25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Конспект уроку на тему : "Аграрні відносини на українських землях удругій половині 19 століття."

Про матеріал

Мета уроку :показати процес занепаду кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні в першій половині ХІХ ст.; довести, що російський царат намагався усіма доступними способами зберегти феодально-кріпосницьку систему господарювання в Україні; з'ясувати причини формування ознак ринкової економіки в сільському господарстві України; формувати вміння й навички аналізу соціально-економічної історії країни; виховувати почуття національної гордості до наших попередників.


Бажаю успіхів !!!

Перегляд файлу

Тема : Аграрні відносини на українських землях у другій половині 19 століття.

Мета:показати процес занепаду кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні в першій половині ХІХ ст.; довести, що російський царат намагався усіма доступними способами зберегти феодально-кріпосницьку систему господарювання в Україні; з’ясувати причини формування ознак ринкової економіки в сільському господарстві України; формувати вміння й навички аналізу соціально-економічної історії країни; виховувати почуття національної гордості до наших попередників.

 

Основні поняття та терміни:сільське господарство, аграрні відносини, поміщицьке господарство, криза поміщицького господарства, військові поселення, кантоністи, панщина,оброк, натуральне господарство.

 Тип уроку: комбінований.

 Хід уроку

 

I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

 

II.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель готує учнів до роботи на уроці, повідомляє тему і завдання уроку й пропонує учням висловити думку щодо особливостей розвитку сільського господарства на українських землях наприкінці ХVІІІ ст.

 

Учитель.На попередніх уроках ми з вами ознайомилися з адміністративно-територіальним устроєм, політичним становищем українських земель на рубежі ХVІІІ–ХІХ ст. Сьогодні ми з вами з’ясуємо, яким було економічне становище України в першій половині ХІХ ст. Ми маємо опрацювати та узагальнити матеріал з теми, показати процес занепаду  кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні в першій половині ХІХ ст.; довести, що російський царизм намагався будь-що врятувати феодально-кріпосницьку систему господарювання, показати визрівання ознак ринкової економіки в сільському господарстві України.

 

IІІ.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Стан сільського господарства і  розвиток аграрних відносин

Проблемна бесіда за запитаннями

Робота з картою (атласом)

1. У складі яких імперій перебували українські землі наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст.?

2. Які тенденції визначили розвиток сільського господарства Наддніпрянської України під владою Росії на поч. ХІХ ст.?

3. Поясніть кожну з цих тенденцій.

 

Учитель. Отже, наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. поміщицьке господарство України, що ґрунтувалося на праці покріпаченого селянства, переживало занепад. Старі форми господарювання вже не відповідали вимогам часу, а  нові поміщики не наважувалися запроваджувати. Сільське господарство опинилося у край тяжкому стані, який можна схарактеризувати як кризу.

 

Метод «Мозковий штурм»

 1. Що таке криза?
 2. Які є види кризи?

 

Проблемне запитання

 • Оцініть стан сільського господарства в  Україні в першій половині ХІХ ст.?

 

Криза поміщицького господарства

Учитель. Протягом першої половини ХІХ ст. у сільському господарстві все ще панувала панщинна система господарювання.

 

Бесіда за запитаннями

Введення в термінологічне поле.

(У ході бесіди записати в зошити визначення наведених понять, використати мультимедійну дошку з презентацією до теми.)

 1. Що таке кріпосне право?
 2. Коли і в яких  регіонах було запроваджено кріпосне право?
 3. Пригадайте ознаки поміщицького господарства.
 4. Назвіть основні повинності селян за панщинної системи.
 5. Який характер мало сільське господарства в умовах панщинної системи?

 

Міжпредметні зв’язки.

Вірш П. Загребельного «Швачка»

 

Запитання

 • Чи можна на підставі розглянутого матеріалу стверджувати, що становище селянина було схожим на становище раба?

Випереджальне завдання

 • Дізнатися, які категорії селян, крім поміщицьких, існували в Російській імперії, коротко їх охарактеризувати.

Учитель.Спроби оскаржити дії поміщиків закінчувалися нічим. В імперії діяла заборона кріпака скаржитися на своїх господарів.  Тому «розгляд» позовів зазвичай закінчувався покаранням селян.

 

Занепад поміщицьких маєтків

Самостійна робота за підручником

Фронтальна бесіда

1. Чим ви можете пояснити  той факт, що господарювання поміщиків часто було не тільки несправедливим і жорстоким щодо селян, а й неефективним?

2. Що змушувало поміщиків віддавати свої маєтки під заставу?

 

Учитель. Усі ці ознаки свідчили про занепад  феодально-кріпосницької системи  господарювання і її кризовий стан. Замість пошуку ефективних шляхів розвитку економіки російський уряд вдавався до заходів, які ще більше гальмували її розвиток. Саме до таких кроків можна віднести організацію військових поселень.

 

Військові поселення в Україні

Робота з підручником та зошитом

Прочитати текст підручника, вибрати причини виникнення військових поселень і записати їх у зошити.

 

Причини виникнення військових поселень

 1. Держава вбачала у своїх селянах джерело коштів для прикриття бюджетних  витрат.
 2. Резервуар для поповнення армії.
 3. Використання військових для придушення повстань.

 

Метод «Мікрофон»

 1. З якою метою на Україні утворювали військові поселення?
 2. Які військові повинності виконували поселенці?
 3. Яким було становище військових поселенців?

 

Робота з документом

«Життя в Херсонських військових поселеннях». Уривок із записок військового урядовця Є. фон Брідке

 

Евристична бесіда

 • Чому Російська держава не знайшла цивілізованих методів посилення ефективності господарства державних селян?

 

Селянське питання в ХІХ ст.

Розповідь учителя. Повідомлення учнів.

 

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Бесіда

 1. Що таке кріпосне право?
 2. Назвіть основні ознаки поміщицького господарювання.
 3. У чому проявилася криза поміщицької  системи господарювання.
 4. Перелічіть основні повинності селян-кріпаків.
 5. Назвіть основні причини виникнення військових поселень.

 

Розгляд проблемного запитання

 • Оцініть стан сільського господарства в  Україні в першій половині ХІХ ст.

 

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель. Наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. у господарській системі України, яка ґрунтувалася на кріпосництві, розпочалася криза, з якої вона так і не вийшла. Криза полягала в тому, що поміщики нізащо не хотіли відмовлятися від малоефективної праці кріпаків і запроваджувати у своїх маєтках машини та сучасні   агротехнічні заходи. Замість того, щоб переводити свої господарства на ринкову економіку, поміщики посилили експлуатацію кріпаків, яка в деяких маєтках досягла крайніх меж: 6 днів панщини на тиждень. Тут кріпацтво закінчувалося і вже починалося рабство. Огидним проявом кризи кріпацтва стали військові поселення, до яких в Україні було приписано 554 тис. осіб, які проживали в 25 округах військових поселень.

 

Рефлексія

 • На уроці ми дізналися про…
 • Навчилися…
 • Мені найбільше сподобалося…

 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати текст підручника.
 2. Заповнити таблицю «Ознаки кризи поміщицького господарювання і розвиток ринкових відносин».
 3. Підготувати повідомлення (презентацію) про життя у військових поселеннях

 

docx
Додано
17 грудня 2018
Переглядів
607
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку