Конспект Уроку 11 клас "Основи професійного самоврядування"

Про матеріал

Конспект уроку розрахований на 2 години. В конспекті використовується відеофайл про типи професій з Інтернету. Тестові завдання, учні виконують за допомогою мобільних телефонів, отримують миттєві результати, що викливаю жвавий інтерес у учнів, ссилка на сайт в конспекті.

Перегляд файлу

Урок ____        11 клас     Дата _______

 

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Мета: ознайомити учнів з основними функціями професійної діяльності, видами діяльнос­ті людини, сферами й галузями професійної діяльності людини; дати уявлення про основні поняття культури праці; навчити визначати основні компоненти процесу вибору майбутньої професії; розширювати уявлення про професії, формувати на­вички усвідомленого вибору професії з урахуванням особистих якостей і суспільних потреб; показати важливість та позитивні сторони “улюбленої роботи”, допомогти учням визначити власні інтереси, нахили.

 

Завдання:

 1. Подати інформацію про світ професій, їхню класифікацію (за Є. А. Клімовим), вимоги до спеціалістів.
 2. Продіагностувати професійні інтереси, нахили та профпридатність учнів.
 3. Перевірити рівень засвоєння інформації.

 

Методи: анкетування, метод проектів, дискусія

 

Матеріали, обладнання: бланки для учнів, роздруковані тексти анкети «Квадрат інтересів», маркери, аркуші формату А3 та А4,  ноутбук тощо.

 

Епіграф:

“Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї душу,

то щастя саме вас знайде”.

К. Д. Ушинський

 

Хід заняття

 

І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

 1. Гра «Асоціації»

Мета: визначити особисте ставлення учнів до професій.

Хід гри:

Учасникам гри дається завдання: «Назвіть 1-2 поняття, які спадають вам на думку, коли чуєте слово «професія». Усі названі асоціації записують на ватмані на фліп-чарті і обговорюють. Слід звернути увагу учнів на те, що асоціації у всіх різні і найчастіше вони відображають особисте ставлення людини до проблеми (професії), яка їх хвилює. З’ясовують причини виникнення асоціацій.

 

      2.Повідомлення теми і завдань заняття.

Хід бесіди.

Ми живемо в країні, яка поступово рухається в напрямку європейського життя, запроваджуються різні стандарти, вимоги для здобуття професій та виникає потреба в нових. Перед молоддю поступово з’являються необмежені можливості для набуття будь-якої професії. Саме тому потрібно добре усвідомлювати, як важливо обрати професію до душі, щоб вона не стала тягарем, а приносила лише задоволення. Тема актуальна, тому що праця завжди була, є і буде основою життя. І від того, як людина працюватиме, буде залежати майбутнє не тільки її сім’ї, а й держави.

 У житті кожної людини є момент, коли необхідно прийняти для себе одне з найважливіших завдань – вибрати справу до душі за покликанням, тобто професію.

 Вибір професії недаремно називають другим народженням людини. Адже наскільки правильно зроблено вибір професії залежить суспільна цінність людини, її радість і щастя. З цього приводу відомий український педагог і психолог К.Д. Ушинський писав: “Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї душу, то щастя саме вас знайде”. Для свідомого і самостійного вибору професії необхідні знання і наявність багатьох можливих варіантів вибору, уявлення про те, яких особистісних якостей, здібностей вимагає та чи інша професія, які можливості вони забезпечують для професійної кар’єри і чи є попит на спеціалістів за тією чи іншою професією на ринку праці.

Тому тема сьогоднішнього заняття: «Основи професійного самоврядування».

Де ми:

 • З’ясуємо рівень вашої  поінформованості  із даних питань;
 • Ви отримаєте інформацію про світ професій, про їх класифікацію, особливості професій та вимоги до спеціалістів;
 • Продіагностуємо ваші професійні інтереси, нахили.

 

Гра «Чорний ящик»

Хід гри

 Вибираються три учасника. Їм пропонується вибрати один із трьох ящиків. Ніхто з учнів не знає, що знаходиться в коробках. Решта учнів може підказувати, яку коробку обрати. Коли учні зроблять свій вибір, починається обговорення.

Запитання для обговорення

 • Чому ви обрали саме цей ящик?
 • Що ви відчували, коли відкривали ящик?
 • Чого вам не вистачало для прийняття рішення?

 

III.   ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

У людини можуть бути задатки багатьох здібностей і обдаровань.  Р.  Вагнер мав одночасно музичні і літературні таланти; М.Лермонтов,  Т. Шевченко були ще й неабиякими художниками; композитор А. Бородін був великим хіміком. Багато талановитих людей не відразу знаходили себе, кілька разів змінювали професії. До того ж, професійне самовизначення є одночасно і самообмеженням, що припускає відмову від  багатьох інших видів діяльності. Але зробити відповідальний і само обмежуючий вибір аж ніяк непросто.

 Професійне самовизначення – багатовимірний і багато ступеневий процес, який можна розглянути під різними кутами зору: виходячи із запитів суспільства, можливостями людини та його бажаннями.             

 

 1. .  Мозковий штурм.

Хід гри

 Учасники об’єднуються у дві групи. Кожній підгрупі видається ватман, маркери і завдання для обговорення. Після того як обидві підгрупи закінчать обговорення і захистять свої «проекти», підводиться загальний підсумок. Робиться акцент на необхідності отримати професію, підкреслюється, скільки позитивного, нового і приємного дарує людям професія; наголошується що вибір професії – це особиста справа кожного.

а) для першої команди: “Наскільки важлива професія в житті людини ?”

  б) для другої команди: “Хто і що впливає на вибір професії ?”.

 

 1. Перегляд відеофільму «Ти і твоя професія».

 

 1. Таблиця «Професії».

 

 

 

Професійне самовизначення — це процес формування свого ставлення до професійної трудової діяльності й спосіб її самореалізації. Результатом професійного самовизначення є вибір про­фесії. Щоб прийняти правильне рішення, необхідно врахувати безліч факторів — свої бажання, психологічні особливості й мож­ливості, а також потреби суспільства. Існує формула вибору профе­сії — стратегія успіху, що в загальному вигляді показує, як зро­бити оптимальний вибір.

Висновок. Зона оптимального вибору професії перебуває в ді­лянці перетину особистих бажань, інтересів людини, її здібностей і соціально-економічних потреб суспільства в спеціалістах певної професії.

 

Screenshot_1

 

 

Одним із способів, що допомагають зробити правильний вибір професійної діяльності, є тести. Користуючись ними, можна досить точно визначити оптимальну сферу діяльності, рейтинг власних інтересів, наявність якостей, необхідних для тієї чи іншої професії тощо

 

4. Тестування за допомогою мобільних телефонів.

 Комп'ютерне тестування. www.profosvita.org.ua

Визначення типу професій.

 

IV.   ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Для закріплення матеріалу про значимість праці для людини та суспільства можна використати вправу "Прислів'я про працю".

Мета вправи: Навчити учнів визначати ступінь усвідомлення особливостей праці (життєвого досвіду) за допомогою вправи.

 

Хід виконання.

Учні діляться на 4 групи. Кожній групі роздається бланк з рядом прислів´я, значення яких вони повинні усвідомити і пояснити. Процес "пояснення" полягає в тому, що кожна група, усвідомивши значення кожного прислів'я, повинна віднести його до однієї з чотирьох тематичних груп:

1 група – прислів'я, в яких мова йдеться про спрямованість трудової діяльності: "собі або іншим";

2 група - прислів'я, в яких підкреслюється роль засобів праці, в тому числі залежність успіху праці від самої людини, її здібностей, вмінь і навичок;

3 група – прислів'я, які стосуються дисципліни праці;

4 група – прислів'я , які характеризують значення праці для людини і суспільства.

Заслухавши текст кожного прислів'я, група школярів пише номер тієї тематичної групи прислів´я, до якої воно, на думку учнів, відноситься.

 1. Хто змолоду працює, той на старість панує.
 2. Не сокира теше, а чоловік.
 3. Як колесо ламається – мужик розуму набирається.
 4. За чужою роботою і світа не бачить.
 5. Хто не працює, того робочий люд годує.
 6. Ремесло на плечах не носити і їсти не просити, а хліб дає.
 7. Діло без вінця, як кобила без хвоста.
 8. Сам собі зроблю, сам собі і з'їм.
 9. Хто працює, той не журиться.
 10. В умілого і долото рибу ловить.
 11. Що ранком не зробиш – те вечором не доженеш.
 12. Так робить, як не собі.
 13. Щоб не знати злої долі – працюй у школі, вдома, в полі.
 14. Як добре плече, той тупиця січе.
 15. Всяке діло починай з голови.
 16. Все пани та пани, а нікому свині пасти.
 17. Як робимо – так ходимо, як дбаємо – так маємо.
 18. Де руки і охота – там скора робота.
 19. Зроблене спішно, то й вийшло смішно.
 20. Призначили осла ковалем – він першим ділом себе підкував.

 

Ключ відповідей:

1 група – 4,8,12,16,20. 2 група – 2,6,10,14,18.

3 група – 3,7,11,15,19. 4 група – 1,5,9,13,17.

 

Обробка результатів.

 Правильний розподіл прислів'їв свідчить про адекватне їх розуміння школярами і тим самим про високий рівень сформованості уявлень учнів про особливості трудової діяльності. Подальше колективне обговорення прислів'їв дозволить учителеві уточнити деякі дані про окремих учнів (можливо, що неправильне уявлення пояснюється багатозначністю тлумачення).

 

 

Висновок “Усе залежить від тебе” (5 хв.)

  Колись давно у Середньому Китаї жив розумний, але дуже пихатий мандарин. Щодня він лише приміряв убрання та розмовляв з підданими про свій розум і згадував про давню зустріч з імператором. Так минали дні за днями, роки за роками... Аж ось пройшов по всій країні поголос, що неподалік від кордону з’явився мудрець, розумніший за всіх нас віті. Дійшов той поголос і до нашого мандарина. Дуже розлютився він: хто може називати якогось ченця найрозумнішою людиною у світі?! Але нікому не виказав свого обурення, а запросив мудреця до себе в палац, задумавши обдурити ченця: ”Я візьму в руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що в мене в руках – живе чи мертве. І якщо чернець скаже, що живе – я роздушу метелика, а якщо мертве – я випущу його.”

 ...І ось настав день зустрічі. У пишній залі зібралося багато людей, усім хотілося подивитися на двобій найрозумніших людей у світі.

 Мандарин сидів на високому троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу ченця. Аж ось двері відчинилися, і до зали увійшов невеличкий худорлявий чоловік. Він підійшов до мандарина, привітався і сказав, що готовий відповісти на будь – яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись, мандарин наказав: “Скажи–но мені, що я тримаю в руках – живе чи мертве?”. Мудрець трохи подумав, усміхнувся й відповів: “Все у твоїх руках!” Збентежений мандарин випустив метелика з рук, той полетів на волю, радісно тріпочучи своїми яскравими крильцями.

 

У вас ще є час визначитися. В цьому вам допоможе сайт в Інтернеті http://proforientator.info.

 

V. Практична робота.

 

ТЕСТ  “КВАДРАТ  ІНТЕРЕСІВ”

Інструкція: перед вами бланк, розділений на квадрати. До кожного квадрата вписано чотири професії. Потрібно залишити в кожному квадраті ту професію, яка найбільше вас цікавить.

 

1.Продавець

2.Юрист

3.Бармен

4.Автодиспетчер

21.Слюсар КВП

22.Машиніст крану

23.Апретурник

24.Штукатур

41.Садівник

42.Зоотехнік

43.Лісоруб

44.Працівник птахоферми

61.Кресляр

62.Паспортист

63.Секретар-друкарка

64.Архіваріус

81.Маляр

82.Гравер

83.Облицювальник-мозаїчник

84.Ретушер (фото)

5.Слюсар

6.Автослюсар

7.Формувальник

8.Фрезерувальник

25.Ветлікар

26.Тваринник

27.Мисливець

28.Майстер зрошування

45.Аптекар

46.Радист

47.Сортувальник

48.Бібліограф

65.Архітектор

66.Фотограф

67.Різьбяр по каменю

68.Художник-декоратор

85.Учитель

86.Медсестра

87.Провідник вагону

88.Спортивний тренер

9.Геолог

10.Грунтознавець

11.Квітникар

12.Гідромеліоратор

29.Економіст

30.Оператор комп`ютера

31.Топограф

32.Бухгалтер

 

49.Актор

50.Облицювальник-плиточник

51.Скульптор

52.Паркетник

69.Офіціант

70.Вихователь

71.Інспектор відділу освіти

72.Перукар

89.Зварювальник

90.Слюсар-складальник

91.Налагоджував верстатів

92.Газорізальник

13.Коректор

14.Програміст

15.Штурман авіації

16.Перекладач

33.Художник

34.Шліфувальник

35.Музикант

36.Розмальовувальник тканин

53.Викладач технікуму

54.Адміністратор

55.Журналіст

56.Екскурсовод

73.Водій

74.Електромонтер

75.Водій тролейбуса

76.Оператор верстатів з програмним управлінням

93.Агроном

94.Біолог

95.Виноградар

96.Оператор машинного доїння

17.Модельєр

18.Макетник

19.Балетмейстер

20.Композитор

37.Викладач ВНЗ

38.Лікар

39.Майстер виробничого навчання

40.Соціальний працівник

57.Інженер

58.Монтажник

59.Слюсар-інструментальник

60.Контролер ВТК

77.Лісничий

78.Пасічник

79.Ветфельдшер

80.Агротехнік

97.Телеграфіст

98.Математик

99.Оператор зв’язку

100.Працівник типографії

 

Тепер подивіться на колонку 1. У ній залишилося п’ять професій. Виберіть одну, яка найбільше вас цікавила, і поставте 5 балів у маленькому квадратику, у якому записано цю професію. Тепер подивіться на чотири професії, які залишилися. Яка з них Вас захоплює? Поставте 4 бали в маленькому квадратику.

Аналогічним способом  виставте бали щодо трьох професій, які залишилися,- 3, 2, або 1 бал ( залежно від того, наскільки вони подобаються Вам ). Потім зробіть те саме щодо професій у колонках II, III, IV, V.

Перевірте правильність заповнення маленьких квадратиків у всіх п’яти колонках, простежте, щоб у кожній з них стояли оцінки 5, 4, 3, 2, 1 (у будь якій послідовності), але щоб не повторювався двічі один і той самий бал, наприклад, 4, 4, тощо.

Перевірте правильність у рядках VI, VII, VIII, IX, X, які розміщені горизонтально . Вам знову потрібно оцінити їх, але тепер уже по горизонталі; оцінити 5 балами професію, яка вас найбільше приваблює, 4 – професію, яку ви оберете другою. Оцінку ставте в трикутнику, що знаходиться, що знаходиться у правому верхньому кутку кожного квадрата. Робіть це послідовно, починаючи з IV рядка. Стежте, щоб у кожному рядку були оцінки 5, 4, 3, 2, 1.

Щоб підбити підсумки роботи, розгляньте таблицю, яка є кодом для розшифрування заповненої таблиці “Квадрат інтересів”.

На цій таблиці умовними позначеннями  - літерами – вказано групи професій, які подано в кожному квадраті цієї таблиці.

 

I
II
III
IV
V
VI

Людина

Техніка

Природа

Знакова система

Художній образ

VII

Техніка

Природа

Знакова система

Художній образ

Людина

VIII

Природа

Знакова система

Художній образ

Людина

Техніка

IX

Знакова система

Художній образ

Людина

Техніка

Природа

X

Художній образ

Людина

Техніка

Природа

Знакова система

    

 

 Складіть усі бали, записані вами у квадратах, які позначено літерою “Л”, і отриману суму запишіть до таблиці. Потім складіть бали у квадратах, позначених літерою “Т”,  і теж запишіть до таблиці.

 Навпроти однієї з літер у вас буде найбільша кількість балів. Отже, ця група професій цікавить вас найбільше. Можна порекомендувати вам детальніше ознайомитися з цими професіями.

 

 

Тип професії

Людина
Техніка
Природа

Знакова система

Художній образ

Кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

VI.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

 

 1. Учитель
  У 2030 році новітні технології дадуть учням можливість досліджувати дно Індійського океану або єгипетські піраміди, не виходячи з класних кімнат.Учителі як експерти зможуть створювати індивідуальні навчальні програми з урахуванням потреб учнів, що допоможе їм досягати успіху в житті.

 

 1. Герокінезіолог
  У майбутньому людям все успішніше вдаватиметься долати старіння. І важливу роль тут відіграватимуть люди такої професії - володіючи знаннями в галузях гіреатрії й кінезіології. Вони не лише покращуватимуть здатність літніх людей рухатися, залишатися місцими й гнучкими, а й сприятимуть загальному благополуччю, надихаючи на нові починання.

 

3. Естетист
Спеціаліст цієї професії допомагатиме людям трансформувати свою зовнішність для особливих випадків, використовуючи тисчасові протези для обличчя, грим, який реагуватиме на зовнішнє середовище, та інші модифікації тіла.

 

4. Аналітик автотранспорту 
У майбутньому автобусами й потягами будуть керувати комп'ютери. Та проблеми, які вимагатимуть участі людини, будуть вирішувати аналітики автотранспорту. Вони допомагатимуть транзитним пасажирам дістатися пункту призначення і гарантуватимуть, що транспортна система працює ефективно і без перешкод

 

5. Спеціаліст із сонячних технологій
За 112 годин Сонце дає стільки енергії, скільки міститься у всіх запасах нафти, вугілля і природного газу на Землі. Акумулювання цієї маси енергії за допомогою сонячних технологій під керівництвом людей такої професії дозволить нам виробляти електроенергію, вкрай необхідну для комфортного життя людини.

 

6. Шкільний дієтолог
Шкільний дієтолог гарантуватиме, що учні отримують харчування відповідно до їхніх особистих фізіологічних потреб. Також, шкільні дієтологи навчатимуть дітей правильно й збалансовано харчуватись

 

7. Ренатуралізатор
Завдання людини цієї професії - компенсувати екологічні збитки, нанесені сільській місцевосці людьми, фабриками, машинами та інтенсивним монокультурним сільським господарством

 

8. Персональний веб-менеджер
Людина цієї професії матиме завдання "очистити" онлайн-персону свого клієнта, вистежуючи та коригуючи незручну чи неточну інформацію або зображення, захищаючи приватне життя й репутацію людини

 

9. Містопланувальник 
У 2030 році люди саме цієї професії розроблятимуть проекти забудови міст.

Ці проекти будуть збалансовувати соціальні та культурні потреби громадян і вимоги до навантаження на довкілля

 

10. Посол з культури компанії
Людина цієї професії відіграватиме важливу роль у забезпеченні позитивної робочої культури, тому що працюватиме частково як гуру лідерства, терапевт, і координатор.

Для опанування такої професії особі потрібні гарні навички спілкування з людьми та креативне мислення.

 

11. Міський фермер
Ці спеціалісти намагатимуться парниками максимально зменшити споживання енергії.

Парники будуть розбудовані на багатоповерхівках та відіграватимуть важливу роль у забезпеченні міського населення городиною

12. Аудитор екосистем
Робота аудитором екосистем полягатиме у тому, щоб зрозуміти місцеву екосистему й запобігти її перевантаженню результатами людської діяльності. Такі експерти консультуватимуть уряд та органи місцевої влади з питань, пов'язаних із впливом людських спільнот на локальні екосистеми

 

13. Консультант з питань роботів
У майбутньому домашні роботи будуть працювати в хатньому господарстві або піклуватись про дітей чи літніх людей. Тому їх власники потребуватимуть консультацій для вибору правильного робота для сім'ї, а також подальшого його програмування та обслуговування.

 

14. Цифровий мемуарист
Експерт у цій царині працюватиме зі збереженням пам'яті про близьких людей після того, як хтось із них помирає, визначаючи, які аспекти онлайн-ідентичності померлої людини мають продовжувати жити

 

15. Дизайнер ігрофікації
Ігри робляться не тільки для дітей. Ігри є прекрасним засобом навчання для людей будь-якого віку. Дизайнер з ігрофікації буде вносити ігрову логіку до повсякденних видів діяльності, подій, продуктів і послуг

 

16. Експерт зі спрощення
Головним завданням у цій професії буде спростити та пришвидшити процеси організації та роботи бізнесу в різних галузях. Експерти зі спрощення будуть поєднувати навички з дизайну та соціології з компетенціями математичної геніальності

 

17. Архітектор віртуальної реальності
Експерт цієї сфери буде розробляти загальні та індивідуальні додатки, що відповідатимуть психічним та емоційним особливостям користувачів і дозволятимуть відпочивати та працювати у віртуальному світі

 

18. Інженер 3D- друку
Особа, яка розуміється на створенні або перетворенні тривимірних моделей для їх друку. Також людина цієї професії знатиметься на технічних особливостях та налаштуванні 3D-принтерів

 

19. Консультант з цифрової валюти
Мета роботи в цій професії - навчити людей, як управляти своїми заощадженнями та заробітком за допомогою правильного балансу систем, що складаються з різних видів цифрової валюти (наприклад, біткоїн)

 

20. Бібліотекар
Бібліотека 2030 року складатиметься з елементів музеїв, театрів, парків і шкіл.

Бібліотекарі володітимуть не лише традиційними для професії навичками, але й навичками консультування з гуманітарних та соціальних проблем і координування локальних проектів

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гречана Ірина Валентинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
14 січня 2019
Переглядів
1654
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку