10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Конспект уроку на тему "Іван Степанович Мазепа - гетьман України"

Про матеріал

Конспект уроку на тему "Іван Степанович Мазепа - гетьман України" складений у формі поширеного плану, що дає можливість тим вчителям історії, які його використовуватимуть, проявляти максимум творчості, не прив'язуючись до тексту.

Перегляд файлу

                   Іван  Степанович  Мазепа – гетьман  України.

 

Мета: охарактеризувати постать І.С.Мазепи, розкрити його роль і значення в історії українського державотворення, показати дипломатичний хист гетьмана та мистецтво політичного маневру, прослідкувати процес становлення Мазепи як людини з ясними переконаннями, яка має чітку мету, зазирнути в особисте життя великого патріота України та показати, що воно було взірцем моральності та втіленням християнських чеснот, звернути увагу учнів на культурно-просвітницьку та меценатську діяльність І.С.Мазепи;

 

виховувати в учнів почуття національної гордості, гідності, патріотизму, поваги до національної історії, до синів та дочок України, життя яких стало зразком служіння своєму народу; пробуджувати в учнів жвавий інтерес до вивчення історичної спадщини українського народу;

розвивати в учнів навички роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями, вміння аналізувати документи, робити висновки.

 

Обладнання уроку: О.К.Струкевич, І.М.Романюк, Т.П.Пірус. Історія України. Грамота, Київ, 2008.

                                       Ольга Ковалевська. Мазепа в запитаннях і відповідях.Темпора, Київ, 2008,

                                       слайдова презентація.

Технічне забезпечення уроку: комп’ютер, проектор, екран.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

 

                                                                     Хід уроку

І.Організаційна частина.

ІІ.Повідомлення теми та мети уроку.(слайд №1)

                                                              План теми.(слайд №2)

1.Лівобережна Гетьманщина наприкінці 17 ст. Обрання гетьманом І.С.Мазепи.

2.Особа І.С.Мазепи в історичній науці.

3.Внутрішня політика українського гетьмана.

4.Зовнішня політика гетьмана Мазепи.

ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Проблемне питання уроку:       «Я нащадків не маю… і  нічого не шукаю, окрім благоденства тому народові, який ушанував мене гетьманською гідністю і з нею довірив мені долю свою. Проклятий був би я і зовсім безсовісний, якби віддавав вам зле за добре і зрадив його за свої інтереси».

В чому вбачав Мазепа благоденство для українського народу?-слайд №3

 

 

Вчитель (з метою поступового переходу до вивчення даної теми, вчитель пропонує учням завдання)

          1.Чи можна стверджувати, що Конотопські статті відповідали інтересам України? Обгрунтуйте свою думку.

        2 Які пункти Конотопськихстаттей найбільше урізали суверенітет Гетьманщини?Слайд №4

IV.Розгляд нової теми.

1.Лівобережна Гетьманщина наприкінці 17 ст. Обрання гетьманом І.С.Мазепи.

                  А)  «Вічний мир» Московії з Польщею-1686.Утворення московсько-польського військового союзу для боротьби з Кримським ханством та Туреччиною.Московська держава-член «Священної ліги» (Австрія Венеція Польща Московія). Закріплення існуючого поділу України між Польщею та Московською державою. «Вічний мир»- серйозна перешкода на шляху возз’єднання українських земель.

                  Б)Перший Кримський похід московсько-українського війська (1687). Звинувачення у невдалому поході Самойловича. Усунення Івана Самойловича від влади.

                  В) Обрання гетьманом І.С.Мазепи. «Коломацькі статті» (1687)

                               (учні аналізують основні пункти Коломацьких статтей–«Чи відповідали Коломацькі статті  інтересам України?»-(порівняльна табличка Конотопських та Коломацьких статей)-слайд №5

                  Г) З обранням І.С.Мазепи в Україні закінчився період Руїни.

2.Особа І.С.Мазепи в історичній науці.

                    А) Походження Мазепи дата  та місце його народження (слайд №6-історичне дослідження учнів)

                    Б) Герб І.С.Мазепи (слайди № 7,8 – історичне дослідження учнів)

3. Внутрішня політика І.С.Мазепи.

                     А) Зміцнення гетьманської влади через опору на  свідому козацьку старшину.

                     Б) Виховання освіченої й патріотично налаштованої  молодої козацької аристократії (значне військове товариство значкове товариство).

                     В) Захист гетьманом інтересів українських селян. Універсал  І.С.Мазепи від 1691 року дозволяв селянам скаржитись на поміщиків. Універсалом 1701 року гетьман обмежив відробітки селян двома днями на тиждень.

                     Г) Культурно-просвітницька діяльність І.С.Мазепи. Всього 43 релігійні споруди збудував та відремонтував І.С.Мазепа.(слайди №9,10,11,12 )

 

4. Зовнішня політика І.С.Мазепи.

                      А) Плани Мазепи з допомогою Москви повернути Правобережжя та відвоювати в Криму і Туреччини причорноморські та приазовські степи. Саме з цією метою він взяв участь у ІІ-му Кримському поході але він завершився невдачею.

                      Б) Похід московсько-українського війська на Азов в 1696 році. Здобуття Азова.

                      В) Мир 1700 року між Московією та Туреччиною перекреслив сподівання гетьмана на визволення  та возз’єднання українських земель.

 Становище на Правобережжі.

                     А) 1684-польський король Ян Собеський видає універсал, яким закликає козаків поселятись на Правобережжі із збереженням всіх козацьких звичаїв та порядків – Польщі потрібен був союзник в боротьбі з Туреччиною та Кримом.

                     Б)Наростання суперечностей правобережного козацтва з польською владою (полковники здійснювали тільки військову владу а цивільну – здійснювала польська адміністрація.

                     В) Карловицький конгрес 1699 року. Успіх Польщі у боротьбі з Туреччиною. Рішення польського сейму про розпуск правобережних полків.

                      Г) Відмова козаків підкоритись польській владі. Повстання козаків (Палій, Самусь, Іскра).

                      Д) 1704 рік- Польща і Росія укладають мир направлений проти Швеції. Наказ Петра І Мазепі іти на Правобережжя і надати військову допомогу полякам.

                      Е) І.С.Мазепа переходить на Правобережжя. Населення Правобережжя розцінює прихід Мазепи як допомогу у боротьбі  з поляками. Повсталі полки приєднались до Мазепи.

І.С.Мазепа – гетьман обох берегів Дніпра (1704-1708).

                      Є)Невдоволення польського короля діями  Палія. Переговори Мазепи та Палія. Розбіжності  в поглядах на шляхи розбудови Української держави.

                      Ж) Арешт Мазепою Палія. Передача Палія російському царю. Палія засилають до Сибіру.

 Північна  війна та Україна. Зовнішньополітична переорієнтація І.С. Мазепи

 А)Козаки змушені були воювати за інтереси Московської держави далеко від України що суперечило українсько-московським домовленостям (порушення статей Б.Хмельницького згідно яких козаки мали захищати тільки кордони України).

                   Б)Зневажання козаків московськими командирами.

                   В) Використання козаків як дешевої робочої сили для риття каналів будівництва укріплень.

                   Г) Поширювались чутки про ліквідацію козацького самоврядування насадження в Україні московських воєвод і навіть про переселення козацького війська до Московії.

                   Д) Серед козацької старшини поширювались антиросійські настрої.

                   Е) Мазепа все більше переконувався в згубності відносини України та Московії.

                   Є) 1705- початок контактів Мазепи з польським королем Станіславом Лещинським який орієнтувався на Швецію.   1706- Початок контактів Мазепи з Карлом ХІІ при посередництві Станіслава Лещинського.

                   Ж) Літо 1708 - похід Карла ХІІ через Литву та Білорусію на Москву.  Зміна планів Карла ХІІ. Похід на територію України.

                   З) Зрив планів Мазепи. Мазепа змушений приймати рішення. 24 жовтня 1708 року Мазепа вирушає на зустріч шведському королю.  29-30- жовтня між Карлом ХІІ та Мазепою укладено угоду про спільну  боротьбу з Московією.  В березні 1709 року  у Великих Будищах був укладений договір між Карлом ХІІ Мазепою та Запорізькою Січчю.

Умови українсько- шведської угоди.

1.Україна стає незалежною державою з титулом князівство та довічною владою гетьмана-князя.

2. Всі загарбані Московією землі мають бути повернуті Україні.

3. Шведський король має захищати Україну коли про це попросять гетьман або «стани».

4.Шведський король не має права претендувати на  титул князя чи командувача збройними силами України.

5.Для стратегічних потреб шведське військо може займати 5 українських міст: Стародуб, Мглин, Батурин, Полтаву, Гадяч.слайд №13

Дії Петра І у відповідь на дії І.С.Мазепи.

А) Петро І наказує оголосити Мазепі  анафему (церковне прокляття).Анафема була оголошена в Глухові і відразу було обрано нового гетьмана України Івана Скоропадського.Однак, з точки зору церковних канонів, анафема не мала під собою ніяких підстав, а тому була неправомочна.

Б)З метою підірвати авторитет  гетьмана Мазепи цар звертається з відозвою до українців, в якій йдеться про те, що Мазепа задумав «Малороссийскую землю поработить по прежнему под. владениеПолскоє и церкви Божие и святыемонастыриотдать в унию». Крім того Петро І додає що «колишній гетьман хитрістю своєю без нашого указу аренди і багато другиг повинностей наклав на малоросійський народ ніби на плату війську а насправді заради свого збагачення».

В) 1 листопада 1708 року-ультиматум царя до військової старшини.

1 листопада цар звернувся з ультиматумом до військової старшини яка перейшла з Мазепою до шведів:»Якщо до 1.12. не повернуться і будуть проти нас служити тим неприятелям то будуть оглошені зрадниками нашими і вітчизни вашої. І будуть їх чини і маєтності відібрані і роздані вірним за службу їхню. Також жінки й діти їхні будуть взяті й відправлені в заслання».Це очевидно вплинуло бо за повідомленням англійського посла ЧарлзаВітворта з Москви «козаки які перейшли з Мазепою щоденно повертаються назад так як це вчинив полковник (Данило Апостол) попереднього тижня повернувшись з 500 кіннотниками.

Г) 2 листопада 1708 року – Меньшиков за наказом Петра І знищує Батурин.

За наказом  царя, Меншиков зобов’язаний був вивезти всю артилерію з гетьманської столиці Батурина «а строениясжечь». Через три дні цей наказ повторюється: «Батурин …другим за приклад сжечь весь».

За словами Чарльза Вітворта в Батурині «зарізано жорстоко 6000 чоловік без огляду на вік і стать». Від російського царя надходять розпорядження про спалення хліба на полях козацької старшини..

слайди про Батурин-№14,15,16,17

Позиція  Запорозької Січ

А)Звернення Костя Гордієнка до Мазепи (березень 1709 року)

«Військо Запорозьке і я дякуємо Вашій ясновельможності і за те, що яко гетьман України, Ви взяли до серця те становище, до котрого дійшла Україна й почали визволяти її від московської влади. Ми певні, що саме з цією метою Ви попрохали допомогти шведського короля, а не для особистої користи, і через це ми вирішили допомогти вам щиро, незважаючи на небезпеку нашого життя і коритись вашій волі, тож звольте нам наказувати, що маємо робити щоб досягти бажаної мети».

Б) Травень 1709 року – зруйнування Петром І Чортомлицької Січі.

Полтавська битва.-слайд№118,19,20

А) Весною 1709 року Карл ХІІ відновив бойові дії. Шлях шведів на Москву мав пролягати через Харків і Курськ.  На шляху шведів була укріплена Полтава. Не зумівши взяти Полтаву відразу, 1травня 1709 року шведи приступили до облоги міста. До Полтави підійшов Петро І. Генеральна битва відбулась 27 червня і завершилась поразкою шведів.

Б) Відхід шведів і Мазепи до Переволочної.  Капітуляція шведів (13 тис.)

В) Мазепа і Карл ХІІ 7 липня переправились на правий берег Бугу, перетнули турецький кордон біля Очакова і рушили до Бендер.

Г) У Варниці, передмісті Бендер, Мазепа  ввечері 22 вересня помирає. Спочатку похований у Варниці, а потім тіло його перенесли до православної землі Молдови – м.Галаца (тепер Румунія) і там перепоховали в головній церкві монастиря Св. Юрія.

 Д)Обрання гетьманом України у вигнанні Пилипа Орлика. Конституція 1710 року (газета з текстом)

Вчитель.Історична особа завжди є цікавою своїм особистим життям,цим ми краще пізнаємо мотиви та поступки історичного діяча.

                    В) Портрети Мазепи та суперечки з цього приводу в історичній науці (слайди №21,22,23,24.- історичне дослідження учнів)

Вчитель.  Відомий український поет писав: «Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання».

 Г) Особисте життя Мазепи

«Пізнє кохання гетьмана Мазепи»слайди №25,26 – історичне дослідження учнів)

Підсумок уроку-слайд №27

Меньшиков-«Гетьман здійснив ту справу не заради себе самого, а заради всієї України»

1.Мазепа зробив спробу визволити Україну з -під панування Московської держави.

2. Історична ситуація, яка склалася, та певні суб’єктивні чинники не дали змоги Мазепі реалізувати свій план.

3. Видатні люди про І.С.Мазепу.

М.І.Костомаров. «Він хотів незалежності й свободи своєї Батьківщини».

Оглоблин. «Лише державний геній і глибокий патріотизм …гетьмана Мазепи зробили так, що низка шкідливих для України ухвал залишились не чинними».

Гнат Ходкевич. «Тож настав час спом’янути всіх наших борців за долю народу, в їх числі і гетьмана Мазепу. Може, й не весь він чистий, як Христос може, й не один гріх є на його душі, але все ж його ім’я  серед борців, а не  серед  тих, хто  «за шмат гнилої ковбаси» продавав рідний край, і народ, і його будучність і свободу, а гетьмана Мазепу узивав зрадником і анатему йому в церкві возглашав».

Вчитель. Але, мабуть, найбільш чітко охарактеризував свої погляди, свою позицію українця-патріота сам І.С.Мазепа у відомому вірші «Дума», автором якого він є сам.

3. Вірш

Всі покою щиро прагнуть,

А не в єден гуж тягнуть:

Той направо, той наліво,

А все браття: то-то диво!

Не машлюбви, не маш згоди;

Од Жовтої взявши Води

През незгоду всі пропали,

Самі себе звоювали!

Я сам бідний не здолаю

Хіба тілько заволаю:

Ей, панове єнерали,

Чому ж єсте так оспали?

І ви, панство полковники,

Без жадної політики,

Озьмітеся всі за руки,

Не допустіть горкой муки

Матці своїй більш терпіти!

Нутеврагів, нуте бити!

Самопали набивайте,

Гострих шабель добувайте,

А за віру хоч умріте

І вольностей бороніте!

Нехай вічна буде слава,

Же през шаблю маєм права!

Домашнє завдання. Опрацювати параграфи 29,30,31. Дати відповіді на запитання.Підготуйте усне повідомлення на тему «Роль І.С.Мазепи в українському національно-визвольному русі».

Вчитель. Ми бережемо та шануємо пам'ять про І.С.Мазепу. Так, в 2009 році учні та вчителі нашого району здійснили історико - краєзнавчу експедицію до Полтави, де відвідали Музей Полтавської битви, краєзнавчий музей і почерпнули для себе чимало цікавого і змістовного .  

 

 Використана література

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків.-Київ, Наукова думка, 1991 рік, с.27-340.

Крип’якевич П.І. Історія України.-Львів, «Світ», 1990 рік, с.208-218.

Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях і відповідях.-Київ, «Темпора», 2008 рік.

Павленко С. Гетьман Іван Мазепа. Стаття друга «Життєві уроки юності».- Історія в школах України, 2008 рік,№11-12.

Іван Мазепа очима школярів.-Історія в школах України, 2009, №7-8

Сергійчук  В. «Сееучинилвсей ради Украины».-«Молодь України», 7 березня 1990р.

Павленко С.»Нікого на світі не любив так…»-«Голос України», 21 травня 1994 р.

Павленко С. Імпічмент Мазепи 1707 р.-«Голос України», 6 червня 2001р.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Кость Гордієнко до Мазепи.

«Військо Запорозьке і я дякуємо Вашій ясновельможності і за те, що яко гетьман України, Ви взяли до серця те становище, до котрого дійшла Україна й почали визволяти її від московської влади. Ми певні, що саме з цією метою Ви попрохали допомогти шведського короля, а не для особистої користи, і через це ми вирішили допомогти вам щиро, незважаючи на небезпеку нашого життя і коритись вашій волі, тож звольте нам наказувати, що маємо робити щоб досягти бажаної мети».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурна картка уроку

Етапи уроку

Основні вміння та навички

Використання ІКТ

Види діяльності учнів

Інтерактивна вправа

Актуалізація

Робота із документами

Проектування фрагменту документу

Опрацюв.сл.2 през

Акваріум

Робота в парах

Уявний мікрофон

 

Основна частина уроку

 

 

 

 

2.Особа І.С.Мазепи в історичній науці.

                    А) Походження Мазепи дата  та місце його народження (слайди №

                    Б) Герб І.С.Мазепи (слайди №

                    В) Портрети Мазепи та суперечки з цього приводу в історичній науці (слайди №

                    Г) Особисте життя Мазепи (повідомлення учнів  слайд №

 

 

2.Особа І.С.Мазепи в історичній науці.

                    А) Походження Мазепи дата  та місце його народження (слайди №

                    Б) Герб І.С.Мазепи (слайди №

                    В) Портрети Мазепи та суперечки з цього приводу в історичній науці (слайди №

                    Г) Особисте життя Мазепи (повідомлення учнів  слайд №

 

 

 

            1.Лівобережна Гетьманщина наприкінці 17 ст. Обрання гетьманом І.С.Мазепи.

 

 

 

Розповідь з елементами бесіди

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Датченко Ірена
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Иванова Алина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Иванова Алина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
10 січня 2018
Переглядів
3939
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку