8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Конспект уроків із ЗЛ для 8 класу

Про матеріал
Розробка уроків 25-26 для 8 класу за календарним плануванням О.Г.Куцінко. З додатками готовими до друкуванн
Перегляд файлу

02.12.2019

Конспекти уроків із зарубіжної літератури

№25-26 для 8 класу

Тема. Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. Лі Бо (701-762 рр.). «Печаль на яшмовому ґанку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї». Основні мотиви і теми лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, втілення в них краси природи і духовного життя. Ду Фу (712-770). Пісня про хліб і шовк, Весняний краєвид, Подорожуючи, вночі описую почуття. Зв'язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на світогляд поета. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину

Мета:

навчальна: визначити характерні ознаки середньовічної китайської поезії; продовжити ознайомлення з китайською лірикою епохи Тан; ознайомити учнів з життям та творчістю Ду Фу;  дати коротку інформацію про особливості розвитку китайської лірики епохи Тан; ознайомити з життям та творчістю Лі Бо; розкрити основні теми, мотиви та вплив даосизму на світогляд митця; показати зв'язок поета з історичною реальністю; простежити вплив конфуціанства на світогляд поета; продовжувати навчати учнів аналізувати поетичний текст;

• розвивальна: збагачувати словниковий запас учнів; розвивати образне мислення; виховувати співчуття, доброту, гуманізм.

• виховна: виховувати інтерес до східних культур, розвивати образне мислення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь і навичок.

Обладнання: тексти поезій Лі Бо; відеоматеріали, ілюстративний матеріал із зображенням природи Китаю (Додаток 1).

О Бо, що не має в поезії суперників, подібний

до вітру в просторах, з нетутешніми думками!..

Ду Фу

Чи важка ж то робота — складати у віршах рядки?

Лі Бо

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Розповідь про епоху Середньовіччя за складеним вдома ґроном.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Коротка характеристика китайської поезії епохи Тан (виділене записуємо до зошита)

   З 618 року в Китаї починається правління династії Тан, котре тривало майже триста років. Правителі Тан опікувалися розвитком культури, уміння ж писати вірші стало обов’язковим імператорським іспитом для охочих стати чиновником.

   Світогляд літератора епохи Тан набагато розширився. Життєвий досвід поета вже не обмежувався рідним селищем і недалеким містечком, а охоплював велику країну з неоднаковими умовами життя в різних її куточках.

   Лірична поезія продовжила й розвинула досягнення минулого. Долаючи змістову невибагливість та барвистість стилю віршів V-VI століть, перші поети вже тяжіли до простоти форми й глибини поетичної думки.

   Новаторство танської поезії поєднувалося з традиційністю зображальних засобів. Гори й ріки, застава та місяць, мандрівник, верба й весна — всі ці теми існували й розвивались у китайській поезії з давніх-давен, набуваючи протягом століть нової забарвленості. У добу Середньовіччя в Китаї виникає пейзажна лірика. Окрім «тихої», споглядальної поезії того часу, виник й інший напрям — поезія битв і мандрів, яка зображувала людину за неспокійних, бурхливих обставин. Біля витоків танської поезії стояли такі видатні майстри, як Ван Бо, Лу Чжао-лінь, Чень Цзі-ан, Мен Хао-жань, Гао Ші та інші. Кожен із цих різних поетів так чи інакше передував творчості своїх геніальних сучасників — Лі Бо та Ду Фу.

2. Словникова робота

Даосизм (дао — шлях) — одне із філософських учень Китаю, згідно з яким людина є частиною Всесвіту, людина і природа — єдине ціле, тому, пізнавши природу, можна пізнати людину.

Конфуціанство — етико-політичне вчення давньокитайського мислителя Конфуція (VI ст. до н. е.), у вченні якого головним є поняття «жень» — гуманність.

Елегійний — сумовитий, журливий; який викликає меланхолійну задумливість.

3. Короткий огляд життя Лі Бо (ст. 138-14)

4. Особливості лірики Лі Бо (виділене записуємо до зошита)

    Поезію Лі Бо називають «поезією гір та річок»; у ній неприховане захоплення природою поєднується з філософськими роздумами митця.

   Ліричний герой Лі Бо — мандрівник, відлюдник, але він переймається тривогами й переживаннями людей.

   Його характерні риси — споглядальність і самозаглибленість: зміни у природі та зміни у власному внутрішньому світі цікавлять його однаково.

5. Читання та аналіз поезії Лі Бо «Печаль на яшмовому ґанку» (виділене записуємо до зошита)

Аналіз вірша «Печаль на яшмовому ґанку»

   Жанр — філософська лірика. Поет передає свої роздуми над сутністю життя. Змальована картина осіннього вечора (чи ночі). Спочатку поет спостерігає її зовні — стоячи на яшмовому ґанку (яшма — гірська порода, що буває червоного, зеленого чи сірого кольору), на якому поет промочив панчохи, бо сходи вкриті холодною росою. Два наступних рядки — це споглядання осінньої ночі зсередини будинку. Цікаво, що поет дивиться не просто через вікно, а через закриту фіранку, що притлумлює, пом’якшує і світло, і кольори. Тому на матеріалі цієї поезії можна провести конкурс малюнка: перша група учнів малює картину зовнішнього споглядання, друга — споглядання з вікна.

   Чи відповідає текст вірша його назві — «Печаль на яшмовому ґанку»? Так. Цьому сприяє перелічувальна інтонація, монотонна мелодика, симетрична будова вірша (з обох точок зору картина сумна) і відповідні художні засоби.

Партитура для виразного читання вірша

На яшмовім ґанку | біліє холодна роса. |

Промокли панчохи. | Пливуть мовчазні небеса. |

Дивлюсь крізь фіранку | на місяць осінній печальний — |

На тихій воді j він тремтить | і повільно згаса. |

6. Бесіда

• Що було незвичного в житті Лі Бо?

• Яких поглядів дотримувався поет? Що таке дао?

• Чим, на ваш погляд, особливі вірші Лі Бо? Які почуття вони викликають?

• Розкрийте елегійні мотиви у вірші «Печаль на яшмовому ґанку».

• Чи можна говорити на основі прочитаних вами віршів Лі Бо про філософське бачення поетом навколишньої природи?

• У чому полягає своєрідність світосприйняття поета Лі Бо?

• Укажіть художні засоби, за допомогою яких Лі Бо створює картину ночі у вірші «Печаль на яшмовому ґанку».

• Пригадайте визначення термінів даосизм, конфуціанство.

7. Слово вчителя

   Якось один поет шанобливо звернувся до Лі Бо: «О Бо, що не має в поезії суперників, подібний до вітру в просторах, з нетутешніми думками..» Але «творчі суперники» в Лі Бо все-таки були. Принаймні один, і був ним автор наведених рядків — Ду Фу.

8. Сторінки життя Ду Фу (ст. 142-144)

   Самостійна робота учнів над матеріалом, підготовленим вчителем. Після прочитання матеріалу та занотовування окремих фактів в зошити учні колективно відтворюють життєвий шлях поета.

9. Творча спадщина Ду Фу(виділене записуємо до зошита)

   Творчість Ду Фу нараховує понад 1400 віршів, у яких відтворено настрій протистояння танським вельможам і подано історичну панораму за часів правління династії Тан. Серед віршів Ду Фу офіційна китайська критика виділяла твори політичної тематики (оспівування імператора) і твори, присвячені темі тлінності існування, зображення людської нікчемності. Серед віршів Ду Фу виділяють чотири поезії, які навантажені історичними і міфологічними алегоріями, тож їх важко зрозуміти без коментарів. Твори Ду Фу не лише глибокозмістовні, але й мають філософське значення. У традиційному китайському літературознавстві Ду Фу присвоєно титул «шишен» («священномудрий піїт»).

10. Виразне читання та аналіз вірша Ду Фу «Пісня про хліб і шовк» (виділене записуємо до зошита)

Аналіз вірша

   У вірші «Про хліб і шовк» виразно відтворено тему війни і миру.

   Автор використовує художні засоби для зображення війни і миру, закликає людей «перекувати мечі на орала» та зупинити війну. Ліричного героя насамперед непокоять наслідки війни, осмислюючи все з погляду історичних процесів. Точка зору мирного населення, простого народу збігається з позицією ліричного героя, який закликає «повиливати з блискучих лат» «серпи, мотики і рала» — знаряддя мирної праці хлібороба.

   Ду Фу оспівує саме хліб і шовк, а не, наприклад, хліб і сіль, тому що він прагне миру не лише для задоволення життєво необхідних потреб, що символізує хліб, а й для занять творчістю, творенням краси довкола. Шовк він сприймає не лише як результат мирної праці, а й краси, продукт творчості, натхнення, якого навряд чи дістанеш, коли зчиниться війна.

   Чому вірш називається «Пісня про хліб і шовк»? Хліб і шовк — те, що було основою, символом нормального життя в Китаї. Поет оспівує мирне життя своєї батьківщини, прагне повернути до нього своїх співвітчизників.

11. Узагальнення здобутих знань

Заповнення учнями таблиці «Особливості поетики Ду Фу» (Додаток 2).

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Бесіда

• Майстром якої лірики був Ду Фу?

• Які почуття виникають у вас, коли ви читаєте поезію Ду Фу?

• Розкрийте національну своєрідність поетичних творів Ду Фу.

• Які образи найбільше приваблюють вас у поезії Ду Фу?

• Поміркуйте над життєвим і творчим шляхом Ду Фу і доведіть, що поет справді був гуманістом.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підготувати відповідь на запитання: «У чому полягають відмінності в зображенні дійсності Лі Бо та Ду Фу?».

2. Вірш вивчити напам’ять.

* Підготувати подання образу Омара Хайяма від першої особи (за індивідуальним завданням).

 

 

 

 

Додаток 1

Результат пошуку зображень за запитом "природа китаю"

Результат пошуку зображень за запитом "природа китаю"

Результат пошуку зображень за запитом "природа китаю"

Результат пошуку зображень за запитом "природа китаю"

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Провідні мотиви поезії Ду Фу

Особливості поетики віршів Ду Фу

 

 

Провідні мотиви поезії Ду Фу

Особливості поетики віршів Ду Фу

 

 

Провідні мотиви поезії Ду Фу

Особливості поетики віршів Ду Фу

 

 

Провідні мотиви поезії Ду Фу

Особливості поетики віршів Ду Фу

 

 

Провідні мотиви поезії Ду Фу

Особливості поетики віршів Ду Фу

 

 

Провідні мотиви поезії Ду Фу

Особливості поетики віршів Ду Фу

 

 

Провідні мотиви поезії Ду Фу

Особливості поетики віршів Ду Фу

 

 

Провідні мотиви поезії Ду Фу

Особливості поетики віршів Ду Фу

 

 

Провідні мотиви поезії Ду Фу

Особливості поетики віршів Ду Фу

 

 

Провідні мотиви поезії Ду Фу

Особливості поетики віршів Ду Фу

 

 

 

 

docx
Додано
27 листопада 2019
Переглядів
1752
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку