10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок - узагальнення знань з теми «Кислоти, їх склад, назви, класифікація, властивості та засоби безпеки при роботі з ними»

Про матеріал

Мета даного уроку:

-закріпити знання про класифікацію, назви, склад та властивості кислот;

-повторити типи хімічних реакцій;

-продовжувати формування вмінь запису хімічні формул та хімічних рівнянь;

-виробляти навички аналізу якісного та кількісного складу речовин за хімічною формулою.


Перегляд файлу

Урок хімії у 8 класі

Т Е М А: «Узагальнення знань  з теми «Кислоти, їх склад, назви, класифікація, властивості та засоби безпеки при роботі з ними»

Цілі уроку:

Дидактичні:

  • закріпити знання про класифікацію, назви, склад та  властивості кислот;
  • повторити типи хімічних реакцій;
  • продовжувати формування вмінь запису  хімічні формул та хімічних рівнянь;
  • виробляти навички аналізу якісного та кількісного складу речовин за хімічною формулою.

Розвивальні:

  • розвивати хімічну мову, логічне мислення, уміння виділяти головне;
  • формувати культуру розумової праці;
  • здійснювати міжпредметні зв язки;
  • продовжувати формувати пізнавальний інтерес учнів

Виховні:

  • продовжити формування вміння працювати в групі;
  • виховувати почуття відповідальності, взаємоповагу серед учнів класу

 

Тип уроку: узагальнення знань, формування навичок

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва, роз- даткові матеріали, підручник, набори реактивів, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Форми та методи роботи: групова, фронтальна, індивідуальна

 

                        ХІД УРОКУ:

І. Організація навчальної діяльності.

Девіз уроку:

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

       Послухайте, будь-ласка, уривок з твору Л. Керролла «Аліса в країні чудес»:

 «За кілька кроків від неї сидів Чеширський кіт.

 «Скажіть, будь ласка, куди мені йти?»

 « А ти куди хочеш потрапити?»

 « А мені все одно…»,  - сказала Аліса.

 «Тоді все одно куди йти», - зауважив кіт.»

       Учитель звертається до класу: «Що хотів сказати цим кіт Алісі?».

Учні відповідають. « Так, звичайно, необхідно завжди  знати мету своєї роботи», - зауважує вчитель.

    Завдання нашого уроку:

закріпити знання про класифікацію, назви, склад та  властивості кислот;

повторити заходи безпеки під час  роботи з кислотами.

       Учитель. Нагадайте, будь ласка, що ви знаєте про кислоти . ( На дошці записане слово «КИСЛОТИ», учні називають ознаки кислот, а вчитель записує ці характеристики навколо написаного слова.

 

Основність                        складна речовина                     кислий смак

Оксигеновмісні                 Гідроген                                         їдкі

 

 Кислотний залишок  КИСЛОТИ

 

Оксигеновмісні                             Безоксигенові                   небезпечні

 

 

 

Отже, діти

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Зараз ми попрацюємо в групах, нагадаємо правила роботи.

 

 

Завдання 1.

Пригадаймо гру «Морський бій». Чи пізнаєте ви кислоти?  Умови гри:

Учень І групи знаходить кислоту, називає її координати, учень ІІ групи характеризує вказану кислоту за складом. Далі навпаки і так далі, поки не будуть знайдені всі кислоти.

Завдання 2.

Гра  «Хімічне лото». Кожній групі видається складові частини кислот (Гідроген та кислотний залишок), скласти формули виданих кислот. (хто швидше): H2SO4;  H2S;  HNO3 ; HCI;   H3PO4             

 

Задання 3. Склади рівняння хімічної реакції. Кожна група має формули вихідних речовин  та продуктів реакції. Скласти рівняння ХР:  Na2O , H2SO4 , Na2SO4 ,H2O

 

 Тестування (індивідуальна робота).

 


1. З наведеного переліку виберіть формулу кислоти: а) CuO;   б) CO2 ;

в) H2SO4  ; г) H2O.

     2.  Вкажіть формулу двохосновної кислоти: а) H2S;  б) HNO3 ;

          в) HCI;  г) H3PO4 

     3. Вкажіть формулу оксигеновмісної кислоти: а) HCI;  б) HNO3 ;

          в) HF;  г) H2S

     4. Вкажіть реакцію обміну: а) H2O + CO2 = H2СO3  ;

         б) Zn + H2SO4 =  ZnSO4 + H2 ;

         в) ZnО + H2SO4 =  ZnSO4 + H2O ;

         г) СаСO3  = СаО + CO2

        5. З перелічених речовин виберіть ту, з якою буде реагувати хлоридна 

          кислота: а) Cu; б)Ag;   в) Zn;  г)Au.

6. Яку назву має кислота, формула якої  H2SO4 : а) сульфітна;

 

 б) сульфатна; в) сульфідна; г) нітратна?

      7.  Якого кольору набуває фіолетовий лакмус у кислому середовищі:

           а) червоного; б) зеленого; в) синього; г) безбарвного?

      8. Вкажіть валентність кислотного залишку хлоридної кислоти:  а) І;

          б) ІІ; в) ІІІ; г) ІV

      9. Який індикатор не змінює свій колір у кислому середовищі:

           А) лакмус; б) фенолфталеїн; в) метиловий оранжевий ?

       10.  Назвіть вченого – автора витискувального ряду металів:

              а) М. Ломоносов; б)  Ж.Л.Гей-Люссак; в) М. Бекетов;

              г) Д. Мендєлєєв.

 


Перевіряємо тест

 

 

Учитель. Працюючи з кислотами треба бути особливо обережними. Про правила безпеки при роботі з кислотами нам нагадають ваші друзі.

 

Сценка «Суд над кислотою»

 

Cудья.

Суд мы начнем – дело здесь непростое,
Суд мы вершим над самой кислотою.
Скажет пусть речь Прокурор сначала:
Как Кислота подсудимой стала?
В чем преступленье ее заключается
Иль в наказании она не нуждается?

Прокурор.

С жалобой многие в суд обращались,
Что при общении с ней обжигались.
Ест она кожу, глаза и ткани,
Губит металл, разрушает здания.

Мрамор, гранит украшают строения,
Их разрушает она, к сожалению.
Язву желудка она вызывает,
Если в избытке в нем пребывает.

Зубы крошатся, ожоги на коже...
На преступление это похоже. 
Если вдруг дождик кислотный прольется,
Многим тогда от нее достается:

Травы пожухнут, лес высыхает,
Рыба в озерах порой исчезает.
Губит природу, и, без сомненья,
Это тяжкое преступление.

Надо сказать, что особенно скверная – 
Концентрированная кислота серная.
Если она где-то прольется,
Лишь чернота вокруг остается.

Она королевой себя считает,
Такие поступки себе позволяет!
И, обращая слово к суду,
Требую я наказать Кислоту!

Судья.

Итак, господа, суд продолжается,
Слово защитнику предоставляется.

Адвокат.

Я заявляю, что это шантаж!
Кого подвергала она опасности,
Тот никогда не учил инструктаж
По технике безопасности!

Чтоб с Кислотой без опаски общаться,
Надо бы знать, как с ней обращаться...
Так, например, чтобы жертвой не стать,
Надо вам знать, что к чему приливать.

И напомню я вам, наверное,
Как разбавляют кислоту серную.
Если решили ее разбавлять,
В воду должны вы ее приливать.

Она тяжелее, на дно оседает,
Между молекул воды проникает,
Не будет ожогов и тяжких последствий,
Не будет причин для судов и следствий.

Если незнайка, наоборот,
На кислоту вдруг воду польет,
То, чуть коснувшись, вода закипает –
Брызги летят и в глаза попадают.

Если пролил кислоту на одежду,
Сам виноват, потому что — невежда,
Свойства кислот не учил ты прежде,
И результат – дыра на одежде.

Судья.

Ну а сейчас дело нам прояснят
свидетели, первый – фармацевт-гомеопат.

Фармацевт-гомеопат.

Я расскажу вам о пользе кислот,
Может, не знает о них наш народ.

Если ты проглотил аскорбинку,
Твой организм получил витаминку.
Она закрывает болезням врата –
Аскорбиновая кислота!

Вы простудились – болит голова,
Вас аспирин выручает всегда.
Ну и, бесспорно, полезен лимон,
Кислотою лимонной наполнен он.

Жуйте лимон, если горло болит,
Сок чудотворный вас исцелит.
Яблоко ешь — кислый вкус, красота,

В яблоке – яблочная кислота.
Яблочный уксус по ложке пейте,
Вы обязательно похудеете.
Уксус столовый на кухне хранится –
Для консервации он пригодится.

Но и компресс из него помогает,
Быстро он жар при простуде снижает.
Фрукты и овощи, щавель, крапива
Содержат кислоты – это не диво.

Есть в муравьях и крапиве невинная,
С пользой для нас кислота муравьиная.
Жжет она кожу, но есть в ней и прок –
Ваш ревматизм она вылечит в срок.

Лучше не жуйте косточки вишни,
Косточки сливы – это все лишнее.
Будет вам плохо – диагноз такой:
Отравились синильной вы кислотой.

Думаю, что не приукрашу,
Если хвалить буду я простоквашу.
Есть в ней молочная кислота –
Молодость ваша и красота.

Аминокислот в организме целые полки,
Соединяясь, они образуют белки.
А без белков нет ни мышц, ни кожи,
Скажите, на что мы будем похожи?!

Судья.

Директор завода – свидетель второй,
Давно он знаком с Кислотой.

Директор.

Вам известно уже, наверное,
Очень важна кислота серная.
Без нее ни одно производство,
Верьте не верьте, не обойдется.
Без кислоты не было б толку
При производстве красок и лаков,
Нефть очищает прекрасно от шлаков.
Аккумуляторы автомобилей
Без Кислоты нам бы не послужили.
Надо нам ее не судить,
А по достоинству оценить.

Судья. А теперь подсудимой слово.

Кислота.

Я объяснить все вам готова,
Если права  я, суд пусть решает,
Может, меня он все ж оправдает?
В чем виновата я? Не понимаю...
Что я умею, то выполняю.
Там от меня беды случаются,
Где со мной не так обращаются...
Люди построили заводы разные,
Летят из труб вещества газообразные,
С водой образуют кислот целый ряд,
Ну а потом нас во всем винят.
Кто виноват в этом? Человек!
Сам сокращает прекрасный свой век!

Судья.

Слово защитнику предоставляем,
Как поступить с Кислотой, решаем!

Адвокат.

Много свидетели здесь говорили,
Думаю я, что всех убедили
В том, что судить кислоту не стоит:
Что-то разрушит, а больше построит.
Надо учесть все это суду.
Требую я оправдать Кислоту!

Судья.

Так, господа, суд прекращаем,
И кислоту мы сегодня прощаем.
Стоит совет всем хороший дать:
Свойства кислот продолжать изучать!

Дякуємо нашим артистам!

Думаю, що не буде зайвим нагадати про правила техніки безпеки в кабінеті хімії! Будьте уважні!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Вільний мікрофон

 

Діти, на цьому урок закінчений!  Бажаю успіхів! До нових зустрічей!

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
7 січня 2018
Переглядів
946
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку