Конкурс фахової майстерності серед учнів МВМПУ з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

Про матеріал
Мета конкурсу: Підвищення рівня професійної підготовки та майстерності, розвитку творчої активності учнів, поглиблення знань з сучасних виробничих техно-логій згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти. Програма конкурсу : - виконання теоретичного завдання з професійно-теоретичної підготовки; - виконання практичного завдання. 1-й тур -ТЕОРЕТИЧНИЙ Полягає в перевірці теоретичних знань з професії і виконується всі-ма учасниками разом. Теоретичний тур – виконання тестових завдань, що передбачає перевірку теоретичних знань з предметів : «Спецтехнологія», «Електротехніка з основами промислової електроніки», «Електроматеріалознавство», «Охорона праці». Критерії оцінювання теоретичного туру: Час виконання теоретичного завдання - 1 академічна година. Максимальна кількість балів – 35.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс фахової майстерності

 


«Кращий  електромонтер- 2018 року»

 

Проводиться в училище традиційно в тиждень спецтехнології. Конкурс розраховано на учнів третього, четвертого та п’ятого курсів з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». Конкурс складається з двох частин: теоретична та практична.

Теоретична та практична частина розроблена майстрами виробничого навчання 3-5 курсів:

майстрами в/н гр.№ 38: Мошинський А.І.

                                                               Акимченков А,В,

             майстер в/н. гр.№ 48: Семченко Г. О.

 майстер в/н. гр.№ 58 :  Кушніренко П. І.

 

Список учнів що приймали участь у конкурсі:

Гр.№38

Патєєв Д.

Велігош Н.

Гр.№48

Лукін В.

Нітенко Д.

Гр.№58

Абдиш  Є.

Беднов А.

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії

«Електропостачання та автоматизація»

 

Протокол  №______ від   _________  2018 р.

 

 

Мета конкурсу:

Підвищення рівня професійної підготовки та майстерності, розвитку творчої активності учнів, поглиблення знань з сучасних виробничих технологій згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти.

Програма конкурсу :

- виконання теоретичного завдання з професійно-теоретичної підготовки;

- виконання практичного завдання.

1-й тур -ТЕОРЕТИЧНИЙ

Полягає в перевірці теоретичних знань з професії і виконується всіма учасниками разом.

Теоретичний тур – виконання тестових завдань,

що передбачає перевірку теоретичних знань з предметів :

«Спецтехнологія»,

«Електротехніка з основами промислової електроніки»,

«Електроматеріалознавство»,

«Охорона праці».

Критерії оцінювання теоретичного туру:

Час виконання теоретичного завдання  - 1  академічна година.

Максимальна кількість балів – 35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й тур - ПРАКТИЧНИЙ

Практичний тур -  передбачає виконання двох практичних завдань

1.Схема підключення світильника з трьох місць.

2.Скласти електричну схему нереверсивного пускача з котушкою 380 В.

Учасники конкурсу отримують конкурсні завдання і забезпечуються робочим місцем.

Критерії оцінювання практичного туру:

1-ша частина:

1. Підготовка освітлювальної апаратури  (4 бали)

- перевірка роботи перемикачів  (2 бали)

- перевірка роботи освітлювальних приладів  (2 бали)

2. Монтаж освітлювального електричного кола за електричною схемою  (50 балів)

- у випадку неправильної роботи схеми бали не нараховують

- якість електричних з’єднань в розгалужувальних коробках (6 балів)

Максимальна кількість балів за завдання  № 1 - 60 балів

2-га частина:

- Підготовка до роботи апаратів керування  (10 балів)

- Монтаж силового та кола керування електродвигуном за електричною схемою  (50 балів)

У випадку неправильної роботи схеми бали не нараховуються.

 

Максимальна кількість балів за 2-е завдання - 60 балів

Штрафні бали (35 балів)

Віднімаються за порушення і недоліки :

- умінні користуватися електричними схемами (5 балів)

- технологічній культурі (організація робочого місця та праці, зовнішній випадок)  (5 балів)

- естетиці викладання провідників (5 балів)

- дотриманні вимог безпеки праці (20 балів)

Максимальна кількість балів за всі завдання - 120 балів

 

Спостереження за виконанням робіт

 здійснюється членами журі.


1-й тур

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання теоретичного туру:

Обрати правильну відповідь та відмітити її в останній колонці

 

п/п

Зміст вопросу

Варіанти відповіді

 

Вибраний варіант

 

 

1

Закон Ома

I =U·R

 

I =

 

P =U·I

 

 

2

Який  електричний  параметр вимірюється  вольтметром?

струм

 

потужність

 

напруга

 

 

3

Одиниця вимірювання активної потужності

В·А

 

Вар

 

Вт

 

4

Скільки законів Кірхгофа використовуеться для розрахунку електричного кола

два

 

один

 

три

 

 

5

В основу роботи  електродвигуна постійного струму входить явище

закону Ома

 

самоіндукції

 

взаємодії провідника зі струмом з магнітним полем

 

 

6

При постійному струмі позитивна шина позначається кольором

синім

 

зеленим

 

червоним

 

7

До пускорегулювальної апаратури ручного керування не належать

рубильники

 

тиристори

 

барабанні вимикачі та перемикачі

 

8

Яку величину вимірюють в Паскалях?

довжину

 

силу

 

тиск

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

До апаратів захисту відносяться

 

 

запобіжники, магнітний пускач, пакетний перемикач

 

запобіжники, теплові реле, електромагнітні реле

 

запобіжники, рубильники, кнопочка станція

 

10

Для керування електричним освітленням з багатьох місць використовують

двоклавішні вимикачі

 

димери

 

імпульсні реле

 

11

 

Що вимірюють тестером?

тиск

 

температуру

 

напругу

 

12

Що вимірюють лабораторним потенціометром?

силу струму

 

супротив

 

термоЕРС

 

 

13

 

Вибрати діелектрик

графіт

 

манганін

 

слюда

 

 

14

Який напівпровідниковий прилад є управляемим випрямлячем?

діод

 

стабілітрон

 

тиристор

 

 

15

Для розширювання границь якого приладу використовується шунт?

вольтметру

 

ваттметру

 

амперметру

 

 

16

Заземлювач, який виконують безпосередньо з метою заземлення називають

незалежним

 

штучним

 

природним

 

 

17

Опір  50 МОм складає

50·103 Ом

 

50·10-6 Ом

 

50·106 Ом

 

18

Конденсатори вибирають за такими параметрами:

ємність і потужність

 

напруга

 

напруга і ємність

 

 

 

19

Пристрій, за допомогою якого можна змінювати опір електричного кола, називається

Резистор

 

потенціометр

 

Реостат

 

20

Добуток напруги і струму це

робота

 

Енергія

 

потужність

 

21

Як називається струм, що не змінюється з часом за величиною і напрямком

постійний;

 

імпульсний

 

синусоїдальний

 

22

Який матеріал має найвищу електропровідність?

алюміній

 

мідь

 

срібло

 

 

23

 

Полівінілхлоридна ізоляція в марках проводів і кабелів позначається буквою

ПВ

 

В

 

ПВХ

 

24

Вибрати провідник

ебоніт

 

слюда

 

графіт

 

25

У якого електрообладнання коефіцієнт  корисної дії дорівнює 125%

трансформатор

 

реостат

 

ніякого

 

26

Величина струму яка вважається смертельною  для людини

0,05 А

 

0,1 А

 

0,5 А

 

27

Який  з перелічених  видів інструктажів проводить представник служби охрани праці?

целевой

 

вступительный

 

первичный

 

28

Яку назву має  перелік правил, порушення яких суворо заборонено на території  всіх підприємств Групи Метінвест

суворі правила

 

кардинальні правила

 

правила техніки безпеки

 

29

Яку назву має  інструктаж з охорони праці, котрий  проводиться при порушенні  робітником вимог техніки безпеки, що может привести до травми?

цільовой

 

позаплановий

 

повторний

 

30

Яку назву мають основні  параметри електричного струму

напруга, сила струму, опір, ємність, частота

 

напруга , сила струму, опір,міцність, тактова частота

 

напруга , сила струму,опір, міцність,частота

 

 

31

Як  часто проводяться на підприємстві обов’язкові медогляди неповнолітнім?

1 раз на рік

 

1 раз в 3 місяця

 

кожні  півріччя

 

32

Електричний струм, котрий виробляється промисловими установками та використовується на підприємствах та  в побуті, називается...

атмосферна електрика

 

статична електрика

 

промислова електрика

 

 

33

Що из перелічених  можно віднести до  первинних засобів пожежогасіння

вогнегасник

 

пожежний кран

 

ящик з піском, бочка з водою

 

34

П’ятна сірого чи блідно-жовтого кольору на поверхні кожи в місці контакту з електричним провідником  називається

електрометалізація кожи

 

електричні знаки

 

електроофтальмія

 

35

 

Вирішити задачу

Дано: R=13Om│

           I=1A     

─────────

           U-?

 

 

Тестові завдання складаються з питань спецтехнології, електротехніки , охорони праці .

                                                      Вирішити задачу.

Тестові завдання  (відповіді)

Обрати  правильну відповідь та відмітити и його в останній колонці

 

п/п

Зміст вопросу

Варіанти відповіді

Вибраний варіант

 

 

1

 

 

Закон Ома

I =U·R

 

I =

 

P =U·I

 

 

2

Який  електричний  параметр вимірюється  вольтметром?

струм

 

потужність

 

напруга

 

 

3

Одиниця вимірювання активної потужності

В·А

 

Вар

 

Вт

 

4

Скільки законів Кірхгофа використовуеться для розрахунку електричного кола

два

 

один

 

три

 

 

5

 В основу роботи  електродвигуна постійного струму входить явище

закону Ома

 

самоіндукції

 

взаємодії провідника зі струмом з магнітним полем

 

 

6

При постійному струмі позитивна шина позначається кольором

синім

 

зеленим

 

червоним

 

7

До пускорегулювальної апаратури ручного керування не належать

рубильники

 

тиристори

 

барабанні вимикачі та перемикачі

 

8

Яку величину вимірюють в Паскалях?

довжину

 

силу

 

тиск

 

9

До апаратів захисту відносяться

запобіжники, магнітний пускач, пакетний перемикач

 

запобіжники, теплові реле, електромагнітні реле

 

запобіжники, рубильники, кнопочка станція

 

10

Для керування електричним освітленням з багатьох місць використовують

двоклавішні вимикачі

 

димери

 

імпульсні реле

 

 

11

 

Що вимірюють тестером?

тиск

 

температуру

 

напругу

 

 

12

Що вимірюють лабораторним потенціометром?

силу струму

 

супротив

 

термоЕРС

 

 

13

 

Вибрати діелектрик

графіт

 

манганін

 

слюда

 

 

14

Який напівпровідниковий прилад є управляемим випрямлячем?

діод

 

стабілітрон

 

тиристор

 

 

15

Для розширювання границь якого приладу використовується шунт?

вольтметру

 

ваттметру

 

амперметру

 

 

16

Заземлювач, який виконують безпосередньо з метою заземлення називають

незалежним

 

штучним

 

природним

 

 

17

Опір  50 МОм складає

50·103 Ом

 

50·10-6 Ом

 

50·106 Ом

 

18

Конденсатори вибирають за такими параметрами:

ємність і потужність

 

напруга

 

напруга і ємність

 

19

Пристрій, за допомогою якого можна змінювати опір електричного кола, називається

Резистор

 

потенціометр

 

Реостат

 

20

Добуток напруги і струму це

робота

 

Енергія

 

потужність

 

21

Як називається струм, що не змінюється з часом за величиною і напрямком

постійний;

 

імпульсний

 

синусоїдальний

 

22

Який матеріал має найвищу електропровідність?

алюміній

 

мідь

 

срібло

 

 

23

 

Полівінілхлоридна ізоляція в марках проводів і кабелів позначається буквою

ПВ

 

В

 

ПВХ

 

24

Вибрати провідник

ебоніт

 

слюда

 

графіт

 

25

У якого електрообладнання коефіцієнт  корисної дії дорівнює 125%

трансформатор

 

реостат

 

ніякого

 

26

Величина струму яка вважається смертельною  для людини

0,05 А

 

0,1 А

 

0,5 А

 

27

Який  з перелічених  видів інструктажів проводить представник служби охрани праці?

цільовий

 

вступний

 

первинний

 

28

Яку назву має  перелік правил, порушення яких суворо заборонено на території  всіх підприємств Групи Метінвест

суворі правила

 

кардинальні правила

 

правила техніки безпеки

 

29

Яку назву має  інструктаж з охорони праці, котрий  проводиться при порушенні  робітником вимог техніки безпеки, що може привести до травми?

цільовой

 

позаплановий

 

повторний

 

30

Яку назву мають основні  параметри електрического струму

напруга , сила струму,опір,ємність,частота

 

напруга , сила струму, опір,міцність, тактова частота

 

напруга , сила струму,опір, міцність,частота

 

 

31

Як  часто проводяться на підприємстві обов’язкові медогляди неповнолітнім?

1 раз на рік

 

1 раз в 3 місяця

 

кожні  півріччя

 

32

Електричний струм, котрий виробляється промисловими установками та використовується на підприємствах та  в побуті, називается...

атмосферна електрика

 

статична електрика

 

промислова електрика

 

 

33

Що из перелічених  можно віднести до  первинним засобам пожежотущіння

вогнегасник

 

пожежний кран

 

ящик з піском, бочка з водою

 

34

П’ятна сірого чи блідно-жовтого кольору на поверхні кожи в місці контакту з електричним провідником  називається

електрометалізація кожи

 

електричні знаки

 

електроофтальмія

 

 

35

 

Вирішити задачу

Дано: R=13Om

I=1A

─────────

U-?

:  13 В

 

 

 

2-й тур ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання практичного туру, їх зміст, критерії оцінювання та технічна документація

Завдання №1 практичного туру конкурсу фахової майстерності. Скласти освітлювальне електричне коло керування світильником з 3-х місць згідно схеми.

 

 

*Керування з 3-х місць за допомогою 2-х одинарних (прохідних) та одного здвоєного (реверсивного) перемикачів.

*Керування світильником в кількості 1 (одного)

1. Підготовка освітлювальної апаратури  (4 бали)

- перевірка роботи перемикачів  (2 бали)

- перевірка роботи освітлювальних приладів  (2 бали)

2. Монтаж освітлювального електричного кола за електричною схемою               (50 балів)

- у випадку неправильної роботи схеми бали не нараховують

- якість електричних з’єднань в розгалужувальних коробках (6 балів)

 

Максимальна кількість балів за завдання  № 1 - 60 балів

 

Схема прохідного вимикача з двох місць:

 покроковий монтаж

Орієнтовна схема підключення прохідних вимикачів з двох місць виглядає так:

 Схема прохідного вимикача з двох місць: покроковий монтажДріт «нуль» йде від джерела на ответвительную коробку, а після неї – на світильник.

Дріт «фаза» йде від того ж джерела на ту ж коробку, а потім – на загальний контакт першого перемикача.

Перекидні контакти (два) перемикача 1 через разветвительную коробку з’єднуються з такими ж деталями перемикача 2.

Фаза від загального контакту вимикача 2 йде на інший электроузел світильника.

Орієнтовна схема підключення прохідного двохклавішного вимикача з двох місць представлена далі на фото.

 Монтаж системи управління одним освітлювальним приладом з двох точок нескладний. Він проводиться наступним чином:

 • На потрібні місця встановити перекидні комутуючі конструкції
 • Вивести від них кабелі трьохжильні
 • Монтувати електросвітильник, або кілька, заведені в паралельне з’єднання
 • Вивести від нього (них) двожильний кабель
 • Встановити сполучну коробку. Вибір місця для неї визначається найкоротшою довжиною кабелю і зручного доступу до самій коробці
 • Завести в коробку дроти від харчування, перекидних конструкцій та електроосвітлювальних приладів
 • З’єднати їх так, як описано вище
 • При такому з’єднанні чотири контакту (дві пари) з обох точок з’єднуються між собою. Для включення освітлення фаза йде до осветительному приладу з загального вузла электровыключателя 2.

Покроковий монтаж

Монтаж прохідних вимикачів можливий як при відкритому, так і при прихованому типі проводки. Його можна виконати власними силами при дотриманні декількох правил безпеки:

 • Обесточьте квартиру перед початком робіт.
 • Уважно перевіряйте, де розташована фаза, а де нуль.
 • З’єднайте дроти акуратною скручуванням, обжимайте та ізолювати їх.
 • Жорстко закріплюють на поверхнях ответвительную коробку і електрофурнітуру.
 • Визначте потужність освітлювального приладу і підбирайте трижильний кабель відповідного перерізу, виходячи з потужності споживання електроенергії.

Схема включення прохідного вимикача з двох місць:

 Схема прохідного вимикача з двох місць: покроковий монтажЗа рахунок своєї конструкції, дублюючі электровыключатели не мають певного положення «включено/вимкнено» своєї клавіші. Два з’єднувальних вузла в даній конструкції знаходяться в положенні «замкнуто/розімкнуте» в залежності від положення електроконтактів іншого вимикача. Отже, положення клавіші при вимкненому світлі всякий раз буде різним. До цієї особливості використання можна дуже швидко звикнути і користуватися прохідними пере-микачами без перешкод.

Схема прохідного вимикача з трьох місць:

 покроковий монтаж

Схема підключення прохідного вимикача з керуванням з трьох місць мало чим відрізняється від попередньої (загальний принцип роботи однаковий). У ней доданий ще один прохідний вимикач, який трохи відрізняється від попередніх. Як видно зі схеми, це спарений вимикач. Тобто, при натисканні однієї клавіші, відбувається одночасне перекидання двох контактів електрично незалежних один від одного. До того ж, як ви повинні були помітити, з нього виходить чотирьохжильний кабель.

 

Схеми підключення прохідних вимикачів подібного типу хороші тим, що відносно прості у своєму конструктивному виконанні (не потрібно додаткових компонентів). Але вони обмежені кількістю таких місць управління.

 

 

 

 

c1739a21a62894866f7ee056621697ac Як підключити прохідний вимикач (управління світлом з двох і більше точок)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання № 2 практичного туру конкурсу фахової майстерності

Скласти силове коло та коло керування електродвигуном за допомогою нереверсивного магнітного пускача

(котушка 380 В) з тепловим реле.

 

 

 

 

 

- Підготовка до роботи апаратів керування  (10 балів)

- Монтаж силового та кола керування електродвигуном за електричною схемою  (50 балів)

У випадку неправильної роботи схеми бали не нараховуються.

Максимальна кількість балів за 2-е завдання - 60 балів

Штрафні бали (35 балів)

Віднімаються за порушення і недоліки :

- умінні користуватися електричними схемами (5 балів)

- технологічній культурі (організація робочого місця та праці, зовнішній випадок)  (5 балів)

- естетиці викладання провідників (5 балів)

- дотриманні вимог безпеки праці (20 балів)

Максимальна кількість балів за всі завдання - 120 балів

Схема підключення нереверсивного магнітного пускача.

Схема складається:

QF - автоматичного вимикача;

KM1 - магнітного пускача;

P - теплового реле;

M - асинхронного двигуна;

ПР - запобіжника;

(З-стоп, Пуск) - кнопки управління

Розглянемо роботу схеми в динаміці. Включаємо харчування QF - автоматичним вимикачем, натискаємо кнопку «Пуск» своїм нормально розімкненим контактом подає напругу на котушку КМ1 - магнітного пускача.

КМ1 - магнітний пускач спрацьовує і своїми нормально роз'єднаними, силовими контактами подає напругу на двигун. Для того щоб не утримувати кнопку «Пуск», щоб двигун працював, потрібно її зашунтувати, нормально розімкненим блок контактом КМ1 - магнітного пускача. При спрацьовуванні пускача блок контакт замикається і можна відпустити кнопку «Пуск» ток побіжить через блок контакт на КМ1 - катушку.Такую схему називають схемою самоблокировки. Вона забезпечує так звану нульову захист електродвигуна. Якщо в процесі роботи електродвигуна напруга в мережі зникне або значно знизиться (зазвичай більш ніж на 40% від номінального значення), то магнітний пускач відключається і його допоміжний контакт розмикається.

Після відновлення напруги для включення електродвигуна необхідно повторно натиснути кнопку «Пуск». Нульова захист запобігає непередбачений, мимовільний пуск електродвигуна, який може привести до аварії. Апарати ручного управління (рубильники, кінцеві вимикачі) нульовим захистом не володіють, тому в системах управління верстатів приводом зазвичай застосовують управління з використанням магнітних пускачів. Для відключення електродвигуна досить натиснути кнопку SB1 «Стоп». Це призводить до розмикання ланцюга саможивлення і відключення котушки магнітного пускача.

Відключаємо двигун, натискаємо кнопу «С - стоп», нормально замкнутий контакт розмикається і припиняється подача напруга до КМ1 - котушці, сердечник пускача під дією пружин повертається у вихідне положення, відповідно контакти повертаються в нормальний стан, відключаючи двигун. При спрацьовуванні теплового реле - «Р», розмикається нормально замкнутий контакт «Р», відключення відбувається аналогічно.

 

Критерії оцінювання:

теоретичного туру:

За кожну вірну відповідь -1 бал

Максимальна кількість набраних балів - 35 балів

Норма часу -35 хв.

практичного туру:

1-ша частина:

1. Підготовка освітлювальної апаратури  (4 бали)

- перевірка роботи перемикачів  (2 бали)

- перевірка роботи освітлювальних приладів  (2 бали)

2. Монтаж освітлювального електричного кола за електричною схемою  (50 балів)

- у випадку неправильної роботи схеми бали не нараховують

- якість електричних з’єднань в розгалужувальних коробках (6 балів)

Максимальна кількість балів за завдання  № 1 - 60 балів

 

 

2-га частина:

- Підготовка до роботи апаратів керування  (10 балів)

- Монтаж силового та кола керування електродвигуном за електричною схемою  (50 балів)

У випадку неправильної роботи схеми бали не нараховуються.

Максимальна кількість балів за 2-е завдання – (60 балів)

Штрафні бали:

Віднімаються за порушення і недоліки :

-НЕ  вмінні користуватися електричними схемами (5 балів)

- технологічній культурі

 (організація робочого місця та праці, зовнішній випадок)  (5 балів)

- НЕ естетиці викладання провідників (5 балів)

- НЕ дотримання вимог безпеки праці (20 балів)

Штрафні бали (35 балів)

 

Максимальна кількість балів за всі завдання - 120 балів

 

 

 

№1

Потєєв Д,

Кіл - ть. відповідей

Т.

П-1

2

3

ШТРАФ

ИТ.

П-2

ИТ.

ШТРАФ

ВСЕГО

Бали

23

4

50

6

-

 

60

10

15

-

 

98

 

№2     

Велігош М,

Кіл - ть. відповідей

Т.

П-1

2

3

ШТРАФ

ИТ.

П-2

ИТ.

ШТРАФ

ВСЕГО

Бали

24

4

20

6

 

-

30

30

40

-

 

94

 

№3

Беднов А,

Кіл - ть. відповідей

Т.

П-1

2

3

ШТРАФ

ИТ.

П-2

ИТ.

ШТРАФ

ВСЕГО

Бали

26

4

10

6

 

-

20

10

10

-

 

56

 

№4

Абдиш Є.

Кіл - ть. відповідей

Т.

П-1

2

3

ШТРАФ

ИТ.

П-2

ИТ.

ШТРАФ

ВСЕГО

Бали

28

4

-

-

5

4

-

4

 

-

36

 

№5

Лукін В,

Кіл - ть. відповідей

Т.

П-1

2

3

ШТРАФ

ИТ.

П-2

ИТ.

ШТРАФ

ВСЕГО

Бали

21

4

10

6

 

-

20

60

60

 

-

101

 

№6

Нітенко Д,

Кіл - ть. відповідей

Т.

П-1

2

3

ШТРАФ

ИТ.

П-2

ИТ.

ШТРАФ

ВСЕГО

Бали

18

4

10

6

 

-

20

10

10

-

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка до конкурсу

 

 

 

 

 

Вступ та жеребкування перед початком              теоретичної  частини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретична частина

Журі конкурсу:

 1. Єфименко

Олексій Сергійович.

 1. Бондар

Тетяна Віталіївна.

 1. Зиновченко

Тетяна Григорівна.

 

Підрахунок балів        теоретичного                  конкурсу.

 

 

 

 

Практична частина:

Перший тур практичного конкурсу:

Вступний інструктаж і пояснення до виконання завдання                 конкурсів:

Підготовка робочого місця:

 

 

 

 

 

Виконання роботи:

Підсумок виконання завдання:                           Схема прохідного вимикача з трьох місць.

 

 

 

 

Другий тур практичного конкурсу:

 

 

Підсумок виконання завдання:                           Схема підключення нереверсивного магнітного пускача.

 

 

 

 

 

 

 

Підведення підсумків конкурсу та нагородження:

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Технології, 10 клас, Сценарії
Додано
25 листопада 2021
Переглядів
795
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку