Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Конспект уроку з біології для 9 класу Клітина як елементарна структурна одиниця живих систем. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.

Про матеріал

Мета уроку: ознайомити з історією вивчення клітини, методами дослідження клітин, типами мікроскопії; формувати знання про основні положення клітинної теорії; розвивати увагу, логічне мислення, пам'ять, мову, уміння аналізувати, порівнювати і узагальнювати інформацію; виховувати розуміння цінності біології як науки , формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Перегляд файлу

             Тема уроку: Клітина як елементарна структурна одиниця живих систем. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.

         Мета уроку:

         Освітня: ознайомити з історією вивчення клітини, методами дослідження клітин, типами мікроскопії; формувати знання про основні положення клітинної теорії;

Розвивальна: розвивати увагу, логічне мислення, пам'ять, мову, уміння аналізувати, порівнювати і узагальнювати інформацію;

Виховна: виховувати розуміння цінності біології як науки , формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь та пояснення, опис, бесіда, повідомлення, робота з підручником),наочні (ілюстрація таблиць, м/медійна дошка).

Основні поняття: клітина, клітинний рівень організації життя, клітинна теорія, мікроскопія, центрифугування, метод мічених атомів, метод культури клітини.

Міжпредметні зв’язки історія, фізика, хімія.

Обладнання: світловий мікроскоп, фотографії вчених – дослідників клітини, Таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Одноклітинні організми», «Колоніальні організми».

Література:

Для вчителя: Календарно-тематичне планування з біології: / Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804.

В. І. Соболь Біологія 9 клас Кам’янець-Подільський «Абетка» 2017.

К. М Задорожний Усі уроки біології 9 клас. – Харків Видавнича група «Основа», - 2017 – 240 с.

Для учнів: В. І. Соболь Біологія 9 клас Кам’янець-Подільський

«Абетка» 2017.

Біологія 9 клас: Зошит для лабораторних і практичних досліджень, проектів / Тамара  Сало, Олена Павленко, Лариса Деревинська. –Харків: Видавничий дім «Весна», - 2017 - 64 с.

Біологія 9 клас: Зошит для поточного та тематичного оцінювання Тест-контроль / Валерій Соболь. – Харків:   Видавничий дім «Весна», - 2010.                                                         

                              Структура уроку:

етапу

                     Етап уроку

      Час (хв)

    1

Організаційний момент.

            1

   2

Актуалізація опорних знань.

            10

   3

Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і мети.

            1

   4

Вивчення нового матеріалу

            15

   5

Закріплення, узагальнення та систематизація знань.

            10

   6

Підведення підсумків уроку

             2

   7

Повідомлення домашнього завдання

             1

                                                  

 

 

                                          Хід уроку:

п/п

 

                  Навчальний зміст

Методи і методичні

прийоми

1

Організаційний момент

Бесіда

2

 

Актуалізація опорних знань.

 1. Які властивості є характерними для живих систем?
 2. Назвіть рівні організації живого? Охарактеризуйте їх.
 3. Які речовини входять до складу живих організмів?
 4. Назвіть біологічні науки, які вивчають різні організації живого.
 5. Наведіть конкретні приклади вияву ознак життя на клітинному рівні.

Бесіда з запитаннями

 

 

3

 

Мотивація навчальної діяльності:

 1. Чому клітинний принцип будови організмів є одним з найголовніших постулатів сучасної біології.
 2. Із чим пов’язана різноманітність клітин за будовою, розмірами, формою?
 3. Як змінювався сенс поняття «клітина», починаючи з XVII – XVIII ст., до сучасного сприйняття клітини?

Сьогодні ми ознайомимося з історією вивчення клітини; розглянемо основні положення клітинної теорії та виникнення цитології як науки; та ознайомимося з основними методами дослідження клітини, типами мікроскопії.

Тема уроку: Клітина як елементарна структурна одиниця живих систем. Методи дослідження клітин, типи мікроскопії..

 

Проблемно-пошукова бесіда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запис на дошці та в зошитах.

4

  Вивчення нового матеріалу:

    План:

 1. Історією вивчення клітини;
 2. Основні положення клітинної теорії та виникнення цитології як науки;
 3. Різноманітність клітин.
 4. Методи дослідження клітини, типи мікроскопії.
 5. Єдність плану будови різноманітних клітин.
 6. Історією вивчення клітини;

Клітину відкрив Роберт Гук – англійський фізик,

який працював у Оксфордському університеті.

     http://www.krugosvet.ru/images/1000456_0456_201.jpg

Він удосконалював конструкцію мікроскопа й дослідив з його допомогою різні об’єкти, у тому числі корок коркового дубу, розглядаючи з допомогою мікроскопа  Гук побачив комірки (це були клітинні стінки). Пізніше Гук спостерігав і описав клітини таких рослин, як бузина, кріп, морква тощо.

 Голландцкий  вчений Антоні ван Левенгуком, який працював у кінці XVIII століття. Він відкрив одноклітинні організми (перший побачив найпростіших), еритроцити, сперматозоїди та інші клітини.    http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d45e8a87-dcf9-4f70-87e2-3d68ebb03d6f/Images/6.jpg

1827 року Карл Бер відкриває яйцеклітину ссавців.   

http://images.myshared.ru/10/971343/slide_7.jpg

1831 Роберт Броун описує ядра рослинних клітин.

https://fs3.ppt4web.ru/images/135901/205082/640/img6.jpg

У той же період Маттіас Шлейденн довів, що всі рослини складаються із клітин. І , нарешті, 1839 році Теодор Шван, порівнюючи клітини рослин і тварин і спираючись на висновки Шлейдена, сформулював клітинну теорію.

http://100ballov.kz/pluginfile.php/4714/mod_page/content/5/image11.jpeg

Основні положення цієї теорії були такі:

 • Усі організми складаються з клітин або різними способами утворенні з них.
 • Клітини рослин і тварин подібні за головними рисами. У доповненні й розвитку цих уявлень брали участь К. М. Бер, Р. Вільхов.
 • Ріст і розвиток організмів пов’язані з утворенням клітин.

http://images.myshared.ru/5/369077/slide_20.jpg

1858 року Рудольф Вірхов довів, що клітини виникають лише з клітин-попередників. Це все призвело до того, що наприкінці XIX століття цитологія стала самостійною наукою.

На сучасному етапі розвитку цитології клітинна теорія включає такі положення:

 • Клітина – елементарна одиниця будови і розвитку всіх живих організмів;
 • Клітини всіх одно- і багатоклітинних організмів подібні за походженням, будовою, хімічним складом, основними процесами життєдіяльності;
 • Кожна нова клітина утворюється тільки в результаті розмноження материнської клітини.
 • У багатоклітинних організмів, які розвиваються з однієї клітини, різні типи клітин формується завдяки спеціалізації протягом онтогенезу і утворюють тканини;
 • Із тканин формуються органи, які тісно пов’язані між собою.

Отже, клітинна теорія як узагальнення знань про

клітину стала одним із вирішальних доказів єдності живої природи.

 1. Основні положення клітинної теорії та

виникнення цитології як науки;

Клітина – структура і функціональна одиниця

живих організмів.

Цитологія – наука про клітину.

                            Організми

 

Одноклітинні      Колоніальні      Багатоклітинні

 

Клітина -              Складаються з        Складаються

індивідуум,        великої кількості      з багатьох

існує як               клітин одного         спеціалізованих

самостійний         або кількох          клітин, взаємопов’я-

організм              типів.                  заних між собою.

                           Кожна клітина         клітини – тканини -

                      колонії найчастіше   органи – системи -

                       функціонує               органів – організм.

                        незалежно від

                          інших.

Бактерії,             Вольвокс,                   Більшість

одноклітинні      бактерії,                    організмів.

водорості,          ціанобактерії.           найпростіші, 

деякі гриби.

            Цитологія – наука про клітину.

Предмет цитології.

      Зміст цитології

Клітини

Одноклітинних

і багатоклітинних

організмів.

Структура клітини.

Хімія клітини.

Фізіологія клітини.

Розмноження і розвиток клітин.

Функція клітин у багатоклітинних організмів.

Пристосування клітин до умов навколишнього середовища.

 1. Різноманітність клітин за розмірами, формою,

Особливостями організації, функціями.

                          Розмір клітин.

 

Більшість від                      Клітини-гіганти:

0,002 до 0,04 мм.             Яйце африканського страуса

                                          (діаметр – 22 см.), нейрон                             

                                           нейрон людини

                                           (довжина до 1 метра).

                        Форми клітини

 

Еліпсоподібна                                          Зірчаста

       Неправильна   Дископодібна    Кубічна

                      Куляста              Веретеноподібна

                    Особливості організму.

 

Прокаріотичні клітини      Еукаріотичні клітини

 

Бактерії, ціанобактерії.       Рослини, тварини, гриби.

    Функції клітин: опорна, захисна, запасаюча, живильна, дихальна, відтворювальна, передача нервових імпульсів, провідна, механічна.

 1. Методи дослідження клітини, типи

мікроскопії.

У XX столітті розвиток цитології інтенсивно

продовжувалася. Цьому сприяла поява нових методів дослідження – спочатку електронної мікроскопії, а потім центрифугування і методів молекулярної біології.

Основними методами сучасної цитології є такі:

 • Оптична мікроскопія;
 • Флуоресцентна;
 • Електронна (сканувальна, трансмісивна) мікроскопія;
 • Центрифугування;
 • Метод мічених атомів (авторадіографія);
 • Метод клітинної інженерії;
 • Метод культурних клітин.

            «Методи цитологічних досліджень»

     Метод

Сутність методу

Світлова мікроскопія.

Вивчають загальний план будови клітин та їх органел, розміри яких не менше ніж 200 нм.

Електронна мікроскопія

                     ?

 

Метод мічених атомів

Використовують ізотопи C, P, O. Спостерігають за їхньою міграцією у клітині.

Метод прижиттєвого вивчення клітин

 

                 ?

Мікрохірургія.

Операція на живій клітині(перенос окремих органел – ядер, пластидів з однієї клітини до іншої).

Гібридизація клітин

Клітини різних організмів, наприклад, людини і миші, після попередньої обробки «зливають» в одну клітину.

Цитологічний аналіз

                     ?

 1. Єдність плану будови різноманітних клітин.

Усі клітини, незважаючи на різноманітність форм і

розмірів, навіть у межах одного біологічного виду, мають загальний план будови. Усі одноклітинні організми (бактерії, найпростіші, водорості та деякі гриби), а також клітини вищих рослин, грибів і тварин мають:

 • Поверхневий апарат, який розташований на поверхні плазматичній мембрані;
 • Цитоплазму – внутрішнє середовище клітини, у якому відбувається більшість хімічних процесів;
 • Генетичний апарат, який в еукаріотичних організмів зосереджений у ядрі.

 

Запис на дошці та в зошитах

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя з елементами бесіди та використання портретів вчених.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя з елементами бесіди та використання портретів вчених.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя з елементами бесіди та використання портретів вчених.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запис у зошитах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда з учнями, складання схем і записування в зошит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда з учнями, складання таблиці і записування в зошит.

 

 

 

 

 

 

Розповідь з елементами

Бесіди та складання схем і записування в зошит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота учнів із підручником. «Закінчить таблицю».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Закріплення, узагальнення та систематизація знань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

г

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8я

 

 

 

 

 

 

 

 1. Основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів.
 2. Внутрішнє середовище клітини.
 3. Оптичний прилад, за допомогою якого вивчають клітини.
 4. Головні частини світлового мікроскопа.
 5. Об’єкт який Роберт Гук розглядав і відкрив клітинну будову рослинних тканин.
 6. Оформлений структурний елемент клітини.
 7. Організми, клітини яких утворюють тканини, органи та їх системи.
 8. Органела клітини, що контролює всі процеси в ній і забезпечує передавання спадкових ознак.

 

 

Розв’язування кросворда.

6

Підведення підсумків уроку

Оцінювання роботи учнів.

 

 

7

Повідомлення домашнього завдання

Опрацювати текст і малюнки §11, підготувати: самостійна робота з ілюстрацією; запитання для самоконтролю на ст.49.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ісакова Ольга
  гарний конспект!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
30 січня 2018
Переглядів
3663
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку