Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Конспект : " Тестування та оцінювання програмного забеспечення "

Про матеріал
Конспект : " Тестування та оцінювання програмного забеспечення " Конспект уроку до підручника Інформатика (профільний рівень) для 11 класу закладів загальної середньої освіти В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко Харків Видавництво «Ранок» 2018 р.
Перегляд файлу

 

 

 

Урок  " Тестування та оцінювання програмного забеспечення "

Формування компетентностей:

предметна компетентність:

 • навчальна: ознайомити учнів з тестуванням та оцінюванням програмного забеспечення; удосконалювати навички роботи з ПЗ , вміння працювати з ПЗ;
 • розвивальна: розвивати інформаційну культуру учнів;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, виховання уміння працювати в групі; формування позитивного ставлення до навчання.

ключові компетентності:

 • екологічна грамотність і здорове життя:  формувати вміння дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час роботи із ІТ-пристроями;
 • уміння вчитися впродовж життя: формувати вміння організовувати свою діяльність із використанням засобів для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму;

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники, навчальна презентація.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Тестування.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Для створення інтерфейсу ПЗ розробники використовують прототипи інтерфейсу. Реалізація кожного етапу розробки ПЗ теж базується на створенні прототипів, тому прототипи діляться на типи. Ви вже дізналися про інтерфейсні прототипи (їх ще називають горизонтальними прототипами).

 

V. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

VІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

Робота з підручником: §12.8

12.8.  Тестування та оцінювання програмного забеспечення

 • Пригадайте етапи розробки інтерфейсу ПЗ. Яке призначення прототипів на етапі проектування структури?
 •   Тестування та оцінювання програмного забеспечення

 Для створення інтерфейсу ПЗ розробники використовують прототипи інтерфейсу. Реалізація кожного етапу розробки ПЗ теж базується на створенні прототипів, тому прототипи діляться на типи. Ви вже дізналися про інтерфейсні прототипи (їх ще називають горизонтальними прототипами).

 Тестування ПЗ — це процес перевірки, наскільки ПЗ відповідає вимогам і очікуванням. Розроблені для цього тести мають основою задокументовані вимоги замовника.

 •  Тестування та оцінювання програмного забеспечення

 Горизонтальним прототип називають тому, що в ньому не передбачено реалізацію видів архітектури, функції системи, натомість у ньому втілюються особливості інтерфейсу корис- тувача.

 У такому прототипі під час виконання переміщення між об’ктами зазначатиметься, що саме має знаходитися в місці переміщення, оскільки здійснення функціональних операцій є особливостями іншого типу прототипів.

 •  Тестування та оцінювання програмного забеспечення

 Вертикальний (або структурний) прототип не обмежуєть- ся інтерфейсом користувача. У ньому враховано всі етапи розроб лення ПЗ. Вертикальний прототип дозволяє перевіряти правильність архітектурних рішень. Прототипи створюють для перевірки працездатності ПЗ: на початку розроблення вимог до ПЗ не завжди є можливість встановити однозначність цих вимог.

  Крім того, вже в проце- сі розроблення можуть виникнути доповнення до вимог. Для з’ясування відповідності вимогам розрізняють одноразові (або дослідницькі) та еволюційні прототипи.

 •  Тестування та оцінювання програмного забеспечення

 Одноразові прототипи створюють для отримання відповіді на певне питання щодо ПЗ, для покращення певних вимог до програмного засобу. Еволюційні прототипи  вважають архі- тектурним «фундаментом» для поступового створення кінце-вого результату з урахуванням появи нових вимог і з’ясування нюансів існуючих.

 Створення еволюційного прототипу є одним з компонентів моделі спірального циклу розробки ПЗ: розроблюється прототип початкової версії ПЗ, який надалі модифікується до остаточного результату, який відповідає меті і вимогам проекту

 •  Тестування та оцінювання програмного забеспечення

 Створення прототипу — це процес, який включає створення чернеток, їхню демонстрацію та критичне обгово- рення.

 Прототипом певних етапів може бути і код, і написи на папері (дошці). Доопрацювання прототипу відбувається на основі тестування системи або її частини на відповідність вимогам.

  На кожному етапі розроблення ПЗ створюють прототипи.

 Прототип вимог до ПЗ — це часткова реалізація програм- ного забезпечення, створена з метою допомогти розробникам, користувачам і клієнтам краще зрозуміти вимоги до системи та з’ясувати питання, наскільки можливо здійснити задоволення вимог та розробити ПЗ взагалі.

 Програмні прототипи є частковими реалізаціями ПЗ, для демонстрації та перевірки певних його функціональних мож- ливостей: модульне, інтеграційне і системне тестування.

 •  Тестування та оцінювання програмного забеспечення

 Модульним тестуванням називають перевірку працездатності окремих модулів системи. Якщо модулі об’єднують в окремі компоненти ПЗ, здійснюється інтегроване (або об’єднане) тестування. На цьому етапі також тестують користувацький інтерфейс. Наприкінці, коли вже всі модулі об’єднані та взаємодіють як єдина система, здійснюється системне тестування.

  Уведене в експлуатацію ПЗ також підлягає тестуванню, оскільки воно використовується користувачами в абсолютно різних середовищах. Можуть виникнути помилки, пов’язані саме із взаємодією ПЗ із системним і апаратним середовищем

 Розробка ПЗ також може здійснюватися на основі спіральної моделі з використанням прототипів є циклічним процесом. У ньому відбувається багаторазове повторення процесів створення прототипів, тестування та коректування проекту- вання до досягнення мети розробки.

 

 

V. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Робота за комп’ютером

 1. Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 2. Інструктаж учителя.
 3. Практична робота за комп’ютерами.
 4. Вправи для очей.

VI. Узагальнення та систематизація знань

 • З якою метою розробляють прототипи? 
 • Для чого розробляють прототип вимог до ПЗ?
 • Які завдання розв’язують вертикальні та горизонтальні прототипи?
 •  Яка різниця в розробці ПЗ на основі V-моделі та спіральної моделі?
 •  Як здійснюється тестування ПЗ? 
 • З чого складається оцінювання ПЗ?
 •  
 •               

VIІI. Домашнє завдання

Підручник § 12.8

ІX. Підсумки уроку

Учні дають відповіді на запитання вчителя. Учитель узагальнює ці відповіді.

1. Що сьогодні дізналися нового?

2. Чого навчилися?

3. Що сподобалось на уроці, а що ні?

4. Чи виникали труднощі?

X. Оцінювання роботи учнів

docx
Додано
5 лютого
Переглядів
36
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку