19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Конспект уроку із зарубіжної літератури для 9 класу. Урок № 3. Тема. Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями

Про матеріал
Сучасна школа – це пошук нових ефективних технологій шляхом формування зрілої, соціально – значимої особистості. ІНФОГРАФІКА – один із прийомів, який допоможе креативному педагогу розв’язати ці проблеми. Конспект уроку із зарубіжної літератури для 9 класу (УРОК № 3) розроблено з використанням ІНФОГРАФІКИ – інноваційного інструмента сучасної візуалізаціїї.
Перегляд файлу

План-конспект уроку із зарубіжної літератури для 9 класу

розроблено згідно з оновленою програмою «Зарубіжна література. 59 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів» (керівник авторського колективу – О. М. Ніколенко)

 

 

За підручником «Зарубіжна література. 9 клас»

авторів В. В. Паращич, Г. Є. Фефілової

 

Автор: Фефілова Галина Євгенівна, учитель зарубіжної літератури та російської мови, учитель вищої категорії, учитель-методист, керівник міського методичного об’єднаннявчителів зарубіжної літератури м. Куп’янська Харківської області

 

Урок № 3. Тема. Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями

 

Мета (формувати компетентності): предметні (уміння розкривати чинники (історичні, філософські, естетичні) розвитку європейської літератури доби Просвітництва;розуміння основних художніх напрямів розвитку літератури й мистецтва Просвітництва, їхніх ознаків, представників; поняття про ключові ідеї Просвітництва, уміння виявляти їх у прочитаних творах; культуру зв’язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: ставлення перед собою мети й системної праці для її реалізації критичне мислення; комунікативні: розуміння ролі ініціативи в суспільстві;навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: навички роботи з книгою; загальнокультурні: особисту відповідальність за стан навколишнього середовища;осмислення значення безпечної поведінки в критичних ситуаціях;свідоме ставлення до моральності, прагнення до гуманістичних ідеалів, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: просвітництво, просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм.

Обладнання: підручник «Зарубіжна література» (авт. В. В. Паращич, Г. Є Фефілова),  інфографіка, таблиця, роздатковий та ілюстративний матеріал.

Перебіг уроку

Просвітництво — це вихід людини з не­повнолітнього віку.

І. Кант

Усе рухалося, вирувало, було охоплено думкою, як жити далі.

Вольтер

Ми стільки можемо, скільки знаємо. Знання — сила.

Ф. Бекон

 

І. Актуалізація опорних знань

     1. Перевірка домашнього завдання (вибірково): слухання кількох творчих робіт.

 

     2. «Занурення» в тему уроку: евристична бесіда за запитаннями підручника (с. 15).

 • Про які літературні течії й напрями ви дізналися у восьмому класі?
 • Назвіть найвидатніших представників цих літературних епох, їхні найвідоміші твори.
 • Які основні ідеї сповідували в ці часи? Простежте за їхніми змі­нами.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку

     1. Робота з епіграфами підручника (с. 15).

 •                    Прокоментуйте провідну думку поета І. Канта. 
 •                    Як ви розумієте вислів Вольтера? Чи погоджуєтесь ви з його думкою? 
 •                    Якої епохи стосується вислів Ф. Бекона? Що вам відомо про цю епоху?

 

2. Слово вчителя. Перш ніж продовжити розмову про всесвітній літературний процес, згадаймо його витоки. Все, що існує на світі, завжди має свій початок. Європейська література народилася з дивовижної і неповторної культури античного періоду. Другий етап розвитку всесвітнього літературного процесу – Середньовіччя – тисячолітній період в історії європейської культури, проміжний між античністю та Відродженням.  Безліч ниток крізь віки й тисячоліття тягнуться від античності в інші епохи, утворюючи дивовижне плетиво, барвистий килим європейської цивілізації. Ми помандрували стежками сивої давнини, яка має продовження в сьогоденні. Дуже влучно сказав німецький поет філософ Й.В. Гете:«Епоха йде вперед, а кожна окрема людина починає спочатку». Як ви розумієте слова великого поета? 

Епоха Просвітництва, яка прийшла на зміну епосі Відродження,— одна із видатних сторінок в історії західноєвропейської культури. Сам корінь слова «просвітництво» ( від «світло», «світити») указує на одну із провідних тем доби. Саме з цією епохою ми сьогодні почнемо знайомитися ближче.

 

ІII. Робота над темою уроку

1. Виробляємо літературну та інформаційну компетентності.

А) Завдання: розгляньте інфографіку «Просвітництво» (підручник, с. 14). Спробуйте дати характеристику та сформулювати основні ідеї епохи Просвітництва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Пояснення вчителя (з опорою на інфографіку та таблицю, розміщену на дошці). Учні складають тези пояснення вчителя

Основні ідеї Просвітництва

- культ розуму й науки;

- поєднання розуму й природи;

- віра в перетворюючу силу ідей та освіти;

- визнання впливу соціального та природного середовища на формування особистості;

- заперечення вроджених ідей, визнання переваги досвіду;

- переосмислення питань світобудови й суспільного порядку;

- проголошення "царства розуму";

- прагнення узгодити життя людини з природними законами;

- ствердження цінності особистості незалежно від її соціального стану;

- проголошення рівності всіх людей (всі мають однакові права на щастя й вільне життя);

- віра в можливість виховання гармонійної людини, яка живе за законами розуму й природи;

- ствердження великої виховної ролі мистецтва в суспільстві;

- прагнення до загальної перебудови світу ("громадяни світу").

Художні напрями епохи Просвітництва

У XVIII ст. паралельно розвивалися три основні художні напрями - просвітницький класицизм, просвітницький реалізм і сентименталізм. Дещо осторонь стояло мистецтво рококо, тісно пов'язане з бароко.

Просвітницький класицизм:

- раціоналізм;

- перевага загального над особистим;

- гармонійність побудови;

- дидактизм;

- вплив античної спадщини;

- думка про необхідність служіння всьому суспільству, справі свободи і справедливості;

- ідеї зміни існуючого порядку і встановлення замість нього більш розумного і гуманного;

- зосередження уваги на конфліктах, які виникають внаслідок зіткнення героїв із недосконалим суспільством;

- проблематика творів - актуальна, соціально значуща;

- провідні літературні жанри - трагедії, епопеї, оди;

- орієнтація на інтереси представників третього стану

 

2. Виробляємо літературну компетентність: колективна робота зі статтею підручника «Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва», «Характерні ознаки Просвітництва» (с. 16 – 18, 22; визначення ключових тверджень статті, їх коментар вчителем).

 

http://static.wixstatic.com/media/f9baef_8773ee4f211543eb91b5279d24fc820a.png_srb_p_120_120_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srb 3. Виробляємо компетентність «Ініціативність і підприємливість»:виконання завдання рубрики «Літературний ринг» (с. 23, робота в парах з наступною презентацією результатів роботи).

 

                              Проти

За

Розум – фальшивий ідеал, який возвеличило Просвітництво.

Його можна замінити вірою, релігійними цінностями, але вони різні у різних народів, і за ними також тягнеться шлейф кривавих війн.

Розум, як ідеал Просвітництва (звичайно, із розумінням його обмеженості) залишається основною цінністю сучасної цивілізації. За висловом В. Черчілля, буржуазна демократія недосконала, але кращої людство поки що не придумало.

 • А якої думки дотримуєтеся ви?

 

4. Бесіда за запитаннями підручника (прийом «Мікрофон») – с. 23 – 24.

 • Що таке Просвітництво?
 • Назвіть його особливості.
 • На яких філософських засадах воно ґрунтується?
 • Назвіть найвидатніших представників доби Просвітництва в літе­ратурі.
 • Які художні напрями співіснували в цей час?
 • Назвіть видатних художників, музикантів доби Просвітництва.
 • У чому полягають особливості Просвітництва в українській літературі?
 • Які відкриття в галузі природничих, математичних та суспільних наук було здійснено за доби Просвітництва?
 • Які зміни відбулися в цей період у громадському житті та освіті За­хідної Європи? Порівняйте їх зі становищем та змінами в Україні.
 • Визначте, що взяла епоха Просвітництва в попередніх літератур­них напрямів та що нового додала.
 • Які ознаки, ідеї Просвітництва в художній літературі дійшли до наших часів?

 

5. Колективна робота з рубриками підручника «Запам’ятайте!», «Усвідомте» (усно) – с. 24.

 

IV. Домашнє завдання

         1. Виробляємо загальнокультурні компетентності: виконати (усно) завдання рубрик «Проаналізуйте», «Створіть» –  с. 24.

 • Проаналізуйте, наскільки принципово новими були відкриття в різних галузях науки в наступні епохи.
 • Створіть образ епохи Просвітництва з літературно-мистецької точки зору.

 

                2. Індивідуальне завдання: підготувати  «Літературні візитівки» про життя і творчість Дж. Свіфта (2 – 3 учня).

 

V. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

Виробляємо інформаційну та загальнокультурні компетентності:

огляд інфографіки «Калейдоскоп цікавого» (підручник, с. 20 – 21) з коментарем вчителя.  

Завдання.

 • Знайдіть в інфографіці 5–10 цікавих фактів.
 • Перевірте деякі з них на істинність, знайдіть підтвердження їм у інших джерелах.
 • Напишіть невелике резюме (або візитівку) наведеної в зображенні інформації (вдома).
docx
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Паращич В.В., Фефілова Г.Є.)
Додано
2 серпня
Переглядів
39
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку