14 грудня о 18:00Вебінар: Новітні підходи до навчання: скетчноутінг та комікси для учнів початкових класів (і не тільки)

Конспект уроку з біології для 6 класу на тему: «Папороті. Плауни. Хвощі. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності.»

Про матеріал

Мета уроку: сформувати знання про особливості будови та життєдіяльності плаунів, хвощів і папоротей; визначити риси пристосованості до умов життя; ознайомити з їх різноманітністю; розвивати вміння аналізувати та співставляти факти, формувати висновки та використовувати раніше отримані знання; виховувати бережливе ставлення до природи, розуміння єдності всього живого та відповідальності людства за наслідки своєї діяльності.

Перегляд файлу

Тема уроку: Папороті. Плауни. Хвощі. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності.

Мета уроку:

Освітня: сформувати знання про особливості будови та життєдіяльності плаунів, хвощів і папоротей; визначити риси пристосованості до умов життя; ознайомити з їх різноманітністю.

Розвиваюча: розвивати вміння аналізувати та співставляти факти, формувати висновки та використовувати раніше отримані знання;

Виховна: виховувати бережливе ставлення до природи, розуміння єдності всього живого та відповідальності людства за наслідки своєї діяльності.

Тип уроку: урок комбінований.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь та пояснення, опис, бесіда, повідомлення, робота з підручником),наочні (ілюстрація таблиць, м/медійна дошка).

Основні поняття: вищі спорові рослини, плауни, хвощі, папороті, гаметофіт, спорофіт, заросток, кам’яне вугілля.

Міжпредметні зв’язки: природознавство.

Обладнання: плакати, слайди, презентації із зображенням представників папоротей, хвощів і плаунів, схеми життєвих циклів вищих спорових рослин.

Література:

Для вчителя:

 1. Програма для середньої загальноосвітньої школи. Біологія 6 – 11 кл.
 2. Заведея Т. Л. Біологія довідник школяра і студента.- К.: Донецьк, 2015
 3. Остапченко Л. І., Балан П. Г., Матяш Н. Ю., Мусієнко М. М., Славний П. С., Серебряков В. В., Поліщук В. П. Біологія 6 кл. К.: Київ «Генеза» 2014.
 4. Мотузний В. О., Біологія – К.: Київ «Світ успіху» 2009.

Для учнів:

 1. Остапченко Л. І., Балан П. Г., Матяш Н. Ю., Мусієнко М. М.,   Славний П. С., Серебряков В. В., Поліщук В. П. Біологія 6 кл. К.: Київ «Генеза» 2014.
 2.  Яковлева Є. В., Сало Т.О. Зошит для практичних робіт лабораторних досліджень, дослідницького практикуму. Міні проектів. 6 клас «Основа».

 

                               Структура уроку:

етапу

                     Етап уроку

      Час (хв)

    1

Організаційний момент.

            1

   2

Перевірка домашнього завдання.

            10

   3

Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і мети.

            1

   4

Вивчення нового матеріалу.

            15

   5

Закріплення, узагальнення та систематизація знань.

            10

   6

Підведення підсумків уроку.

             2

   7

Повідомлення домашнього завдання.

             1

 

                                          Хід уроку:

п/п

 

                  Навчальний зміст

Методи і методичні

прийоми

1

Організаційний момент.

Бесіда

2

Перевірка домашнього завдання.

А) Фронтальне опитування

 1. Які відділи рослин належать до спорових       рослин?
 2. Які з цих рослин є вищими споровими рослинами? Чому?
 3. Як розмножуються мохи?
 4. Де в природі ви зустрічали мохи?
 5. Яка умова є необхідною для існування мохів? Чому?
 6. Яке значення мають мохи для людини?
 7. Які мохи утворюють найбільше торфу?

Б) Індивідуальне опитування:

    Графічний диктант:

 

Бесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робота з

дидактичними

карткам

 

3

Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і мети.

Сьогодні ми повинні з’ясувати особливості будови і життєдіяльності ще однієї групи рослин –плауни, хвощі, папороті.

Тема уроку: Плауни. Хвощі. Папороті. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності.

 

 

 

 

 

Запис на дошці та в зошитах.

 

4

Вивчення нового матеріалу.

     План:

 1. Загальна характеристика плаунів. Особливості розмноження. Різноманітність плаунів. Пристосувальні риси будови і життєдіяльності до умов існування.
 2. Загальна характеристика хвощів. Пристосування до умов життя.
 3. Загальна характеристика папоротей. Різноманітність папоротей. Риси пристосування до умов існування.
 1. Загальна характеристика плаунів.

Чисельність плаунів до 1400 видів.

 • Плауни – трав’янисті рослини, до 39 см. у висоту, тіневитривалі.
 • У їх життєвому циклі переважає спорофіт.
 • Середовище життя – хвойні ліси, заболочені луки, тропічні райони.
 • Вегетативне тіло плаунів має листкостеблову будову (пагін, корінь).
 • Добре розвинуті провідні та покривні тканини.
 • Стебло дихотомічне, тобто вилчасто розгалужене. Стебло і гілочки вкриті маленькими вузькими ланцетоподібними листочками з ворсинками на кінчиках.
 • Влітку на верхівці спороносних гілок виростають 2 – 5 спороносних стробілів (шишок). Стробіли утворюють особливі листочки – спорофіли, на яких розвиваються спорангії зі спорами.
 • Представники: плаун булавовидний, молодильник, плаун колючий, плаунець-баранець.
 • Серед плаунів є рівноспоровими і різноспорові рослини.

Особливості розмноження плаунів.

Спора висипається зі стробіла, потрапляє в ґрунт. Через 5 – 7 років вона проростає, утворивши заросток (гаметофіт) – невеличку підземну бульбочку. Таких бульбочок у ґрунті багато, але виживають лише ті які зустрічаються з гіфами гриба. Гаметофіт продовжує розвиватися і аж через 12 -14 років на його тілі визрівають антеридії і архегонії. Сперматозоїд, потрапивши до яйцеклітини, запліднює її. Із зародка розвивається молода рослина (спорофіт). Повинно пройти не менше 20 років, поки виросте дорослий плаун. Ось чому плауни розмножуються переважно вегетативно. У рівноспорових гаметофіт однодомний, у різнозпорових – дводомний.

Клітина гаметофіту не мають хлорофілу, тому він живиться сапрофітним способом.

http://svitppt.com.ua/images/36/35849/770/img8.jpg

Різноманітність плаунів.

Представники: плаун булавовидний, плаун колючий, молодильник, плаунець-баранець. До червоної книги занесені плаун колючий і плаун-баранець.

Пристосувальні риси будови і життєдіяльності плаунів до умов існування.

 • Поява провідної та покривної тканини.
 • Поява пагона і кореня.
 • Переважає у життєвому циклі спорофіт.
 • Вегетативне розмноження.
 1. Загальна характеристика хвощів.

 Чисельність хвощів близько – 30 видів.

 • Хвощі трав’янисті рослини, до 40 см у висоту, стебло просякнуте кремнезом.
 • В їх життєвому циклі переважає спорфіт.
 • Середовище життя – можуть жити як у болотистих, так і в сухих місцях.
 • Спорофіт у хвощів складається із горизонтального розташованого підземного стебла – кореневища, від якого відходять тонкі, галузисті корені і членисті надземні стебла. Бічні гілки кореневища здатні утворювати невеликі бульби з запасом поживних речовин ( крохмалю). Стебло розчленоване на вузли і міжвузля.  У вузлах розміщуються кільцями бічні гілочки. Фотосинтез у хвощів здійснюється стеблом. Листки у хвощів відсутні, вони мають вигляд рубців, які утворюють піхву, що прикриває вузол.
 • Хвощам властивий вставний ріст (у вузлах) і верхівковий.
 • Крім асиміляційних стебел (вегетативних літніх) у хвоща польового є ще нерозгалужені спороносні пагони бурого кольору, на кінцях яких знаходяться стробіли (утворюються спори).
 • Представники: хвощ польовий, хвощ лучний, хвощ болотний.
 • Гаметофіт - дводомний; після запліднення із зиготи розвивається зародок, який живе за рахунок гаметофіту, поки не утворяться корені та надземні пагони.

http://shkola.ua/web/uploads/book/35/images/4wQr6uaZ.jpg

Риси пристосованості до життя .

 • Поява кореневища;
 • Вегетативне розмноження;
 • Вміст кремнезему у вегетативному тілі;
 • Здійснення фотосинтезу в стеблах;
 • Подвійний ріст: вставний, верховий;
 • Запас поживних речовин у бульбах;
 • Розвиток зародка за рахунок гаметофіту;
 1. Загальна характеристика папоротей.

Папороті представлені як трав’янистими і деревоподібними формами (до 25м), так і епіфітними, які ростуть на стовбурах дерев. У життєвому циклі переважає спорофіт. Листки великі, перисторозсічені. У молодому віці листки зазвичай равликоподібні закручені й ростуть верхівкою, як пагони. Мають особливу назву вайї. На нижній поверхні листка знаходяться коричневі горбочки – соруси з розташованим в них спорангіями. У спорангіях утворюються гаплоїдні спори.

Схема циклу розвитку папоротеподібних.

http://byology.ru/wp-content/uploads/2010/08/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-0101.jpg

               Різноманітність папоротей.

                    Папоротеподібні.

 

Різноспорові папороті          Рівноспорові папороті 

(салівія плауча,                        (щитник чоловічий,

марсилія чотирилиста,            безщитник жіночий,

азола)                                       орляк, багатоніжка 

                                                     звичайна) 

   Папороті висотою до 40 метрів вимерли і під впливом різних факторів без доступу кисню перетворилися на кам’яне вугілля. До червоної книги України занесені: вудсія альпійська, адіантум венерине волосся, ключ-трава, сальвія плавуча.

Риси пристосовані до умов існування.

 • Кореневище, додаткові корені;
 • Заросток, наявність води для запліднення;
 • Соруси на нижній поверхні листка;
 • Поява всіх тканин рослинного організму;
 • Перевага в життєвому циклі спорофіта;
 • Листки з довгим черешком;
 • Відкладання органічних речовин про запас у кореневищі.

 

 

Запис на дошці та в зошитах.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя з елементами бесіди та використання таблиці «плаунів» показ слайда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з підручником ст. 159 розглянуть мал. 171.

 

Розповідь учителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з підручником ст. 160 розглянуть мал. 172.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда.

 

 

 

 

Розповідь учителя з елементами бесіди та використання таблиці «хвощів» показ слайда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з підручником ст. 160 розглянуть мал. 173.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда.

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя зі складанням схеми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда.

 

 

 

 

5

Закріплення, узагальнення та систематизація знань.

         Лабораторне дослідження

Тема: Будова папоротей.

          Дайте відповідь на запитання:

 

 1. Які характерні риси будови плаунів?
 2. Які особливості будови хвоща польового?
 3. Яка будова нестатевого покоління щитника чоловічого?
 4. Яка будова заростку папоротоподібних?
 5. Як утворилося кам’яне вугілля?

 

Робота з

дидактичними

картками.

6

Підведення підсумків уроку.

Оцінювання роботи учнів.

 

7

Повідомлення домашнього завдання.

Опрацювати текст і малюнки §43, підготувати тестові запитання на ст.163.

 

 

 

Дидактичні матеріали до теми: Папороті. Плауни. Хвощі. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності.

             Картка для індивідуального опитування

   Текст диктант  містить як правильні так і хибні твердження. Для виконання диктанту записати у таблицю   так чи ні.             

                                І варіант:

      Завдання:

 1. Спорофіт – це нестатеве покоління мохоподібних.
 2. Мохоподібні здатні вбирати вологу з атмосфери за допомогою листків, ризоїдів.
 3. У зелених мохів тіло почленоване на листки, стебло та корінь.
 4. Гаметофіт – це статеве покоління мохоподібних.
 5. Середовище життя мохів – це вологі ліси, скелі, степи, кора дерев.
 6. Мохоподібні вбирають вологу з атмосфери завдяки особливостям будови  листків.
 7. У життєвому циклі мохів переважає гаметофіт.
 8. Вегетативне тіло мохоподібних представлене сланню.
 9. Розвиток гаметофіту в усіх мохів починається з зиготи.
 10. Вегетативне тіло мохоподібних має великі розміри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1

  2

  3

  4

  5

   6

   7

  8

  9

  10

 

                                II варіант:

      Завдання:

 1. Мохи здатні висихати до повітряно-сухого стану, залишаючи при цьому живими.
 2. Фотосинтез у мохів може відбуватися навіть під снігом і в темних печерах.
 3. Артеридії і архегонії розвиваються на верхівки стебел.
 4. У життєвому циклі переважає спорофіт.
 5. Запліднення відбувається за участі води.
 6. Спорофіт мохів не пов'язаний з гаметофітом.
 7. За допомогою ризоїдів мохи закріплюються у ґрунті.
 8. Спорофіт отримує від гаметофіта воду і поживні речовини.
 9. У мохів є провідна тканина.
 10. Коробочки, де утворюються спори у мохів, має спеціальне пристосування для розсіювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1

  2

  3

  4

  5

   6

   7

  8

  9

  10

 

 

 

                  Інструктивна картка до лабораторної роботи.

Тема: Будова папоротей.

Мета: ознайомити учнів з особливостями будови папоротей на прикладі щитника чоловічого.

Обладнання: гербарні зразки або живі екземпляри щитника чоловічого.

                              Інструктивна картка

 1. Розгляньте спороносну рослину щитника чоловічого. Знайдіть кореневище та корені, що відходять від нього.
 2. Розгляньте листок щитника чоловічого. Зверніть увагу на його форму, розмір і забарвлення. Як росте листок папороті.
 3. На нижній поверхні листка знайдіть бурі горбики – соруси (скупчення спорангіїв). Що у них утворюється?
 4. Намалюйте в зошиті загальний вигляд папороті  й позначте її органи.
 5. Зробіть висновок про те, що папороть – вища спорова рослина. Перелічіть які переваги отримали папоротеподібні над мохоподібними у зв’язку з виходом на суходіл.
Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
2.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
3.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чеплак Світлана Вікторівна
  Загальна:
  3.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  2.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
8 січня 2018
Переглядів
10762
Оцінка розробки
3.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку