Конспект уроку "Корисні копалини" 4 клас

Про матеріал
Конспект уроку з природознавства для 4 класу "Корисні копалини та їх значення"
Перегляд файлу

Урок 45. КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ЇХ ВИДИ

Мета: ознайомити учнів з властивостями корисних копалин, професіями людей, які добувають корисні копалини; вчити розрізняти види корисних копалин, наводити приклади (2–3) корисних копалин рідного краю; пояснити значення корисних копа­лин для господарської діяльності людини; розвивати логічне мислення, мовлення; виховувати дбайливе ставлення до природи; учити економно використовувати ба­гатства нашої планети.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 106)

2. Гра «Незакінчене речення»

 • Великі простори суші з майже рівною поверхнею — це... (рівнини).
 • Велике заглиблення з крутими схилами на поверхні землі називається... (яром).
 • Круті схили ярів заростають рослинами, і яр перетворюється на... (балку).
 • Підвищення на рівнині називається... (горб).
 • Ділянки земної поверхні, високо підняті над рівнинами, — це... (гори).
 • Ряд гір називають... (гірським хребтом).
 • За висотою гори бувають... (низькі, середні, високі).

3. Фронтальне опитування

Учитель демонструє різні форми земної поверхні, учні називають їх.

— Назвіть низовини і височини України.

— Що таке горб? Яку будову мають горби?

— Що таке гори? Яку будову мають гори?

— Які з них є у вашій місцевості?

— Що називають рівниною?

— Чим гора відрізняється від горба?

— До яких гір за висотою належать Кримські гори? Доведіть свою думку.

— Які промислові підприємства (фабрики, заводи) є у вашому селищі (місті)?

— Звідки вони беруть сировину для виробництва?

— Ось цією сировиною і є природні багатства, які люди добувають з надр (глибин) землі, або з її поверхні.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як називаються ці природні багатства та їх види.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда з елементами розповіді

— З чого споруджують будинки, школи, заводи?

— А з чого виготовляють автомобілі, літаки?

— Правильно. Щоб побудувати будинок, потрібно багато піску, цементу, вапняку; щоб виготовити машини, верстати, потрібні чавун, сталь, мідь, алю­міній. Але автомобілі й літаки самі не поїдуть і не полетять. Що ще потрібно для них? Так, їм потрібне пальне, яке отримують з нафти. Паливо потрібне і для опалювання житла та промислових підприємств. Усі ці речовини заля­гають на різній глибині в надрах землі і на її поверхні. Щоб користуватися цими багатствами, їх необхідно добути. Тому нафта, вугілля, торф, пісок та інші, необхідні для людей речовини, які добувають з надр землі або з її по­верхні, називають копалинами.

А чому вони корисні? Корисні копалини — це природні багатства, які люди видобувають із надр землі чи з її поверхні й використовують у народному гос­подарстві. Кам’яне вугілля, торф, нафта, залізна руда, природний газ, граніт, вапняк, пісок, глина, торф — це корисні копалини. Вони залягають у землі на різній глибині.

Усі корисні копалини розподіляють на три групи: горючі, рудні (металеві) і нерудні (будівельні).

Під час пояснення вчитель демонструє зразки і заповнює таблицю.

— Чи знаєте ви, які корисні копалини використовують як паливо?

— До пальних викопних належать вугілля, торф, нафта, природний газ. Усе це — різні види викопного палива.

— А яке значення має паливо?

При спалюванні цих копалин утворюється тепло. Воно потрібне для ро­боти фабрик, заводів, опалювання будинків, приготування їжі. Викопне па­ливо є цінною сировиною для хімічної промисловості. Наприклад, з нафти виготовляють вазелін, ліки, мило, пластмаси, бензин, гас, а з кам’яного ву­гілля — фарби, парфуми, також ліки і пластмаси. Пластмаси також виготов­ляють і з природного газу.

Поговоримо про рудні корисні копалини. Більшість предметів, що ото­чують нас, зроблені з чавуну, сталі, заліза, які не зустрічаються в природі в чи­стому вигляді. Ці метали виплавляють з руди; із залізняку — чавун, сталь, з мідної — мідь.

— Подивіться навкруги. Які предмети виготовлені з металів?

— Перейдемо до третьої групи.

— Як ви вважаєте, чому вони називаються будівельними?

— Назвіть корисні копалини, що належать до цієї групи.

2. Робота за підручником (с. 107–109)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання на с. 107.

— Розкажіть за мал. 98 про види корисних копалин.

Учні працюють за завданнями підручника на с. 107–108.

— Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника».

— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 109.

— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?

3. Фізкультхвилинка

4. Практична робота. Розпізнавання та характеристика корисних копалин свого краю

1) Робота під керівництвом учителя (вивчення властивостей граніту).

— Зараз ми познайомимося з гранітом. На полях, в лісах лежать величезні камені (валуни) — це граніт. Ви, напевно, бачили, коли відпочивали влітку на березі річок і морів, дрібну гальку. Це теж граніт. Для того, щоб хоч щось ви­готовити з граніту, необхідно знати його властивості. Зараз ми проведемо прак­тичну роботу. Допоможе нам у цьому інструкція.

 • Назва корисної копалини.
 • Тверда або рідка копалина?
 • Міцна або крихка?
 • Визначити колір, прозорість.
 • Де можна використовувати, застосовувати?

Заповнення таблиці в зошитах.

2) Робота в групах.

Вивчення властивостей піску, глини, вапняку, торфу, вугілля.

3) Виступ кожної групи.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Розгадування кросворда

1. Недарма його варили в доменній печі,

З нього получили ножиці й ключі. (Залізо)

2. З цього вапняку виготовляють пам’ятники, сходи, каміни. (Мармур)

3. Щоб зробити миску або вазу,

Мене шукай відразу. (Глина)

4. Я потрібний дітворі.

Я на доріжках у дворі,

На будівництві, і на пляжі,

Та у скляній квітковій вазі. (Пісок)

5. Буре, м’яке, із рослин складається, легко загоряється. (Торф)

2. Тестування

1. Які корисні копалини використовують у будівництві?

а) Пісок, глину;

б) граніт, торф;

в) вугілля, сіль.

2. Які корисні копалини служать паливом?

а) Нафта, руда;

б) вугілля, торф;

в) вапняк, газ.

3. Які корисні копалини добувають за допомогою бурових установок?

а) Граніт, пісок;

б) вугілля, руда;

в) нафта, газ.

4. Люди якої професії відшукують родовища корисних копалин?

а) Будівельники;

б) геологи;

в) шахтарі.

 

5. Які властивості характерні для піску?

а) Не має запаху;

б) має своєрідний запах;

в) при підсиханні розсипається;

г) при підсиханні твердне;

д) у воді не намокає;

е) у воді намокає;

ж) добре пропускає воду;

з) погано пропускає воду.

6. Оберіть правильне твердження.

а) Корисні копалини — це все, що знаходиться в землі;

б) корисні копалини — це природні багатства, які люди добувають з глибин і поверхні землі;

в) корисні копалини — це все, що служить людині.

3. Робота з картою корисних копалин

— Розгляньте на карті умовні знаки, якими позначають корисні копалини. Визначте, які корисні копалини є у вашій місцевості.

— Чи безмежні запаси корисних копалин?

— Корисні копалини — це багатство Землі. У нашій країні добувають понад 80 різних видів корисних копалин. Але запаси їх у надрах землі не є без­межними. З часом вони можуть вичерпатися, а тому витрачати їх необхідно економно. Бережливе ставлення до корисних копалин — це бережливе став­лення до речей, які з них виготовлені і побудовані.

Погляньте навкруги і назвіть речі, виготовлені з корисних копалин. Що виготовляють з корисних копалин? Які корисні копалини потрібні для спору­дження будинку? (Стіни класу побудовані з піску, гіпсу, крейди. Двері, вікна пофарбовані фарбою, що виготовлена з нафти. Батареї опалювання, труби, металеві деталі парти виготовлені з чавуну, який, у свою чергу, виготов­лений з руди.)

— Ми побудували великі міста, отримали нові матеріали, яких у природі немає, наприклад, пластмасу, створили різні могутні машини та за їх допо­могою впливаємо на природу, щоб стати багатшими. Добуваючи корисні копа­лини, люди змінюють поверхню землі: риють кар’єри, насипають штучні па­горби відпрацьованої порожньої породи. При цьому місцевість, що оточує ро­довище, стає непридатною для життя.

— А як відповідає нам природа?

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Без чого неможлива господарська діяльність людини?

— Хто вивчає корисні копалини, відшукуючи родовища?

— Що називають корисними копалинами?

— На які групи розподіляються корисні копалини?

— Де їх застосовують?

— Які корисні копалини добувають у нашому краю? Де їх використо­вують?

— Яких з відомих вам корисних копалин бракує у поданому переліку: граніт, вапняк, нафта, природний газ, поварена сіль?

— Як слід використовувати корисні копалини?

— Чому їх необхідно витрачати економно?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник (с. 107–109).

 

doc
Додано
31 березня 2020
Переглядів
3548
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку