2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Відкритий урок: "Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну"

Про матеріал
Відкритий урок "Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну", який сприяє формуванню в учнів ключових компетентностей.
Перегляд файлу

Тема уроку: «Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну»

Мета:

навчальна:  сприяти узагальненню й систематизації знань учнів про типи хімічних реакцій за складом вихідних та кінцевих речовин;

розвивальна:  допомогти формуванню навичок розпізнавання типів реакцій теоретично - за рівняннями реакції, експериментально - за ознаками хімічних реакцій, розвивати навички і вміння складати рівняння хімічних реакцій, розвивати логічне мислення учнів, навички самостійної пізнавальної діяльності;

виховна: сприяти формуванню наукового світогляду учнів; виховати вміння роботи в колективі, формувати здоров'язберігаючу компетентність.

Формування ключових  компетентностей: спілкування державною мовою, основні компетентності у природничих науках і технологіях, ініціативність і підприємливість, уміння вчитися впродовж життя, соціальна та громадянська компетентності, обізнаність та самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Наскрізна лінія:здоров’я і безпека.

Обладнання:   Періодична система хімічних елементів Д.І Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів.

Основні поняття та терміни: хімічні реакції, реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

Методи та прийоми: бесіда, пояснення, розповідь, демонстрація.

Тип уроку: урк формування компетентностей.

Дата проведення: ___________

Клас: 9

Структура уроку

І.Етап орієнтації, мотивації діяльності.

ІІ. Етап цілевизначення та планування.

ІІІ.Етап цілереалізації.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

V.  Етап повідомлення домашнього завдання.

Хід уроку.

І.Етап орієнтації, мотивації діяльності. Написати тему на дошці.

Привітання з класом, налаштування на робочий настрій.

Доброго дня. Я дуже рада вас бачити. Наш урок хочу розпочати з емоційної розрядочки: Зараз кожен з вас розпочне урок з фрази: Я не хочу вихвалятись, але я ………(вмію  смачно готувати піцу).

ІІ. Етап цілевизначення та планування.

 Сьогодні ми починаємо вивчення нової теми – «Хімічні реакції»  (учні записують тему у зошити). У головному мозку людини за одну секунду відбувається  100000  хімічних  реакцій.  І це лише в мозку .Під час вивчення цієї теми ви дізнаєтесь про різні типи хімічних реакцій, про фактори, які впливають на їх протікання; навчитесь використовувати  їх на практиці.

           На сьогоднішньому уроці ви розширите свої знання про типи хімічних реакцій в залежності від кількості реагентів і продуктів реакції.

Стародавня легенда розповідає, що цариця Клеопатра , яка була відома не тільки своєю красою, а ще й освіченою, виграла оригінальне парі, з'ївши дорогоцінний «сніданок», який коштував 100 000 сестерцій.

Ось як це описано в книзі Генрі Хаггарда «Клеопатра»: «…Вона вийняла з вуха одну з тих величезних перлин і опустила перлину в оцет. Запанувала тиша, вражені гості, завмерши спостерігали, як незрівнянна перлина повільно розчиняється у міцному оцті. Від неї не залишилось і сліду, і тоді Клеопатра підняла келих, покрутила його і випила весь до останньої краплі».

Що сталося з перлиною? До якого типу можна віднести цю хімічну реакцію?

Щоб відповісти на ці питання здійснимо класифікацію хімічних реакцій.

Відкрийте, будь ласка, зошити, запишіть число та тему над якою будемо працювати «Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції. Реакції сполучення, розкладу, заміщення,обміну»

Мета нашого уроку:

  •    Ознайомитись з ознаками класифікації хімічних реакцій:
  •    Навчитись розрізняти реакції сполучення,розкладу, заміщення,обміну;
  •    Вміти наводити приклади вивчених типів хімічних реакцій.

Але спочатку спробуємо пригадати все що знаємо про хімічні реакції.

Вправа «Знайди помилки»

 

  

 

 

 

 

 

 

Якщо ви правильно охарактеризуєте реакції розкладу та сполучення, аналізуючи рівняння записані на дошці та в зошитах, то сума відповідних чисел буде дорівнювати відносній молекулярній масі води.

Mr (H2O) = 2∙1+16=18

 

 

ІІІ.Етап цілереалізації.

№ п/п

Ознаки класифікації

Типи реакцій

1

Зміна числа і складу реагентів і продуктів реакцій.

Сполучення

Розкладу

Заміщення

Обміну

2

Зміна або відсутність зміни ступенів окиснення елементів, які входять до складу речовин, що реагують.

Окисно-відновні

Без зміни ступенів окиснення елементів

3

Виділення або поглинання енергії під час реакції.

Екзотермічні

Ендотермічні

4

Наявність каталізатора.

Каталітичні

Некаталітичні

5

Перебіг реакції до кінця.

Оборотні

Необоротні

Вправа «Хмари слів».

Вам роздані зображення колб, але колби не прості, у них зашифровані всі типи хімічних реакцій, з якими ми сьогодні познайомимось детальніше.

Ваше завдання: знайти всі слова і підкреслити іх.

C:\Documents and Settings\Admin.HOME-22A8D70854\Рабочий стол\Word Art.pngРеакції сполучення  -  хімічні реакції, в результаті яких із двох або кількох речовин утворюється одна нова складна  речовина.

А +В = АВ

Запропонуйте і запишіть реакції сполучення.

Наприклад:

Zn + SZnS

CaO +H2OCa(OH)2

Я проведу реакцію між CaO +H2O, в результаті чого утвориться Ca(OH)2. А як ми  смогли б переконатися в цьому, що утвориться основа. Так, дійсно індикатор , фенолфталеїн дасть нам яскраво малинове забарвлення.

Ознаки: зміна кольору

Тип реакції: сполучення.

Хто підкаже із справжніх господарів і господинь, де дану реакцію ми в реальності застосовуємо?

Гасіння вапна, для побілки дерев, певних поверхонь.

Реакції заміщення – хімічні реакції між простою і складною речовинами,  під час яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, утворюючи нову просту і нову складну речовини.

А +ВС = АС + В

Запропонуйте і запишіть реакції заміщення.

Наприклад:

Zn + 2HClZnCl2 + H2

Fe + CuSO4FeSO4 + Cu

Я проведу реакцію між Zn + 2HClZnCl2 + H2

Реагенти: Zn, HCl

Ознаки: виділення газу.

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

Тип реакції: заміщення

Реакції розкладу - хімічні реакції, в результаті яких із однієї складної речовини утворюється дві чи більше нових речовин.

АВ → А +В

Запропонуйте і запишіть реакції розкладу.

Наприклад:

(NH4)2Cr2O7Cr2O3 + N2 + 4H2O

Cu(OH)2CuO + H2O

H2O2  H2 + O2

Умови перебігу: каталізатор

Ознаки: виділення газу

Тип реакції: розкладу.

У вас на партах лежать qr-коди розшифруючи які, телефон вам покаже наступну хімічну реакцію, що характеризує реакцію розкладу.

Реакції обміну  - хімічні реакції, під час яких дві речовини обмінюються своїми складовими частинками, утворюючи дві нові речовини.

АВ +СD = АD + CВ

Запропонуйте і запишіть реакції обміну.

Наприклад:

NaOH + HClNaCl + H2O

Ознаки: зміна забарвлення індикатора

Тип реакції – обміну.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

  1.     Вправа «Встанови відповідність»

Рівняння реакцій :                                     Тип реакцій:

1. 2НCl  + Ca = CaCl2 + H2;     А.Сполучення.

2. 2Fe  + 3Cl2 = 2FeCl3;                                                 Б. Розкладу.

3. CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2+ Na2SO4;        В.  Заміщення.

4. Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2;                                       Г. Обміну.

5. 4Al + 3O2   = 2Al2O3;

6. CaCO3  = CaO + CO2.

2. Вправа «Зв’язок із життям». До складу антацидних (проти печії) лікарських препаратів «Маалокс» і «Алмагель» входять магній гідроксид і алюміній гідроксид. Складіть рівняння реакцій цих сполук із хлоридною кислотою – головною складовою шлункового соку. Класифікуйте реакції за кількістю та складом реагентів і продуктів. Запишіть їхні рівняння у повній і скороченій йонній формах. Визначте, які йони у складі шлункового соку є причиною печії.

Розвязок проблемного питання.

Клеопатра розчинила в бокалі з оцтом свою коштовну перлину. До якого типу віднесемо дану реакцію?

Перли складаються переважно з кальцій карбонату СаСО3 і тому легко розчиняються в кислотах (оцет розчин органічної оцтової кислоти). Напій, який коштував 100000 сестерцій, являв собою розчин кальцій ацетату.

СаСО3 + 2СН3СООН = (СН3СОО)2 Са + Со2

Дві складні речовини в результаті реакції обмінюються своїми складовими. Це реакція обміну.

V.  Етап повідомлення домашнього завдання. Опрацювати §15 (Буринська, Величко). Виконати вправи  в зошиті № 4-6 (cт.31). Скласти початок інтелектуальної карти «Класифікація хімічних реакцій».

doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
Додано
27 березня
Переглядів
247
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку