Конспеат заняття "Складнопідрядні речення з підрядними обставинними способу дії, міри і ступеня»

Про матеріал
Вдосконалити знання про складнопідрядні речення з підрядними способу і ступеня дії, формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, головну й залежну частини; вдосконалювати пунктуаційну грамотність, навички роботи з підручником
Перегляд файлу

Червоноградський гірничо – економічний фаховий коледж

 

 

 

 

Конспект заняття

з української мови

«Складнопідрядні речення з підрядними обставинними способу дії, міри і ступеня»

Українська мова: мелодійна, багата, розмаїта

 

Викладач Заяць О.В.

 

Мета:

Навчальна : вдосконалити знання про складнопідрядні речення з підрядними способу і ступеня дії, формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, головну й залежну частини; вдосконалювати пунктуаційну грамотність, навички роботи з підручником;

Розвивальна :розвивати творчі вміння досліджувати, моделювати складнопідрядні речення;  розвивати увагу, уяву, пам’ять, логічне й образне мислення, мовлення.

Виховна: виховувати позитивне сприйняття навколишнього світу. виховувати любов до висловленої в фольклорі народної мудрості, повагу до таланту майстрів художнього слова.

Тип заняття: практичне заняття вивчення нового матеріалу

Обладнання: підручник, мультимедійна презентація, тести

 

Хід заняття

Щасливий той, хто має змогу знайти щасливе життя

Григорій Сковорода

І. Перевірка домашнього завдання.

Експрес-опитування

1. Які речення називаються складнопідрядними?

2. Як поділяються за значенням складнопідрядні речення?

3. Яка різниця між сполучниками і сполучними словами?

*Попереджувальний диктант. З’ясувати тип підрядної частини кожного із складнопідрядних речень.

Готуються осінні далі зустріти  ночі темноту там, де  зоря в такій печалі згубила хустку золоту. (В.Сосюра.) Де ходили з тобою крутими стежинами, срібним маревом хвиль  чарувала нас тиха Десна. (Д.Луценко.) А де нема любові і страждання, там  не живе, не б’ється і життя. (Олександр Олесь.) Правдо, наша мати! Поки ще жива ти, доти  будем навкруг хати своє жито жати! (П.Куліш.)

ІІ. Повідомлення теми і мети . Мотивація навчання.

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

* Робота з підручником.  Опрацювання теоретичного матеріалу .

* Пояснення вчителя. 

 

Складнопідрядними реченнями з підрядними способу і ступеня дії називаються такі складні  речення, в яких  підрядна частина вказує на спосіб або ступінь дії, про яку йдеться в головному реченні. Підрядне речення способу дії відповідає на питання як? яким способом? якою мірою? наскільки? Напр..: Карпо вийшов з хати і хрьопнув дверима так, що вікна задзвеніли. (І.Нечуй-Левицький.) «А злива так само почала відходити, як і надійшла» (М.Стельмах).

Презентація до уроку "Складнопідрядні речення з підрядними способу дії, міри і ступеня" | Презентація. Українська мова

 

 

 

 

 

 

Підрядні речення способу і ступеня дії з’єднується з головним  сполучним словом як і сполучниками підрядності  як, мов (немов, мовби, немовби), наче (неначе), ніби (нібито), начебто, ніж, чим, що, щоб. У головній частині  може бути слово  так.  Напр..:  І хто ж іще Тичину прочитає так, як  Тичину прочита весна! (Є.Гуцало.)

Підрядні частини способу й ступеня дії  можуть стояти після головної частини (напр..: Собака гавка так, як його годують. (Нар.творч.), перед нею (напр.: Як працює Яків, стільки йому дяки. (Нар.творч.) та  всередині головної частини (напр..: Щиросердне  Боже слово так, як і годиться, зберігає наша мова у своїй скарбниці. (Д.Білоус.) Стукнула дверима, що аж стільчики всі  скакнули, й вийшла. (Марко Вовчок).

Українська мова (9 клас) - YouTube

Підрядна частина складнопідрядного речення може вказувати на якісні чи кількісні ознаки дії або стану, про які говориться в головному реченні, або ж конкретизувати значення обставини головного речення з погляду її якісних чи кількісних ознак і відповідати на питання як? яким способом? якою мірою? наскільки? Залежно від того, який відтінок значення має підрядна частина -- якісний, кількісний чи порівняльний, -- розрізняємо відповідно складнопідрядні речення з підрядними способу дії, з підрядними міри або ступеня, з підрядними порівняльними. Однак нерідко віднесення складнопідрядних речень до одного з трьох типів є утрудненим через слабку диференційованість їхніх значень.

Іноді підрядні речення способу дії мають додаткові відтінки значення порівняння: «Вартовий мовчить, ніби не чує і не бачить бабусі» (В.Барка); наслідку «Як дбаєш, так і маєш» (нар.творчість).

З головним реченням підрядні способу дії поєднуються сполучниками як, що, щоб, мов, немов, мовби, наче, неначе, ніби, нібито, ніж і сполучним словом як. Сполучному слову і сполучникам (за винятком ніж) може в головному відповідати співвідносне слово так, що виступає в ролі обставини способу дії: «Варять [цукор] так, що з січки, крізь ті середні перегородки, як то бува в рослинах, цукровий сік сам висмоктується в гарячу воду...» (В.Барка).

1. Будівництво нових населених пунктів будемо проводити так, щоб кожне село і кожне подвір'я були з садом (С.Скляренко).

 

http://osvitavukrajini.ucoz.ua/_pu/0/34501292.jpg


2. Сьогодні я такий веселий, що молодіти хочу знов (В.Сосюра).

 

http://osvitavukrajini.ucoz.ua/_pu/0/02457450.jpg

 

Відносно головного підрядне способу дії може займати будь-яке місце: «Недовго спав Мирон Данилович: прокинувся вчасно, як призначив собі: звичка, вироблена роками, від неспокою» (В.Барка); «Ніби половина життя в світі, відійшовши, згасла: до того смутно і порожньо стало навкруги» (В.Барка).

Підрядні ступеня і способу дії приєднуються до головного речення сполучниками ніж, чим, як, мов, немов, наче, неначе, ніби. У головному реченні здебільшого вживається вказівне слово так.

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ СПОСОБУ ДІЇ Й СТУПЕНЯ ТА З ПІДРЯДНИМИ ПОРІВНЯННЯ - Складнопідрядне речення - Синтаксис. Пунктуація - Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

 

Підрядні ступеня і способу дії можуть вказувати і на ступінь вираження якості: Скільки зір у високім небі, стільки співів у серці моїм (В. Сосюра). Вона засоромилась вся, аж сльози заблищали на очах (М. Коцюбинський).

Зверни увагу!

Підрядну частину ступеня треба відрізняти від підрядної означальної. Якщо вказівні слова такий, так вжито відповідно з прикметником чи прислівником, то підрядна частина завжди має значення ступеня. У цих випадках вказівне слово можна замінити словом настільки.

Страшний гонорливий хуторянин, якого раз у раз так боявся Іван, був тепер такий (настільки) близький, як рідний батько або товариш (М. Івченко). Капітан Колодуб так (настільки) тепло і разом з тим з такою тонкою, знайомою всім іронією усміхнувся, що за ним тихо усміхнулася вся землянка (О. Довженко).

Презентация на тему: "Складнопідрядне речення 9 клас підготувала Губська Ольга Володимирівна, вчитель української мови та літератури Валківського ліцею ім. О.Масельського Валківської.". Скачать бесплатно и без регистрации.

 

ІV. Виконання  вправ на закріплення вивченого.

* Робота з таблицею.  У якій з колонок подано складнопідрядні речення?  Поставити питання до підрядних речень, з’ясувати їх вид.


Спекла пиріг Луця, а його не їсть і цюця.

В хаті так холодно, й собаки не вдержиш.

 

 Спекла пиріг Луця,  що не їсть і цюця.

В хаті так холодно, що й собаки не вдержиш.


                                                                                                                                                                          Народна творчість.

Попрацюйте в парах!

Скласти складнопідрядні речення способу дії, додавши до поданих головних частин підрядні. Зробити морфологічний розбір виділених слів.

Сьогодні ми зраділи гостям настільки, що …

Я вам готовий в щасті і в нещасті помагати так, щоб…

* Бесіда.

 1. Які речення називаються складнопідрядними з підрядними способу й міри дії? Навести приклади таких речень.
 2. Якими сполучниками приєднується підрядне речення способу й міри дії до головного? На які питання відповідає?
 3. На які групи поділяються підрядні речення способу дії?
 4. Як їх розрізнити?

* Попереджувальний диктант. Визначити вид підрядних частин. Назвати сполучники, якими підрядні частини з’єднуються з головними.

І.Сонце так світить ласкаво, що аж каміння сміється. (М.Коцюбинський.) Мороз ударив так нагло, що побив геть усі чорнобривці в саду. (С.Павленко.) …Я б на барву барву накладала і малювала б щирим самоцвітом отак, як сонечко пречисте літом. (Леся Українка.) Надворі було так ясно, що й глянути було трудно, не заплющивши трохи очей. (І.Нечуй-Левицький.) Як дозріває  день сліпучо ясний, так стигнуть щедрі помисли,  добро. (М.Карапка.) Повиснув чорний смог, повиснув, що аж зіщулилась земля. (З.Кучерява.)

ІІ.Чому же ти, доню, так не зробила, як рідна мати тебе просила? (Б.Гірський) Моє почуття так освітило сонячний день, що було видно в небі падучу зірку. (Є.Гуцало.) Дитячий сміх. В нім стільки  щастя, наївності і доброти, що серцем хочеться припасти і збагатитись скарбом тим. (Б.Дегтярьов.) Мене так довго обіймають, що я в обійми вже не вірю. Мені так тісно в цих обіймах, що я не можу розігнутись. (П.Перебийніс.)

 

* Прочитати. Вказати  складнопідрядні речення  з підрядними способу дії та з підрядними означальними. Пояснити, як  ви їх розрізнили.

Криниця наша ця така глибока, що  видно зорі з неї і у ній. (В.Загороднюк.) Червоні яблука в кімнатах насипані, що ніде стать. (Д.Павличко.) Вже так натомився за краєм своїм тужити, що  вірші, здавалось, ридають уже під пером. (Л.Костенко.) Стільки років блукав, що вже й сивий я став. (Е.А.По.) Така тепер на світі наковальня, що  треба мати нерви, як дроти. (Л.Костенко.) В шумі липи стільки жалю, стільки, скільки щастя в нім. (Й.Коссу.) Такі в пасічників одухотворені лиця, наче з поля в село медові ріки течуть!. (Є.Гуцало.) Чемно вклонилася ти на прощання так, ніби ми й не зазнали кохання. (Г.Гайне.)

 

 Стилістичний експеримент

Дібрати варіанти, синонімічні до поданої конструкції, які б виражали смислові відношення підрядної частини способу дії, міри і ступеня.  Накреслити схеми змодельованих речень.

У результаті численних перебудов і змін палац зберіг первинні риси архітектури стилю бароко.

 

* Пояснювальний диктант. Указати підрядні частини способу дії порівняльні й непорівняльні. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи.

Кайдаш хрьопнув дверима так, що з полиці полетіло горня й розбилось на шматочки. Лаврін не зводив з дівчини очей. Її краса так засліпила йому очі,  так разом заманила серце,  що вона  йому  здавалася не дівчиною, а русалкою. В Мелашки так  закидалось серце, як птиця тріпається крилами в густому гіллі. В молодих душах розгорялася любов, як  розгоряється сонце літнім ранком.                ( З тв.  І.Нечуя-Левицького.)

 

*Диктант із коментуванням. Накреслити схему складнопідрядного речення, вказаного вчителем. За схемою, поданою на с. 115 підручника, зробити синтаксичний розбір цього речення (усно).

І. Моя душа так ближчає до Бога, як людській і не снилося душі. (Г.Білоус.) Господи Вседержителю, Божим підтримай словом, дай мені так прожити, щоб не зробити злого, злого не тільки вчинком, але й у думці грішній. Дай мені в серце тиші, дай мені в серце миру. (Т.Яковенко.) Я люблю тебе, мій рідний краю так, що слів не вистача сповна. (М.Васильківський.) Вже так до ножа ми привикли у спину, що  в чесній битві ми переможемо! (Л.Костенко.) Як хмарина мусить воду вилить, так і я – всю душу у пісні. (П.Воронько.) Лягла журба на серденько так, як камінь на могилоньку. Схилилася головонька, як маківка на билиноньку. (Л.Боровиковський.) Здається, все гаразд.  Чому ж, однак, якийсь невпокій дихає у спину так, ніби на плечі моїм провини горить і не з горя заклятий знак? (Б.Олійник.)

ІІ. Якщо ти хочеш бути красивим, працюй до самозабуття. Працюй так, щоб ти почував себе  творцем, майстром, господарем в улюбленому ділі. Працюй так, щоб очі твої виражали одухотвореність великим людським щастям – щастям творчості.  Зовнішня  краса має свої внутрішні, моральні  джерела. Улюблена творчість накладає відбиток на риси обличчя, робить їх тоншими, виразнішими.          (З журналу.)

 

* Подані народні прислів’я записати у завершеному вигляді. Визначити тип складнопідрядних речень.

Наговорив стільки,  що … . Зробив так, що …  . В хаті так холодно,  що …  . … так він і гавка. Так наробився, що … . Такий старий, що … . Такий хворий, що … . Так співає, що … . Так жінку бив, що… .  У нього стільки правди, як … .

Для довідок. … і в шапку не збереш. … комар носа не підточить. … собаки не вдержиш.  Як собаку годують,  … рук не чує. … аж порохня сиплеться.  … аж волосся попухло.  … волос в’яне. …сам насилу втік.  … у кози хвоста (як у решеті води).

Виконання вправ на закріплення.

* Прочитати. Охарактеризувати складнопідрядні речення з підрядними способу дії. Зробити синтаксичний розбір одного з них.

Очерет шумів так, що заглушав навіть думки. Птахи кружляли над плавнями цілими хмарами і так верещали, що заглушали навіть шум плавнів. (М.Коцюбинський.) Цвіте липа так буйно й розкішно, що все місто плаває в задумливому мареві. (Ю.Яновський.) Як без повітря, хліба і води не може жити на землі людина, так я без тебе черствію завжди, жадана пісне, подруго єдина. (Д.Луценко.) І, неначе в хату днина, в тіло увійшла душа. (Д.Павличко.) Тепер, скажу я вам, так не читають вірші, як ми читали їх у дні мої не гірші. (А.Малишко.) В розлуці з вами, солов’ї Вкраїни, так ниє серце, що аж сміх бере з самого себе. (М.Рильський.) Сонце привітно світило і гріло, як воно завжди гріє восени. (Панас Мирний.) На гостей зала мовчки жде, як бойовище жде на битву. (Б.Лепкий.) Слова стають до строю, рядки тісняться до рядків, мов Аполлон і дев’ять дів схилились надо мною! (Р.Бернс.)

*Прочитати. Вказати народні порівняння. Вказати складнопідрядні речення з підрядними способу дії.

Холодний страх пройняв її наскрізь, наче хто льоду приложив до серця. Поза спиною в неї мороз ходить, хоч голова горить-палає. Очі ріже, наче хто піску понасипав. Вона підвелася устати, та зразу й сіла, бо ноги мов хто косою підкосив.          (З тв. Панаса Мирного.)

Моделювання

Скласти і записати речення до поданих схем.

[     ],  що (    ).                                                                Чим  [     ],  тим (    ).

[     ], аж (     ).                                                                 [     ],   що аж (     ).

[     ],  ( як ).                                                                     [     ],  ( скільки ).

[     ],  ( наскільки ).

* Попереджувальний диктант. Накреслити схему вказаного речення.

І. Взялась зозуля враз кувати, мов хто їй голос наточив. (Янка Купала.) У присмерку літають ластівки так низько, ніби в землю поринають, і виринають з неї, мов з ріки, крильми собі дорогу протинають. (Д.Павличко.) Пульсує вуж у сірім бур’яні так, наче тиша шарудить осіння. (Є.Гуцало.) Бринить космічна музика струмка, неначе ним усесвіт обізвався. (В.Стус.) Там розкидається шатро дубове, гостинне, ніби лицарський намет. (М.Рильський.) Шатро небес розкинувши над світом, стояла ніч так, як стояв Мамай. (Є.Гуцало.) Ніби немовлятка діти, рухами говорять квіти. (В.Рой.) Я книгу розгорнув, як двері до рідного краю. (К.Бібл.) Все буде так, як писано в книжках. (М.Рильський.)

ІІ. Над зеленими нивами тремтіло гаряче повітря, неначе хто тряс перед очима блискучим серпанком. Кострубаті й присадкуваті верби з обох боків дороги міцно чіплялися оголеними корінням за землю, немов хижий птах загнав пазури у здобич. Далеко за річкою блиснуло щось, немов із неба вогонь упав на землю і спалахнув, як свічка.          (З тв. М.Коцюбинського.)

 

* Навчальний диктант.

Над ставком носилися густі пари, мов хто підігрів знизу воду. Понад ставом біліли крізь туман хатки, а угору від них зеленіли городи. Соняшники високо попіднімали свої голови, мов ставали навспинячки, щоб мерщій погрітися на сонці, котре дугою збігало через гору і осідало золотим піском за ставом на луках. Вони наче сміялися, обігріваючись після нічної прохолоди, куталися у теплій хвилі, міняючи свій колір з зеленого на жовтогарячий або на червоно-сизий. За луками картатими плахтами виставились лани, мов хто кольорові доріжки вислав по долині. Вони не знать куди тяглися, зникаючи у сизому просторі безкрайньої далекості. (За Панасом Мирним ).

* Самостійна робота. Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення).

І. Як хвилі мчать на узбережну рінь, так в небуття і наші мчать хвилини. (В.Шекспір.) Вам, молодим, любить, горіти, як тільки вміє молодість одна. (Д.Фальківський.) Так зелено в вересні, зелено так, що іншому липню скупому й не снилось. (П.Воронько.) Стогне Черемош, лютує, в шумі білому шумить, греблі, камені шматує і орлом кудись летить, наче лицар незрівнянний впав в бою і довго спав, а прокинувсь, наче п”яний, про кривавий бій згадав і підвівсь, і став на ноги, і на поле очі звів... (Олександр Олесь.)

ІІ. В хаті було тихо, тільки в печі шкварчала ринка з вишкварками так сердито та голосно, неначе кричало десять бабів разом, вхопившись за коси. Сало шипіло, як змія, булькотіло, кувікало, як свиня в тину, геготало, як гуска, гавкало, як собака, пищало, скреготало, а далі собі завило: гвалт, гвалт, гвалт!     (І.Нечуй-Левицький.)

 

Опрацювати речення. Записати в зошити схеми речень.

1.Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться (І. Котляревський). 2.Сонце пекло так,  що й уночі степ пашів (Ю. Яновський). 3.Про те, що діялось на Україні 1768 року, розказую так, як чув од старих людей (Т. Шевченко). 4.Орудував він косою, як добрий маляр пензлем чи ложкою, — легко і вправно (О. Довженко). 5.Стихла хуртовина раптово, як і схопилась, але вже було холодніше (В. Барка). 6.Життя склалося так, що довелося забути і про рідну свою Ничогівку (Ю. Збанацький). 7.Тут Денис так глянув на Трохима, що у того жижки задрижали і у животі похолонуло (Г. Квітка-Основ'яненко). 8.Умій жити так, щоб у тебе з другом була єдність духу, Шалів (В. Сухомлинський). 9.Мені аби з хати вибратись, щоб не запримітила мати, а там... (Панас Мирний). 10.А злива так само почала відходити, як і надійшла (М. Стельмах). 11.Треба битися тут і стояти, як належить чесним людям (Ю. Яновський). 12.Робіть так, як уважаєте потрібним і кращим (М. Коцюбинський).

VІ. Підбиття підсумків заняття.

Вправа «Закінчити речення»

Пропонується студентам усно закінчити речення.

На цьому занятті

я навчився…

я задумався …

я відчув…

я усвідомив…

VІІ. Домашнє завдання.

1. Скласти висловлювання (обсяг – 8-10 речень) на тему “Мої улюблені кольори” (“Мій улюблений вид спорту”), вживши 3-4 складнопідрядних речення з підрядними способу дії.

2. До поданих головних речень додайте підрядні ступеня і способу дії. Поради для ведучого дебатів.

 1. Аргументи повинні бути настільки переконливі…
 2. Виступати потрібно так…
 3. Учасники можуть так захоплюватися дискусією …
 4. Не слід повчати всіх так…
 5. Вас слухатимуть стільки…

 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки

 1. Складнопідрядне речення з підрядним способу дії і ступеня відповідає на питання…..
 2. Сполучниками складнопідрядних речень з підрядним способу дії і ступеня є…….
 3. Складне речення з підрядним способу дії й ступеня утворюються за допомогою….
 4. Які речення називаються складнопідрядними з підрядними способу й міри дії? Навести приклади таких речень.
 5. Якими сполучниками приєднується підрядне речення способу й міри дії до головного? На які питання відповідає?
 6. На які групи поділяються підрядні речення способу дії?
 7. Як їх розрізнити?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести

1. . Складне речення з підрядним обставинним міри і ступеня утвориться, якщо серед варіантів продовження речення Ударив грім …використати:

А коли сонце заховалося за хмару.

Б хоча негоди прогноз не обіцяв.

В так що птахи вмить розлетілися.

Г що аж шибки затряслися в домі.

Д якого ой як чекали в таку посуху.

2. Прочитайте речення й визначте серед них складнопідрядне обставинне способу дії, міри і ступеня.

А  Ще щільніше затушкувалися хуторяни, наче вони в шкаралупці зачинилися .

Б  Енея так вона любила, що аж сама себе спалила.

В  Я чую пісню, мов крізь сон далекий Черемош гуркоче .

Г  В проваллі повиднішало настільки, що мені стало добре видно Сонині очі .

Д  Сердиться баба на діда так. що іскри сиплються .

3. Складне речення з підрядним обставинним способу дії утвориться, якщо серед варіантів продовження речення Так вийшло… вибрати

А оскільки клей наносили нерівномірно.

Б хоч ніхто й не сподівався на перемогу.

В бо створене власними руками дороге.

Г що аж земля навколо здригається.

Д як кожен з нас і планував.

4. Складнопідрядним із підрядною частиною способу дії є речення

А Як парость виноградної лози, плекайте мову.

Б Моєму серцю снишся ти, як морю сняться урагани.

В Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою.

Г На рідні землі сіячі вертають, щоб сіяти святе своє зерно.

Д Зроби так, щоб серце моє солов’їне забуло очей тих блакить.

5. Складнопідрядним із підрядною частиною способу дії є речення

А Малі дерева схожі на дорослих, як діти на своїх батьків.

Б Серед великої тиші чулось тільки, як шелестіли листочки.

В Умій жити так, щоб у тебе з другом була єдність духу, ідеалів.

Г Я лиш інструмент, в якому плачуть сни мого народу.

Д Люблю, коли хвилі юрбою шумують, ламаючи лід.

6. Складнопідрядним із підрядною частиною міри і ступеня є речення

А Стара верба од старості зомліла, забула, що сказав їй водяник.

Б За все, що взяв од пирога життя, платити доведеться по рахунку.

В Лани зеленого збіжжя, що саме красувалося в той час, дрімали тихої ночі.

Г Цвіте липа так буйно й розкішно, що все місто плаває в задумленому мареві.

Д Ти ніяк не можеш зрозуміти, що без науки неможливий розвиток суспільства.

7. Складнопідрядним із підрядною частиною міри і ступеня є речення

А Я знову згадав ті хвилини, що душу п’янили мою.

Б Міста ми бачили, де котиться з узбіч хвилястий виноград,

В Настав час, коли вечірній сутінок швидко западає в нічний.

Г І чим глибше за пагорби поринало сонце, тим нижчою співала заграва.

Д Поки геній стоїть, витираючи сльози, метушлива бездарність отари свої пасе.

8. Установіть відповідність.

Вид підрядного речення                                                Приклад

1 обставинне допустове            А Куди голова задумає, туди ноги понесуть.

2 обставинне умови                             Б Що темніша ніч, тим яскравіші в ній маяки.

3 обставинне місця                        В Коли терпінню приходить край, народ мов буря.

4 обставинне міри і ступеня             Г Держімося землі, бо земля держить нас.

                                                                    Д Не бійся правди, хоч вона гірка.

9. Установіть відповідність.

Вид підрядного речення                                                   Приклад

1 обставинне часу             А Украй стривожилась земля, коли в похід послали атом.

2 обставинне причини              Б Стояли двоє посеред весни там, де вербичка віття нахилила.

3 обставинне умови              В Чим більший поет, тим глибші корені його творчості.

4 обставинне міри і ступеня            Г Як рясно квітує горобина, то добрий буде урожай вівса.

                                                     Д Журяться квіти, що на світанні скоро їх вкриють сніги, білі сніги.

10. Установіть відповідність.

Частина речення                                                          Вид підрядного речення

1 … працював, хоч і …                                    А обставинне допустове

2 … прийшла, щоб …                                    Б обставинне міри і ступеня

3 … зіщулився, бо …                                    В обставинне мети

4 … напишу, якщо …                                    Г обставинне причини

                                                                                Д обставинне умови

11. З'ясуйте, який вид підрядного речення відповідає кожному фрагментові

Вид підрядного речення                                                       Підрядна частина


означальне

ступеня та способу дії

з'ясувальне

мети

                                                   

…бо ми зіткані із сонця

… понад усе хотіли, щоб...

… звужує коло так…

… нахилитися, щоб…

    … підстави вважати, що…


 

 

12. Установіть відповідність між реченням і видом його підрядної частини

1 Пригадай той садок коло хати, де плекав свої мрії малим.                  А з’ясувальна

 2 Напиши мені, що не можеш сказати.                                                         Б означальна

 3 Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко.                    В обставинна причини

 4 Так сумую за тобою, як за волею в клітці птах.                               Г обставинна умови

                                                                                                                   Д обставинна міри і ступеня

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
3 листопада 2023
Переглядів
2070
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку