2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Конспект уроку для учнів 6 класу на тему "Природні комплекси як наслідок взаємозв'язків між компонентами природи".

Про матеріал

Конспект уроку для учнів 6 класу на тему "Природні комплекси як наслідок взаємозв'язків між компонентами природи" з використанням наскрізних ліній.

Перегляд файлу

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи.

Знаннєвий компонент

Формувати первинні уявлення про природні комплекси та географічну оболонку.

Діяльнісний компонент

 Розвивати вміння виявляти взаємозв’язки між компонентами географічної оболонки, аналітичне мислення; розрізняти позитивні й негативні наслідки впливу людської діяльності на природні комплекси своєї місцевості.

Ціннісний компонент

 Виховувати відповідальність за стан нашої планети; виявляти порушення природної рівноваги та пропонувати шляхи їх усунення;виховувати відповідальність за збереження цілісності географічної оболонки.

Обладнання: підручники, атласи, мультимедійне обладнання, презентація, фломастери.

Тип уроку: засвоєння нових знань  (урок з позиції здоров’язбереження).

Очікувані результати: учні зможуть розкривати суттєві ознаки понять «природний комплес», «географічна оболонка», наводити приклади природних та змінених людиною комплексів, називати закономірності та властивості географічної оболонки.

 

ХІД УРОКУ

 

I. Організаційний момент.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 Друзі! Перш, ніж зайти до класу, я отримала  таємниче завдання, яке лежить  у цьому конверті. Коли вручали цього листа,то просили  зачитати його на уроці всім учням.

               Дорогі друзі!Ніщо так не підносить душу людини, ніщо так не розвиває, як спілкування з природою, спостереження її великих законів.

                                                                               О.В.Некрасов         (слайд 3)

 Ініціативна група  розробила   програму «Природні комплекси». Для реалізації  даної  програми  необхідно провести ряд досліджень. Їх виконаєте ви.

Під час експедиції ви повинні дослідити:

1.Природні компоненти та їх  взаємозв’язки.

2.Що таке природній комплекс,або ландшафт.

3.Різноманітність природних комплексів.

4.Вплив людини на природні комплекси.

( Учні записують у вигляді плану).( Слайд 4)

Прийом «Зворотний зв'язок»

Учні на одному боці аркуша записують все відоме з даної теми.

Учитель. Пропоную за епіграф  нашого уроку взяти слова  слова

У природі все одне з іншим пов'язано,

                                                                            і немає в ній нічого випадкового.

                                                                          І якщо вийде випадкове явище –

                                                                      шукай в ньому руку людини.

Михайло Пришвін

                                                                                             (слайд 5)

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

.

    Прийом  «Асоціативний  кущ»

Які асоціації  у вас виникають зі словом «Природне середовище» (рослини, повітря, тварини, грунт, гірські породи,вода)  (слайд 6)

Вчитель: У природі спостерігається взаємозв’язок усіх оболонок. Гірські породи, повітря, вода, рослинність і тваринний світ – це складові геосфери.

 

   Прийом «Бліцопитування»

Як пов’язані між собою живі організми у природному середовищі?

Наведіть приклади  взаємодії  рослин  і  тварин з компонентами неживої                природи.

 

IV. Вивчення нового матеріалу

  1. Поняття про природні компоненти та природний комплекс

Створення проблемної ситуації.

Поміркуйте і поясніть:

 - Чи може людина  - творець власного світу – жити незалежно від світу природи? (слайд 6)

 

Завдання. Складіть схему взаємозв’язків різних компонентів (складання схеми «Природний комплекс»)  (слайд 7)

Гірські породи

                                                           Рельєф                                          Грунти

                                                          

 

 

Рослини                                             ЛЮДИНА                                                   Повітря

 

 

                                                            Тварини

Прийом  «Проблемне питання»

1.Чому у центрі схеми розміщено людину?

2.Чому стрілки на схемі спрямовані в протилежні сторони?

Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях)

 

Природний комплекс — сполучення компонентів (складових частин) природи, які взаємодіють між собою й утворюють єдину систему. До компонентів природного комплексу належать повітря атмосфери, води гідросфери, рельєф і гірські породи літосфери, ґрунти й живі організми. (слайд 8)

Висновок 1.У природі все взаємопов’язане. При зміні одного компоненту природного комплексу змінюється весь природний комплекс.

 

2. Формування поняття «географічна оболонка»

Географічна оболонка — цілісна і безперервна оболонка Землі, що включає в себе нижню частину атмосфери, верхню — літосфери, усю гідросферу і всю біосферу.

Потужність географічної оболонки становить близько 55 км, однак цей найтонший шар (1 % від усього об’єму Землі), на думку вчених, є найбільш складно улаштованою частиною нашої планети.

Складання в зошитах рисунка-схеми

Географічна оболонка

ас

Висновок 2. Усі оболонки взаємодіють між собою та проникають одна в одну, утворюючи географічну оболонку. Географічна оболонка є найбільшим природним комплексом Землі.

Прийом  «Проблемне питання»

Завдяки  чому розвивається географічна оболонка?

Основний чинник – це енергія Сонця і внутрішнє тепло

Перегляд  відеоролика https://www.youtube.com/watch?v=A-G__BujrO0

3.Різноманітність  природних комплексів

Метод «Практикум» (робота зі схемою)

Укажіть райони, найбільш  сприятливі для існування окремих представників рослинного чи тваринного світу. Для цього дайте відповіді на такі запитання:

1.На якій висоті можна виявити бактерії  та пилок рослин?

2.На якій максимальній глибині в океані ще можна зустріти представників ссавців?

3.Які райони океану найбільш освоєні живими організмами?

4.Якірайони суходолу найбільш сприятливі для життєдіяльності представників тваринного і рослинного світу.

Відповіді позначте  на схемі цифрами.

 

C:\Users\admin\Desktop\Новый точечный рисунок.bmp

 

Відповідь

1.На висоті 14000м.

2.На глибині до 2000м

3.У прибережних районах морів і океанів до глибини 1000м.

4.На рівнинних ділянках суходолу на висоті від 0 до 500м над рівнем  моря.

 

Метод «Криголам» .  Дидактична фізкультхвилинка.

1.Якщо ви не смітите на вулицях, плесніть у долоні.

2.Якщо ви економно використовуєте папір, тупніть ногою.

3.Якщо ви не спалюєте траву, торкніться носа.

4.Якщо ви вимикаєте світло, виходячи з кімнати, закрийте очі рукою.

5.Якщо ви вважаєте, що потрібно економити природні ресурси, кліпніть                 очима.

6.Якщо ви прибираєте шкільне подвір’я, то встаньте.

7.Якщо ви вважаєте, що треба економити воду, то  витягніть руки  вперед.

8.Якщо ви брали участь хоча б в одній екологічній акції, підстрибніть.

9.Якщо ви вважаєте, що оберігати  навколишнє середовище – добра справа, сядьте.

 

4. Прийом «Учитель — учень» (робота в парах з текстом підручника)

 

  Завдання  «Куди прямуємо»

Вчитель: Будь-яка господарська діяльність людини пов’язана з використанням багатств природи. У сиву  давнину зародилися землеробство  і скотарство. З часом  діяльність людини розширювалася  у масштабах.  Зараз  формуються   нові  види господарської діяльності. Зі зростанням благ   збільшується вплив на природу. Тому  я пропоную вам   виявити позитивні  і негативні наслідки розвитку господарської діяльності людини та зробити  узагальнюючий висновок.

Метод  «Творча лабораторія»

Землеробство:позитивний – рослинна їжа, негативний – зміна видового складу рослинності.

Тваринництво: позитивний   - їжа, одяг, взуття; негативний – зникнення багатьох видів тварин.

Транспорт: позитивний- засіб пересування; негативний –вихлопні гази, будівництво шляхів забирає екологічні ніші існування живої природи, зміна ландшафтів.

Промисловість: позитивний-матеріально- технічна база суспільства;  негативний-зміна складу атмосферного повітря, вод, виникнення техногенних форм рельєфу, розвиток  «міських»  видів хвороб населення.

Інформаційне поле: позитивний-засіб передачі, зберігання  інформації; негативний – шкідливі звички для здоров’я випромінювання,широке використання  рідкісних і дорогоцінних  металів.

Освоєння космосу: позитивний- перспективи гарантованого існування людства; негативний –- руйнування та зміна складу атмосфери, небезпека інфікування з космосу.

Висновок: у результаті  господарської діяльності виникли глобальні проблеми людства, що становлять загрозу існування на  Землі людини.

2.Мій  внесок  в  подолання  проблем, що пов’язані зі зміною природних комплексів.

 - А ми можемо якось допомогти вирішити ці проблеми?

Розгляньте схему можливих напрямків природоохоронної діяльності та скажіть, що робить кожен з вас.

                                                         Я можу

 

 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 

Прийом «Проблемне питання»

1.Обговорення дилем.(Завдання  «Зеленого пакету»)

  1. Уявіть що ви – Міністр екології та природних ресурсів України і бажаєте зменшити обсяги атмосферного забруднення. Ваші експерти пропонують вам кілька альтернатив. Яку з цих альтернатив ви вважаєте найефективнішою?
  2. Уявіть, що ви обнімаєте посаду керівника місцевого водоканалу. Наявне водопостачання не може задовольнити загальні потреби. Які варіанти ви оберете для подолання цієї проблеми?
  3. Забудовник придбав ділянку лісу, озера та болота поблизу вашого міста. Забудовник осушить озеро та болото й побудує будинки. Ця ділянка є місцем відпочинку мешканців. Ви вирішуєте подати запит в органи місцевого самоврядування щодо законності будівництва. Які аргументи ви використаєте у зверненні.
  4.  Проблемі забруднення грунтів та зміні ландшафтів приділяється менше уваги, ніж проблемам води та повітря. На які екологічні проблеми,пов’язані з грунтом, ви звернете увагу, щоб довести актуальність проблеми?

2. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

2.1.З’єднай лініями діяльність людини та її наслідки для природи

2.2. Бесіда по епіграфу до уроку

- Як ви розумієте вислів М.Пришвіна  «У природі все одне з іншим пов'язано, і немає в ній нічого випадкового.  І якщо вийде випадкове явище – шукай в ньому руку людини.»?

 - Як цей вислів стосується сьогоднішнього уроку?

 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Завдання «У гармонії з природою»

Метод  «Килим ідей»  (робота в групах)

Інструктаж .Настає час   шкільних походів, літніх канікул у лісовому  таборі відпочинку, на морі. На вас очікує  безпосереднє спілкування з природою. Чи готові ви до цього? Давайте подумаємо  і складемо пам’ятку туристові про  правила  поведінки  на  природі. Учнів поділено на три групи. Перша група отримує білі стікери , друга група зелені стікери, третя-сині стікери. А потім всі разом наклеюють на великий  ватман.

Наприклад:

Будьте ввічливі з лісовими жителями: ( учні пропонують свої ідеї)

1.Не шуміти.

2.Не галасувати.

3.Не співати голосно.

4.Не використовувати  вибухові та легкозаймисті    речовини.

5.Не полювати на тварин.

6.Не пустувати.

7.Не знищувати рослин.

8.Не руйнувати  мурашники, не ловіть комах для створення колекцій.

9.Не збирати незнайомі вам ягоди, гриби.

10. Не руйнувати гнізда пташок.

11.Не розпалювати вогнища  та не гратися з відкритим вогнем.

12.Не забруднювати місць відпочинку, не залишати після себе сміття та відходи.

13. Не закопувати  металеві, пластикові банки, поліетиленові пакети .

14. У природі поводьте себе як у музеї. Адже за вами слідом пройдуть багато інших людей. Вони мають право не менше, ніж ви, насолоджуйтесь красою й багатством природи.

Вправа «Зворотний Зв'язок»

Учні повертаються до вправи, розпочатої на початку уроку. На другій половині аркуша записують доповнення  до першої половини, які були отримані вході

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати текст § 51 підручника (автор  Скуратович, Коваленко)

2.Підготовити відповіді на питання і завдання рубрики «Перевір свої знання»(стор.210).

3. Підготовити  міні-проект «Сміття ускладнює життя».

 

docx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
8181
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку