам одягнутися.
 • У музеї поводяться стримано, розмовляють дуже тихо чи пошепки. Розпо­відь екскурсовода треба слухати уважно, не перебиваючи його запитаннями, їх можна ставити після закінчення екскурсії. До екскурсовода близько не пі­дходять, а розташовуються так, щоб було вино і чути всім. Запам’ятайте: експонатів в музеї не можна торкатися руками.
 • У бібліотеці та читальному залі має бути тихо. Книги отримують за чергою. Вітатися і розмовляти з бібліотекарем треба спокійно і неголосно. Якщо ви побачили, що в книзі або журналі є зіпсовані сторінки, повідомте про це біб­ліотекаря. Книгу потрібно повернути у визначений бібліотекарем термін. Якщо ви загубили книгу, обов’язково зверніться до бібліотекаря за порадою, як вам відшкодувати втрату.

Вчитель: Ми з вами згадали місця, де зберігається культурна спадщина народу. Усі ці місця відвідує багато людей. Такі місця називаються громадськими.

 1.   Узагальнення та систематизація знань.

Робота в зошиті (с. ЗО - 31)

Гра «Що не так?»

* * *

Ми не знали, що в музеї

Є неписаний закон,

Він суворий, мов дракон: Хто торкнеться експонату Чи подряпає картину, То за це таку дитину

В фонд музейний без витрати Заберуть як експонат.

Потім аж на десять років

Вас поставлять у куток. Кажуть, певно, не про нас.

На концерт пішов наш клас. Почали шуміти зразу, В оркестрову яму лазить. «Це не діти - дикобрази!» - Кажуть, звісно, не про нас. Не ведуть нікуди нас. В школі сидимо давно, Мовчки дивимось в вікно. Не нахваляться на нас: «От так діти! От так клас!»

Перегляд презентації «Моя Україна» (використання мультимедійного центру)

1. Підсумок уроку.

Учитель:

 •       Про що дізналися на уроці?
 •       Чому треба дбати про культурну спадщину свого народу?
 •       Які місця називають громадськими?
 •       Чому потрібно дотримуватися правил поведінки в громадських місцях?
 •       Яку користь отримали від сьогоднішнього уроку?

У мене з'явилось бажання зберегти ... . Стала краще читати, декламувати вірші.

Більше спілкувалася з мамою, татом, бабусею, дідусем. Вони підтримали наш за­дум.

Навчились виготовляти ...

Навчились оцінювати свою роботу та роботу інших. Ознайомився з енциклопедією та навчився знаходити відомості. Навчився працювати з комп'ютером і дізнався, що таке Інтернет.

docx
Додав(-ла)
Харчук Тетяна
Додано
20 лютого 2020
Переглядів
461
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку