7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Конспект уроку "Поняття комп'ютерної графіки"

Про матеріал
Розробка уроку для учнів дев'ятого класу з теми: "Поняття комп'ютеної графіки".
Перегляд файлу

ПЛАН-КОНСПЕКТА УРОКУ

Тема шкільного курсу: Комп’ютерна графіка

 

За технологією проблемного навчання

Урок № _1_

Тема уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів.

 

Цілі уроку:

Навчальні – навчання учнів користуватися системою опрацьованої графічної інформації, ознайомлення з різними типами графічних файлів, формування знання про основні типи графічних файлів, види графіки (векторної і растрової), їх властивості, про колірні моделі

Виховні – виховання бажання користуватись додатковою літературою, інтерес до професій, пов’язаних з графікою,- дизайнера, редактора, конструктора , ін.

Розвиваючі – розвивати вміння працювати в малих групах, аналізувати, порівнювати, робити висновки

 

Обладнання уроку: комп’ютер, інструкція до виконання практичної роботи, заздалегідь підготовлені файли, картки для роботи в групах                                             Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

 

Основні етапи уроку:

Етап

Кількість часу

Організаційна частина

2 хв

Мотивація навчальної діяльності

7 хв

Вивчення нового матеріалу

20хв

Закріплення матеріалу

10 хв

Домашнє завдання

3 хв

Підсумок уроку

3 хв

 

 

 

 

Компетенції учнів на уроці

Основні поняття

Основні знання

Основні уміння

Формати комп’ютерної графіки:

Tiff-,jpg-,gif-,bmp-,

 піксель

Пояснює:

 -властивості поширених форматів графічних файлів, таких як BMP,GIF,JPEG;

Вміє:

перетворювати формати графічних файлів за допомогою спеціалізованих програмних засобів,

-поняття векторного і растрового зображення; -параметри растрового і векторного зображення

Описує:

-призначення та різновиди засобів обробки графічних даних;                                         астрові й векторні зображення та їх властивості.                            -властивості векторних і растрових зображень;

Використовує:

спеціалізовані програмні засоби для перегляду зображень

 

Поняття колірної системи.

 

Порівнює:

-колірні системи;                     -принцип кодування кольору в системах RGB,CMYK,HSB;

Досліджує:

зміни, що відбуваються при перетворенні графічних зображень(збереженні його з іншим типом)

Дидактична матриця уроку

 

Етапи уроку

Методи навчання

Форми організації

навчальної діяльності

 

Методи контролю

За джерелом знань

За рівнем пізнавальної активності

За логікою розгортання думки

Мотивація навчальної діяльності

вербальне

Пояснювально-ілюстративний

традуктивний

фронтальні

 

Вивчення нового матеріалу

вербальне

Частково-пошуковий

 

групова

 

Закріплення матеріалу.

вербальне

Репродуктивні,

традуктивні

«Мозкова атака»

Фронтальна

Домашнє завдання

практичне

 

 

 

Лабораторно-практичний

Підсумок уроку

вербальне

репродуктивний

фронтальні

індивідуальна

 

Ход урока:

Етап 1. Організаційна частина

Що робить учитель

Що роблять учні

Перевірка присутніх

Вітаються

Підготовка робочих місць до уроку

 

Етап 2. Мотивація

Що робить учитель

Що роблять учні

Бесіда за запитаннями

Відповідь учнів

Наводить приклади, доповнює

Наводять приклади

Оголошує тему та завдання уроку:

Чим відрізняється растрова графіка від векторної?

-Як зменшити розмір графічних файлів?

Слухають

Форми навчання на даному етапі: фронтальна

Методи навчання на даному етапі: вербальне, пояснювально-ілюстративний, традуктивний

Засоби навчання на даному етапі: проектор, заздалегідь підготовлені файли

Етап 3. Опрацювання нового матеріалу

Що робить учитель

Що роблять учні

Поділ класу на 4 групи: науковці, науковці, дослідники, консультанти

Учні займають свої місця за окремим столом у своїй групі

Роздає емблеми

Кожен учень отримує емблему своєї групи

Роздає «Правила роботи в групі», теоретичний матеріал по растровій графіці

Науковці 1 групи вивчають  теоретичні основи растрової графіки

Роздає «Правила роботи в групі», теоретичний матеріал по векторній графіці

Науковці 2 групи вивчають  теоретичні основи векторної графіки

Роздає «Правила роботи в групі», «Інструкцію для групи дослідників» та завдання з ходом виконання роботи, короткі теоретичні відомості

Дослідники виконують практичне завдання за інструкцією, формулюють доповіді про різні типи файлів

Роздає «Інструкцію для консультантів»

Консультанти - учні, які мають певні знання з теми(учні, яких виділив учитель під час проведення актуалізації)

Вчитель повідомляє групам завдання і термін виконання роботи: 15 хв, консультантам 2-3хв

Групи опрацьовують отримані картки із завданням і памятки

Допомогає, дає консультацію групі консультантів

Консультанти опрацьовують своє завдання 2-3 хв., потім допомагають іншим групам у створенні доповіді

Доповнює, коригує відповідь

Доповідь  науковців по теоретичних основах растрової графіки  (3 хв)

Доповнює, коригує відповідь

Доповідь  науковців по теоретичних основах растрової графіки (3хв)

Форми навчання на даному етапі: групова

Методи навчання на даному етапі: частково-пошуковий

Засоби навчання на даному етапі: ПК, заздалегідь підготовлені файли

Етап 5. Закріплення попередньо засвоєного матеріалу

Що робить учитель

Що роблять учні

 

 

На дошці демонструє зразок таблиці

Учні створюють порівняльну таблицю растрової та векторної графіки

Пропонує перший критерій

Учні відповідають на запитання

Ставить запитання:

-Чим відрізняється растрова графіка від векторної?

Який вид графіки кращий?

-Чи досягли ми першої мети, яку ставили перед собою на початку уроку?

Вчитель коригує відповідь

Учні відповідають, доповнюють друг друга

записують у таблицю на дошці

 Залишилося питання:

Зменшення розмірів растрових файлів

Виступ учнів із групи дослідників.

Запис в таблицю.

 Форми навчання на даному етапі: «Мозкова атака»

Методи навчання на даному етапі: репродуктивні, традуктивні

Засоби навчання на даному етапі: комп’ютер, набір програм, картки з завданням

Етап 6. Домашнє завдання

Що робить учитель

Що роблять учні

Вивчити відповідний параграф, уміти давати відповіді після нього

Записують у щоденники

Заповнити порівняльну таблицю переваг і недоліків векторної і растрової графіки

 

 

 Форми навчання на даному етапі: фронтальна

Методи навчання на даному етапі: практично-лабораторний

Засоби навчання на даному етапі: картки із завданням

Етап 5. Підсумок уроку

 

 

Що робить учитель

Що роблять учні

Проводиться аналіз  роботи

Слухають

Вказуються суттєві недоліки, та які найчастіше зустрічалися

 

Учням пропонують «уявний мікрофон» та орієнтовний перелік питань

Відповідають

Форми навчання на даному етапі: індивідуальна

Методи навчання на даному етапі: «Мікрофон»

Засоби навчання на даному етапі:компютер, дошка

 

Додаток

Правила роботи в групі

 1. Пам’ятай, ефективна робота групи залежить від участі кожного.
 2. Ознайомся з твоєю частиною матеріалу.
 3. Обміняйся інформацією з іншими членами групи.
 4. Разом підготуйте коротку доповідь з теми (3хв).
 5. Оберіть доповідача. Доповідач є представником групи, за його виступом оцінюють роботу всієї групии
 6. За потреби оберіть помічника доповідача(якщо є необхідність супроводжувати доповідь демонстрацією на комп’ютері).

Орієнтовний план доповіді науковців

1.Що є основним елементом побудови зображення?

2. Від чого залежить розмір файла?

3. Які він має недоліки?

4. Для яких видів робіт використовується?

 

 

Растрова графіка

 1. У растровій графіці зображення складається з різнокольорових точок  (пік селів), які в сукупності формують малюнок. Растрове зображення нагадує аркуш паперу в клітинку, на якому кожна клітинка зафарбована якимось кольором. На розмір файла впливають розмір зображення(кількість пікселів по горизонталі та вертикалі) та кількість кольорів.
 2. Растрову графіку використовують у     розробці електронних (мультимедійних) та поліграфічних видань, оскільки вона дозволяє ефективно, реалістично подати об’єкт. Ілюстрації, виконані засобами растрової графіки, рідко створюють вручну за допомогою комп’ютерних програм. Найчастіше використовують сканування зображень використовують цифрові фото- та відеокамери. Відповідно, більшість графічних редакторів для роботи з растровими зображеннями орієнтовані саме на обробку зображень.
 3. Великі обсяги даних – головна проблема у використанні растрових зображень. Так, для збереження копії графічного екрана дисплея з розмірами 800х600 за умови, що колір пікселя кодується трьома байтами, потрібно 800х600х3=1,44Мб пам’яті. Для активних робіт з ілюстраціями великих розмірів(сторінка журналу) потрібні потужні комп’ютери – з великим розміром пам’яті.
 4. Однією з проблем растрової графіки є можливість деталізації зображення. Збільшуючи зображення, побачимо лише, що пік селі стали більшими. До того ж, збільшення точок спотворює зображення.

 

 

 

Векторна графіка

 1. У векторній графіці основним елементом зображення є лінія (пряма або крива). З простих об’єктів будуються складні (прямокутник, куби, кола, інш.). Об’єкти векторної графіки зберігаються в пам’яті комп’ютера у вигляді набору параметрів. Наприклад, лінія має товщину, колір. Лінія може бути замкненою, тоді вона має властивість заповнення. Недоліком є «неприродність малюнка».
 2. Векторну графіку застосовують у створенні схематичних зображень – в рекламних агенціях, дизайнерських бюро, редакціях, для креслень, проектно-конструкторських робіт. Роботи з оформлення, пов’язані із застосуванням шрифтів та простих геометричних елементів, дуже просто реалізувати засобами векторної графіки.
 3. Об’єкти векторної графіки зберігаються в пам’яті комп’ютера у вигляді набору параметрів. Для збереження одного об’єкта достатньо 20 – 30 байтів оперативної пам’яті. Складні композиції, які містять тисячі об’єктів, займають лише десятки або сотні кілобайтів.
 4. У векторній графіці легко розв’язуються питання деталізації, масштабування зображень. Побачивши на екрані зображення. ми можемо збільшити його та розглянути деталі малюнку.

 

Інструкція для групи дослідників

Мета: дати відповідь на запитання «Які чинники впливають на розмір графічних растрових файлів?»

Завдання: дослідити зміни, що відбуваються з графічним растровим файлом при збереженні його з іншим типом.

Хід роботи

 1. Завантажити графічний редактор Paint. Відкрити файл D:\Урок7.1\24розр.bmp.
 2. За допомогою команди Файл/Зберегти як…зберегти файл у ту саму папку з іменем 256к та з відповідним типом (Чи змінилося зображення?)
 3. Командою Файл/Відкрити відкрити файл 24розр.bmp.
 4. За допомогою команди Файл/Зберегти як…зберегти файл у ту саму папку з іменем 16к та з відповідним типом.(Чи змінилося зображення? Як?)
 5. Командою Файл/Відкрити відкрити файл 24розр.bmp.
 6. За допомогою команди Файл/Зберегти як…зберегти файл у ту саму папку з іменем ______т з відповідним типом. (Чи змінилося зображення? Як саме?)
 7. Командою Файл/Відкрити відкрити файл 24розр.bmp.
 8. За допомогою команди Файл/Зберегти як…зберегти файл у ту саму папку з іменем_______та відповідним типом. (Чи змінилося зображення? Як саме? Зверніть увагу на межі фігур)
 9. Командою Файл/Відкрити відкрити файл 24 розр.bmp
 10. За допомогою команди Файл/Зберегти як…зберегти файл у ту саму папку з іменем_______та відповідним типом(Чи змінмлося зображення?)
 11. Закрити графічний редактор.
 12. У вікні Мій комп’тер відкрити папку зі створеними малюнками. Встановіть Вид/Таблиця та порівняйте розмір створених файлів. (Який найбільший, найменший? Чому?)
 13. Переглянути малюнки програмою перегляду зображень. Порівняйте якість малюнків.
 14. Обговорити результати роботи, дати відповідь на проблемне питання
 15. Закрити всі вікна.

 

 

Інструкція для консультантів

Мета: дати відповідь на запитання; «Які файли (растрові чи векторні) легше редагувати?»

Хід роботи

 1. Відкрийте графічний редактор Paint.
 2. Намалюйте зображення(мал1.)
 3. Спробуйте відокремити овал від прямокутника.
 4. Спробуйте змінити розмір якоїсь фігури (мал..2).
 5. Чи можливо відредагувати растрове зображення?
 6. Вдкрийте текстовий редактор Word.
 7. Повторіть дії2 – 4.
 8. Чи можливо відредагувати векторне зображення?
 9. Сформулювати висновок.

 

 

 

doc
Додано
20 січня
Переглядів
298
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку