Конспект+Презентація 8 клас "Нідерланди"

Про матеріал
Тема. Нідерланди: народження республіки. Мета:  з’ясувати причини, хід та наслідки революції в Нідерландах; визначити вплив ідей Реформації на революцію в Нідерландах; розвивати вміння аналізувати історичні події та факти, а також опрацьовувати історичну інформацію; виховувати негативне ставлення до будь-яких проявів насильства.
Перегляд файлу

(СЛАЙД №1)

Тема. Нідерланди: народження республіки.

Мета:  з’ясувати причини, хід та наслідки революції в Нідерландах; визначити вплив ідей Реформації на революцію в Нідерландах; розвивати вміння аналізувати історичні події та факти, а також опрацьовувати історичну  інформацію;  виховувати  негативне  ставлення  до  будь-яких  проявів насильства.

Обладнання:  підручник  «Всесвітня історія. 8 клас» С.В.Д’ячков, С.Д.Литовченко,  2008 рік, видавництво «Харків-Ранок»; атлас-шаблон «Всесвітня історія. 8 клас»; презентація PowerPoint за темою уроку; ілюстративний матеріал за темою.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття та назви: Нідерланди, , гези (лісові гези, морські гези), Голландія, інквізиція, буржуазна  революція, Утрехтська унія.

Основні дати та події:

 • 1566 р. — «іконоборче повстання» — початок Нідерландської революції;
 • 1572 р. — зародження республіки на Півночі;
 • 1579 р. — укладення Утрехтської унії;
 • 1585—1609 рр. — війна Голландії з Іспанією.
 • 1609 р. — перемога Нідерландської революції.

Історичні постаті:  Карл  І, Філіпп  ІІ,  герцог  Альба,  Вільгельм  Оранський Моріц Оранський.

Очікувані результати:  Після цього уроку учні зможуть:

 • називати основні дати, пов’язані з національно-визвольною війною в Нідерландах;
 • показувати на карті перебіг подій національно-визвольної війни в Нідерландах;
 • застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни;
 • висловлювати власну думку щодо значення національно-визвольної війни у Нідерландах.

Хід уроку:

I.    Організаційний момент.

II.   Актуалізація опорних знань і вмінь.

 1. Робота з хронологією.  (СЛАЙД №2)

Співвіднести дати та події:

а)  1516–1555 рр.

 

1)  проголошення Карла I Карлом V — імператором Священної Римської імперії

б)  1519 р. 

2)  повстання «комунерос»

в)  1520 р.

3)  правління Філіппа II

г)  1555–1598 рр.

4)  правління Карла I (V);

 

(СЛАЙД №3) Відповідь: а — 4, б — 1; в — 2; г — 3.

 1. Бесіда за запитаннями. (СЛАЙД №4)
 • Що таке мануфактура? (Мануфактура – це велике підприємство, для якого характерним є поділ праці  на основі ручного виробництва.)
 • Які основні риси феодалізму? (Зосередження великої земельної власності в руках феодалів; особиста та поземельна залежність селян; панування натурального господарства; класова нерівноправність; примітивний рівень техніки тощо)
 • У чому полягають головні особливості капіталізму? (Право приватної власності на засоби виробництва; ринок товарів та послуг; Можливість найму чужої праці (експлуатація праці найманих робітників); Підприємницька діяльність.)
 • Який період всесвітньої історії називається Новою історією? ( Нова історія – це епоха у всесвітній історії, коли у всіх сферах життя людини формувалися основи індустріального суспільства. З кінця ХV до початку ХХ ст.)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

- Основним змістом історичного процесу в період Нового часу (кін. ХV – поч. ХХ ст.) є становлення, утвердження і перемога буржуазних відносин. На початку цієї епохи в багатьох країнах риси капіталізму, що зароджується, межували з феодальним укладом (наприклад, Німеччина в ХVІ ст.). Якщо підвалини старого суспільства заважали розвитку нового і вступали з ним у протиріччя, відбувалися революції.

- А що таке революція? (Революція – переворот у житті людей, що приводить до зміни одного ладу іншим.) (СЛАЙД №5)

- А що таке буржуазна революція? (Буржуазна революція – це революція, під час якої на зміну феодальному ладу приходить капіталістичний.)

IV. Оголошення теми та мети уроку.

- Отож, сьогодні на уроці ми поговоримо про першу буржуазну революцію, яка відбулася в Нідерландах. Запишіть тему уроку «Нідерланди». (СЛАЙД №6)

 - Під час уроку ми: (СЛАЙД №7)

 • розглянемо основні події національно-визвольної війни в Нідерландах;
 • навчимося показувати на карті перебіг подій;
 • будемо вчитися застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни;
 • а також вчитися висловлювати власну думку щодо значення національно-визвольної війни у Нідерландах.

V. Вивчення нового матеріалу

План

1.   Нідерланди в складі іспанської монархії.

2.   Початок національно-визвольної війни.

3.   Народження республіки.

1)  Національно-визвольна війна й утворення республіки.

2)  Наслідки та значення Нідерландської революції.

1.   Нідерланди в складі іспанської монархії

Розповідь учителя (супроводжується демонстрацією на карті) (СЛАЙД №8)

Нідерландами (у перекладі — «низові землі») називали землі на Нижньому Рейні, Шельді, Маасі та на узбережжі Північного моря. (СЛАЙД №9)

- Відкрийте атласи на стор. 6 та розгляньте карту.

У середині XVI ст. Нідерланди охоплювали територію, на якій зараз розташовані Нідерланди, Бельгія, Люксембург і частина Північно-Східної Франції. Ця країна не мала ані родючих ґрунтів, ані корисних копалин, страждала від повеней. Головним її багатством були працелюбні мешканці. Вони з гордістю казали: “Бог створив небо, ми — суходіл”. Шляхом створення дамб та каналів жителі відвойовували землю біля моря, осушували їх і огороджували греблями, а потім на цій землі будували міста й займалися сільським господарством.

(СЛАЙД №10) Із середини ХVІ ст. Нідерланди опинилися під владою іспанської монархії. Нідерланди в ті часи були самою густонаселеною державою в Європі. (СЛАЙД №11)  Тут проживало 3 млн. чол., налічувалося бл. 300 міст і 6,5 тис. сіл.

У країні швидко розвивалося капіталістичне виробництво, однак іноземне панування створювало серйозні перешкоди.

Нідерланди поділялися на 17 провінцій. Керував країною іспанський намісник. Провінції відрізнялися за рівнем розвитку — північ була більш розвиненою, ніж південь. У північних провінціях земля належала вільним селянам, які перетворюються на фермерів. Поступово формуються ринкові відносини. На півдні більша частина землі належала дворянам. Вільні селяни орендували її та виконували повинності за користування.

Великі географічні відкриття змінили торговельну карту світу. Нідерланди опинилися на перехресті нових торговельних шляхів, а Антверпен став центром світової торгівлі. У Нідерландах відбувається швидкий перехід до капіталістичних відносин — будуються мануфактури, виникають та розвиваються банки.

Ідеї Мартіна Лютера здобули широку підтримку серед населення Нідерландів, яке прагнуло дешевої та суворої церкви. У Нідерландах процвітав кальвінізм, поширюючись як серед дворян та буржуазії, так і серед селян та ремісників.

Проміжний підсумок: Отже, ми можемо зробити висновок, що до середини ХVІ ст. у Нідерландах дедалі більше назрівав конфлікт між капіталістичним суспільством, що розвивалося, і пережитками феодальних відносин, які підтримувала Іспанія.

- А зараз самостійно, використовуючи отримані відомості, виконайте завдання 1 в атласі.

 1. Початок національно-визвольної війни

Ситуація в Нідерландах стала нестерпною. Втручання іспанців поставило економічне життя Нідерландів у безвихідь.

У 1566 р. делегація нідерландських дворян звернулася до намісниці іспанського короля в Нідерландах Маргарити Пармської зі зверненням. У ньому вони, висловлюючи свою відданість “його величності королю Іспанії”, одночасно прохали припинити діяльність інквізиції та скликати Генеральні штати (парламент). Один із радників Маргарити Пармської презирливо обізвав скромно одягнених дворян гезами, (СЛАЙД №12) тобто жебраками, і додав, що їх не треба лякатися. Нідерландці вирішили прийняти прізвисько “гези” як назву тих, хто бореться за визволення Нідерландів від іспанського ярма. Їхньою відзнакою були портрет Філіппа II і напис “Вірні королю до жебрацької суми”, як згадка про невдале звернення і натяк на те, що іспанці руйнували їхню країну. На чолі опозиції стояв принц Вільгельм Оранський (1533—1584). (СЛАЙД №13)

У Нідерландах розпочалися виступи проти іспанців. (СЛАЙД №14)Влітку 1566 р. окремі заворушення прибрали форму повстання проти іспанців і католицької церкви. Озброєні ремісники й селяни нищили церкви, монастирі, палили ікони. Протягом кількох днів серпня 1566 р. повстання іконоборців охопило 12 із 17 провінцій.

Проміжний підсумок: Повстання, яке спалахнуло у 1566 р., було спрямоване проти влади іспанських поневолювачів і мало національно-визвольний характер. Одночасно з цим докорінні зміни, які воно спричинило у житті нідерландців, дозволяють вважати його соціальною революцією.

- А зараз самостійно, використовуючи отримані відомості, виконайте завдання 2,3 в атласі.

 

Причини повстання в Нідерландах

Причини

Характеристика

Релігійні

Переслідування кальвіністів (інквізиція стратила близько 100 тис. осіб)

Політичні

Відсторонення від влади (управління країною дедалі більше переходило до рук іспанців)

Економічні

Збільшення податків, скасування пільг купцям, утримання іспанської армії

Національні

Посилення національного гніту

3.   Народження республіки

1)  Національно-визвольна війна та утворення республіки

- Про подальший перебіг подій у ході Національно-визвольної війни Нідерландів ви зможете дізнатися під час виконання наступного завдання. Використовуючи матеріал підручника (стор. 60-62), складіть хронологічну таблицю подій Нідерландської революції.

Зразок відповіді

Події Нідерландської революції

• 1566 р. — початок боротьби. Повстання іконоборців (противників ікон), яке було придушено.

• 1567 р. — призначення намісником герцога Альби — направлення каральних військ, створення «Ради у справах про заколоти» («кривава рада»).

 1571 р. — запровадження податку на продаж — 10 %. Початок партизанського руху.

 «Морські гези» (партизани) — топили іспанські кораблі, нападали на прибережні міста.

  «Лісові гези» — боротьба з іспанцями на суходолі.

 1572 р. — початок повстання у північних штатах. Захоплення гезами міста Брілле. Повстання очолив Вільгельм Оранський.

  Іспанські найманці, які не отримували платню, у 1581 р. розгромили місто Антверпен.

 1579 р. — Утрехтська унія (об’єднання північних штатів).

 Вільгельм Оранський був підступно вбитий.

 1581 р. — владу іспанського короля було повалено.

 Проголошення Республіки Об’єднаних Провінцій (Голландія), правитель — Моріц (син Вільгельма Оранського), вищий орган влади — Генеральні штати.

 1609 р. — офіційне визнання Іспанією незалежності Республіки.

Розповідь учителя

Визвольний рух у Нідерландах розпочався влітку 1566 р., коли по всій країні розгорнулося повстання, яке було спрямоване проти католицької церкви й отримало назву повстання іконоборців (противників ікон). Повстанці громили католицькі церкви, знищували ікони і статуї святих. Майно церков роздавалося бідним або знищувалося. Повстання охопило 12 із 17 провінцій. Загалом постраждало понад 5500 монастирів та церков. Повстання було придушено, але закони проти єретиків були пом’якшені. Це рішення не влаштовувало короля Філіппа ІІ, і він замінив намісницю Маргариту Пармську герцогом Альбою.

Улітку 1567 р. 60-тисячне іспанське військо герцога Альби ввійшло в Нідерланди, у країні була встановлена військова диктатура. Іспанські солдати поводилися як у підкореній країні. Для розправи з повстанцями була створена «Рада у справах про заколоти», яка отримала назву «кривава». Тисячі людей були страчені на пласі, вогнищі чи шибениці, а їхнє майно конфіскували. За свою віру поплатилися буржуа і купці, аристократи і дворяни. Були страчені граф Егмонт і адмірал Горн. Вільгельм Оранський і частина його прибічників втекли за кордон. Зростала кількість розорених і безробітних. У березні 1571 р. в Нідерландах було введено алькабалу — 10-відсотковий податок із кожної торговельної операції.

Нідерландці йшли в глухі ліси і створювали загони «лісових гезів», які розправлялися з іспанцями на суходолі. «Морські гези» топили іспанські судна і нападали на прибережні фортеці.

Навесні 1572 р. «морські гези» захопили порт Брілле. Це стало сигналом до загального повстання північних провінцій. Для керівництва повстанням було запрошено герцога Вільгельма Оранського. Герцог Альба кинув на північ усі сили, але голландські міста чинили героїчний опір. Багато місяців тримали облогу жителі Лейдена. Коли місто опинилося на краю загибелі, його жителі та гези зруйнували греблі на березі моря і затопили прилеглі землі, після чого іспанці відступили. Повстання на півночі перемагало.

Герцог Альба посилив терор. Іспанська армія, яка вчасно не отримувала платню, почала грабувати населення, що спричинило повстання і в південних провінціях. У 1581 р. найманці знищили місто Антверпен, загинуло близько 8000 жителів.

Повстання охопило Нідерланди. На боротьбу піднялося все населення — дворяни й селяни, ремісники та буржуазія, купці та священики. Але аристократія півдня, занепокоєна успіхами повстанців, у 1579 р. в місті Аррасі уклала унію (союз), визнала своїм королем Філіппа II й відмовилася від боротьби. У відповідь на рішення прибічників іспанського короля північні провінції уклали Утрехтську унію й об’єдналися для війни з Іспанією. Верховним органом були проголошені Генеральні штати. Виникла нова незалежна держава — Республіка Об’єднаних Провінцій, яку найчастіше називають Голландською республікою.

У 1581 р. було прийнято акт, який проголосив незалежність Нідерландів. До Республіки Об’єднаних Провінцій відійшли північні провінції, а південні — залишилися під владою Іспанії. У 1584 р. Вільгельм Оранський був убитий, правителем Нідерландів було обрано його сина Моріца.

Протягом довгих років тривала боротьба Голландії за незалежність. Її підтримували Англія та Франція. І тільки в 1648 р. за Вестфальським миром Іспанія визнала незалежність Нідерландів.

(СЛАЙД № 15)

- Щоб перевірити правильність виконаного завдання, подивіться на таблицю на дошці.

2)  Наслідки та значення Нідерландської революції (СЛАЙД № 16)

Метод «Мозковий штурм»

Сформулюйте результати Нідерландської революції.

Зразок відповіді:

Результати боротьби Нідерландів за незалежність

 Утворення нової держави — Республіки Об’єднаних Провінцій.

 Поділ Нідерландів на дві частини: Республіку (Голландію) та Іспанські Південні штати (Бельгію).

 Поділ населення за релігійною ознакою: виникнення двох народів — голландців і фламандців.

 Перша буржуазна революція.

 Прихід до влади в Республіці буржуазії.

 Піднесення економіки в Голландії.

 Занепад Іспанії після втрати Нідерландів.

 Перетворення Голландії на світову державу.

VІ. Узагальнення та систематизація знань

 1. Робота з  картою атласу.

На відповідній карті позначте:

1)  завд.4 стор. 6: підкресліть назви провінцій, що об’єдналися в Сполучені Провінції Нідерландів;

2)  завд.5 стор. 6: обведіть суходільні кордони Сполучених Провінцій Нідерландів у 1648р. ;

3)  підкресліть міста Антверпен, Амстердам, Утрехт;

2. Заповнити пропуски у тексті. (СЛАЙД № 17)

 1. Переворот у житті людей, що приводить до зміни одного ладу іншим, називається … (термін).
 2. Непомірно великі податки з Нідерландів збирав король … (країна).
 3. Загони повстанців у Нідерландах називали себе лісовими і морськими … .
 4. Іконоборчий рух спалахнув у Нідерландах у … році.
 5. Сигналом до початку повстання на півночі Нідерландів було захоплення в 1572 р. порту … (назва).
 6. Правителем північних провінцій у Нідерландах проголосили … (ім’я).
 7. У результаті повстання на півдні Нідерландів повсталі … (перемогли чи зазнали поразки?).
 8. Сім північних провінцій об’єдналися в одну незалежну державу в 1579 р. в місті … .

VІІ.   Підсумки уроку

Висновки: Тривала й кровопролитна визвольна війна закінчилася перемогою тільки в північній частині Нідерландів. Виникла республіка, у якій реальну владу мали власники великих фінансових капіталів. Були створені умови для подальшого розвитку капіталістичних відносин.

VIІІ. Домашнє завдання (СЛАЙД № 18)

 1. Опрацюйте матеріал підручника – стор. 58-63.
 2. Виписати в зошит та вивчити нові терміни.
 3. Творче завдання. Написати повідомлення на тему «Полководець Альба».
 4. Випереджувальне завдання. Підготувати повідомлення за темою «Війна двох королев» (Єлизавети І Тюдор та Марії Стюарт).

(СЛАЙД № 19)

Зміст слайдів
Номер слайду 1

В І Т А Ю!

Номер слайду 2

а) 1571 р.   1) проголошення Карла I Карлом V — імператором Священної Римської імперії б) 1519 р. 2) повстання «комунерос» в)1520 р. 3) правління Філіппа II г) 1555–1598 рр. 4) Битва під Лепанто Співвіднести дати та події:

Номер слайду 3

а) 1571р. 4) Битва під Лепанто б) 1519 р. 1) проголошення Карла I Карлом V — імператором Священної Римської імперії в)1520 р. 2) повстання «комунерос» г) 1555–1598 рр. 3) правління Філіппа II Відповідь: а — 4; б — 1;в — 2; г — 3.

Номер слайду 4

Який період всесвітньої історії називається Новою історією? Що таке мануфактура? Які основні риси феодалізму? У чому полягають головні особливості капіталізму?

Номер слайду 5

СЛОВНИЧОК: Революція - переворот у житті людей, що приводить до зміни одного ладу іншим. Буржуазна революція – це революція, під час якої на зміну феодальному ладу приходить капіталістичний.

Номер слайду 6

НІДЕРЛАНДИ

Номер слайду 7

ЗАВДАННЯ: розглянути основні події національно-визвольної війни в Нідерландах; навчитися показувати на карті перебіг подій; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни; висловлювати власну думку щодо значення національно-визвольної війни у Нідерландах.

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Нідерланди в складі іспанської монархії Нідерланди (у перекладі — “Низинні землі”). Ця країна не мала ані родючих ґрунтів, ані корисних копалин, страждала від повеней. Головним її багатством були працелюбні мешканці. Вони з гордістю казали: “Бог створив небо, ми — суходіл”.

Номер слайду 10

На початку XVI ст. Нідерланди опинились у складі Священної Римської імперії Карла V. Останній вважав Нідерланди перлиною своєї корони, бо ця маленька країна давала в чотири рази більше прибутку, ніж усі володіння в Новому Світі. Карл V (імператор Священної Римскої імперії)

Номер слайду 11

Розвиток Нідерландів Сфера життя Характеристика Соціальна Найбільш заселений регіон Європи: 3 млн. жителів, близько 300 міст, 6500 сіл Політична Входили до Священної Римської імперії. Мали 17 штатів із власними органами влади. Економічна Спеціалізація провінцій (центр — промисловість, південь — сільське господарство, північ — рибальство). Розвиток торгівлі (морська та річкова). Розвиток мануфактур. Релігійна Поширення протестантизму у вигляді кальвінізму

Номер слайду 12

СЛОВНИЧОК: Гези (нід. Geuzen - жебраки) — прізвисько, яким іспанці наділили нідерландських дворян, які з 1565 р. стали в опозицію до іспанської влади.

Номер слайду 13

Вільгельм I Оранський

Номер слайду 14

ПОЧАТОК ПОВСТАННЯ: В 1566 р. почалося повстання іконоборців, вони нищили ікони, монастирі.

Номер слайду 15

Перебіг подій Нідерландської революції Дата Подія 1566 р.  початок боротьби. Повстання іконоборців (противників ікон), яке було придушено. 1567 р - призначення намісником герцога Альби — направлення каральних військ, створення «Ради у справах про заколоти» («кривава рада»). 1571 р.  - запровадження податку на продаж — 10 %. Початок партизанського руху. 1572 р.  - початок повстання у північних штатах. Захоплення гезами міста Брілле. Повстання очолив Вільгельм Оранський. 1579 р.  - Утрехтська унія (об’єднання північних штатів). 1584 р. - убивство принца Оранського. 1609 р.  - офіційне визнання Іспанією незалежності Республіки.

Номер слайду 16

Наслідки та значення Нідерландської революції Основні наслідки: почалося формування голландської нації; поділ країни за релігійною ознакою став причиною того, що виникли два народи — голландський і фламандський, які розмовляють однією мовою, але сповідують різні релігії.

Номер слайду 17

Заповнити пропуски у тексті. Переворот у житті людей, що приводить до зміни одного ладу іншим, називається … (термін). Непомірно великі податки з Нідерландів збирав король … (країна). Загони повстанців у Нідерландах називали себе лісовими і морськими … . Іконоборчий рух спалахнув у Нідерландах у … році. Сигналом до початку повстання на півночі Нідерландів було захоплення в 1572 р. порту … (назва). Правителем північних провінцій у Нідерландах проголосили … (ім’я). У результаті повстання на півдні Нідерландів повсталі … (перемогли чи зазнали поразки?). Сім північних провінцій об’єдналися в одну незалежну державу в 1579 р. в місті … .

Номер слайду 18

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: 1. Опрацюйте матеріал підручника – стор. 58-63. 2. Виписати в зошит та вивчити нові терміни. 3. Творче завдання. Написати повідомлення на тему «Полководець Альба». 4. Випереджувальне завдання. Підготувати повідомлення за темою «Війна двох королев» (Єлизавети І Тюдор та Марії Стюарт).

Номер слайду 19

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

zip
Додано
16 лютого 2020
Переглядів
26324
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку