Конспект уроку "Лірика Некрасова"

Про матеріал

Конспект уроку який розкриває особливості лірики Некрасова, підкреслює його різноплановість.


Мета: ознайомити з життям і творчістю видатного російського письменника, зацікавити ними, дослідити вплив дитинства на творчість майбутнього письменника; допомогти визначити роль і місце Некрасова в літературі, відкрити у його творчості справжню ліричну поезію; опрацювати літературознавчі та культурологічні терміни(етика, естетика, віршові розміри); розвивати навички сприйняття навчального матеріалу на слух, визначення головного, висловлювання власних думок і вражень; виховувати активну життєву позицію.

Перегляд файлу

Урок № 43

Дата проведення:

Учитель Семешкіна О.І.

Клас: 11

Тема. Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики М.О.Некрасова( через аналіз жиночіх образів). Видатний російський поет М.О. Некрасов — «співець страждань народних». Життєвий і творчий шлях письменника

Мета: ознайомити з життям і творчістю видатного російського письменника, зацікавити ними, дослідити вплив дитинства на творчість майбутнього письменника; допомогти визначити роль і місце Некрасова в літературі, відкрити у його творчості справжню ліричну поезію; опрацювати літературознавчі та культурологічні терміни(етика, естетика, віршові розміри); розвивати навички сприйняття навчального матеріалу на слух, визначення головного, висловлювання власних думок і вражень; виховувати активну життєву позицію.

Оснащення: мультимедійна презентація, словник літературознавчих термінів, збірки поезій, портрет поета, ілюстрації до біографії, виставка творів різних видань, відеоматеріали, презентація «Біографія М.О.Некрасова»

«…я убежден: его слава будет бессмертна, что вечной будет

любовь к нему, гениальному и благороднейшему

из всех русских поэтов».

Н.Г.Чернышевский

«… нам нужен поэт, который соединил бы в себе классическое благородство Пушкина, жажду героического деяния Лермонтова и крестьянскую песенную стихию Кольцова.»

Н. Добролюбов

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Форма: усний журнал

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація та актуалізація навчальної діяльності

На уроці ми з вами будемо аналізувати поезію Некрасова. Давайте згадаемо, якими бувають розміри віршів.

Слово вчителя (з елементами бесіди), учні працюють з опорними конспектами

1. Хорей (гр. – хор) – двоскладова стопа з наголосом на першому складі. Або: двоскладова стопа, в якій ритмічний акцент припадає на перший склад, зазвичай непарний. Тут кожна стопа, що складається з двох складів, має наголос на першому складі, і ці стопи закономірно повторюються.

2. Ямб (гр. – напасник) – це двоскладова стопа з наголосом на другому складі.

3. Дактиль (гр. — палець) — трискладова стопа з наголосом на першому складі. Ця стопа нагадувала давнім грека палець, що має три фаланги (три склади). Такий розмір вважався божественним, він приписувався Діоніну, який промовляв «мовою богів». Однак чистий розмір трапляється нечасто.

4. Амфібрахій (гр. – короткий) - трискладова стопа з наголосом на другому (середньому) складі.

5. Анапест (гр.: обернений, зворотний щодо дактиля) – трискладова стопа з наголосом на третьому (останньому) складі. У Давній Греції вживався у маршових піснях, згодом – у драматичних творах

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку

Тема уроку – етика та естетика поезії Некрасова. Давайте розглянемо ці терміни, звернемося до словників.

Етика - наука про норми та правила людської поведінки.

Естетика – наука про мистецтво та мистецьку діяльність.

Слайд №1

Слово вчителя. Якщо Чернишевський аж до 1863 року чуттям політика усвідомлював реальну можливість революційного вибуху, то Некрасов вже в 1857 році чуттям народного поета відчував ілюзорність цих сподівань. Етика "розумного егоїзму" відкидає жертовність, грунтується на відчутті близькості революції. Етика подвижництва і жертовності у Некрасова породжувалася свідомістю неможливості швидкого пробудження народу. Ідеал революційного борця у Некрасова неминуче стулявся з ідеалом народного подвижника. Але головне питання, яке мучило Некрасова протягом всього життя і особливо гостро в останні дні, полягав не у формальних проблемах "майстерності". Правильно помічена французьким письменником Проспером Меріме у розмові з Тургенєвим естетика російської поезії і поезії Некрасова: "Ваша поезія шукає насамперед правди, а краса потім є сама собою; наші поети, навпаки, йдуть абсолютно протилежної дорогою: вони клопочуть перш всього про ефект, дотепності, красивості ... " Російська дійсність ставила перед Некрасовим одне, головне питання: наскільки його поезія здатна змінити навколишнє життя і здобути відгук у народі. Мотиви сумніву, розчарування, часом відчаю та нудьги змінюються в "Останніх піснях" життєствердними віршами. Самовідданою помічницею вмираючого Некрасова є Зіна (Ф. М. Вікторова), дружина поета, до якої надсилаються кращі його помисли. Як і раніше зберігається у Некрасова тема материнства. У вірші "Баюшки-баю" вустами матері Батьківщина звертається до поета з останньою піснею втіхи:

Не бойся горького забвенья:

 Уж я держу в руке моей

 Венец любви, венец прощенья,

 Дар кроткой родины твоей...

Слово вчителя (з елементами бесіди), учні працюють з опорними конспектами, визначають розмір вірша та тропи: (розмір: 4-х стопний ямб;епітети:    )

ІV. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

Слово вчителя (слайд №2 з елементами бесіди).

Поезія письменника має можливісті, талант впливати на серця людей , на наші серця й у сьогоденні.

Хто ж він такий – поет Некрасов? Яке місце займає його творчість у сучасному літературознавстві? Ось на ці питання ми на уроці й будемо шукати відповіді. Ще зовсім недавно його творчість оцінювали, спираючись цілком на вислів, котрий належав авторові: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Тому творчість Некрасова розглядали як акт громадянської діяльності, а вже потім – як поетичній дар. Але ж це звернання спрямоване на інших, а себе вважав поетом, доля якого – впливати на серця людей (слайд №2-3).

 Стихи мои! Свидетели живые

За мир пролитых слез!

Родитесь вы в минуты роковые

Душевных гроз

И бьетесь о сердца людские,

Как волны об утес.

М.О.Некрасов

Майбутній письменник Микола Некрасов народився 1821 року в містечку Немирові Кам’янець-Подільської губернії. Його батько, Олексій Сергійович, небагатий поміщик, перебував на військовій службі в Україні (в чині капітана) й одружився з Оленою Андріївною Закревською. Але дитячі спогади Некрасова повністю пов’язані із селом Грешневим Ярославської губернії, розташованим на березі Волги; це був маєток Некрасових, куди батько поета переїхав із сім’єю, вийшовши у відставку. Мабуть, у жодного з російських поетів не було таких важких спогадів про дитинство і рідний дім, як у Некрасова (слайд №3,4,5,6): ( читає)

И вот они опять, знакомые места,

Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,

Текла среди пиров, бессмысленного чванства,

Разврата грязного и мелкого тиранства;

Где рой подавленных и трепетных рабов

Завидовал житью последних барских псов

Где было суждено мне божий свет увидеть,

Где научился я терпеть и ненавидеть…

Слово вчителя (з елементами бесіди), учні працюють з опорними конспектами, визначають розмір вірша та тропи (тропи: анафора,метафори, епітети; розмір: 6-стопний ямб), (слайд №7)

 Цей вірш — звинувачення жорстокості й дикого норову батька, а також пам’ятник ніжній любові матері, життя якої загубив батько — «угрюмый невежда» (слайд №8). Атмосфера кріпосницької садиби навчила поета «терпіти й ненавидіти». Одного разу він, як і всі селяни-кріпаки, з радістю спостерігав за пожежею у власному будинку, що нагадував в’язницю. Зате духовно багата, освічена, проста й добра мати(Оленою Андріївна Закревська) сприяла прилученню сина до прекрасного — музики, задушевних українських пісень, казок, поезії.  Вона добре знала твори світової літератури й часто переказувала малому Миколці уривки з них. Через багато років Некрасов згадував її в образах кожної жинки, створених його Музою, уривок з поеми «Мать»,( читає , слайд №9,10).

И голос твой мне слышался впотьмах,

Исполненный мелодии и ласки,

Которым ты мне сказывала сказки

О рыцарях, монахах, королях.

Потом, когда читал я Данте и Шекспира,

Казалось, я встречал знакомые черты:

То образы их из живого мира

В уме моем запечатлела ты.

Слово вчителя (з елементами бесіди), учні працюють з опорними конспектами, визначають розмір вірша та тропи (розмір:5-стопний ямб;як розумієте: «исполненный, сказывала, запечатлела» -висока лексика для створення образу матері слайд №11)

Образ матері Некрасов увічнив у творах «Родина», «Затворница», «Несчастные», «Баюшки-баю», «Рыцарь на час», у незавершеній поемі «Мать» та ін. Замислюючись ще в дитинстві про сумну долю своєї матері, майбутній поет навчився співчувати всім знедоленим жінкам.(читає Никита Андрієвський, слайд №12)

Повидайся со мною, родимая!

Появись легкой тенью на миг!

Всю ты жизнь прожила нелюбимая,

Всю ты жизнь прожила для других.

С головой, бурям жизни открытою,

Весь свой век под грозою сердитою

Простояла ты, - грудью своей

Защищая любимых детей. (« Рыцарь на час»; 1862)

Слово вчителя (з елементами бесіди), учні працюють з опорними конспектами, визначають розмір вірша та тропи (розмір: 3-стопний анапест;епітети: «откритою, сердитою» - антитеза, на цьому прийомі побудован вирш: життя «грозою сердитою» – образ матері «откритий»)

Слово вчителя (з елементами бесіди). Як ви вважаєте, якою є роль дитинства, батьків у формуванні рис характеру дитини, потім дорослої людини?

Саме мати, усупереч думці батька, порадила синові вступати не у Дворянський полк — військовий навчальний заклад, а до університету. (слайд №13) Але не досить підготовлений Некрасов не зміг вступити до вищого навчального закладу, а батько за непослух зовсім відмовив йому в матеріальній підтримці. Почалися страшні петербурзькі поневіряння — без спеціальності, без зв’язків і без грошей. Сам поет згадував про це так: «Цілих три роки я почувався постійно, щодня голодним. Доводилося їсти не тільки погано, не тільки надголодь, але й не щодня» (слайд №14). Завдяки неабиякій силі волі, працьовитості, безмежному терпінню й нелюдській витривалості, Некрасов вижив і розпочав літературну діяльність. (слайд №15) Перша збірка Некрасова «Мрії і звуки» мала романтичний характер, але школа «петербурзьких закутків» звернула його думки до критичного реалізму(слайд №16)

 Некрасов – перший російський поет з мисленням журналіста. Він вводе в поезію очерк, репортаж, фельетон, газетну прозу ( читає , слайд №17)

Вчерашний день, часу в шестом,

Зашел я на Сенную;

Там били женщину кнутом,

Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,

Лишь бич свистал, играя…

И Музе я сказал: « Гляди!

Сестра твоя родная! ( 1848 )

Слово вчителя (з елементами бесіди), учні працюють з опорними конспектами, визначають розмір вірша та тропи  Автор знайшов метафору-символ для зображення Музи;розмір: 4-х стопний ямб.

Слово вчителя. Як ви вважаєте, така сувора школа випробувань, що її пройшов Некрасов,— на користь людині чи на шкоду?

Учень. Як поет-журналіст та урбаніст Некрасов — провісник Блока, Маяковського и Е. Евтушенка. (Поэты — как сообщающиеся сосуды: не живут отдельно, изолированно). Як поет крестьянський Некрасов — провісник Єсеніна, Твардовського. Послухайте вірш Блока, котрий переспівує вірш Некрасова ( читає, (слайд№18)

Одним із перших на допомогу Некрасову прийшов Федір Коні — відомий педагог і драматург, який залучив юнака до роботи у своїх журналах. (слайд №19)

Фізкультхвилинка приходе нам на допомогу

Учень. Далі була зустріч із відомим критиком В. Бєлінським. Той спочатку розкритикував поетичну збірку, а послухавши вірш «У дорозі» (1845), вигукнув: «Чи знаєте, що ви поет, і поет справжній?» І його, й інших сучасників вразила антикріпосницька спрямованість вірша Некрасова, виражена в досконалій художній формі.

Вчитель. У кого з українських письменників є подібні сюжети, спрямовані проти кріпацтва? (У Шевченка, Марка Вовчка) (слайд №20)

Учень. З початку 1840-х років Некрасов починає працювати в «Отечественных записках», видає низку альманахів («Физиология Петербурга», 1845; «Петербургский сборник», 1846), у яких мужньо вступається за народ. Через це на нього посипалися доноси агентів ІІІ Від-ділення жандармерії. У середині 1840-х років Некрасов узявся за редагування журналу «Современник», заснованого ще О. С. Пушкіним (1836), об’єднавши навколо нього кращі сили російської літератури

Учень. Після замаху Каракозова на царя у квітні 1866 року «Современник» опинився у скрутному становищі. Щоб урятувати своє «дітище», Некрасов вирішує від імені літературного фонду привітати царя Олександра ІІ; як вірнопідданий, читає вірші на його честь в Англійському клубі. Але це не допомагає. Журнал закривають, а Некрасов шкодує про зроблене й карається за «неверные звуки», які видала його ліра.

Вчитель. Як ви вважаєте, чи було таке звернення поета до царя зрадою принципів?

Учень. З 1868 року Некрасов разом із Салтиковим-Щедріним і Єлисєєвим редагує журнал «Отечественные записки». Некрасов-редактор мужньо захищає прогресивні, передові для того часу твори від утисків цензури. Завдяки йому було опубліковано роман М. Чернишевського «Що робити?» Про свої стосунки із владою поет дуже влучно сказав у вірші «Уныние»:

Со стороны блюстителей порядка

Я, так сказать, был вечно под судом.

Учень. У 1877 році Некрасов видає книгу віршів «Последние песни».

З 1863 року він працює над поемою «Мороз, Красный нос» (слайд №21). Центральна подія "Мороза" - смерть селянина, і дія в поемі не виходить за межі однієї селянської сім'ї. В той же час її вважають поемою епічною. На перший погляд, це парадокс, так як класична естетика вважала зерном епічної поеми конфлікт загальнонаціонального масштабу. Проте, звузивши круг дії в поемі, Некрасов не лише не обмежив, але укрупнив її проблематику. Адже подія, пов'язана із смертю селянина, з втратою "годувальника і надежи сім'ї", йде своїми коренями чи не в тисячолітній національний досвід, натякає мимоволі на багатовікові наші потрясіння.

Вчитель. Сім'я - основа національного життя. Цей зв'язок сім'ї і нації глибоко відчували творці нашого епосу від Некрасова до Льва Толстого. І першими святими виявилися не герої-воїни, а скромні князі, брати Борис і Гліб, убиті окаянним Святополком. Вже тоді цінності братської, спорідненої любові підносилися у нас до ступеня національного ідеалу. Давайте звернемось до поеми, відчуемо насолоду від зображення жінки, (презент. №4) (читає..)

Есть женщины в русских селеньях

С спокойною важностью лиц,

С красивою силой в движеньях,

С походкой, со взглядом цариц,—

Их разве слепой не заметит,

А зрячий о них говорит:

«Пройдет — словно солнце осветит!

Посмотрит — рублем подарит!»

Идут они той же дорогой,

Какой весь народ наш идет,

Но грязь обстановки убогой

К ним словно не липнет. Цветет

Красавица, миру на диво,

Румяна, стройна, высока,

Во всякой одежде красива,

Ко всякой работе ловка.

В игре ее конный не словит,

В беде — не сробеет,— спасет;

Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдет! (аналіз:

Учень. Некрасов, окрім численних ліричних віршів, створив ще цикл «декабристських» поем. (слайд №23,24,25.26,27,28,29,30) Особливо вражає твір «Русские женщины» (1871- 1872), що складається з кількох частин. Присвячений він дружинам декабристів, повстанців на Сенатській площі Петербургу в 1825 році, які мужньо, відмовившись від дворянських привілеїв, пішли за своїми чоловіками на каторгу, до Сибіру, щоб підтримати їх, розділити з ними долю «і в горі, і в радості». Відтворюючи в поемі життєвий подвиг Катерини Іванівни Трубецької і Марії Миколаївни Волконськой, Некрасов відкривав нові грані національного жіночого характеру.

Учень. Первинний заголовок твору - «Декабристки» - було замінено новим, таким, що укрупнив і розширив зміст авторського задуму : «Російські жінки». Душевна щедрість, стійкість і мужність перед лицем страждань і поневірянь, почуття обов'язку і вірність природно зближують в моральному плані некрасовських княгинь і селянок в єдине поняття «Російські жінки».. У роботі над поемою Некрасов спирався на історичні джерела, але головним для нього були ідейно-емоційний зміст і художня виразність відтворюваних ситуацій, епізодів, висловлювань персонажів.

Учень. Дві частини поеми - «Княгиня Трубецкая» і «Княгиня М.Н. Волконская» - співвідносяться за принципом контрастної тотожності. Присвячені схожим подіям, вони написані в різній тональності, розрізняються за жанровими і стилістичними якостями. Романтичний лад оповідання про Катерину Трубецьку дозволяє підкреслити монолітність характеру героїні, красу її діяння. (слайд №31)

 Зачитування уривків з поеми «Княгиня Трубецька»(читає Коновалова Дарина)

Нет! я не жалкая раба,

Я женщина, жена! Пускай горька моя судьба

Я буду ей верна! О, если б он меня забыл

Для женщины другой, В моей душе достало б сил

Не быть его рабой! Но знаю: к родине любовь

Соперница моя, И если б нужно было, вновь

Ему простила б я!..

Слово вчителя (з елементами бесіди), учні працюють з опорними конспектами, визначають розмір вірша та тропи (аналіз: розмір – 6 стопний ямб…)

Учень. Друга частина, побудована як сімейні спогади, як розповідь бабусі, звернена до онуків. Привабливі образи російських жінок, створені великим поетом, по праву визнаним співаком жіночої долі, не втрачають своєї привабливості, своєї живої чарівливості для нових і нових поколінь читачів. Тому так психологічно достовірно сприймається кульмінаційний епізод другої частини поеми : княгиня Волконская в мить довгожданої зустрічі з чоловіком цілує раніше його каторжні ланцюги.(читає Лена Спектор, (слайд №32)

Душе моей милого голоса звук

Мгновенно послал обновленье,

Отраду, надежду, забвение мук,

Отцовской угрозы забвенье!

И с криком «иду!» я бежала бегом,

Рванув неожиданно руку,

По узкой доске над зияющим рвом

Навстречу призывному звуку...

«Иду!..» Посылало мне ласку свою

Улыбкой лицо испитое...

И я побежала... И душу мою

Наполнило чувство святое.

Я только теперь, в руднике роковом,

Услышав ужасные звуки,

Увидев оковы на муже моем,

Вполне поняла его муки,

И силу его... и готовность страдать!

Невольно пред ним я склонила

Колени, — и прежде чем мужа обнять,

Оковы к губам приложила!..

V. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Проблемне питання

 Що поєднує творчість М. Некрасова та Л. Толстого? (Співчуття знедоленим, тема декабристів; спільна робота в журналах)

VI. Домашнє завдання

Для всіх: скласти план статті за підручником ст.

Індивідуальне: вивчити напам’ять вірші «О шостій вчора звернув…» або «Роздуми біля парадного під’їзду» (за бажанням).

VII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

Мене вразило…

Для мене Некрасов як людина і поет…

Вірші поета здалися мені…

На який бал я б оцінив роботу вчителя. Чому?

Оцінка за урок собі. Чому?

1

 

docx
Додано
8 квітня 2018
Переглядів
807
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку