До розіграшу
залишилось:
8 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Урок - узагальнення знань з теми «Кислоти, їх склад, назви, класифікація, властивості та засоби безпеки при роботі з ними»

Про матеріал

Мета даного уроку:

-закріпити знання про класифікацію, назви, склад та властивості кислот;

-повторити типи хімічних реакцій;

-продовжувати формування вмінь запису хімічні формул та хімічних рівнянь;

-виробляти навички аналізу якісного та кількісного складу речовин за хімічною формулою.


Перегляд файлу

Урок хімії у 8 класі

Т Е М А: «Узагальнення знань  з теми «Кислоти, їх склад, назви, класифікація, властивості та засоби безпеки при роботі з ними»

Цілі уроку:

Дидактичні:

  • закріпити знання про класифікацію, назви, склад та  властивості кислот;
  • повторити типи хімічних реакцій;
  • продовжувати формування вмінь запису  хімічні формул та хімічних рівнянь;
  • виробляти навички аналізу якісного та кількісного складу речовин за хімічною формулою.

Розвивальні:

  • розвивати хімічну мову, логічне мислення, уміння виділяти головне;
  • формувати культуру розумової праці;
  • здійснювати міжпредметні зв язки;
  • продовжувати формувати пізнавальний інтерес учнів

Виховні:

  • продовжити формування вміння працювати в групі;
  • виховувати почуття відповідальності, взаємоповагу серед учнів класу

 

Тип уроку: узагальнення знань, формування навичок

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва, роз- даткові матеріали, підручник, набори реактивів, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Форми та методи роботи: групова, фронтальна, індивідуальна

 

                        ХІД УРОКУ:

І. Організація навчальної діяльності.

Девіз уроку:

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

       Послухайте, будь-ласка, уривок з твору Л. Керролла «Аліса в країні чудес»:

 «За кілька кроків від неї сидів Чеширський кіт.

 «Скажіть, будь ласка, куди мені йти?»

 « А ти куди хочеш потрапити?»

 « А мені все одно…»,  - сказала Аліса.

 «Тоді все одно куди йти», - зауважив кіт.»

       Учитель звертається до класу: «Що хотів сказати цим кіт Алісі?».

Учні відповідають. « Так, звичайно, необхідно завжди  знати мету своєї роботи», - зауважує вчитель.

    Завдання нашого уроку:

закріпити знання про класифікацію, назви, склад та  властивості кислот;

повторити заходи безпеки під час  роботи з кислотами.

       Учитель. Нагадайте, будь ласка, що ви знаєте про кислоти . ( На дошці записане слово «КИСЛОТИ», учні називають ознаки кислот, а вчитель записує ці характеристики навколо написаного слова.

 

Основність                        складна речовина                     кислий смак

Оксигеновмісні                 Гідроген                                         їдкі

 

 Кислотний залишок  КИСЛОТИ

 

Оксигеновмісні                             Безоксигенові                   небезпечні

 

 

 

Отже, діти

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Зараз ми попрацюємо в групах, нагадаємо правила роботи.

 

 

Завдання 1.

Пригадаймо гру «Морський бій». Чи пізнаєте ви кислоти?  Умови гри:

Учень І групи знаходить кислоту, називає її координати, учень ІІ групи характеризує вказану кислоту за складом. Далі навпаки і так далі, поки не будуть знайдені всі кислоти.

Завдання 2.

Гра  «Хімічне лото». Кожній групі видається складові частини кислот (Гідроген та кислотний залишок), скласти формули виданих кислот. (хто швидше): H2SO4;  H2S;  HNO3 ; HCI;   H3PO4             

 

Задання 3. Склади рівняння хімічної реакції. Кожна група має формули вихідних речовин  та продуктів реакції. Скласти рівняння ХР:  Na2O , H2SO4 , Na2SO4 ,H2O

 

 Тестування (індивідуальна робота).

 


1. З наведеного переліку виберіть формулу кислоти: а) CuO;   б) CO2 ;

в) H2SO4  ; г) H2O.

     2.  Вкажіть формулу двохосновної кислоти: а) H2S;  б) HNO3 ;

          в) HCI;  г) H3PO4 

     3. Вкажіть формулу оксигеновмісної кислоти: а) HCI;  б) HNO3 ;

          в) HF;  г) H2S

     4. Вкажіть реакцію обміну: а) H2O + CO2 = H2СO3  ;

         б) Zn + H2SO4 =  ZnSO4 + H2 ;

         в) ZnО + H2SO4 =  ZnSO4 + H2O ;

         г) СаСO3  = СаО + CO2

        5. З перелічених речовин виберіть ту, з якою буде реагувати хлоридна 

          кислота: а) Cu; б)Ag;   в) Zn;  г)Au.

6. Яку назву має кислота, формула якої  H2SO4 : а) сульфітна;

 

 б) сульфатна; в) сульфідна; г) нітратна?

      7.  Якого кольору набуває фіолетовий лакмус у кислому середовищі:

           а) червоного; б) зеленого; в) синього; г) безбарвного?

      8. Вкажіть валентність кислотного залишку хлоридної кислоти:  а) І;

          б) ІІ; в) ІІІ; г) ІV

      9. Який індикатор не змінює свій колір у кислому середовищі:

           А) лакмус; б) фенолфталеїн; в) метиловий оранжевий ?

       10.  Назвіть вченого – автора витискувального ряду металів:

              а) М. Ломоносов; б)  Ж.Л.Гей-Люссак; в) М. Бекетов;

              г) Д. Мендєлєєв.

 


Перевіряємо тест

 

 

Учитель. Працюючи з кислотами треба бути особливо обережними. Про правила безпеки при роботі з кислотами нам нагадають ваші друзі.

 

Сценка «Суд над кислотою»

 

Cудья.

Суд мы начнем – дело здесь непростое,
Суд мы вершим над самой кислотою.
Скажет пусть речь Прокурор сначала:
Как Кислота подсудимой стала?
В чем преступленье ее заключается
Иль в наказании она не нуждается?

Прокурор.

С жалобой многие в суд обращались,
Что при общении с ней обжигались.
Ест она кожу, глаза и ткани,
Губит металл, разрушает здания.

Мрамор, гранит украшают строения,
Их разрушает она, к сожалению.
Язву желудка она вызывает,
Если в избытке в нем пребывает.

Зубы крошатся, ожоги на коже...
На преступление это похоже. 
Если вдруг дождик кислотный прольется,
Многим тогда от нее достается:

Травы пожухнут, лес высыхает,
Рыба в озерах порой исчезает.
Губит природу, и, без сомненья,
Это тяжкое преступление.

Надо сказать, что особенно скверная – 
Концентрированная кислота серная.
Если она где-то прольется,
Лишь чернота вокруг остается.

Она королевой себя считает,
Такие поступки себе позволяет!
И, обращая слово к суду,
Требую я наказать Кислоту!

Судья.

Итак, господа, суд продолжается,
Слово защитнику предоставляется.

Адвокат.

Я заявляю, что это шантаж!
Кого подвергала она опасности,
Тот никогда не учил инструктаж
По технике безопасности!

Чтоб с Кислотой без опаски общаться,
Надо бы знать, как с ней обращаться...
Так, например, чтобы жертвой не стать,
Надо вам знать, что к чему приливать.

И напомню я вам, наверное,
Как разбавляют кислоту серную.
Если решили ее разбавлять,
В воду должны вы ее приливать.

Она тяжелее, на дно оседает,
Между молекул воды проникает,
Не будет ожогов и тяжких последствий,
Не будет причин для судов и следствий.

Если незнайка, наоборот,
На кислоту вдруг воду польет,
То, чуть коснувшись, вода закипает –
Брызги летят и в глаза попадают.

Если пролил кислоту на одежду,
Сам виноват, потому что — невежда,
Свойства кислот не учил ты прежде,
И результат – дыра на одежде.

Судья.

Ну а сейчас дело нам прояснят
свидетели, первый – фармацевт-гомеопат.

Фармацевт-гомеопат.

Я расскажу вам о пользе кислот,
Может, не знает о них наш народ.

Если ты проглотил аскорбинку,
Твой организм получил витаминку.
Она закрывает болезням врата –
Аскорбиновая кислота!

Вы простудились – болит голова,
Вас аспирин выручает всегда.
Ну и, бесспорно, полезен лимон,
Кислотою лимонной наполнен он.

Жуйте лимон, если горло болит,
Сок чудотворный вас исцелит.
Яблоко ешь — кислый вкус, красота,

В яблоке – яблочная кислота.
Яблочный уксус по ложке пейте,
Вы обязательно похудеете.
Уксус столовый на кухне хранится –
Для консервации он пригодится.

Но и компресс из него помогает,
Быстро он жар при простуде снижает.
Фрукты и овощи, щавель, крапива
Содержат кислоты – это не диво.

Есть в муравьях и крапиве невинная,
С пользой для нас кислота муравьиная.
Жжет она кожу, но есть в ней и прок –
Ваш ревматизм она вылечит в срок.

Лучше не жуйте косточки вишни,
Косточки сливы – это все лишнее.
Будет вам плохо – диагноз такой:
Отравились синильной вы кислотой.

Думаю, что не приукрашу,
Если хвалить буду я простоквашу.
Есть в ней молочная кислота –
Молодость ваша и красота.

Аминокислот в организме целые полки,
Соединяясь, они образуют белки.
А без белков нет ни мышц, ни кожи,
Скажите, на что мы будем похожи?!

Судья.

Директор завода – свидетель второй,
Давно он знаком с Кислотой.

Директор.

Вам известно уже, наверное,
Очень важна кислота серная.
Без нее ни одно производство,
Верьте не верьте, не обойдется.
Без кислоты не было б толку
При производстве красок и лаков,
Нефть очищает прекрасно от шлаков.
Аккумуляторы автомобилей
Без Кислоты нам бы не послужили.
Надо нам ее не судить,
А по достоинству оценить.

Судья. А теперь подсудимой слово.

Кислота.

Я объяснить все вам готова,
Если права  я, суд пусть решает,
Может, меня он все ж оправдает?
В чем виновата я? Не понимаю...
Что я умею, то выполняю.
Там от меня беды случаются,
Где со мной не так обращаются...
Люди построили заводы разные,
Летят из труб вещества газообразные,
С водой образуют кислот целый ряд,
Ну а потом нас во всем винят.
Кто виноват в этом? Человек!
Сам сокращает прекрасный свой век!

Судья.

Слово защитнику предоставляем,
Как поступить с Кислотой, решаем!

Адвокат.

Много свидетели здесь говорили,
Думаю я, что всех убедили
В том, что судить кислоту не стоит:
Что-то разрушит, а больше построит.
Надо учесть все это суду.
Требую я оправдать Кислоту!

Судья.

Так, господа, суд прекращаем,
И кислоту мы сегодня прощаем.
Стоит совет всем хороший дать:
Свойства кислот продолжать изучать!

Дякуємо нашим артистам!

Думаю, що не буде зайвим нагадати про правила техніки безпеки в кабінеті хімії! Будьте уважні!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Вільний мікрофон

 

Діти, на цьому урок закінчений!  Бажаю успіхів! До нових зустрічей!

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
7 січня 2018
Переглядів
320
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку