Конкурс: 2014 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

Про матеріал
Конкурс: «Кращий електромонтер» проводиться в училище традиційно в тиждень спецтехнології. Конкурс розраховано на учнів першого та другого та третього курсу з професії: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». 1. Мета конкурсу : 2. Повторення та узагальнення навчального матеріалу з електротехніки, електроматеріалознавства, спецтехнології та техніки безпеки; 3. Перевірка теоретичних та практичних навичок і вмінь; 4. Виховання відповідальності; 5. Активізація навчальної діяльності учнів. Конкурс проводиться в два тури. 1-й тур – теоретичний Перевірка навчальних досягнень учнів з теоретичної підготовки з предметів: 1. Електротехніка 2. Електроматеріалознавство 3. Спецтехнологія 1. Охорона праці. 2. Читання електричних схем 3. Загадки Критерії оцінювання теоретичного та практичного туру Оцінювання теоретичного туру здійснюється за критеріями - одна правильна відповідь – один бал. Максимальна кількість балів в теоретичному турі – 30 балів. Максимальна кількість балів з питань загадок.- 10 балів В практичному турі оцінюється виконання окремих завдань. Максимальна кількість балів в практичному турі – 70 балів. 2-й тур – практичний Перевірка навичок і вмінь. Практичний тур складається з наступних завдань: Завдання № 1: Виконати креслення схеми згідно завдання. (1-3 курс) Максимальна кількість балів за креслення -15 балів. Бали зніжуються: 1. За принципові помилки – 5 балів; 2. За дрібні не принципові помилки – до 5 балів; 3. За неохайне виконання схеми – до 5 балів. Практичне завдання оцінюється за наступним критеріями: 1. підготовка матеріалу,лудіння дротів - 5 балів; 2. закільцевання дротів - 5 балів; 3. якісна зборка дротів до клем - 5 балів; 4. якість загальної збірки,дизайн складання - 5 балів; 5. організація робочого місця - 5 балів; 6. охорона праці - 5 бала. Зібрати схему згідно з варіантом: 1 курс 1. розетки; 2. 2 ламп розжарювання, з послідовним з'єднанням; 3. одинарний вимикач; 4. штепсельна вилка; 5. розподільна коробка. 2 курс 1. розетка; 2. 2 лампи розжарювання з паралельним з'єднанням; 3. подвійний віключатель; 4. штепсельна вилка; 5. розподільна коробка. 3 курс 1) розетка; 2) 2 лампі розжарювання з індивідуальним підключенням; 3) 2 одинарних вимикача; 4) штепсельна вилка; 5) розподільна коробка.
Перегляд файлу

 

 

Донецька обласна державна адміністрація

управління освіти та науки

Маріупольське вище металургійне професійне училище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кращий за професією:

 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробили:

майстер в/н :  Акимченков А.В.

майстер в/н : Слюсарев  В.О.

майстер в/н:  Михайлова О.І.

 

 

 

 

 

Маріуполь 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії

«Електропостачання та автоматизація»

 

Протокол  №______ від   _________  2014 р.


Конкурс:

«Кращий електромонтер»

проводиться в училище традиційно в тиждень спецтехнології.

Конкурс розраховано на учнів першого та другого та третього курсу з професії:

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

 

 1. Мета конкурсу :
 2. Повторення та узагальнення навчального матеріалу з електротехніки, електроматеріалознавства, спецтехнології та техніки безпеки;
 3. Перевірка теоретичних та практичних навичок і вмінь;
 4. Виховання відповідальності;
 5. Активізація навчальної діяльності учнів.

 

Конкурс проводиться в два тури.

 

1-й тур – теоретичний

 Перевірка навчальних досягнень учнів з теоретичної підготовки з предметів:

 1. Електротехніка
 2. Електроматеріалознавство
 3. Спецтехнологія
 1. Охорона праці.
 2. Читання електричних схем
 3. Загадки

 

 

Критерії оцінювання теоретичного та практичного туру

 

Оцінювання теоретичного туру здійснюється за критеріями - одна правильна відповідь – один бал.

Максимальна кількість балів в теоретичному турі – 30 балів.

Максимальна кількість балів з питань загадок.- 10 балів

В практичному турі оцінюється виконання окремих завдань.

Максимальна кількість балів в практичному турі – 70 балів.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й тур – практичний

 Перевірка навичок і вмінь.

Практичний тур складається з наступних завдань:

Завдання № 1: Виконати креслення схеми згідно завдання.

(1-3 курс)

Максимальна кількість балів за креслення -15 балів.

 Бали зніжуються:

 1. За принципові помилки – 5 балів;
 2. За дрібні не принципові помилки – до 5 балів;
 3. За неохайне виконання схеми – до 5 балів.

 

Практичне завдання оцінюється за наступним критеріями:

 

 1.  підготовка матеріалу,лудіння дротів - 5 балів;
 2.  закільцевання дротів - 5 балів;
 3.  якісна зборка дротів до клем - 5 балів;
 4.  якість загальної збірки,дизайн складання - 5 балів;
 5. організація робочого місця - 5 балів;
 6. охорона праці - 5 бала.

 

Зібрати схему згідно з варіантом:

1 курс

 1. розетки;
 2. 2 ламп розжарювання, з послідовним з'єднанням;
 3. одинарний вимикач;
 4. штепсельна вилка;
 5. розподільна коробка.

 

2 курс

 1. розетка;
 2. 2 лампи розжарювання з паралельним з'єднанням;
 3. подвійний віключатель;
 4. штепсельна вилка;
 5. розподільна коробка.

 

3 курс

1) розетка;

2) 2 лампі розжарювання з індивідуальним підключенням;

3) 2 одинарних вимикача;

4) штепсельна вилка;

5) розподільна коробка.


Конкурс

Кращий за професією

« Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування ».

 

electriki_v_Minske1-й тур

Теоретична частина.

Завдання теоретичного туру

Завдання 1.

Виберіть один варіант відповіді.

 (Заповніть таблицю № 1 в контрольної відомості учасника)

Питання № 1.

 Визначте силу струму що проходить по даній електричного кола,

При

 U = 100 V? (R1 = 10 Ом, R2 = 15 Ом, R3 = 25 Ом)

              

              R1              R2                 R3                                              

  

А) 0,1 А;     Б) 2 А;     В) 5 А;     Г) 10 А;

 

Питання № 2.

Укажіть правильну формулу загальної напруги при паралельному з'єднанні трьох споживачів (R1, R2, R3,)

                                         1    1      1     1                                                   

А) U=U1+U2+U3;    Б) U= U1+U2+U3;    В)  U=U1=U2=U3;

 

Питання № 3.

В яких одиницях вимірюється величина магнітного потоку?

 

 А) Ампер; Б) Тесла; В) Вольт; Г) Вебер;

 

Питання № 4.

Як змінюється активний опір провідників із збільшенням частоти змінного струму?

 

А) Опір збільшується; Б) Опір зменшується;

В) Опір не змінюється; Г) Опір не залежить від частоти;

 

Питання № 5.

Ланцюг змінного струму містить лампи розжарювання. Як змінюються по фазі струм і напруга в цьому ланцюзі?

 

А) Струм випереджає напругу;             Б) Струм відстає від напруги;

В) Струм і напруга збігаються;   Г) Це не залежить від характеру навантаження;

Питання № 6.

Як зміниться сила струму в ланцюзі змінного струму, якщо збільшити коефіцієнт потужності?

 

А) Сила струму не зміниться;   Б) Сила струму збільшиться;

В) Сила струму зменшиться;      Г) Сила струму не залежить від цієї велічини;

                        

Питання № 7.

У якому випадку необхідно використовувати нульовий провід у схемі "зірка" трифазного ланцюга?

 

А) При великому навантаженні фаз;         Б) При високій напрузі;

В) При рівномірному навантаженні фаз;                                                                Г) При нерівномірному навантаженні фаз;

 

Питання № 8.

 Визначити лінійну силу струму, якщо фазний струм дорівнює 10 А.. Споживачі з'єднані "Зіркою".

 

А) 1 А;                 Б) 17,3 А;

 В) 10 А;                                Г) 0,1 А;

 

Питання № 9.

Визначити напругу на електричних лампочках, у схемі "Трикутник", якщо лінійна напруга мережі дорівнює 220 В.

 

А) 110 В;               Б) 127 В;

В) 220 В;                             Г) 380 В;

 

Питання № 10.

На якому явищі грунтується принцип дії магнітоелектричного вимірювального механізму?

 

А) На взаємодії провідників зі струмами;

Б) На взаємодії феромагнітного сердечника з магнітним полем;

В) На взаємодії провідників зі струмом і магнітного поля;

09ac3293a2823f_bigГ) На явищі електромагнітної індукції;

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.

Вибери один варіант відповіді.

(Заповніть таблицю № 2, в контрольній відомості учасника)

 

Питання № 1.

Що розуміється під номінальним значенням параметра?

 

А) Зазначене виробником;     Б) Робочий значення;

В) Максимальне значення;     Г) Мінімальне значення;

 

Питання № 2.

 Як називається електропроводка, прокладена в конструктивних елементах будівель і споруд.

 

А) Відкрита;             Б) Прихована;

В) Внутрішня;                Г) Зовнішня;

 

Питання № 3.

Вибор дротів для електропроводок освітлення виробляють шляхом їх розрахунку:

 

А) По струму навантаження;    Б) За втрат напруги;

В) по струму навантаження і втрат напруги;      Г) За потужністю;

 

 Питання № 4.

 Як називається електромагнітний апарат, призначений для пуску, зупинки, реверсу електричних двигунів, а також забезпечують їх захист від струмових перевантажень?

 

А) Контролер;                                      Б) Контактор;

В) Автоматичний вимикач;                    Г) Магнітний пускач

 

Питання № 5.

Згідно з вимогами ПУЕ, найменший допустимий опір ізоляції електропроводок має бути не менше

 

А) 0,5 МОм;                Б) 0,5 кОм;

В) 0,5 Ом;                           Г) 4.0 Ом;

 

Питання 6.

Що забезпечує теплове реле?

 

А) Захист від короткого замикання;         Б) Захист від перевантажень;

В) Нульовий захист;                 Г) Мінімальний струмовий захист;

 

Питання № 7.

При огляді асинхронних двигунів з фазним ротором додатково перевіряють

 

А) контактні з'єднання в коробці затискачів двигуна;

Б) заземлення корпусу двигуна;

В) опір ізоляції обмоток;

Г) Щіткотримачі, контактні кільця і ​​щітки;

 

Питання № 8.

Який висновок можна зробити при вимірюванні величини опору міжфазної ізоляції обмоток двигуна, якщо значення мегомметра прагнути до "0"?

 

А) Стався обрив обмоточного дроту однієї з фаз електродвигуна;

Б) Сталося міжфазне коротке замикання;

В) Сталося замикання на корпус;

Г) Ізоляція обох фаз знаходиться в задовільному стані;

 

Завдання 3.

Виберіть один варіант відповіді

(Заповніть таблицю № 3 в контрольної відомості учасника)

elektro3Питання № 1

 

Чорні метали, що містять до 2% вуглецю називають ...

 

А) сталь; Б) чавун;

В) мідь; Г) алюміній;

 

Питання № 2.

 

 За якою характеристикою можна оцінити ступінь електропровідності того чи іншого матеріалу?

А) Діелектрична проникність;

Б) Електрична міцність;

В) Питомий опір;

Г) Температурний коефіцієнт питомого опору;

 

Питання № 3.

 

До якого класу нагрівостійкості відносяться гетинакс і текстоліт?

А) A;               Б) Y;

В) H;                    Г) F;

 

 

 

 

 Питання № 4.

Яку роль виконують рідкі діелектрики?

 

А) Дугогосящого середовища;         Б) ізоляційного середовища;

В) Охолоджуючої середовища;         Г) Всі відповіді вірні;

 

 

Питання № 5

.

Визначте провідниковий сплав, в якому основним легирующим елементом є цинк (до 43%).

 

А) Бронза;      Б) Силумин;

В) Дюраль;           Г) Латунь;

 

Завдання 4.

 

Виберіть один варіант відповіді

 (заполните таблицу № 4   в контрольной ведомости участника)

                                               

Питання № 1.

 

 Дайте визначення приміщень, в яких відносна вологість повітря перевищує 75%, температура повітря тривалий час перевищує 35 градусів, є струмопровідні підлоги і пил.

 

А) Без підвищеної небезпеки;

Б) З підвищеною небезпекою;

В) Особливо небезпечні;

 

Питання № 2.

 

 Визначте вид заземлення, при якому струмопровідні частини електроустановки, навмисно з'єднують з заземлюючим пристроєм.

А) Робоче заземлення; Б) Захисне заземлення;

В) переносне заземлення;

 

Питання № 3.

 

Вкажіть основний захисний засіб при роботі в електроустановках

 до 1 кВ.

А) Інструмент з ізольованими рукоятками;

Б) Плакати та знаки безпеки;

В) Діелектричні килимки;

Г) Діелектричні галоши;

Питання № 4.

 Виберіть застережливий плакат.

 

А) «Працювати тут»     Б) «Стій! Напруга »

В) «Не вмикати. Працюють люди »           Г)« заземлені »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 5

 

Виберіть назву для представленого в лівій колонці графічного позначення

Графічне позначення

Назва

Графічне позначення

Назва

     

 

1.

Обозначение заземление

А) Захисне заземлення

Б) Заземлення

В) Запобіжник

Г) Безшумне заземлення

 

6.

 

 

 

Обозначение постоянный ток

А) Шина

Б) Постійний струм

В) Фотодиод

Г) Резистор постійний

 

 

 

2.

 

Обозначение предохранитель

А) Запобіжник

Б) Водонагрівач

В) Вимикач одноклавішний

Г) Кнопка "Стоп"

 

 

7.

http://www.electromonter.info/handbook/images_symbol_all/750_68.gif

А) Датчик температури

Б) Реактор

В) Струмознімач кільцевої

Г) Струм постійний і змінний

 

3.

Обозначение кнопка "пуск"

А) Провід силовий ланцюга

Б) Кнопка "Пуск"

В) Перемикач двухклавішний

Г) Кнопка "Стоп"

 

 

8.

Амперметр

А) Водонагрівач

Б) Амперметр

В) Розподільна коробка

Г) Відгалужувальна коробка

 

 

4.

Обозначение кнопка "стоп"

А) Запобіжник

Б) Лічильник

В) Кнопка "Стоп"

Г) Рубильник однофазний

 

9.

 

Вольтметр

А) Трансформатор однофазний

Б) Дзвінок електричний

В) Розетка штепсельна

Г) Вольтметр

 

 

5.

Обозначение переменный ток

А) Лампа сигнальна

Б) Змінний струм

В) Вступний щит

Г) Постійний струм

 

 

 

10

Лампа накаливания

А) Лампа розжарювання сигнальна

Б) Світильник з ДРЛ

В) Лампа розжарювання освітлювальна

Г) Відгалужувальнакоробка

 

Таблица № 5

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ - ЗАГАДКИ.

1. Поясніть, які фізичні явища лежать в основі

професійної приказки електромонтерів:

«Гаряче з'єднання завжди холодне, а холодне - завжди гаряче»:

(Спаяні дроти, міцно з'єднані мають малий ел.опір

і не нагріваються. Погано скручені з - за великого опору в

точках опору швидко розжарюються)

2. Горить ясно, якщо знаєш правила, то безпечно?

 (Електрика)

3. У коника-горбунка дерев'яні бока, У нього з - під копит стружка

біла летить.

(Рубанок)

4. Востружка - вертушка вперлася в гвинт ногою, втратив базіка спокій, (викрутка)

5. Без ніг біжить, без вогню горить.

 (Електрика)

6. Сам з лоток, а борода з віник.

 (Молоток)

7. Сколько раз помиляється електрик?

(Два рази)

8. Летіт, кричить, кігтями махає.

(Електрик що зірвався з опори)

9. Возле вуха завітуха, а в серединці розмова.

 (Радіо навушники)

10. Она з гвинтом пустилася в танок, а він, кружляючи в дошці загруз.

(Викрутка)

10. Что таке електричний струм?


(Цілеспрямований рух заряджених частинок)

2-й тур

Практична частина.

 

Виготовлення схематичної моделі електрифікації приміщення.

 

Матеріали:     електричний дрот, ламповий патрон, електрична лампочка, монтажна коробочка, електрична розетка, вимикач, планшет, ізоляційна стрічка, припій, каніфоль,  саморізи, кліпси, штепсель.

Інструменти: викрутка, пасатижі, бокорізи, монтажний ніж, молоток, паяльник,    лінійка, олівець

Обладнання:    електротехнічний стіл, витяжна вентиляція.

 

 

Завдання.

 

1.Накреслити електричну схему електропроводки приміщення, яка складається з електричної розетки та освітлювача (електричної лампочки).   (  додаток  №1.1)

2. Підготувати робоче місце, необхідні інструменти, перевірити їх. (додаток №1.2),

3.Розмітити розташування складаючих схему

( розетка (додаток №1.3), патрон, електричні дроти).

4. Розрахувати необхідну довжину електричних дротів згідно розмітці.

5. Очистити кінці проводки від ізоляції і підготувати до підключення до мережі.

6. Встановити монтажну коробочку з електричною розеткою, вимикач,    

    електричний патрон.

7. З`єднати та підключити електричні дроти.

      7.1. Підключити штепсельну розетку.

8. Перевірити з`єднанням  схему.

9. Вкрутити лампочку та випробувати зібрану схему, підключивши у розетку на електротехнічному столі за допомогою штепсельної вилки, після перевірки роботи майстром виробничого навчання. 

10. Убрати за собою ретельно  робоче місце та здати інструменти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Інструкційно-технологічна картка

 

 

НАЗВА ОПЕРАЦІЇ

ВКАЗІВКИ ТА ПОЯСНЕННЯ

ІНСТРУМЕНТИ

1

Заготівля електричних дротів

Відміряти електричні дроти необхідної довжини для монтажу з невеличким запасом для гарантії достатності довжини.

Рулетка

2

Оздоблення кінців дротів

Відміряти на кінці дроту відстань, для загинання кільця, необхідного для підключення під заданий діаметр винтового з’єднання

Лінійка

3

З'єднання жил

Скрутити обидві жили щільним витком використовуючи пасатижами.

Пассатижи

4

Видалення ізоляції

Відміряти на  кінці дроту відстань 30 -40 мм від кінця жили, видалити на цьому місці ізоляцію спеціальними приладами або монтерським ножем.

Монтерський ніж

5

Оформлення кільця

Обігнути кінець жили навколо гвинтика і зробити 2 - 3 витка навколо жили, ущільнити їх пасатижами і відкусити зайвудовжину жили дроту бокорізами.

Пасатижи, бокорізи

6

Ізолювання скрутки

накласти на скрутку ізоляційну стрічку таким чином, щоб оберти  стрічки перекривали одне одного та захопивши заводську ізоляцію.

Ізоляційна стрічка,

ніж

7

Підключення арматури дротами та збірка.

Підключити оздоблені дроти гвинтами, зібрати приладдя, перевірити якість підключення.

Викрутка

8

Випробування роботи освітлювальної схеми.

Випробувати роботу освітлювальної схеми короткочасним вмиканням.

 

 


Організація робочого місця та техніка безпеки під час проведення практичної частини конкурсу.

 

 

1.Одягнути спецодяг.

2. Підготувати робоче місце.

3. Ретельно оглянути інструменти та матеріали.

4. Під час роботи:

    - монтажний ніж тримати під кутом від себе під час зачищення ізоляції та не тримати    руку на шляху руху леза;

    - не тримати руку навпроти викрутки  під час крутіння гвинтів;

5. Після закінчення роботи:

     - відключити електричний струм до виробів;

     - здати інструменти;

     - ретельно прибрати робоче місце;

     - передати виконану роботу журі для оцінювання.

P:\Конкурс\3214.jpg
Додаток №1.1

Схеми включення ламп розжарювання

додаток №10

 

 

 

монтажна схема включення однолампового світильника з розеткою.

додаток 11принципова схема включення  однієї  лампи з вимикачем і розеткою.

 

 

 

 

принципова схема включення двох ламп зі своїми вимикачами

 

 

 

 

На другій картинці паралельне підключення (помаранчевих точок),

 на третьому послідовне.

АЛЕ контакти треба підключати паралельно, тоді при спрацюванні хоча б одного з них система відпрацює (зазвичай це кнопки або те, що замість них).

НЗ контакти треба підключати послідовно, тоді при спрацюванні хоча б одного з них система відпрацює (зазвичай це пристрої безпеки).

Паралельне з'єднання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tanli.ru/wp-content/uploads/801ca3818d/10/24/7e6c8a6.jpeg

Послідовне з'єднання

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alkatu.ru/wp-content/uploads/bfbca9b4fb/11/27/63e18b4.jpeg

Підключення однієї лампи від двох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1.2

Інструмент, необхідний для монтажу електропроводки:

додаток №1

 

1, 2 - викрутки;

3, 4 - пасивний і активний пробники;

 5 - ніж;

6 - пасатижі;

7 - гострозубці;

8 - 10 - інструменти для зняття ізоляції на кінці дроту.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1.3

 

Підключення електричної розетки живлення

 

 

 

S:\«Кращий електромонтер»\media\image1.jpegeops_128Контрольна відомість учасника конкурсу .

Теоретична частина

 

Завдання 1.

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 5.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Еталони відповідей теоретичного етапу конкурсу

Завдання 1

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Б

 

В

 

Г

 

А

 

В

 

В

 

Г

 

В

 

В

 

В

 

Завдання 2.

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

А

 

Б

 

Г

 

Б

Завдання 3.

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

А

 

В

 

А

 

Г

 

Г

 

Завдання 4.

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Б

 

В

 

А

 

Б

 

Завдання 5.

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Б

 

А

 

Б

 

В

 

Б

 

Б

 

Г

 

Б

 

Г

 

В

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:\«Кращий електромонтер»\media\image1.jpeg 


ПРОТОКОЛ

Конкурсу: «Кращий електромонтер 2014» МВМПУ

 

Від «__»_____ 2014р.

 

Конкурсною комісією у складі:

Голова комісії: _____________________________________

Члени комісії:  _____________________________________

     _____________________________________

     _____________________________________

 

Було розглянуто ___________ конкурсних робот.

 

Обговоривши конкурсні роботи, комісія прийняла рішення:

 

 1. Присвоїти перше місце: __________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 1. Присвоїти друге місце : __________________________________________________________

  __________________________________________ _______________________________________

 1. Присвоїти трете місце: ___________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 1. Додаткові номінації:
  1.  За краще теоретичне знання: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 1.  За кращу практичну роботу: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 1. Зауваження з організації та проведення конкурсу:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова конкурсної комісії:  ____________________________________________________________

Члени комісії:  _____________________________________________________

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Технології, 10 клас, Сценарії
Додано
25 листопада 2021
Переглядів
522
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку