Конспект уроку + презентація "Одноосновні карбонові кислоти. Етанова (оцтова) кислота, її властивості. Застосування."

Про матеріал
Конспект уроку + презентація з хімії в 9 класі на тему: " Одноосновні карбонові кислоти. Етанова (оцтова) кислота, її властивості. Застосування. "
Перегляд файлу

План-конспект  уроку

з хімії

в 9 класі на тему:

Тема : Одноосновні карбонові кислоти. Етанова (оцтова) кислота, її властивості. Застосування.

Мета уроку: вивчити  молекулярну та структурну формули оцтової кислоти,  функціональну  карбоксильну групу карбонових кислот,   фізичні властивості карбонових кислот; вивчити  хімічні властивості оцтової кислоти, її застосування; розвивати навички складати рівняння реакцій , що характеризують хімічні властивості оцтової кислоти, доводити дослідним шляхом її кислотні властивості ; розуміти суть і типи записаних реакцій.

Очікувані результати: учні повинні вміти записувати формули органічних кислот, характеризувати їх, чітко пояснювати фізичні і хімічні властивості оцтової кислоти, знати способи і методи застосування на практиці.

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, роздатковий матеріал, реактиви і обладнання для проведення  л/д : пробірки, штатив, метиловий оранжевий, фенолфталеїн, лакмус , натрій карбонат, етанова кислота.

Тип уроку: Вивчення нового матеріалу.

Форми проведення:  лекція, бесіда,   лабораторний дослід, ВХЛ.

Епіграф: «Справжній учень той, який вчиться відкривати невідоме за допомогою відомого, цим самим він наближається до свого вчителя. »

Хід уроку:

І. Організація класу.

Слайд 1.

    Налаштування учнів на роботу. Спробуємо провести урок так, щоб до кінця уроку у всіх учнів  був гарний настрій.

   Щоб наш урок вдався плідним,  нам потрібно попрацювати організовано,  і повинні бути уважні , кмітливі, допитливі.

Слайд 2.

 • Епіграфом нашого уроку є слова Йогана Гете (зачитування епіграфу).

 

Слайд 3.

Коментар до  картки обліку навчальних досягнень.

Картка обліку навчальних досягнень.

   ____________________________________________________________ 

 

     Завдання 1

     Завдання 2

       Бали за

       відповіді,

      доповнення

         Рівень

     навчальних

       досягнень

          6 б.

(12 завдань × 0.5 б.)

         6 б.

(6 завдань × 1 б.)

 

 

          12 б.

 

 

 

 

  ІІ. Актуалізація опорних знань.

Для старту нашої роботи пропоную пригадати попередній матеріал.

Завдання 1. Обведіть кружечком слово «Так», якщо твердження правильне, слово «Ні» - якщо твердження неправильне.

І варіант

Так

 Ні

1. Функціональна група спиртів – група OH

Так

 Ні

2. Формула метанолу – C2H5OH

Так

 Ні

3.У молекулі гліцеролу наявні три гідроксильні групи

Так

 Ні.

4. Етанол активно взаємодіє з натрієм

Так

 Ні

5. Спирти в розчинах добре дисоціюють

Так

 Ні

6. Етанол у розчині можна виявити за допомогою купрум (ІІ) гідроксиду

Так

 Ні

7. Етанол і гліцерол за звичайних умов – рідини

Так

 Ні

8. Під дією концентрованої сульфатної кислоти спирти піддаються дегідратації

Так

 Ні

9. При взаємодії етанолу з гідроген хлоридом утворюються хлороетан та водень

Так

 Ні

10.  Гліцерин відноситься до одноатомних спиртів.

Так

 Ні

11. Етанол можна застосовувати для пом’якшення шкіри.

Так

 Ні

12.  Метанол –отрута.

 

 

ІІ варіант

Так

 Ні

1.Формула етанолу – C2H5OH

Так

 Ні

2.Молекула метанолу містить одну гідроксильну групу

Так

 Ні

3.Метанол активно взаємодіє з натрієм

Так

 Ні.

4.Спирти – дуже слабкі електроліти

Так

 Ні

5.Гліцерол у розчині можна виявити за допомогою купрум (ІІ) гідроксиду

Так

 Ні

6.Для проведення дегідратації спирти нагрівають із концентрованою сульфатною кислотою

Так

 Ні

7.При взаємодії етанолу з гідроген хлоридом утворюються хлоретан та вода.

Так

 Ні

8. Гліцерин можна застосовувати для пом’якшення шкіри.

Так

 Ні

9. Метанол відносять до багатоатомних спиртів.

Так

 Ні

10. Етанол і гліцерин застосовують у парфумерії.

Так

 Ні

11. Спирти – це органічні сполуки, які містять гідроксогрупи.

Так

 Ні

12. У молекулі гліцеролу наявні дві гідроксильні групи

 

Завдання 2.

1. гексен                   С6Н12

2. етин                      С2Н2

3. пропан                  С3Н8

4. етанол                   С2Н5ОН

5. 1-хлорбутен-1     CHCl=CH-CH2H3

6. натрій етанолят    С2Н5ОNa

 

Перевірка завдань (Слайд 4,5 )

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 6.

Яблука, мандарини, апельсини, лимони.

Як ви думаєте, що об'єднує ось ці смачні продукти?

Правильно, в них є кислоти - фруктові з класу органічних карбонових кислот.

А які асоціації виникають у вас при згадуванні слова «кислота»?
На магнітну дошку вивішуються слова: «кислі», «їдкі», «рідкі», «небезпечні», «неїстівні».

Отже, сьогодні ми маємо з’ясувати, які ж таки речовини, що називаються органічними кислотами? Які властивості вони мають? Де застосовуються?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Оголошення теми та мети уроку.   Слайд 7.

Визначення карбонових кислот. Поняття про карбонові кислоти.  Слайд 8.

 Похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або декілька карбоксильних груп, називають карбоновими кислотами.

Карбоксильна група є функціональною групою карбонових кислот. Загальна формула  R-COOH. (R- Н, СН3, С2Н5, С3Н7, С4Н9)

(Запис на дошці формул кислот)

Номенклатура. Слайд 9.

Назви кислот походять від назв відповідних радикалів з додатком суфікса – ова і слова «кислота». Найпростішими представниками є метанова, і етанова кислоти.

Класифікація (розповідь учителя).

 1. За числом карбоксильних груп:

      o    одноосновні ;       
      o     багатоосновні .

2.     За характером вуглеводневого радикалу розрізняють кислоти:

o    насичені ;

o    ненасичені ;

o    ароматичні .

Будова молекули. Слайд 10.

 

Фізичні властивості оцтової к-ти : (Слайд 11.)

безбарвна рідина, летка, має різкий специфічний запах, змішується з водою в будь – яких пропорціях, розчин кислий на смак; за t ‹ 17 C кристалізується.

Хімічні властивості оцтової кислоти.

Інструктаж із БЖД (Слайд 12.)

Властивості неорганічних кислот для порівняння. (Слайд 13).

Лабораторний дослід 9,10.

Учні разом з вчителем проводять досліди і записують в зошит.

Дослід №1. Дія оцтової кислоти на індикатори. (ВХЛ, Слайд 14)

 • Який індикатор змінює свій колір?
 • Дисоціація, ацетат йон.

Дослід №2. Взаємодія оцтової кислоти з металами. (ВХЛ, Слайд 15)

( Л.д. 10)

 • Як відбувається реакція? (Бурхливо)
 • Що утворилося в результаті реакції (виділяється газ - водень)

СН3СООН + Mg = (CH3COO) Mg + H2

Слайд 16.

Дослід №3 Взаємодія оцтової кислоти з лугами.  ( Л.д. 10)

 • Що відбувається з розчином лугу при дії на нього індикатора.
 • Що відбувається з розчином при додаванні оцтової кислоти

СН3СООН + NaOH = CH3COONa + H2 O

Дослід №4 Взаємодія оцтової кислоти з солями. ( Л.д. 10)

 • Що утворюється в результаті реакції?.

CН3СООH + NaHCO3=CH3COONa + CO2  ↑+ H2O

Дослід №5 Взаємодія оцтової кислоти з спиртом.

 • Що утворюється в результаті реакції?.

СН3СООН + НОС2Н5 → СН3СООС2Н5 + Н2О                                                  

Підсумок про хімічні властивості оцтової кислоти

IV. Застосування оцтової кислоти. Слайд 17.

V. Узагальнення та закріплення знань. Слайд 18.

 1. Вкажіть функціональну групу карбонових кислот:

 а) –ОН;       б) –СООН;         в)-NH2; г) –СОН

2. Вкажіть формулу оцтової кислоти:

 а) НСООН;  б)СН3СООН; в)С15Н35СООН; г)С17Н33СООН

3. Вкажіть колір індикатора лакмусу в розчині оцтової кислоти:

 а) рожевий;    б) синій;    в) прозорий;    г) червоний

Задача 8 (с.109)

Записати в молекулярному, повному та скороченому йонних формах реакції взаємодії етанової кислоти з основами та солями.

 VI.  Рефлексія

Закінчити речення

На сьогоднішньому уроці я ….

VI. Домашнє завдання. Слайд 19.

Опрацювати § 30  

Творче завдання: підготувати з допомогою батьків рецепти консервування овочів, де використовується оцтова кислота(оцет).

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Епіграф уроку: «Справжній учень той, який вчиться відкривати невідоме за допомогою відомого, цим самим він наближається до свого вчителя. » (Йоган Гете)

Номер слайду 3

Картка обліку навчальних досягнень. ____________________________ Завдання 1 Завдання 2 Бали за відповіді, доповнення Рівень навчальних досягнень 6 б. ( 0,5 б. - за кожну правильну відповідь) 3 б. ( 0,5 б. - за кожну правильну відповідь) 12 б.

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Хімічний диктант 1. гексен С6Н12 2. етин С2Н2 3. пропан С3Н8 4. етанол С2Н5ОН 5. 1-хлорбутен-1 CHCl=CH-CH2-СH3 6. натрій етанолят С2Н5ОNa

Номер слайду 6

Як ви думаєте, що об'єднує ось ці смачні продукти?

Номер слайду 7

Тема уроку: Одноосновні карбонові кислоти. Етанова (оцтова) кислота, її властивості. Застосування.

Номер слайду 8

Поняття про карбонові кислоти Похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або декілька карбоксильних груп, називають карбоновими кислотами. функціональна карбоксильна -COOH група Загальна формула карбонових кислот: (R- Н, СН3, С2Н5, С3Н7, С4Н9)

Номер слайду 9

Номенклатура (назви)карбонових кислот: - Назва відповідного насиченого вуглеводню (по кількості атомів карбону) + суфікса – ова і слова «кислота».

Номер слайду 10

Будова молекули оцтової кислоти Молекулярна формула: CH3COOH Структурна формула:

Номер слайду 11

Фізичні властивості Оцтова кислота – безбарвна рідина, летка, має різкий специфічний запах, змішується з водою в будь-яких пропорціях, розчин кислий на смак; за t < 170 С кристалізується (“крижана кислота “); 3-9% водний розчин – столовий оцет; 86% водний розчин - оцтова есенція

Номер слайду 12

Інструктаж із БЖД

Номер слайду 13

Хімічні властивості

Номер слайду 14

Дія етанової кислоти на індикатори

Номер слайду 15

Взаємодія етанової кислоти з металами

Номер слайду 16

Хімічні властивості

Номер слайду 17

Застосування оцтової кислоти органічний синтез виробництво штучного волокна хімічні засоби захисту рослин харчова промисловість побутова хімія лікарські препарати

Номер слайду 18

Тест 1. Вкажіть функціональну групу карбонових кислот: а) –ОН; б) –СООН; в) -NH2; г) –СОН 2. Вкажіть формулу оцтової кислоти: а) НСООН; б)СН3СООН; в)С15Н35СООН; г)С17Н33СООН 3. Вкажіть колір індикатора лакмусу в розчині оцтової кислоти: а) рожевий; б) синій; в) прозорий; г) червоний Встановіть відповідність між назвами та формулами органічних кислот: 1. СН3СООН А) пентанова кислота 2. С5Н9СООН Б) пропанова кислота 3. С2Н5СООН В) етанова кислота 4. С4Н9СООН Г) гексанова кислота

Номер слайду 19

Домашнє завдання Опрацювати § 30 Творче завдання: підготувати з допомогою батьків рецепти консервування овочів, де використовується оцтова кислота(оцет).

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Меташоп Наталія Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
18 червня
Переглядів
90
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку