Конспект уроку позакласного читання із зарубіжної літератури для 7 класу на тему: " Курт Воннегут. «Брехня». Причини і наслідки брехні»

Про матеріал
Матеріал включає розробку уроку позакласного читання за новелою Курта Воннегута «Брехня». Його можна використати у 7 класі після вивчення розділу "Духовне випробування людини".
Перегляд файлу

                                                               Урок       

 Тема. УПЧ. Курт Воннегут. «Брехня». Причини і наслідки брехні

Мета: формування предметних компетентностей: допомогти учням розкрити проблему, підняту у творі; розвивати  навички характеристики героїв твору, здатність до власної інтерпретації твору, що вивчається; розуміння авторської позиції та свого власного ставлення до неї, вміння визначати роль деталі в тексті; застосування духовно-морального досвіду в життєвих ситуаціях і формування загальнолюдських моральних цінностей; прищеплювати любов до літератури; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: активізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів; комунікативної: розвивати вміння вести дискусію, формувати навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок інших; інформаційної: розвивати вміння самостійного пошуку необхідної інформації; загальнокультурної: розширення ерудиції учнів, виховання їхньої загальної культури, виховання дітей у контексті «діалогу культур».

О б л а д н а н н я   у р о к у: тексти, презентація.

Т и п   у р о к у: урок засвоєння нових знань і розвитку умінь та навичок.

Ф о р м и, м е т о д и, п р и й о м и навчальної діяльності:створення проблемної ситуації; прийом «хмара слів», «коло думок», виразне читання, робота з текстом, сенкан; індивідуальна, групова форма роботи.

Не чекай, що твоя дитина буде такою,

як ти, чи такою, як ти хочеш.

Допоможи їй стати не тобою, а собою.

Януш Корчак

П е р е б і г   у р о к у

   І. Організаційний момент. Емоційне налаштування на урок

       Бесіда

        - Що таке брехня?

         Звернімося до тлумачного словника.

 Брехня́— умисне або неумисне введення в оману, твердження, що не є істинним.

 • Чи завжди ви говорите правду?
 • Чи можна обійтися без брехні?
 • Чому люди брешуть?

   ІІ. Оголошення теми уроку

Слово вчителя. Курт Во́ннеґут (1922 - 2007)— американський письменник-фантаст, вважається одним з найбільш значних американських письменників XX століття. Перший літературний досвід Воннеґут одержав у школі, де два роки був редактором щоденної шкільної газети. У 1940 році Воннеґут вступив на хімічний факультет Корнелльського університету.  В 1943 році, під час Другої світової війни, записався в армію. У грудні 1944 року Воннеґут потрапив у німецький полон. У лютому 1950 року журнал «Колльєрс» опублікував перше оповідання Воннеґута «Доповідь про ефект Барнгауза». Курт Воннеґут вважається одним з найбільш значних американських письменників XX століття.  Він є автором таких творів, як «Сирени Титана» (1959), «Мати Темрява» (1961), «Колиска для кішки» (1963), «Бійня номер п'ять, або Хрестовий похід дітей» (1969) і «Сніданок для чемпіонів» (1973).Особдивість  Воннеґута в тому, що про найкризовіші, найтрагічніші моменти людського життя він розповідає зі сміхом.  

    Сьогодні на уроці  ми долучимося до творчості цього письменника і познайомимось з його новелою «Брехня». Проаналізувавши зміст новели,ми спробуємо зрозуміти, хто бреше  у цьому творі і в чому причина брехні. Разом з героями твору ми будемо поставлені в ситуацію вибору моральних норм життя. Те, що сталося з Елі (героєм цієї новели), тою чи іншою мірою знайоме кожній людині.

     Робота в зошитах.

Запис теми уроку. Робота з епіграфом.

       IІІ. Актуалізація  опорних знань

       1.Використання прийому «хмара слів»

     Учитель. Уважно подивіться на екран. Перед вами «хмара слів», пов'язаних з новелою «Брехня».

 - Чиї імена ви бачите на слайді?

- Хто такий Елі?

- Що відомо про доктора Рімензела? Зачитайте.

- Якою у творі  зображена Сільвія, мати Елі?

- Куди прямує родина? Зачитайте, що розповідає автор про Уайтхіллську школу.

-Який ще герой новели згадується на початку твору?

IV. Опрацювання навчального матеріалу.

 Робота з текстом новели «Брехня». Ідейно-художній аналіз твору

Бесіда

1.З чого починається розповідь у творі? Зачитайте.( «Весна тільки-тільки почалася. У холодному ще сонячному промінні торочки давньої паморозі здавалися зовсім сірими. Вербове віття було вкрите золотистим серпанком пухнастих сережок.»)

2.Чи випадково саме цим описом починається твір?

3. Хто з героїв радіє весні?

4.Що можна сказати вже на початку твору про стосунки в родині Рімензелів?

5. Як автор називає батьків на початку твору? Чи випадково це?

6.Чим поглинута вся увага матері Елі?

7. Зачитайте, що думає батько з приводу особливих привілей для Елі?

(— Твоя мати певна, що тобі тут належать деякі привілеї.

Сподіваюсь, ти нічого такого не думаєш?

— Ні, сер,— мовив Елі.

— Ти поставив би мене у вкрай незручне становище,— велично сказав доктор Рімензел,— якби мені довелося почути, що ти намагався використати прізвище Рімензел так, ніби Рімензел — це щось особливе.

— Я знаю,— тоскно сказав Елі.

— І чудово,— підсумував доктор.)

Як  син називає в цьому діалозі батька? Про що це свідчить?

8. З ким дорогою до школи зустрілись Рімензели?

Робота з літературознавчим поняттям

Учитель. В 6-ому класі , вивчаючи творчість А. Чехова, ми познайомились з таким поняттям, як художня деталь. Давайте пригадаємо, що таке художня деталь.

Художня деталь (від франц. dеtаіl — подробиця, дрібниця) — виразна подробиця у творі, що має значне змістовне та ідейно-емоційне навантаження. Передусім за її допомогою письменник підкреслює характерну ознаку змальованих ним картин, предметів або характерів героїв, що вирізняє їх з-поміж інших і надає можливість зрозуміти їх значення у загальному контексті твору. 

К. Воннегут, як майстер малої прозової форми в літературі, теж активно і дуже вдало використовує художню деталь в творах. Ви мали завдання виписати приклади художніх деталей, які допомагають характеризувати образи героїв новели, зрозуміти ідейно-художній зміст твору. Скористаємось вашими записами, щоб дати відповіді на наступні запитання.

1.Як автор описує машини, якими їдуть дві родини до Уайтхілла? («Чорний "ролс-ройс" мчав з Нью-Йорка… "Ролс-ройс" порівнявся зі стареньким "шевроле", у якого задні дверцята були для певності закріплені міцною вірьовкою для білизни».)

2. Як зображені Елі та син Тома Хілера? А тоді показав на симпатичного хлопчака, який сидів поруч з ним, і, гордо усміхаючись та киваючи, дав зрозуміти, що то його син, і везе він його в Уайтхілл». «Доктор Рімензел показав на їжакувату потилицю Елі і з допомогою сяючої усмішки пояснив, що він їде туди ж і мету має ту саму».)

3. Яка атмосфера панує в кожній із машин?

4. Яким чином художня деталь допомагає втілити задум автора?

 Робота з текстом новели «Брехня»

Бесіда

1. В чому причина переживань Елі?

2. На сторінках твору ми зустрічаємося з поняттям «снобізм». Що ж таке снобізм?

Снобізм – 1) беззастережне схиляння перед модами, манерами, смаками – усім, що прийнято в певному середовищі; 2) уважання своїх смаків,манер і всього іншого винятковими, зневажливе ставлення до людей з іншими смаками, манерами і т.д.

3.Хто з героїв згадує це поняття і в зв’язку з чим? (— Чомусь заведено вважати, що приватні школи — це притулок снобізму, що в них можуть навчати своїх дітей тільки багаті люди,— пояснила Сільвія.— Але ж це неправда!

— По-моєму, це дивовижно. Та як мало людей усвідомлюють те, що син вантажника може вступити в Уайтхілл.

— Якщо він достатньо здібний,— сказав доктор.

— І цим він завдячує Рімензелам,— гордо промовила Сільвія.)

 4. Чи дійсно Сільвія вільна від снобізму?

5.Який факт свідчить про те, що батьки не цікавляться проблемами сина?( — А в чому, власне, полягає процедура зарахування? — спитала Сільвія, коли чорний "ролс-ройс" перетнув межу РодАйленда.)

(— А іспити були дуже важкі, любий? — спитала Сільвія у Елі.

Їй аж тепер спало на думку спитати про це.(Коли вони під’їздили до Уайтхілла)).

6. Яким чином розкрилась брехня Елі?

         7. Зачитайте, що написав доктор Уоррен в листі, який порвав Елі. ( "Виходячи з його успіхів у початковій школі і з балів, одержаних на вступних екзаменах, я мушу повідомити вас, що ваш син і мій давній приятель Елі не здатен виконувати те, що вимагають від учнів Уайтхілла. Прийняти Елі, сподіваючись, що він зуміє засвоїти навчальну програму Уайтхілла, означало б учинити нерозумно й жорстоко".)

8. Як батьки зреагували на втечу сина? Чого прагне батько? А чого мати?

(— А де ж ваш син?

— Він на хвилинку вийшов,— рівним голосом пояснив доктор Рімензел.

— Треба його знайти,— сказала Сільвія чоловікові.

— Не горить,— буркнув доктор Рімензел.

Вона заплакала, зрозумівши, в яку страшну пастку Елі сам себе спіймав.

— У даний момент мене не цікавить, що зробив Елі,— оголосив доктор Рімензел.— Зараз мене куди більше цікавить, що зроблять деякі інші люди.)

(— Головне,— промовив доктор Рімензел, підвищуючи голос,— добитися, щоб Елі прийняли в Уайтхілл. Після цього ми його знайдемо і приведем сюди.)

9. Чим закінчується твір?  Прочитати фінал новели.

10. Як  Елі зреагував на поведінку батька?

11.  Чому автор вперше в тексті називає подружжя Рімензелів «мати», «тато»? Як змінюються батьки впродовж твору?

VІ. Узагальнення та підсумки уроку

    1. Прийом «Коло думок».

Давайте дамо відповідь на запитання , яке поставили на початку уроку.

 •  В чому причина брехні Елі і чи лише Елі бреше  у цьому творі?. 
 • Де нещирий батько?( Доктор Рімензел.   На словах: істинний поборник законів і дотримання правил, страж традицій Рімензелів, ретельний поборник чистоти іміджу сімейства, де народжуються «багатшими за перського шаха». Насправді: амбіційний честолюбець, ханжа, егоїст, який рахується тільки зі своєю думкою, зверхній, засліплений діловими проектами та усвідомленням власної значимості.)
 • В чому  бреше матір? (Сільвія  На словах: увесь час грає роль подразника, «простої дівчини». Насправді: давно вже стала такою ж, як доктор Рімензел)
 • Чому бреше Елі?( Соромно,що не виправдав надій батьків. Помста за позбавлення права вибору. Саме брехня батька і матері породила брехню Елі.)
 • Які наслідки цього?

Брехня батька + брехня матері + брехня сина = відчуження, штучність у стосунках, відсутність істинних родинних взаємин, любові та розуміння.

 • З якою метою автор змушує Рімензелів пережити стрес, сором, розчарування?

   (Щоб герої отримали ліки від егоїзму, надмірної амбіційності, коли у  них з’явилася можливість уперше в житті відчути гіркоту поразки й відмови.  Тепер з’явилася  надія, що цей випадок  допоможе їм стати єдиною родиною, порозумітися, змінити своє життя, зробити його поряднішим і гуманнішим.)

 • Як ви гадаєте, чи щось зміниться у сім’ї після цього випадку?
 • Які поради можна дати родині Рімензелів?

(-Позбутися егоїзму і надмірної пихатості.

-Стати справжньою родиною:навчитися шанувати і любити один одного.

-Поважати в кожному особистість.

-Додати щирості в стосунки.)

2.Робота з епіграфом.

- Виразно прочитайте слова Януша Корчака,взяті за епіграфи до уроку. Доведіть, що цей вислів відображає головні проблеми та головні думки новели «Брехня».

3.Складемо сенкан на тему «Брехня»

Брехня

Відразлива, підступна

Мучить, принижує, розкривається

Спосіб відстрочити неминучу розплату

Страх

VІІ. Підсумок уроку. Оцінювання навчальної діяльності учнів.

Бесіда

 • Про що змушує замислитися новела «Брехня»?
 • Які, на вашу думку, мають бути стосунки між дітьми і батьками?

VІІІ. Домашнє завдання.

Написати есе на тему «Брехня».

docx
Додано
20 травня 2020
Переглядів
2721
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку