26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Конспект уроку "Мистецтво" 9 клас на тему "Фотомистецтво та реклама. Мова фотомистецтва, документальна і художня фотографія. Види реклами."

Про матеріал
Конспект особистісно зорієнтованого уроку з теми "Фотомистецтво та реклама. Мова фотомистецтва, документальна і художня фотографія. Види реклами: комерційна і соціальна, креативна, гіперболізована, у стилі мінімалізму, антиреклама".
Перегляд файлу

Тема. Фотомистецтво та реклама. Мова фотомистецтва, документальна і художня фотографія. Види реклами: комерційна і соціальна, креативна, гіперболізована, у стилі мінімалізму, антиреклама.

Мета (формувати компетентності): предметні (уявлення про фотомистецтво та рекламу, про мову фотомистецтва, про документальну і художню фотографію, про види реклами: комерційна і соціальна, креативна, гіперболізована, у стилі мінімалізму, антиреклама; вдумливе сприймання екранних мистецтв; розуміння поняття: фотомистецтво, реклама; удосконалені виконавські навички; виховувати зацікавленість фотомистецтвом); ключові (спілкування державною мовою: висловлювати свої почуття та переживання від сприймання фотомистецтва та реклами; спілкування іноземними мовами: сприймати твори мистецтва іноземними мовами; математична компетентність: аналізувати види реклами, розуміти логіку художньої форми;основні компетентності у природничих науках і технологіях: використовувати нові технічні засоби для втілення художніх ідей; інформаційно-цифрову: усвідомлення можливостей використання сучасних цифрових технологій для віртуальних подорожей; уміння вчитися впродовж життя: самооцінювання досягнень і помилок; готовність відшукувати нові шляхи художньо-­творчого розвитку; ініціативність і підприємливість: ініціативність щодо участі у творенні нових мистецьких продуктів; прагнення до творчої самореалізації; соціальну та громадянську: сприймання мистецького твору як форми самовираження людини; дбайливе ставлення надбань своєї та інших культур; розуміння значущості фотомистецтва та реклами для суспільного розвитку; обізнаність і самовираження у сфері культури: усвідомлення потреби збереження художнього надбання людства; екологічну грамотність і здорове життя: розуміння гармонійної взаємодії людини та природи, сприймання довкілля як об’єкт для художньо-образної інтерпретації).

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності:

Знаннєвий компонент. Учні:

– знають види реклами;

– розуміють форми збереження культурної спадщини та роль фотомистецтва та реклами у поширенні мистецтва.

Діяльнісний компонент. Учні:

– класифікують види реклами;

аналізують й критично оцінюють сучасні явища культури, зокрема фотомистецтво та рекламу;

    використовує комп’ютерні технології;

– застосовують набуті художні знання і вміння для саморозвитку, естетизації середовища.

Ціннісний компонент. Учні:

– висловлюють і обґрунтовують судження щодо збереження мистецтва;

– усвідомлюють значення загальнолюдських, естетичних та художніх цінностей, транслятором яких є мистецтво та необхідність збереження художнього надбання людства.

 

Тип уроку: комбінований урок.

Оснащення: підручник для 9 класу Л.М.Масол, комп’ютер, медіазасоби; візуальний ряд (презентація за темою уроку  «Фотомистецтво та реклама»; відеосюжети: «Історія фотографії», «Великий фотограф Ансел Адамс», «Альфред Федецький», «Види та жанри фотографій», «Рекламний бізнес»).

 

Перебіг уроку

     І. Мотивація навчання.

    1) Орієнтація. Актуалізація опорних знань.

 Бесіда

– Які особливості художньої мови телемистецтва?

– Назвіть основні телевізійні жанри та схарактеризуйте їх на конкретних прикладах.
    – Дослідіть коло творчих професій, задіяних у сучасному телебаченні.
    – Які є відмінності зі сферою кіномистецтва?

 

      ІІ. Цілепокладання.

1) Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

 

Зосередження учнів на завданнях, які перед ними будуть поставлені під час уроку.

Учні повинні знати:

– що таке фотомистецтво;

– види реклами.

Учні повинні вміти:

– сприймати лекційний матеріал;

– зіставляти і порівнювати матеріал, визначати основне;

– готувати повідомлення на основі додаткових джерел.

 

2. Визначення очікуваних результатів.

Методичний коментар: використовуючи метод передбачень, учитель пропонує учням сформулю-вати очікувані результати уроку.

 

– Учні, а для чого потрібно вивчати цю тему? Що це нам дає?

– Чого очікуєте від сьогоднішнього  уроку? (Цікавої інформації, гарних оцінок, позитивних емоцій).

 

На уроці ми будемо працювати за таким планом:

1. Мова фотомистецтва, документальна і художня фотографія.

2. Види реклами: комерційна і соціальна, креативна, гіперболізована, у стилі мінімалізму, антиреклама.

Учитель. За допомогою матеріалу сьогоднішнього уроку з’ясуємо, як фотомистецтво та реклама змогли передати ідеї суспільства та відобразити соціальні настрої.

 

    IІІ.  Цілереалізація

 1. Сприйняття й первинне усвідомлення навчального матеріалу, осмислення зв’язків і співвідношень в об’єктах вивчення.

Лекція вчителя (складання опорного конспекту).

Перегляд відеосюжету «Історія фотографії».

 

Учитель. У наш час складно уявити,  що колись не існувало фотографій, адже тепер майже в кожній родині зберігається добірка сімейних фото, бодай невеличка, а в декого – своєрідний фотолітопис роду.

 

Асоціативний кущ (створюють учні)

Фотографія – це…

 

Запис у зошит

    Фотографія (від грец. «світло» та «пишу») – сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію зображень об’єктів за допомогою світла.
   Фотомистёцтво – створення за допомогою технічних засобів зорового образу документального значення, художньо виразного і достовірного, що фіксує в застиглому зображенні мить дійсності.

 

Учитель. Фотографія має на меті створення за допомогою фотоапарата зображень певних предметів, об’єктів, людей. У результаті фотограф отримує світлину (на папері) або електронне зображення (цифрова фотографія). Спочатку вона була монохромна, згодом виникла й кольорова.
     Винахідниками фотографії є французи Жозеф Нісефор Ньєпс і Луї Жак Дагерр та англієць         Вільям Генрі Фокс Телбот (1839).
    За відтворюваними подіями фотографії умовно поділяють на репортажні (без втручання фотографа)
і постановочні.
   Зазвичай розрізняють фотографів-професіоналів і аматорів, які знімають для власного задоволення. Професіоналів часто поділяють на весільних, модельних, рекламних, пейзажних, спортивних фотографів, а також фотожурналістів. Деякі суміщують ці професії. Фотографії може створювати як одна людина, так і група осіб. Першою жінкою-фотографом була англійський ботанік Анна Аткінс.

– Яка роль фотографії у нашому житті? Якими якостями має володіти фотограф? (відповіді учнів)

 

   Учитель. Фотокореспонденти висвітлюють соціальні катастрофи, різноманітні явища природи, дивовижні стихії. Часом завдяки невтомній, інколи й небезпечній, роботі фахівців фотографів з’являються фоторепортажі в ЗМІ. Цікаво, що за багатьма параметрами складності й ризику до десятки найстресовіших професій входять фотожурналісти разом із військовими, пожежниками, пілотами тощо.

Фотожурналістика – журналістські матеріали, які створюються за допомогою фотографічних форм і засобів.

Має розгалужену палітру жанрів і прийомів. Основні з них: фотозамітка, фоторепортаж, фотокореспонденція, фотофейлетон, фотонарис, фотозвинувачення, фотофакт тощо.

    Фотомистецтво належить до візуальних, або пластичних, мистецтв і водночас до так званих «технічних». Тривалий час побутувала думка, що на статус мистецтва може претендувати лиш е рукотворна річ, тому до цього кола не включали зображення, отримані за допомогою техніки (фотографія, кіно, телебачення). Від початку існування їх вважали тільки розвагами, згодом – техні-чними засобами передавання інформації, і, зрештою, у процесі створення власної художньої мови відбувся їх перехід на мистецький рівень.
   В Україні художньою фотографією займається велика кількість людей – аматорів і фотохудожників.

   В 1989 році була створена Національна спілка фотохудожників України, яка займається організацією та проведенням національних і міжнародних фотоконкурсів, сприяє розвитку художньої фотографії в Україні.

   Масовому розвитку художньої фотографії сприяє і газета «День», яка протягом багатьох років проводить на державному рівні дорослі і дитячі конкурси фотографії, демонструє найкращі твори на пересувній виставці в багатьох містах України.

– Поміркуйте, чому професія фотожурналіста входить в 10 найнебезпечніших? (відповіді учнів)

 

Додаткова інформація.

У порівнянні з іншими професіями, журналістів гине декілька на рік і кожна така загибель детально висвітлюється на шпальтах газет. Та 50% представників цієї професії хоч раз у житті чули на свою адресу погрози чи ставали об’єктом недолугих жартівників.

Ну не подобається багатьом наш брат, і нічого тут не вдієш. Особливо дошкуляють ті, у кого перо гостріше за інших. Бо кар’єру на цьому поприщі можна зробити лише за умови цікавих, гострих та актуальних матеріалів, і чи не кожна «акула пера» мріє якщо не розкрити вбивство президента Кеннеді і заробити свій перший мільйон та всесвітню славу, то хапнути за руку хабарника місцевого масштабу. Тому недолюблюють журналістів самі ж герої гострих та актуальних матеріалів. Відтак і помста буває різною – історії Гії Гонгадзе та Анни Політковської довгий час не сходили з перших шпальт, а дехто відбувся просто легким переляком, як-от газета «Сегодня». Лише нещодавно до редакції солідного видання подзвонив жартівник та запевнив, що в приміщенні знаходиться бомба. Одним словом життя – не мед, повірте.

Існує два напрями фотографії –  документальна і художня. Документальна фіксує миттєвості життя, об’єктивну реальність. Художня втілює художній задум, авторський погляд на сцени й об’єкти, спеціально обрані або організовані для фотографування.

– Визначте, фотографія на початку цієї теми (с. 168) художня чи документальна? (відповіді учнів)

Перегляд відеосюжету «Великий фотограф Ансел Адамс».

 

Додатково опрацьовують матеріал підручника с.169. Портрет митця. Ансел Адамс.
    Легендою американського і світового фотомистецтва є Ансел Адамс (1902-1984). Коли йому було
10 років, батько забрав його зі школи й організував домашнє навчання, зокрема й уроки гри на фортепіано. Захоплення музикою було достатньо серйозним. Після того, як хлопчик зацікавився фотографією, він довго не міг зробити вибір між двома своїми захопленнями. У віці 17 років Ансел вступив до клубу, члени якого захищали природні пам’ятки. Багато фотографій юнак присвятив охороні парків і заповідників, що використовував клуб у природоохоронній діяльності. Широкої популярності А. Адамс набув завдяки своїм чорно-білим пейзажам. Він вважав, що технічна досконалість і майстерність фотографа не можуть зрівнятися з художнім поглядом, зі здатністю митця виразити своє світовідчуття за допомогою фотографії.

Визнаний класик фотографії заснував перший у США факультет мистецтва фотографії в Каліфорнійській школі мистецтв. Багато його робіт можуть слугувати наочними посібниками з композиції, адже не тільки викликають певні емоції, а й допомагають зрозуміти взаємозв’язок між об'єктами в кадрі.

Фотографія А. Адамса «Хребет Тітон і річка Снейк» увійшла до 116 робіт, обраних для занесення на золоту пластинку космічного корабля «Вояжер», який був запущений у космос, щоб передати іншим цивілізаціям інформацію про природу Землі.

 

Обговорення цитати А. Адамса. «Я сподіваюся, що моя робота буде сприяти самовираженню в інших і стимулювати пошук краси і творчого азарту в величезному світі навколо нас».

 

Перегляд відеосюжету «Альфред Федецький».

Учитель. Одним із найвідоміших фотографів в Україні був свого часу Альфред Федецький, уродженець Житомира, випускник Фотографічного інституту Віденської Академії мистецтв. Він відкрив  фотомайстерню в Харкові, фотографував коронованих осіб, військових, діячів мистецтва,
шляхтичів і міщан.

–*Поцікавтеся творчістю сучасних українських фотохудожників.

Учитель. Щоб ідентифікувати будь-який вид мистецтва, потрібно передусім з’ясувати сутність його мови. Яка ж специфіка візуальної мови фотографії?
    Фотомитець здатний виразити власне ставлення до зображуваного в художньому образі за допомогою
таких засобів виразності, як композиція, ракурс, світлотінь, колір. Завдяки вибору певної миті зйомки можна передати своєрідність явища природи, неповторність події, людини. Фотокомпозиція передбачає доцільне розташування об’єктів, елементів переднього плану і тла відповідно до вимог візуальної гармонії.
    Художні аспекти фотографії виявляються у виборі стилю, жанру, прийомів оброблення фотоматеріалів. Техніка фотозйомки полегшує пошук задуманого образу, а сучасні технічні засоби спростили отримання якісного зображення.

– Порівняйте фото лаври з картинами (формат, композиція, ракурс, кольори тощо). Які досягнення живописців успадкувало фотомистецтво? (відповіді учнів)

 

Перегляд відеосюжету «Види та жанри фотографій». Учні коментують їх особливості.

Учитель. До найпопулярніших жанрів фотомистецтва належать пейзаж, портрет і репортаж. Усім їм притаманний документалізм – властивість, яка вперше увійшла в мистецтво з появою фотографії. Документалізм, достовірність, реальність відрізняють фотографію від живопису, графіки.
    Отже, фотомистецтво поєднує художню виразність із правдивістю.
    Замість тематичних жанрів, на які традиційно поділяють образотворче мистецтво, у сучасній візуальній культурі існує жанровий поділ за принципом суто технічної репрезентації твору: живопис, фотографія, інсталяція, відео тощо.
   – Чи може фотографія мати свій художній стиль? Натуралістично відзнятий кадр буде ретельно демонструвати всі деталі, що потрапили в об’єктив. Якщо ж знімок зробити під кутом авторського художнього бачення, буде зовсім інша робота. Характер і сила авторського відхилення від дзеркальної фотографії і визначають саме стиль. Він може бути індивідуальним чи відповідати певній художній школі.
   У сучасній фотографії розрізняють такі напрями й стилі: етнографічно-соціологічний, репортажний, плакатно-рекламний, художньо-конструктивний, декоративний, символічний, імпресіоністичний. Нерідко фотохудожник працює одразу в кількох напрямах.
   Усі стилі й жанри художньої фотографії складають цілісну картину цього виду мистецтва і сприяють розумінню його естетичних можливостей.
   Аерофотографія – напрям фотомистецтва, який дає можливість відчути себе птахом і побачити нашу планету з висоти пташиного лету. Фотохудожники зазвичай піднімалися в повітря на гелікоптері, щоб
зафіксувати мальовничі пейзажі нашої планети.

Цікаво відкривати світ морів і океанів під час підводних фотозйомок. Дайвери знімають дивні
підводні печери, риб, водорості.

На основі колажу, монтажу виник новий вид творчості – фотоарт, де фотографія стає частиною
простору або пам’ятки про певну художню акцію, яку неможливо безпосередньо показати публіці.
    У Нью-Йорку засновано Міжнародний центр фотографії (1966). Музеї фотомистецтва є у Дрездені
(Німеччина), Антверпені (Бельгія), Хмельницькому (Україна). Французьке місто Арль щорічно
стає місцем проведення літнього фестивалю фотографії. В Україні також відбуваються національні й міжнародні виставки, конкурси з фотомистецтва для професіоналів і аматорів. Відомий фотохудожник Василь Пилип’юк заснував першу в нашій країні фотогалерею «Світло і тінь».

– Яке ваше ставлення до реклами? Яка реклама мала на вас найбільший вплив? Поясніть чому. (відповіді учнів)

Учитель. Реклама стала нині частиною повсякденна, без неї важко уявити сучасне життя. Вона створює віртуальний світ і залучає до нього споживача, формуючи його інтереси й потреби. Реклама багатофункціональна: вона має економічний, соціальний, політичний, культурний, просвітницький, психологічний, естетичний вплив на суспільство.
    Реклама передбачає цілеспрямовану організацію заходів для отримання певної вигоди (прибутку, сформованої громадської думки, політичної мети). Проте вона здатна не лише формувати споживацькі стереотипи й еталони, а й акцентувати увагу людей на таких важливих проблемах сьогодення, як стан навколишнього середовища, охорона здоров’я, гігієна й санітарія. У даному разі рекламі притаманні правдивість, гуманізм. Цивілізована реклама не маніпулює суспільною свідомістю, а стимулює актуальні, спрямовані на саморозвиток потреби, збагачуючи людей новими знаннями й досвідом.
    За спрямованістю розрізняють рекламу комерційну (бізнесову, товарну) та соціальну, зокрема політичну, просвітницьку тощо. За характером вплив рекламних засобів може бути індивідуальним та масовим, тобто розрахованим на широке коло споживачів.

– Визначте на ілюстраціях соціальну і комерційну рекламу. Наведіть власні приклади різних видів реклами. (відповіді учнів)

Учитель. Залежно від території рекламу поділяють на локальну (охоплює торговельний заклад або населений пункт); регіональну (охоплює певний регіон), загальнонаціональну (в масштабах однієї держави) і міжнародну.
    Реклама є комунікативним процесом, її сенс схоплюється миттєво і засвоюється на рівні підсвідомості, коли ми гортаємо сторінки преси, слухаємо радіо, дивимося на екран телевізора або подорожуємо лабіринтами Інтернету. Для цього використовують спеціальні рекламні прийоми комплексного впливу на людину з метою привернути її увагу, зацікавити й переконати: повтори тексту, гіперболізація, посилання на думку фахівців чи авторитетів, креативні візуальні ідеї тощо.

– Які рекламні засоби, прийоми ви вважаєте найпереконливішими? Які емоції збуджують насамперед? Аргументуйте свою думку. (відповіді учнів)

Учитель. Реклама існувала починаючи з античних глашатаїв, що сповіщали про театральні або спортивні видовища. Її вплив підвищився з поширенням друку. Стимулюючи прагнення людей до задоволення різних потреб, реклама сприяла продуктивності виробництва. Сучасні ЗМІ перетворили її на бізнес. Приміром, телебачення заповнене рекламними роликами. А з поширенням Інтернету реклама охопила колосальні території й усі категорії споживачів.
    До засобів розповсюдження рекламної продукції належать:
– кіно, відео, телебачення (короткометражні фільми, слайд-фільми, рекламні передачі, ролики, телезаставки);
– радіо (інтерв’ю, рекламні передачі та повідомлення, радіорепортажі);
– періодичні друковані видання (газети, журнали з рекламними оголошеннями й статтями);
– поліграфічна продукція (плакати, афіші, листівки, буклети, каталоги);
– пряме розсилання (рекламні поштові пропозиції, інформаційні листи);
– зовнішня реклама (білборди, плазмові екрани, транспаранти, вказівники, панно, вивіски та вітрини магазинів);
– світлова реклама (статичні й динамічні лайтбокси, електронні табло, газосвітлові оголошення, «рядок, що біжить»);
– реклама на транспорті (зовнішнє оформлення автомобілів, трамваїв і тролейбусів, вагонів метро, реклама в салонах громадського транспорту);
– ярмарки, виставки (презентації, прес-конференції, «круглі столи», зустрічі з фахівцями, демонстрація товарів, дегустація продуктів);
– Інтернет (слайд-фільми, відеокаталоги, оголошення, банери).

Під час розповсюдження реклами поширюють складові елементи фірмового стилю виробника: товарний знак або емблему, логотип, слоган, корпоративний колір, сувенірну продукцію.

– Проаналізуйте логотипи, які вас зацікавили. Наведіть приклади фірмового стилю підприємства або установи. (відповіді учнів)

Перегляд відеосюжету «Рекламний бізнес».

Учитель. Рекламісти, аби привернути увагу, викликати оптимістичний настрій споживача, застосовують
візуальні образи. Доведено, що ефективним є співвідношення, коли 70 % повідомлення становить відеоряд та мінімум тексту. У рекламних слоганах, текстових коментарях, музичному супроводі використовують народну творчість: прислів’я, приказки, частівки, казки, пісні.
    На мистецтві реклами позначаються художні стилі: модернізм і постмодернізм. На ранньому етапі
її розвитку запозичували методи модерну (подання звичайних речей як предметів мистецтва з ознаками технократичної краси). Нині в рекламній творчості втілюють естетику урбанізму; відчутне захоплення кольором і лінією, як в абстракціоністів. Нове ставлення до речей сприяло вивільненню кольору, який і дотепер є основним виражальним засобом реклами. Спостерігається зрівнювання масових виробів з творами мистецтва, як у дадаїстів. Фантазію рекламістів збуджує «виразність беззмістовного», притаманна кубізму і сюрреалізму. Популярні засоби поп-арту, мінімалізму.

– Запропонуйте власний варіант оригінальної реклами. Доберіть фольклорні елементи до рекламних слоганів. (відповіді учнів)

Учитель. Прогрес технологій у галузях фотографії, поліграфії, а також у комп’ютерній техніці, а надто –  в комп’ютерній графіці, дав поштовх рекламному дизайну. Реклама, сягнувши певного художнього рівня, виробила власні засоби виразності, почала впливати практично на всі види сучасної художньої творчості. Щ об вплив на споживача був дієвішим, у рекламі використовують живопис, театр, кіно, телебачення, літературу, музику. Тому рекламу можна сприймати як особливий, нетрадиційний
вид сучасного мистецтва. Наразі вона й сама змінює не тільки життя і побут людей, а й сучасне мистецтво, яке відповідно також вбирає засоби та методи рекламної творчості, акумулює її емоційно-ігрові засади, доступність, плакатність, простоту змісту або, іноді, і навмисний примітив.

– Наведіть приклади використання образів мистецтва в рекламі. (відповіді учнів)

Учитель. Часом дуже популярна антиреклама – інформація, яка покликана зменшувати інтерес до того чи того продукту, компанії. Наприклад, інтернет-користувачі поширюють власноруч виготовлені банери, принти, слогани, що розкривають негативну сутність певного бренду, речі, послуг. Навіть проводять конкурси антиреклами, визначають її рейтинги.
    Реклама здатна творити модель поведінки, використовуючи правила етикету, дає зразки культури спілкування, зокрема елементарні правила ввічливості. Споживачеві пропонується естетизована схема поведінки, взірці зовнішнього вигляду (мова, одяг, міміка, жести тощо). Отже, реклама формує певний стиль життя.
    Утім можливості реклами для розвитку естетичних смаків пересічної людини в нашій країні реалізовані недостатньо. Для підвищення рівня культури українського суспільства варто активніше спрямовувати рекламу на інформацію про мистецтво –  явища, події, заходи в цій царині.

Презентація «Фотомистецтво та реклама» (повторення вивченого).

 

Мистецька скарбничка с.179 (запис у зошит)

    Білборд (англ, billboard – афіша, реклама на дошці) – рекламний щит на підставці, встановлений зазвичай на узбіччях автотрас поблизу місця продажу рекламованого товару, один з найпопулярніших видів зовнішньої реклами.
   Бренд (англ, brand – клеймо) –  комплекс уявлень, асоціацій, емоцій, ціннісних характеристик про продукт або послугу. Складовими бренду є елементи фірмового стилю: назва (слово, словосполучення), логотип, палітра кольорів тощо.
   Реклама (від лат. «виголошую») – елемент культури, спосіб впливу на споживача, щоб з метою донести інформацію про предмет рекламування, сформувати відповідні потреби.
   Фотографія (від грец. «світло» та «пишу») –  сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію зображень об’єктів за допомогою світла.
   Фотомистёцтво – створення за допомогою технічних засобів зорового образу документального значення, художньо виразного і достовірного, що фіксує в застиглому зображенні мить дійсності.
   Фоторепортаж – оперативний жанр фотожурналістики, що складається із серії знімків, на яких висвітлюється певна подія.

 

2. Узагальнення й систематизація знань, застосування їх у різних ситуаціях, наближених до життєвих

   Відповідь на запитання підручника с. 179.

1 Назвіть засоби виразності фотомистецтва. Порівняйте з живописом і графікою.
2. У чому полягають особливості професії фотохудожника?
3. Які є способи розповсюдження рекламної інформації? Розкрийте вплив реклами на суспільство.
4. Поясніть специфіку реклами як своєрідного синтетичного виду мистецтва.
 

    ІV. Рефлексивно-оцінюючий.   

1. Підбиття підсумків уроку.

2. Рефлексія.

Методичний коментар: учні по колу висловлюються одним реченням:

– Сьогодні я дізнався…

– Тепер я зможу…

– Мене здивувало…

– Я придбав…

– Я спробую…

– Урок дав мені для життя…

– Було цікаво…

– Було складно…

– Я зрозумів…

– Я відчув, що…

– Я навчився…

– Мені захотілося…

3. Цінування, оцінювання.

– Як ви гадаєте цілі, які були поставлені на початку уроку були виконані?

4. Домашнє завдання

   Прочитати матеріал у підручнику с. 168-179. Вивчити терміни с. 179.


   Творча робота с. 213

   Варіант 1. Створи рекламу українських товарів у стилі мінімалізму.

   Варіант 2. Створити рекламний плакат для спортивної секції нашого закладу.

   * Професійні випробування (на вибір). Самостійно сфотографуйте цікаві куточки свого краю та організуйте шкільний фотоконкурс «Україна рідна моя на прекрасній планеті Земля». Запропонуйте ідею або розробіть сценарій рекламного відеоролика про охорону довкілля або шкідливість куріння.

 

   Випереджальне завдання. Підготувати презентації. Поширення мистецтва: музеї, галереї, бібліотеки. Пам’ятки України зі Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Балко Лідія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Єрмак Марина Миколаївна
  Дякую за гарний конспект уроку.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Мистецтво 9 клас (Масол Л.М.)
Додано
23 лютого 2019
Переглядів
9039
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку