Конспект уроку з біології для 6 класу "Водорості. Середовище існування. Різноманітність водоростей та їхне значення.

Про матеріал
 • Мета уроку: сформувати знання про особливості будови і життєдіяльності, розмноження водоростей як найбільш організованих рослин; ознайомити з особливостями середовища існування водоростей; удосконалити навички роботи з мікрооб'єктами та мікроскопом розвивати вміння аналізувати та співставляти факти, формулювати висновки та використовувати раніше отриманні знання; виховувати бережливе ставлення до природи, розуміння єдності всього живого та відповідальності людства за наслідки своєї діяльності.
Перегляд файлу

Тема уроку: Водорості. Середовище існування. Різноманітність водоростей та їх значення.

Мета уроку:

Освітня: сформувати знання про особливості будови і життєдіяльності, розмноження водоростей як найбільш організованих рослин; ознайомити з особливостями середовища існування водоростей; удосконалити навички роботи з мікрооб’єктами та мікроскопом.

Розвиваюча: розвивати вміння аналізувати та співставляти факти, формулювати висновки та використовувати раніше отриманні знання.

Виховна: виховувати бережливе ставлення до природи, розуміння єдності всього живого та відповідальності людства за наслідки своєї діяльності.

Тип уроку: урок комбінований.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь та пояснення, опис, бесіда, повідомлення, робота з підручником),наочні (ілюстрація таблиць, м/медійна дошка).

Основні поняття: водорості, зелені водорості, бурі водорості, червоні водорості, діатомові водорості, одноклітинні, колоніальні організм, багатоклітинний організм, слань, талом, хлорофіл, пігменти, вегетативне розмноження.

Міжпредметні зв’язки: природознавство.

Обладнання: слайди презентації зі зображенням представників водоростей, таблиці «Водорості», живі водорості, мікроскопи, піпетки, предметні та накривні скельця, препарувальні голки, розчин йоду.

Література:

Для вчителя:

 1. Програма для середньої загальноосвітньої школи. Біологія 6 – 11 кл.
 2. Заведея Т. Л. Біологія довідник школяра і студента.- К.: Донецьк, 2015
 3. Остапченко Л. І., Балан П. Г., Матяш Н. Ю., Мусієнко М. М., Славний П. С., Серебряков В. В., Поліщук В. П. Біологія 6 кл. К.: Київ «Генеза» 2014.
 4. Мотузний В. О., Біологія – К.: Київ «Світ успіху» 2009.

Для учнів:

1. Остапченко Л. І., Балан П. Г., Матяш Н. Ю., Мусієнко М. М., Славний П. С., Серебряков В. В., Поліщук В. П. Біологія 6 кл. К.: Київ «Генеза» 2014.

2. Яковлева Є. В., Сало Т.О. Зошит для практичних робіт лабораторних досліджень, дослідницького практикуму. Міні проектів. 6 клас «Основа».

                                      Структура уроку:

етапу

                     Етап уроку

      Час (хв)

    1

Організаційний момент.

            1

   2

Перевірка домашнього завдання.

            10

   3

Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і мети.

            1

   4

Вивчення нового матеріалу

            15

   5

Закріплення, узагальнення та систематизація знань.

            10

   6

Підведення підсумків уроку

             2

   7

Повідомлення домашнього завдання

             1

                                                  Хід уроку:

п/п

 

                  Навчальний зміст

Методи і методичні

прийоми

1

Організаційний момент

Бесіда

2

 

Перевірка домашнього завдання

 1. Чим рослини відрізняються від інших живих організмів?
 2. Які особливості будови мають рослини?
 3. Хто запропонував першу вдалу наукову систематику рослин?
 4. Які систематичні категорії використовують у сучасній систематиці рослин?

 

Бесіда з запитаннями

 

 

3

 

Мотивація навчальної діяльності:

Сьогодні ми повинні з’ясувати особливості будови і життєдіяльності ще однієї групи рослин – водоростей, їхнє середовище існування та різноманітність.

Тема уроку: Водорості. Середовище існування. Різноманітність водоростей та їх значення.

 

 

 

 

 

 

4

  Вивчення нового матеріалу:

    План:

1.Ознайомитися із загальною характеристикою водоростей.
2.  Визначити, які характерні особливості будови й процесів життєдіяльності властиві різним групам водоростей.

1. Водорості – нижчі рослини. Тіло водоростей – це слань (талом) різної форми, тобто не розчленоване на корінь, стебло, листки; може бути одноклітинним, багатоклітинним, або колоніальним. Клітини водоростей мають целюлозну клітинну стінку.

Слань – це одноманітне тіло немає поділу на тканини.

Слань водоростей містить різні пігменти (хлорофіл, каротин, ксантофіл, фікоеритрин), які забарвлюють її в зелений, бурий або червоний кольори.

Розміри водоростей – від тисячних часток міліметра до кількох десятків метрів.

Спосіб живлення автотрофний і міксотрофний.

 Розмноження водоростей.

         Розмноження водоростей

 

       Нестатеве           Статеве                 Вегетативні

(у сприятливих   (за несприятливих      (поділ навпіл

 умовах –              умов – гаметами -       розпадання

зооспорами)      статевими клітинами)    колоній або

                                                                    частинами тіла)

Спори – це мікроскопічні зачатки рослинних організмів, які служать для розмноження і поширення рослин. Вони можуть утворюватися у звичайних клітинах водоростей.

Спорофіт – нестатеве покоління.

Гаметофіт  - статеве покоління.

Середовище існування водоростей – прісні й солоні водойми, вологі ділянки суші, кора дерев, ґрунт, можуть оселятися всередині інших живих організмів.

     Різноманітність водоростей.

                 Водорості.

 

 

Відділ                Відділ         Відділ           Відділ

Зелені              Діатомові        Бурі            Червоні

Водорості        Водорості     Водорості     Водорості 

2. Відділ зелені водорості, їх різноманітність.

                           Зелені водорості

 

Одноклітинні        Колоніальні             Багатоклітинні

(хламідомонада,    (вольвокс)                    

 хорела,                          Нитчасті  Пластинчасті

дуналієла)                     (улотрикс   (ульва) Розчленовані                       

                                      спірогіла)                 (хара)

                                                                        Прямостоячі

                                                                        (кладофора)

Ці водорості відрізняються чисто зеленим або жовто-зеленим кольором і, крім хлорофілу, інших пігментів не містять. Живуть зелені водорості у воді, прісній або морській, рідше поза водою, на вологих субстратах, ендофітно усередині тканин, різних рослин і тварин або в симбіозі із грибами, створюючи лишайники. Тіло їх складається з однієї клітини, розрізняють колонію, й багатоклітинні.

Вегетативне розмноження – за допомогою поділу або розпаданням особин.

Безстатеве (репродуктивне) - розмноження відбувається за допомогою зооспор.

 Під час статевого розмноження відбувається копуляція (злиття) зооспор-гамет або запліднення яйці сперматозоїда.

Особливості та життєдіяльності діатомових водоростей:

Відділ діатомових водоростей налічує близько 15 тисяч видів одноклітинних або колоніальних рослин.

Характерною ознакою діатомових водоростей є наявність кремнеземного панцира, який складається з двох частин, що налягає одна на одну і нагадує баночку з кремом. Верхня частина панцира більша за нижню частину. Більшість видів діатомових водоростей здатні виділять слиз. З його допомогою водорості рухаються (ті що мають шов), утворюють колонії, ніжки для прикріплення, слизові трубки.

Діатомові водорості здатні до фотосинтезу.

Розмножуються вони статево і вегетативно (поділом клітин).

Фактично водорості цієї групи мешкають повсюди, де є волога, у тому числі і в ґрунті. Більшість діатомових водоростей реагують на забруднення середовища, тому ефект використовують як оцінювання якості води. Скам’янілі залишки свідчать, що діатомові водорості, ймовірно, виникли ще на початку  Юрського періоду. Викопні матеріали з діатомових водорості використовують  у виробництву динаміту.

Діатомові водорості бувають різноманітної форми: булави, півмісяця, ромба, багатокутника.

Представники: пінулярія, навікула, плактонієла, мікрофора.

Особливості та життєдіяльності бурих водоростей:

До відділу дурі водорості відносять 1500 видів морських водоростей. Талом цих водоростей може коливатися від мікроскопічної до гігантської довжини і сягати 60 метрів завдовжки.

Бурі водорості зазвичай прикріплені до твердого субстрату, наприклад  до каміння, скель, мушель молюсків, слані інших водоростей. Багатоклітинна слань є від оливково-зеленого до темно-бурого кольору, бо в клітинах, крім хлорофілу, є значна кількість коричневих і жовтих пігментів. Ці рослини мають найбільш складну будову порівняно з іншими з іншими типами водоростей: у деяких з них клітини згруповані в один-два ряди, чим нагадують тканини вищих рослин. Вони можуть бути як однорічними так і багаторічними.

Бурі водорості живуть на глибині до 20 метрів і мають ризоїди. (Виріст нижньої частини талому, що являють собою нитковидні утворення, які служать для прикріплення.)

Розмноження – вегетативне, спорами або зооспорами і статеве.

Для них характерне чергування поколінь з переважанням у життєвому циклі спорофіт.

Бурі водорості живуть на глибині до 20 метрів і мають ризоїди (виріст нижньої частини талому, що являють собою нитковидні утворення, які служать для прикріплення).

Представники: сарган, ламінарія або морська капуста, макроцистис, фукус, диктіота, цистозейра.

Особливості та життєдіяльності червоних водоростей:

До відділу червоні водорості відносять 2500 видів переважно морських багатоклітинних з розгалуженим таломом у вигляді кущиків, пластинок. Ростуть у прозорій воді на глибині 20 - 40 м, зрідка зустрічаються на глибіні100 – 200м. За розміром червоні водорості поступаються бурим. Лише окремі з низ виростають завдовжки близько 2м. Забарвлення червоних водоростей пов’язане з поєднанням декількох пігментів.

Розмножуються вони вегетативно, спорами або статево.

Представники: філофора, делясерія, кораліна, порфіра, церамія.

 

Запис на дошці та в зошитах

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя з елементами бесіди та використання таблиці «Водорості» показ слайда.

 

 

 

 

 

Розповідь учителя з елементами бесіди та

складання схеми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання схеми.

 

 

 

 

 

Складання схеми.

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя з елементами бесіди, показ слайда.

 

 

 

 

Робота з підручником ст. 152 розглянуть мал. 165.

 

Розповідь учителя з елементами бесіди, показ слайда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з підручником ст. 153 розглянуть мал. 166.

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя з елементами бесіди, показ слайда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з підручником ст. 154 розглянуть мал. 167.

 

Розповідь учителя з елементами бесіди, показ слайда.

 

 

 

Робота з підручником ст. 154 розглянуть мал. 168.

 

5

Закріплення, узагальнення та систематизація знань.

                Лабораторне дослідження.

Тема: Будова зелених нитчастих водоростей.

                 Дайте відповіді на запитання.

 1. Яке значення водоростей у природі?
 2. Які осадові породи утворюють рештки діатомових водоростей?

 

робота з

дидактичними

картками

 

 

Бесіда.

6

Підведення підсумків уроку

Оцінювання роботи учнів.

 

 

7

Повідомлення домашнього завдання

Опрацювати текст і малюнки §41, підготувати тестові запитання на ст.156. Підготувати розповідь значення водоростей в житті людини.

 

 

                      Інструктивна картка до лабораторної роботи

Тема: Будова зелених нитчастих водоростей

Мета: ознайомити учнів з особливостями будови зелених нитчастих водоростей на прикладі спірогіли.

Обладнання: живі об’єкти зеленої нитчастої водорості спірогіли, препарувальний набір, мікроскоп, піпетки, фільтрувальний папір, накривні і предметні скельця.

                          Інструктивна картка

 1. Підготуйте мікроскоп до роботи.
 2. Приготуйте мікропрепарат нитчастої водорості.
 3. Розгляньте нитку спірогіли за допомогою мікроскопа. Вона складається з довгих циліндричних клітин.
 4. Розгляньте стрічкоподібні хлоропласти.
 5. У центрі клітини знайдіть ядро, «підвішене» на цитоплазматичних тяжах. Щоб краще побачити його, додайте до мікропрепарату розчин йоду. Ядро зафарбується в золотий колір.
 6. Намалюйте побачене та підпишіть складові частини спірогіли.

Зробіть висновок про особливості будови та життєдіяльності багатоклітинних нитчастих зелених водоростей.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Урбан Тетяна Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. турковська настя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Ільницька Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Kyrman Yora
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
2 січня 2018
Переглядів
17785
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку