26 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Олімпіада з дисципліни "Креслення"

Про матеріал
Методичні рекомендації для проведення олімпіади, складені із врахуванням робочої програми з дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка» для студентів відділення: «Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання». В матеріалах викладені рекомендації по підготовці та проведенню олімпіади для студентів технічних дисциплін, розроблено два варіанти завдань, які складаються з тестових та графічного завдання. Виконання та перевірка робіт розраховано на 90 хвилин.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

 

Методичні рекомендації для проведення  олімпіади, складені із врахуванням  робочої програми з дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка» для студентів відділення: «Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання».

В матеріалах викладені  рекомендації по підготовці та проведенню олімпіади для студентів технічних дисциплін, розроблено два варіанти завдань, які складаються з тестових та графічного завдання. Виконання та перевірка робіт розраховано на 90 хвилин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 1. Вступ
 2. Підготовка проведення олімпіади
 3. План проведення олімпіади з дисципліни «Основи нарисної

          геометрії та інженерна графіка»

 1. Завдання для проведення олімпіади з дисципліни «Основи

нарисної геометрії та інженерна графіка»

 1. Правильні відповіді до завдань
 2. Зведена відомість результатів олімпіади з дисципліни.

«Основи нарисної геометрії та інженерна графіка»

 1. Висновок

Додаток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступ

 

Нарисна геометрія - наука про побудову зображень просторових фігур на площині.

Зображення , виконані за правилами , що вивчаються в нарисній геометрії, дають змогу уявити форму предметів, їх взаємне розміщення в просторі, дослідити геометричні властивості зображуваних предметів, визначити їх розміри тощо. Такі зображення називаються кресленнями або рисунками. За допомогою останніх можна викласти свої ідеї, задуми, як про існуючі просторові форми, так і про нові, що проектуються, речі, предмети, деталі, машини, споруди тощо. Отже, нарисна геометрія є основою технічної документації. Нарисна геометрія розвиває просторову уяву, що є передумовою будь-якого творчого процесу.

 Більшість технічних професій нашого часу вимагають від фахівців вміння читати та виконувати креслення та іншу технічну документацію.

 Програмою дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка» передбачено засвоєння основних положень стандартів єдиної системи конструкторської документації – ЄСКД та СКДУ, оволодіння кресленням як засобом передачі технічної інформації.

 Для успішної реалізації мети вивчення дисципліни проводиться зі студентами різноманітна за формою поза аудиторна робота. В процесі проведення - вдосконалюється графічна підготовка студента, розвивається просторова уява, технічне мислення.

 Однією із найактивніших форм позаурочної роботи зі студентами являється проведення олімпіад.

 Олімпіади з основ нарисної геометрії та інженерної графіки викликають у студентів живу цікавість до дисципліни, виховують у них дух суперництва у процесі змагання.

  Проведення олімпіад – найбільш прийнятна форма залучення студентів до позаурочної роботи.

 

 

Мета і завдання олімпіади:

 • розвиток цікавості до графічних дисциплін;
 • виявлення і розвиток у студентів творчих здібностей;
 • створення умов для інтелектуального розвитку, підтримки обдарованих студентів, в тому числі і допомога їм у професійній орієнтації;
 • підвищення кваліфікації викладачів, які беруть участь у проведенні олімпіади.
 •  

2. Підготовка проведення олімпіади

 Для проведення олімпіади з дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка» викладачами розробляються матеріали олімпіадних завдань та умови їх оцінювання.

Викладачі перевіряють та оцінюють результати виконання завдань олімпіади, визначають переможців, проводять аналіз виконаних завдань учасниками.

Олімпіада проводиться в аудиторії, призначеній для викладання дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка». Аудиторія має 32 індивідуальних робочих місць для студентів.

Для участі в олімпіаді залучаються кращі студенти груп, які вивчають дисципліну «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка. Загальна кількість студентів-учасників олімпіади не перевищує кількість індивідуальних робочих місць в аудиторії.

 

 

 

 

 

3. План проведення олімпіади з дисципліни

 

«Основи нарисної геометрії та інженерна графіка»

 

 

     Мета: Поглиблення знань і вмінь студентів з дисципліни “Основи нарисної геометрії та інженерна графіка”, популяризація дисципліни серед студентів,  визначення кращих студентів з дисципліни.

 

 

 

Забезпечення

 1. Комплект завдань (2 варіанти).
 2. Креслярські інструменти ( індивідуальні ).
 3. Столи для виконання завдання.

 

План

 1. Організаційний момент.
  •                -  перевірка наявності студентів.
  •                -  перевірка готовності студентів до проведення олімпіади.
 2. Повідомлення мети і завдань заходу. Ознайомлення студентів із завданнями олімпіади.
 3. Виконання студентами завдань.
 4.  Підведення підсумків проведення олімпіади.

 

Багаторічний досвід проведення олімпіад з креслення показав, що перевірка та аналіз робіт учасників олімпіади, оголошення результатів, необхідно проводити в присутності всіх студентів-учасників олімпіади .

 Під час проведення олімпіади проводиться фотозйомка.  (Додаток).

 Результати олімпіади обов’язково висвітлюються на сайті коледжу.                                                                                                                                                         

 

 

                4. Завдання для проведення олімпіади з дисципліни

«Основи нарисної геометрії та інженерна графіка»

 

       При складанні завдань для олімпіади з предмету «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка»  керуються метою проведення олімпіади, адже предметна олімпіада – це не здача студентами заліку чи екзамену з відповідної дисципліни, що є завжди обов’язковою справою, а це, перш за все, добровільна участь студентів у змаганні за звання кращого в дисципліні.

 Тестова форма якраз і дає можливість за досить короткий період перевірити знання та вміння студентів по значному об’єму матеріалу.

      Олімпіада проводиться на протязі 90 хвилин, із них на відповіді студентів – 60 хвилин.

       Олімпіадні завдання охоплюють основні теми і розділи програми дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка». Завдання складаються з двох варіантів, однакових за складністю (4-х тестових та одного практичного), що забезпечує рівні можливості для всіх учасників олімпіади, індивідуальність виконання завдань забезпечується індивідуальними робочими місцями , контролем  з боку викладачів , кількістю часу на виконання завдань і відношенням самих студентів до даного заходу.

      Завдання охоплюють основні теми дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка» і подаються в послідовності від простішого до складнішого, що полегшує студентам  їх виконання. Складність завдань підібрана так, щоб усі учасники олімпіади, незалежно від їх індивідуальних здібностей, набрали певну кількість балів. Олімпіада ні в якому разі не повинна створити негативне враження в учасників від її результату

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для проведення олімпіади з дисципліни       

“Основи нарисної геометрії та інженерна графіка”

 

ВАРІАНТ – 1

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 1


Обозначеяне

поверхонь

Вад

спереди

сзерху

сзади

А

 

 

 

Б

 

 

 

В

 

 

 

Г

 

 

 

Визначити і записати в таблицю якій поверхні деталі, позначеною буквою на аксонометричному зображені, відповідають прямі та площини, позначені числами на комплексному креслені.

 

 

 


ВАРІАНТ1

ЗАВДАННЯ  2


Проекціям яких точок відповідають аксонометричні проекції, задані цифрами.

Точка на

аксонометривному

зображені

Точка на комплексному креслені

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ1

 

ЗАВДАННЯ  3

 

Дано 2 проекції. Знайти третю проекцію. Поставити знак “+” проти правильної відповіді,  кількість балів-4 ___  (набрана кількість балів)

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image1.png


 

 


 

 

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image2.pngC:\Users\User\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image3.png

 


 

 


 

   ________________________________________    група ____________

                  ( П.І.Б.)

 

ВАРІАНТ1

 

ЗАВДАННЯ  4

 

 

   ________________________________________    група ____________              ( П.І.Б.)

 

 

Вибрати  правильний розтин. Поставити знак “+” проти правильної відповіді,   кількість балів-6  ___  (набрана кількість балів) 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 5

 

Виконати робоче креслення за аксонометричним зображенням

 1. Ознайомитись з аксонометричним зображенням моделі;
 2. Визначити напрямок погляду для проектування;
 3. Нанести розміри;

 кількість балів-15 ___  (набрана кількість балів)      C:\Users\User\Desktop\Новая папка (3)\01.jpg    C:\Users\User\Desktop\Новая папка (3)\03.jpgсC:\Users\User\Desktop\Новая папка (3)\02.jpg         C:\Users\User\Desktop\Новая папка (3)\04.jpg

 

C:\Users\User\Desktop\Новая папка (3)\05.jpg   C:\Users\User\Desktop\Новая папка (3)\07.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Правильні  відповіді до завдань

 

 

Номер завдання

1 варіант

Номер відповіді

2 варіант

Номер відповіді

1

1-е,2-с,3-d,4-b,5-а

1-е,2-с,3-d,4-b,5-а

2

А(3,12,10), Б(4.1,9), В(6,2,7), Г(5,11,8), Д(13,14,15)

А(10,1,11), Б(8,5,15), В(9,2,13), Г(6,3,14), Д(7,4,12)

3

 

4

4

4

3

 

 


6. Зведена відомість результатів олімпіади з дисципліни

«Основи нарисної геометрії та інженерна графіка»

 

№ групи

№ п/п

Прізвище та  ім’я студента

Кількість балів

Місце

М21

1

Березнюк Б.

19

6

2

Васін В.

11

8

3

Дейнега О.

15

7

4

Жеребчук В.

9

9

5

Казмерчук В.

29

2

6

Коваленко С.

9

9

7

Петренко О.

30

1

8

Радько А.

11

8

М22

 

1

Вишневський Я.

4

12

2

Голубовський Р.

8

10

3

Гуртовенко В.

15

7

4

Колтунов В.

21

5

5

Лакатош  Є.

25

4

6

Лемешко В.

27

3

7

Олексїєнко Є.

29

2

8

Омельчук В.

11

8

9

Синюк Д.

21

5

10

Скорик В.

27

3

11

Шпигунов Р.

21

5

12

Стретович В.

5

11

 

 

 

 

 

 

7. Висновок

 

 Як показує багаторічна практика, проведення олімпіад з дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка»  проходить на високому емоційному рівні.  Отриманий досвід студентів покращить їх знання з дисципліни  при виконанні в подальшому курсових та дипломного проектів. Після таких заходів спостерігається підвищений інтерес студентів до дисципліни, прагнення розширення свого професійного кругозору, підвищується навчальна активність, технічна грамотність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Додаток     

 

 

Видача завдань учасникам олімпіади та короткий інструктаж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий момент олімпіади.

Розумова активність учасників олімпіади на самому високому рівні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підведення підсумків олімпіади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призери олімпіади .

 

 

1

 

doc
Додано
21 січня 2019
Переглядів
562
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку