7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Конспект-уроку "Виконання тренувальних вправ на складання йонно-молекулярних рівнянь"

Про матеріал
– поглибити та закріпити знання учнів про електролітичну дисоціацію; повторити реакції обміну між розчинами електролітів; згадати умови перебігу реакцій між розчинами електролітів; продовжити формувати навички аналізу тексту задачі та складання рівнянь реакцій обміну між розчинами електролітів молекулярних, повних та скорочених йонних рівнянь; – розвивати наполегливість, працьовитість, вміння досліджувати причинно-наслідкові зв’язки; розвивати вміння аналізувати та порівнювати; – виховувати увагу, почуття колективізму, формувати культуру спілкування в колективі, бережливе ставленя до природи та власного здоров` я .
Перегляд файлу

Конспект уроку з хімії для 9 класу

Тема уроку:   Виконання тренувальних вправ на складання реакцій йонного обміну в розчинах електролітів

Мета уроку:  поглибити та закріпити знання учнів про електролітичну дисоціацію; повторити реакції обміну між розчинами електролітів; згадати умови перебігу реакцій між розчинами електролітів; продовжити формувати навички аналізу тексту задачі та складання рівнянь реакцій обміну між розчинами електролітів молекулярних, повних та скорочених йонних рівнянь;

 розвивати наполегливість, працьовитість, вміння досліджувати причинно-наслідкові зв’язки; розвивати вміння аналізувати та порівнювати;

 виховувати увагу, почуття колективізму, формувати культуру спілкування в колективі, бережливе ставленя до природи та власного здоров` я .

Тип уроку: засвоєння знань, умінь і навичок.

Форма уроку: практикум.

Епіграф уроку: „Працюючи від душі, ви зробите все і для близьких, і для себе, а якщо успіху не буде – працюйте ще!”

                                                                                                  Д.І. Менделєєв

Девіз: «Усі знання виростають з одного коріння – навколишньої дійсності і мають між собою зв’язки, а тому їх слід вивчати у зв’язках»

Я.А. Каменський

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Привітання. Перевірка відсутніх. Перевірка готовності учнів до уроку.

Давайте, звернемо увагу на епіграф до уроку. Що для цього ми повинні зробити?

Тож налаштуємося на співпрацю, подаруємо один одному посмішку.

II. Актуалізація опорних знань.

Інтерактивна вправа  «Так – ні».

 1.                       Електролітична дисоціація – це розпад електролітів на молекули в розчині або розплаві. (ні)
 2.                       Електроліти – це речовини, розчини або розплави, яких проводять електричний струм. (так)
 3.                       До електролітів належать усі без винятку речовини. (ні)
 4.                       При електролітичній дисоціації рух йонів хаотичний. (ні)
 5.                       Кислоти – це електроліти, що дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену. (так)
 6.                       Сумарний заряд усіх катіонів не повинен дорівнювати сумарному заряду усіх аніонів. (ні)
 7.                       Основи – це електроліти, що дисоціюють з утворенням катіонів металічного елемента. (ні)
 8.                       Випадання осаду, виділення газу, утворення малодисоціюючої речовини – умови перебігу реакцій до кінця. (так)
 9.                       Якщо ступінь дисоціації: >30% – електроліт сильний, <2% електроліт слабкий; 2%< α <30% – середньої сили електроліт. (так)
 10.                  Ступінь дисоціації показує скільки молекул електроліту розпалося на йони під дією електричного струму в розчині або розплаві. (так)
 11.                  Скорочені йонні рівняння показують, які йони беруть участь в хімічних реакціях. (так)
 12.                  Слабкі та середньої сили кислоти та основи дисоціюють в одну стадію та повністю. (ні)

III. Перевірка домашнього завдання

(Питання до класу)

Чому безводна сульфатна кислота не змінює колір індикатора. (безводна сульфатна кислота не змінює колір індикатора тому, що зміна кольору відбувається у водному розчині).

Хімічні перегони.
 


 1. Що таке електролітична дисоціація?

 2. Чому відбувається процес електролітичної дисоціації?

 3. Які спільні йони знаходяться в розчинах кислот?

 4. Які спільні йони знаходяться в розчинах основ?

 5. Які йони утворюються при дисоціації солей?

 6. Які речовини належать до електролітів?

 7. Які речовини належать до неелектролітів?

 8. Які реакції називають реакціями йонного обміну?


 

 

 

Завдання для колективного опрацювання «Загублені речовини»:

У розчині виявлені йони Na+. K+. H+. SO2-. CI-. OH-.
 


 1. При розчиненні яких речовин могли утворитися такі йони?

 2. Формули цих речовин?

 3. Класи неорганічних сполук, до яких вони належать?

 4. Рівняння дисоціації.

IV. Мотивація навчальної діяльності.

 

Оголошується тема уроку. Разом з учнями формулюється мета уроку.

 Рефлексія.

 Питання до класу: 

1.Що ви знаєте про реакції обміну.

2.Які речовини називають електролітами?

IV. Засвоєння знань, умінь і навичок

 Завдання 1.

Запишіть молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця:

 •                           AgNO3 + AlCl3 
 •                           BaCl2 + Fe2(SO4)3 

Знайдіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами реакцій йонного обміну:

 •                           H2SO4 + NaOH → а) KNO3 + AgCl↓
 •                           AgNO3 + NaCl → б) KCl + Fe(OH)2
 •                           Ba(NO3)2 + K2SO4 в) Al(NO3)3 + AgCl↓
 •                           KCl + AgNO3 → г) Na2SO4 + H2O
 •                           AgNO3 + AlCl3 д) KNO3 + PbS↓
 •                           FeCl2 + KOH → е) NaNO3 + AgCl↓

K2S + Pb(NO3)2 є) KNO3 + BaSO4

 

ГРА « ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ»
 


 1. Вкажіть, що зайве і чому:


а) електроліти: LіОН, НgСl2 , FеS, АgСl, Рв(NО3)2, ΝіSО4

б) аніони: NО3, Сl.2, ΝН4 +

катіони: ОН, Мп+, Аl3+

в) викреслити, ту речовину, що не вступає в реакцію йонного обміну у водних розчинах.(що залишилось – напишіть молекулярні, повні і скорочені йоні рівняння реакцій)

ZпСl2; Са СО3, КОН

LіОН; Н24, Nі(ОН) 2

К24, ВаSО4, НСl

Н2SіО3, Ft (ОН) 3, КОН

г) із поданих йонів, викреслити той, що не взаємодіє з двома іншими з утворенням осаду, газу чи води.

 3 2-, К +, Са 2+

ОН -, Сl -, Си 2+

СО 3 2-, 2Н+, Νа+

Завдання 2.

Запишіть молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння для реакцій, що проходять в розчині до кінця. Які ознаки протікання реакцій до кінця?

 •                           Натрій карбонат + цинк сульфат →
 •                           Купрум (ІІ) сульфат + натрій гідроксид →

Виберіть із наведених рівнянь реакцій, ті які протікають до кінця:( учні на дощці розписують повні і скорочені форми рівнянь)

а) K2S + 2NaNO3 → Na2S + 2KNO3

б) FeCl2 + H2S → 2HCl + FeS

в) Li2SO4 + 2KOH → 2LiOH + K2SO4

г)  Na2SO4 + ZnCl2 → ZnSO4 + 2NaCl

д) K2SO4 + Pb(NO3)2 → 2KNO3 + PbSO4

е) ZnCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Zn(OH)2

є) 3ZnSO4 + 2AlCl3 → 3ZnCl2 + Al2(SO4)3

ж) Na2CO3 + ZnCl2 → 2NaCl + ZnCO3

з) CaCl2 + Mg(NO3)2 → Ca(NO3)2 + MgCl2

і) KF + NaCl → KCl + NaF

й) K3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 + 3KNO3

к) KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

л) K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O

 

Хімічна розминка  «Знайди зайве»

«Катіони» S   Cl     NO3       Mg   SO4

«Аніони» Ca        Ba    Cu     Cl     K   

Завдання 3.

Складіть молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння реакцій, що відповідають схемам:

 •                           Купрум (ІІ) хлорид + ? → купрум (ІІ) гідроксид + ?
 •                           Купрум (ІІ) нітрат + ? → купрум (ІІ) сульфід + ?

V Узагальнення і закріплення знань

 «Виправ твердження»

 1.                       Утворення двох розчинних речовин – реакція пройшла до кінця.
 2.                       Вода – сильний електроліт.
 3.                       Для реакції можна взяти нерозчинну речовину – в процесі взаємодії вона розчиниться.
 4.                       При розведенні концентрованих кислот треба, кислоти доливати у воду.
 5.                       В природі вся вода є чистою.
 6.                       Вода не є розчинником.
 7.                       асичений розчин не можна перетворити на ненасичений.
 8.                       Вода не вступає у реакцію сполучення з солями.
 9.                       Вода легко розкладається електричним струмом.
 10.                  Розчинність речовин не залежить від температур.

Конкурс «Чорна скриня»

1. У цій коробці знаходиться надзвичайна речовина. Колись її вважали милістю божою, символом миру, наприклад, у східних країнах.

За цією речовиною  їздили козаки до Криму .
 Деякі жителі Африки платили за 1 кг цієї речовини 1 кг золотого піску.

 За рік людина споживає близько 6-8 кг цього продукту. (Сіль)

2.Элемент тот важен всем,

Ведь излечит без проблем.

Костный и зубной покров.

Догадайтесь, кто таков? ( Кальций)

 

VI. Підбиття підсумків уроку.

Рефлексія.

Давайте повернемося до епіграфу нашого уроку. Що ми з вами знали та що ми дізналися?

Виставлення оцінок за урок.

 VIII. Домашнє завдання:

Повторити §10 – 11, підготуватися до практичної роботи (всі учні), завдання в зошиті (1 або 2 завдання на достатній рівень; 3 та 4 завдання на високий рівень).

Домашнє завдання:

 1.                       Запишіть молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння для реакції, що відбувається в розчині до кінця:
 •                           K2S + Pb(NO3)2 à
 •                           H3PO4 + Ca(OH)2 à
 •                           CrCl3 + AgNO3 à

 

 

doc
Додано
25 березня
Переглядів
25
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку