Комплексно-цільова програма методичної роботи Харківської гімназії № 82 «Науково-методична підтримка формування іміджу вчителя засобами портфоліо»

Про матеріал

Внутрішньошкільна комплексно-цільова програма «Науково-методична підтримка формування іміджу вчителя засобами портфоліо» розроблена для визначеня нової стратегії розвитку гімназії. Комплексно-цільова програма - це система діяльності з чітко визначеними метою, завданнями, прогнозованими результатами, збалансована щодо кадрових та інших умов, наявних ресурсів і невикорситаних резервів; один із розділів плану методичної роботи.

Перегляд файлу

Таукішева М.Б.,

заступник директора з НВР

Харківської гімназії № 82

 

Комплексно-цільова програма методичної роботи гімназії

«Науково-методична підтримка формування іміджу вчителя

засобами портфоліо»

 

Проблема: пошук ефективних засобів іміджування та самопрезентації в умовах навчального закладу.

Загальна мета: створити науково-методичні умови для формування позитивного особистісно-професійного іміджу вчителя засобами портфоліо.

Цілі-напрями:

 • цілеспрямувати та організувати роботу по формуванню іміджу вчителів засобами портфоліо;
 •  організувати науково-методичну підтримку вчителям для здійснення освітнього процесу в умовах розвитку електронного середовища навчання;
 • формувати методичну культуру вчителів в умовах впровадження технології портфоліо;
 • організувати експериментальну роботу в гімназії з проблеми іміджування засобами портфоліо;
 • здійснення моніторингу роботи педагогічного колективу гімназії із запровадження технології портфоліо;
 • організація методичного супроводу адаптації молодого вчителя та розвитку його професіоналізму;
 • створення умов для презентації вчителів гімназії поза межами закладу;
 • створення умов для формування педагогічної репутації вчителів та поширення їхнього педагогічного досвіду.

 

Комплексно-цільова програма

методичної роботи Харківської гімназії № 82 на 2018-2020 рр.

 «Науково-методична підтримка формування іміджу вчителя

засобами портфоліо»

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Розділ 1

Організація та координування діяльності методичних структур

Мета: цілеспрямувати та організувати роботу по формуванню іміджу вчителів засобами портфоліо

1

Організація роботи методичної ради, МО, творчих груп, опорних шкіл, постійно-діючих семінарів тощо

До 15 вересня

ЗДНВР, керівники методичних структур

2

Проведення засідань методичної ради з питань:

 • Про стан іміджотворчої діяльності в навчальному закладі
 • Про діяльність предметних методичних об’єднань з формування іміджу та репутації вчителів
 • Про портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку особистості
 • Про результати роботи цільового семінару «Використання сайту гімназії як засобу іміджування»
 • Про створення Веб-портфоліо вчителя
 • Про роботу творчої групи вчителів «Створи себе сам»
 • Про ефективність іміджування за допомогою портфоліо
 • Про створення портфоліо керівника гімназії

Про створення портфоліо гімназії

 

 

І семестр 2018/19 н.р.

ІІ семестр 2019/20 н.р.

 

І семестр 2018/19 н.р.

 

І семестр 2018/19 н.р.

 

І семестр 2018/19 н.р.

ІІ семестр 2019/20 н.р.

І семестр 2018/19 н.р.

ІІ семестр 2019/20 н.р.

ІІ семестр 2019/20 н.р.

 

ЗД з НВР

 

3

Проведення творчих звітів МО:

 • вчителів української мови та літератури
 • вчителів історії та правознавства
 • вчителів математики, фізики та  інформатики
 • вчителів природничого циклу
 • вчителів фізичної культури предмету «Захист Вітчизни та ОМЗ
 • вчителів початкової школи
 • вчителів філологічного напрямку
 • вчителів художньо – естетичного циклу

 

2018/19 н.р.

 

2018/19  н.р.

 

2018/19 н.р.

 

2018/19 н.р.

2019/20 н.р.

 

2019/20 н.р.

 

керівники ШМО

 

4

Організація участі та проведення районних практичних семінарів та методичних заходів на базі гімназії

За графіком РМК

ЗДНВР, керівники методичних структур

Розділ 2

Науково-методичне та інформаційно-нормативне забезпечення

освітнього процесу в гімназії

Мета: організувати науково-методичну підтримку вчителям для здійснення освітнього процесу в умовах розвитку електронного середовища навчання

1

Поповнення електронного банку та папок інформаційно-нормативного та навчально-методичного забезпечення з викладання предметів

Постійно

ЗДНВР, керівники методичних структур

2

Створення інформаційно-методичної папки – портфоліо «Сучасний урок»

2018/19 н.р.

керівники методичних структур

3

Створення банку електронних презентацій та програмно-педагогічного забезпечення «На допомогу вчителю»

2018/19 н.р.

керівники методичних структур

4

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Варіативний модуль: факультативи, спецкурси, курси за вибором»

2019/20 н.р.

ЗДНВР

 

5

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Тестовий контроль навчальних досягнень учнів у підготовці до ДПА та ЗНО»

2019/20 н.р.

керівники методичних структур

6

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Початкова школа: технології розвивального навчання»

2019/20 н.р.

керівники методичних структур

7

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Відкритий світ: переваги електронного середовища навчання»

2019/20 н.р.

керівники методичних структур

8

Поповнення картотеки нормативних та інсруктивно-методичних документів, друкованої продукції, періодичної преси

Постійно

зав. бібліотекою

9

Проведення інструктивно-методичних нарад

За окремим планом

ЗДНВР

 

Розділ 3

Формування методичної культури педагогічних працівників

Мета: формувати методичну культуру вчителів в умовах впровадження технології портфоліо

1

Організація роботи та проведення психолого-педагогічного семінару «Формування іміджу вчителя засобами самопрезентації та портфоліо»

2018-2019 рр.

За окремим планом

ЗД з НВР

 

2

Проведення цільового семінару «Використання програмових засобів як стратегічний      напрямок розвитку сучасної освіти»

2018-2019 рр.

За окремим планом

ЗД з НВР

 

3

Організація предметних тематичних тижнів, тижнів співдружності сім’ї та школи, тижнів педагогічної майстерності, взаємовідвідування уроків

2018-2020 рр.

За окремим планом

Керівники ШМО

4

Проведення педагогічних читань:

 • Освіта майбутнього: перспективи розвитку
 • Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні професійної майстерності вчителя

- Формування інноваційної культури вчителя

 

2018/19 н.р.

 

2019/20 н.р.

 

 

2019/20 н.р.

 

Керівники ШМО

5

Проведення методичних виставок та творчих звітів вчителів

2019-20 рр.

За окремим планом

зав. бібліотекою

6

Проведення методичних нарад з питань:

 • Про роль портфоліо у визначенні рівня професійної майстерності та атестації вчителя
 • Про стан впровадження педагогічної технології портфоліо в методичну систему гімназії
 • Про методичний супровід впровадження електронного середовища навчання

- Про роль веб-сайту гімназії у забезпеченні індивідуальної освітньої траєкторії учня та формуванні іміджу вчителя

 

 

2018/19 н.р.

 

 

2018/19 н.р.

 

 

2019/20 н.р.

 

 

2019/20 н.р.

 

ЗД з НВР

 

Розділ 4

Дослідно-експериментальна діяльність

Мета: Організувати експериментальну роботу в гімназії з проблеми іміджування засобами портфоліо

1

Розробка та впровадження проектів:

 • Проект «Портфоліо вчителя»
 • Проект «Портфоліо гімназиста»
 • Проект «Портфоліо керівника»

- Проект «Портфоліо гімназії»

 

2018-2019 рр.

2018-2019 рр.

2019-2020 рр.

2019-2020 рр.

 

Директор,ЗДНВР,

Керівники методичних структур, вчителі, учні

2

Проведення заходів діагностики та корекції проектної діяльності

Постійно

ЗД з НВР

 

Розділ 5

Вивчення й впровадження передового досвіду з проблеми

створення портфоліо

Мета: здійснення моніторингу роботи педагогічного колективу гімназії із запровадження технології портфоліо

1

Вивчення досвіду педагогічних працівників гімназії з проблеми створення портфоліо

2018-2020 рр.

ЗДНВР, керівники МО

2

Поповнення матеріалів персональних папок-портфоліо з досвіду

Постійно

Вчителі гімназії

3

Організація майстер-класів:

 •  «Використання проектних та  інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі»
 •  «Використання проектних та  інформаційно-комунікаційних технологій у виховній роботі з учнями»
 •  «Використання проектних технологій на уроках з метою формування ключових компетенцій учнів»
 •  «Використання інформаційних та проектних технологій з метою розвитку творчого мислення учнів»

 

2018/19 н.р.

 

 

 

2018/19 н.р.

 

 

 

2019/20 н.р.

 

 

 

2019/20 н.р

 

 

Розділ 6

Методичний супровід становлення малодосвідчених вчителів

Мета: організація методичного супроводу адаптації молодого вчителя та розвитку його професіоналізму

1

Організація наставництва та роботи Школи молодого вчителя

2018-2020 рр.

За окремим планом

ЗД з НВР

 

2

Поповнення інформаційного банку матеріалів «Портфоліо наставників»

Постійно

ЗД з НВР

 

3

Впровадження «Методичного портфоліо молодого вчителя»

2018/19 н.р.

Молоді фахівці

4

Тиждень молодих вчителів

2019-2020рр., квітень

Молоді фахівці

Розділ 7

Організація участі в конкурсі «Учитель року»

та конкурсах  фахової майстерності

Мета: створення умов для презентації вчителів гімназії поза межами закладу

1

Організація участі вчителів школи в районному етапі конкурсу «Вчитель року»

Щороку, згідно номінацій

ЗД з НВР

 

2

Організація участі вчителів школи в районному ярмарку педагогічних ідей та технологій

За графіком РМК

ЗД з НВР

 

3

Організація участі вчителів гімназії у інших фахових конкурсах

Протягом року

ЗД з НВР

 

Розділ 8

Видавнича діяльність як засіб іміджування

 

Мета: створення умов для формування педагогічної репутації вчителів та поширення їхнього педагогічного досвіду

1

Створення інформаційної папки

«На допомогу автору»

2018/19 н.р.

ЗД з НВР

 

2

Поповнення бібліотеки та картотеки публікацій педагогічних працівників  школи

Постійно

Зав.бібліотекою

3

Публікація вчительських матеріалів на сайті гімназії, Веб-сайті вчителя

Протягом року

секретар

4

Надання консультацій та сприяння у публікації розробок вчителів гімназії у фахових виданнях та на освітніх сайтах

За потреби

ЗД з НВР

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
8 січня 2019
Переглядів
604
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку