Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Конспект уроку на тему: « Вплив людини та її діяльності на екосистеми.»

Про матеріал
Мета: розширити знання учнів про вплив людини та її діяльності на екосистеми; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; формувати вміння працювати з нормативними актами та застосовувати їх на практиці; виховувати в учнів розуміння важливості належності до громадянства та гордості за приналежність до українського громадянства; усвідомити, що співпраця та відповідальність є важливими складовими захисту довкілля та прав людини.
Перегляд файлу

                                         Конспект уроку на тему:

« Вплив людини та її діяльності на екосистеми.»

 

    Мета: розширити знання учнів про вплив людини та її діяльності на екосистеми; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; формувати вміння працювати з нормативними актами та застосовувати їх на практиці; виховувати в учнів розуміння важливості належності до громадянства та гордості за приналежність до українського громадянства; усвідомити, що співпраця та відповідальність є важливими складовими захисту довкілля та прав людини.

 Складові громадянської компетентності, які можна розвивати:

 • навички співпраці;

 • громадянська відповідальність за стан довкілля;

 • навички критичного та аналітичного мислення;

 • громадянська свідомість;

 • навички розв’язання проблем довкілля;

 • навички соціально відповідальної поведінки.

Тип уроку: комбінований.

 Обладнання: зошит, підручник, картки – завдання, плакати про охорону природи. 

Епіграф  до уроку.

« Я зрозумів, що не один

Існую я в людському морі,

В громаді, наче в добрім хорі,

Почесне місце є для всіх

І для дорослих, і малих,

Для бідняків і багачів

У світі є закон один:

Людина – це громадянин.»

І.Кушнірчук

 

ХІД УРОК

І.  Розминка. 

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку. Створення робочого настрою.

 

  - А з яким настроєм ви прийшли на урок? ( учні малюють обличчя з емоціями, що відповідають їхньому настрою, вчитель слідкує за їх станом і відповідно планує особливості роботи на уроці з учнями, в залежності від їх настрою).

-  Сьогодні всі щасливі. «Щастя не залежить від того, що ви робите, чи ким ви стали. Воно залежить винятково від того, як ви думаєте і почуваєтесь», -  вважає Дейл Карнегі. Є і такий вислів: «Якщо хочеш, щоб життя тобі усміхалося, спочатку сам усміхнися життю».

II.Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів.   

На позаминулому  уроці учні  отримали  випереджувальне  домашнє завдання – зробити два малюнки на таку тематику: яке довкілля вони хотіли б мати? яке довкілля  не хотіли б мати?

Аналіз і обговорення: «Круглий стіл»    

Проаналізувати роботи учнів через такі питання:

• чи легко було думати про два різні види навколишнього середовища?

• якби на картинках, які ви намалювали, жили люди, як вони себе почували б?

 • який малюнок відповідає нашому реальному навколишньому середовищу?

 • що ми можемо зробити, щоб поліпшити стан довкілля для дітей, батьків, дідусів та бабусь нашої місцевості?

Проміжний підсумок. Працюючи над створенням малюнків-проектів, учні залучаються до творчої діяльності, вчаться працювати в колективі не лише одне з одним, але і з дорослими (вчителями, батьками), формують громадянську  компетентність за рахунок впровадження методу проектів, що об’єднує теорію і практику, знання і вміння учнів . Цей вид діяльності забезпечує умови для розкриття кожного учня. Результат домашньої роботи  надасть змогу послідовно і всебічно розкрити тему уроку. 

Повідомлення теми уроку: «Вплив людини та її діяльності на екосистеми.» Визначення разом з учнями мети і завдань уроку.

 

ІII. Осмислення змісту. Презентація нових знань і умінь.

                    «Я – за екологію, моя школа також…»

Мета. Сформувати уявлення про відповідальність як певний внесок у життя громади та пояснити, що відповідальність забезпечує сприятливе середовище життя.

Обговорення. Метод «Прес»

Як ви вважаєте, що буде, якщо у місцевості, де ви живете, не будуть рости рослини та не буде зелених насаджень?

 Як ви вважаєте, хто несе відповідальність за збереження екології навколишнього середовища?

  Створення дерева ідей . Учні на дошці  створюють дерево ідей, за які речі, що стосуються навколишнього середовища місцевості їх проживання, кожен з них може нести відповідальність (один учень – одна ідея, записана на стікері-листочку, який приклеюється до загального дерева).

Обговорення.

  • Що означає поняття «нести відповідальність»?

     • Які будуть наслідки, якщо людині бракує відповідальності?

Проміжний підсумок.  Підводимо до розуміння того, що кожен відповідає за природний життєвий простір і що відповідальність є демократичною участю.

 IV. Рефлексія. Практика на прикладах .

Вправа «Права людини та навколишнє середовище».

1.Пояснити зв’язок між забезпечення прав людини і навколишнім середовищем та розкрити механізми захисту довкілля.

2.Висловитися щодо «навколишнього середовища», про що ви думаєте у першу чергу, коли чуєте цей термін? Які проблеми спадають вам на думку?

 Робота в чотирьох групах. 1.Прочитайте інформацію про міжнародні документи, що стосується захисту навколишнього середовища (одна група – один документ). 2.Визначте, яка мета міжнародного документу по захисту довкілля? 3. Про які права людини йде мова в документах? 4.Визначте три умови, необхідні для реалізації цих документів?

 

Перша група. Стокгольмська Декларація, ухвалена у 1972 р. на Конференції Організації Об’єднаних Націй з навколишнього довкілля, може вважатися початком підходу до захисту навколишнього середовища на основі права. Декларація сформулювала принцип про те, що «людина має основне право на свободу, рівність і сприятливі умови життя в довкіллі, якість якого дозволяє вести гідне життя, вона несе головну відповідальність за охорону і поліпшення довкілля на благо нинішнього і майбутніх поколінь». Чи можна кожному в світі вести гідне життя у відповідних умовах без руйнівних наслідків для навколишнього середовища? Якщо так, то яким чином? Руйну- вання довкілля може бути, значною мірою, як результатом економічного занепаду, так і розвитку. Наприклад, відсталість та подальша бідність призводять до вирубки лісів, оскільки населенню необхідно видобувати дров’яне паливо для приготування їжі та обігріву. Маючи недостатню кількість пасовиськ, вони знищують  сільськогосподарські землі.  Неадекватна обробка стічних вод та нагромадження сміття ведуть до зменшення кількості питної води. Відсутність відповідної освіти підриває прагнення нації мати більш чисте навколишнє середовище. Розвиток, з другого боку, атакує навколишнє середовище іншим чином. Економічні досягнення стимулюють знищення лісів та переселення етнічного населення і максимальну експлуатацію природних ресурсів. Індустріалізація забруднює повітря, воду та атмосферу токсичними та хімічними викидами під час виробництва та споживання, і все це робиться в ім’я прогресу.

Друга група. У 1989 році «Брунтлендська доповідь» Міжнародної комісії ООН з навколишнього середовища і розвитку намагалася вирішити внутрішні суперечності між навколишнім середовищем та розвитком через принцип сталого розвитку, що визначається як «розвиток, який задовольняє потреби сьогодення, не наражаючи на ризик здатність майбутніх поколінь задовольняти їх власні потреби».  Доповідь слугувала основою для проведення у 1992 році Конференції ООН про навколишнє середовище та розвиток , на якій було прийнято Декларацію Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища і розвитку. Декларація (відома як «Порядок денний на ХХІ вік») була планом дій, які уряди, організації та окремі особи мали виконати на глобальному, національному або місцевому рівні у кожній сфері, де людина здійснює вплив на навколишнє середовище.

 Третя група. Орхуська Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі ухвалення рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, була погоджена Європейською економічною комісією ООН у 1998 році. Конвенція була ратифікована у 40 країнах та Євросоюзі. Це перший міжнародний договір, що визнає право «кожної людини нинішнього та прийдешніх поколінь на життя в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров’я та добробуту». Документ також визнає право на доступ до інформації з питань навколишнього середовища, участь у вирішенні екологічних питань та доступ до незалежних судів щодо рішень з питань навколишнього середовища. Незважаючи на той факт, що конвенцію було ратифіковано лише країнами Європи та Центральної Азії та слабкий механізм моніторингу, цей документ має глобальну значущість завдяки поєднанню питань навколишнього середовища з правами людини.

Четверта група. Підхід із позицій прав людини, який би гарантував головну роль принципів справедливості і рівності прав та обов’язків, багатьма вважається перспективним кроком вперед на шляху до захисту навколишнього середовища. Проте протягом багатьох років активісти та інші учасники екологічного руху стверджували, що цієї умови недостатньо. Їхня точка зору полягає в тому, що якщо людське життя та здоров’я є метою захисту навколишнього середовища, тоді навколишнє середовище може бути захищено внаслідок та лише тією мірою, що необхідна для захисту людини. Наприкінці 2009 року Всесвітня народна конференція з питань кліматичних змін та прав Матері Землі, в Болівії, спрямувала на розгляд в ООН Універсальну Декларацію Матері Землі (2010). Стаття 2 проголошує, що «Мати Земля має право на існування, продовження циклу життя, збереження своєї самобутності структур, функцій та процесів, які підтримують всі форми життя».

 Презентація роботи груп. Метод «Мікрофона».

V. Підсумки уроку.

      Підведення до розуміння того, що захист навколишнього середовища та відповідних прав людини буде ефективним і дієвим лише за умови тісної співпраці на всіх рівнях (від локального до глобального) та несення різного рівня відповідальності (індивідуальної, колективної, державної, регіональної, міжнародної). Учитель акцентує увагу учнів на тому, що важливо усвідомлювати, що зміни на краще не відбуваються самі по собі. Якщо кожен громадянин докладе зусиль і зробить особистий внесок у розвиток місцевої громади, то всі разом житимуть у чистому та комфортному місті чи  селі, де кожен має можливість брати участь в ухваленні рішень і де існують ефективні механізми розв’язання суспільних проблем, захисту прав кожного громадянина та допомоги  найбільш  уразливим  верствам  населення.

 

На закінчення хочеться звернутися до дітей такими словами.

 Якщо є світло в душі, 
Буде краса в людини, 
Якщо є краса в людини, 
Буде гармонія в домі, 
Якщо є гармонія в домі, 
Буде порядок у нації, 
Якщо є порядок у нації, 
Буде мир у світі.

 VI. Домашнє завдання, оцінювання учнів.

  1. Прочитати текст підручника.

2. Міні проект «Заповідні території України».

      3.Складіть синквейн з терміном  «громадянство»

 Громадянство -

Важливе, необхідне.

Сприяє,забезпечує, захищає.

Потрібне  для твого благополуччя.

Будь громадянином!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа «Права людини та навколишнє середовище».

1.Прочитайте інформацію про міжнародні документи, що стосується захисту навколишнього середовища.  2.Визначте, яка мета міжнародного документу по захисту довкілля? 3.Про які права людини йде мова в документах? 4.Визначте три умови, необхідні для реалізації цих документів?

Перша група. Стокгольмська Декларація, ухвалена у 1972 р. на Конференції Організації Об’єднаних Націй з навколишнього довкілля, може вважатися початком підходу до захисту навколишнього середовища на основі права. Декларація сформулювала принцип про те, що «людина має основне право на свободу, рівність і сприятливі умови життя в довкіллі, якість якого дозволяє вести гідне життя, вона несе головну відповідальність за охорону і поліпшення довкілля на благо нинішнього і майбутніх поколінь». Чи можна кожному в світі вести гідне життя у відповідних умовах без руйнівних наслідків для навколишнього середовища? Якщо так, то яким чином? Руйнування довкілля може бути, значною мірою, як результатом економічного занепаду, так і розвитку. Наприклад, відсталість та подальша бідність призводять до вирубки лісів, оскільки населенню необхідно видобувати дров’яне паливо для приготування їжі та обігріву. Маючи недостатню кількість пасовиськ, вони знищують сільськогосподарські землі.  Неадекватна обробка стічних вод та нагромадження сміття ведуть до зменшення кількості питної води. Відсутність відповідної освіти підриває прагнення нації мати більш чисте навколишнє середовище. Розвиток, з другого боку, атакує навколишнє середовище іншим чином. Економічні досягнення стимулюють знищення лісів та переселення етнічного населення і максимальну експлуатацію природних ресурсів. Індустріалізація забруднює повітря, воду та атмосферу токсичними та хімічними викидами під час виробництва та споживання, і все це робиться в ім’я прогресу.

 

Вправа «Права людини та навколишнє середовище».

1.Прочитайте інформацію про міжнародні документи, що стосується захисту навколишнього середовища.  2.Визначте, яка мета міжнародного документу по захисту довкілля? 3.Про які права людини йде мова в документах? 4.Визначте три умови, необхідні для реалізації цих документів?

 

Друга група. У 1989 році «Брунтлендська доповідь» Міжнародної комісії ООН з навколишнього середовища і розвитку намагалася вирішити внутрішні суперечності між навколишнім середовищем та розвитком через принцип сталого розвитку, що визначається як «розвиток, який задовольняє потреби сьогодення, не наражаючи на ризик здатність майбутніх поколінь задовольняти їх власні потреби».  Доповідь слугувала основою для проведення у 1992 році Конференції ООН про навколишнє середовище та розвиток , на якій було прийнято Декларацію Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища і розвитку. Декларація (відома як «Порядок денний на ХХІ вік») була планом дій, які уряди, організації та окремі особи мали виконати на глобальному, національному або місцевому рівні у кожній сфері, де людина здійснює вплив на навколишнє середовище.

 

 

 

 

Вправа «Права людини та навколишнє середовище».

1.Прочитайте інформацію про міжнародні документи, що стосується захисту навколишнього середовища.  2.Визначте, яка мета міжнародного документу по захисту довкілля? 3.Про які права людини йде мова в документах? 4.Визначте три умови, необхідні для реалізації цих документів?

 

Третя група. Орхуська Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі ухвалення рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, була погоджена Європейською економічною комісією ООН у 1998 році. Конвенція була ратифікована у 40 країнах та Євросоюзі. Це перший міжнародний договір, що визнає право «кожної людини нинішнього та прийдешніх поколінь на життя в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров’я та добробуту». Документ також визнає право на доступ до інформації з питань навколишнього середовища, участь у вирішенні екологічних питань та доступ до незалежних судів щодо рішень з питань навколишнього середовища. Незважаючи на той факт, що конвенцію було ратифіковано лише країнами Європи та Центральної Азії та слабкий механізм моніторингу, цей документ має глобальну значущість завдяки поєднанню питань навколишнього середовища з правами людини.

 

 

 

Вправа «Права людини та навколишнє середовище».

1.Прочитайте інформацію про міжнародні документи, що стосується захисту навколишнього середовища.  2.Визначте, яка мета міжнародного документу по захисту довкілля? 3.Про які права людини йде мова в документах? 4.Визначте три умови, необхідні для реалізації цих документів?

Четверта група. Підхід із позицій прав людини, який би гарантував головну роль принципів справедливості і рівності прав та обов’язків, багатьма вважається перспективним кроком вперед на шляху до захисту навколишнього середовища. Проте протягом багатьох років активісти та інші учасники екологічного руху стверджували, що цієї умови недостатньо. Їхня точка зору полягає в тому, що якщо людське життя та здоров’я є метою захисту навколишнього середовища, тоді навколишнє середовище може бути захищено внаслідок та лише тією мірою, що необхідна для захисту людини. Наприкінці 2009 року Всесвітня народна конференція з питань кліматичних змін та прав Матері Землі, в Болівії, спрямувала на розгляд в ООН Універсальну Декларацію Матері Землі (2010). Стаття 2 проголошує, що «Мати Земля має право на існування, продовження циклу життя, збереження своєї самобутності структур, функцій та процесів, які підтримують всі форми життя».

 

 

 

 

 

 

 

Епіграф  до уроку.

« Я зрозумів, що не один

Існую я в людському морі,

В громаді, наче в добрім хорі,

Почесне місце є для всіх

І для дорослих, і малих,

Для бідняків і багачів

У світі є закон один:

Людина – це громадянин.»

                     І.Кушнірчук

https://st.depositphotos.com/1137733/3880/i/950/depositphotos_38806917-stock-photo-ecology-house-in-hands.jpg 

docx
До підручника
Екологія (профільний рівень) 10 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
30 липня 2019
Переглядів
265
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку