Конспект уроку з біології для 9 класу на тему:Типи клітини та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

Про матеріал

Мета уроку: розширити знання учнів про будову клітин прокаріотичних організмів; навчити порівнювати прокаріотичні і еукаріотичні клітини, а також клітини різних царств еукаріотичних організмів; розглянути особливості будови клітин прокаріотів та еукаріотів; пересвідчитися, що клітини прокаріотів та еукаріотів мають схожий план будови, навчитися розпізнавати особливості різних типів еукаріотичних клітин; розвивати вміння логічно мислити та знаходити та знаходити зв'язки між особливостями будови і функціями біологічних структур; виховувати розуміння значення знань особливостей будови клітин для збереження здоров'я людини.

Перегляд файлу

   Тема уроку: Типи клітини та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

Мета уроку: розширити знання учнів про будову клітин прокаріотичних організмів; навчити порівнювати прокаріотичні і еукаріотичні клітини, а також клітини різних царств еукаріотичних організмів.

Освітня: Розглянути  особливості будови клітин прокаріотів та еукаріотів; пересвідчитися, що клітини прокаріотів та еукаріотів мають схожий план будови, навчитися розпізнавати особливості різних типів еукаріотичних клітин;

Розвиваюча: розвивати вміння логічно мислити та знаходити та знаходити зв’язки між особливостями будови і функціями біологічних структур;

Виховна: виховувати розуміння значення знань особливостей будови клітин для збереження здоров’я людини.

Тип уроку: урок комбінований.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь та пояснення, опис, бесіда, повідомлення, робота з підручником), наочні (ілюстрація таблиць, м/медійна дошка).

Основні поняття: клітина, прокаріоти, еукаріоти, ядро, органели, клітинна стінка, бактерії, гриби, рослини, тварини, мікрофотографії, мікропрепарати.

Міжпредметні зв’язки: природознавство, хімія, фізика, основи здоров’я.

Обладнання: таблиці «Будова прокаріотичної клітини», «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», мікропрепарати клітин рослин, тварин, грибів і бактерій, мікроскоп, мультимедійна на презентація.

Література:

Для вчителя: Календарно-тематичне планування з біології: / Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804.

В. І. Соболь Біологія 9 клас Кам’янець-Подільський «Абетка» 2017.

К. М Задорожний Усі уроки біології 9 клас. – Харків Видавнича група «Основа», - 2017 – 240 с.

Для учнів: В. І. Соболь Біологія 9 клас Кам’янець-Подільський

«Абетка» 2017.

Біологія 9 клас: Зошит для лабораторних і практичних досліджень, проектів / Тамара  Сало, Олена Павленко, Лариса Деревинська. –Харків: Видавничий дім «Весна», - 2017 - 64 с.

Біологія 9 клас: Зошит для поточного та тематичного оцінювання Тест-контроль / Валерій Соболь. – Харків:   Видавничий дім «Весна», - 2010.                                                         

                                 Структура уроку:

етапу

                     Етап уроку

      Час (хв)

    1

Організаційний момент.

            1

   2

Перевірка домашнього завдання.

            10

   3

Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і мети.

            1

   4

Вивчення нового матеріалу

            15

   5

Закріплення, узагальнення та систематизація знань.

            10

   6

Підведення підсумків уроку

             2

   7

Повідомлення домашнього завдання

             1

 

                                           Хід уроку:

п/п

 

                  Навчальний зміст

Методи і методичні

прийоми

1

Організаційний момент

Бесіда

2

 

Перевірка домашнього завдання:

А) Фронтальне опитування:

1. Які типи клітин ви знаєте?

2. Які компоненти клітин є обов’язковими для клітин усіх типів?

3. Клітини яких організмів належать до прокаріотичних?

4. Чим відрізняється прокаріотичні клітини від єукаріотичних?

Б) Індивідуальне опитування:

Тестовий контроль.

 

Запитання до учнів.

Бесіда

 

 

 

 

 

Робота з

дидактичними

карткам

3

 

Мотивація навчальної діяльності:

Сьогодні ми ознайомимося з основними типами клітин; розглянемо загальний план будови клітин про- та еукаріотів як доказ єдності органічного світу; з’ясуємо риси подібності та відмінності в прокаріотичних та еукаріотичних клітинах, а також риси подібності та відмінності в клітинах рослин, тварин і грибів.

Тема уроку: Типи клітини та їхня порівняльна характеристика: тваринна клітина та клітини різних тварин.

 

 

 

 

 

 

 

 

Запис на дошці та в зошитах.

 

4

  Вивчення нового матеріалу:

   План:

 1. Місце прокаріотів і еукаріотів у системі живої

природи.

 1. Порівняння еукаріотичних і прокаріотичних

клітин.

 1. Особливості організації клітин головних груп

еукаріотичних організмів.

 1. Порівняльна характеристика рослинної та

тваринної клітини.

 1. Місце прокаріотів і еукаріотів у системі

живої природи.

Характерною ознакою, за якою клітини живих організмів можна розділити на два основні типи, є наявність у клітині ядра. Саме тому живі організми поділяють на еукаріотичні (ядерні) та прокаріотичні (доядерні). Цю ознаку добре видно з допомогою світлового мікроскопа. Тому подібний поділ виник досить давно. Дослідження з використанням найсучасніших технологій дозволили виявити набагато більше відмінностей між цими групами.

Прокаріотичні клітини –це клітини доядерних організмів, які не мають чітко сформованого ядра та більшості органел. Такий тип клітин є в архей, бактерій та ціанобактерій.

Еукаріотичні клітини –це клітини ядерних організмів, які мають ядро і розвинуту систему органел. Вони характерні для рослин, грибів, тварин.

                                 Жива природа

 

          Імперія                                      Імперія                          

Неклітинної форми                        Клітинної форми

 

    Царство                   Надцарство              Надцарство

     Віруси                  Прокаріоти                 Еукаріоти

                                   (Доядерні)                   (Ядерні)

 

          Царство     Царство     Царство  Царство  Царство

        Археї      Еубактерії    Рослини  Гриби    Тварини

 1. Порівняння еукаріотичних і прокаріотичних

клітин.

Прокаріотичні клітини складаються з поверхневого апарата та цитоплазми. До складу поверхневого апарата входять плазматична мембрана і клітинна стінка. Але в деяких прокаріотичних організмів клітинна стінка може бути відсутньою. Як додаткові елементи до поверхневого апарату у прокаріотів можуть входить бактеріальні джгутики, слизові капсули та різноманітні вирости плазматичної мембрани.

Цитоплазма прокаріотів представлена напіврідким цитозолем, у якому розташовані поодинокі рибосоми, та нуклеотидом (кільцевою молекулою ДНК). Мембранні органели в цитоплазмі відсутні, але плазматична мембрана клітини може утворювати випинання, які виконують функції.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Average_prokaryote_cell-_uk.svg/1200px-Average_prokaryote_cell-_uk.svg.png

На відміну від прокаріотів, еукаріотичні організми мають складну структуру клітин. Їхній поверхневий апарат крім плазматичної мембрани (плазмалеми) містить надмембранний та підмембранний комплекси. Деякі групи еукаріотів мають клітинні стінки. У еукаріотичних організмів також є поверхневі структури, які забезпечують рух клітин (джгутики, війки). Але вони мають складну внутрішню будову й не є результатом розвитку прокаріотичних джгутиків. Крім того, еукаріотичні клітини можуть рухатися завдяки випинанням мембрани клітини (амебоїдний рух).

Внутрішня складова клітини еукаріотів містить три важливі групи органел, відсутні у прокаріотичних організмів: неклітинні органели (цитоскелет), одномембранні органели (лізосома, комплекс Гольджи) та двомембранні органели (мітохондрій, пластиди).

http://svitppt.com.ua/images/19/18383/770/img9.jpg

Таблиця: Характерні ознаки прокаріотичних і еукаріотичних клітин.

   Ознаки

Прокаріотична

клітина

Еукаріотична

клітина

Плазматична

мембрана

 

       Є

 

     Є

Ядро

       Є

     Є

Ендоплазматична

сітка

   Відсутня

Звичайно є

Апарат Гольджі

Відсутній

     Є

Лізосоми

Відсутній

Є у багатьох клітинах

Вакуолі

Відсутній

Є у більшості рослинних клітин і у деяких тваринних клітин.

Поверхневий апарат

Клітинна стінка з муреїну і слизова капсула.

Клітинна стінка з клітковини – у рослин і хітину у грибів, глікокалікс - у тварин.

Мітохондрій

Відсутні

      Є

Клітинний центр

Відсутній

      Є

Джгутики

Побудовані з однієї мікротрубочки.

Мають складну будову.

Мезосома

Є, прикріплена до клітинної мембрани.

 Відсутня

Поділ

Простий

Складний (непрямий).

 1. Особливості організації клітин головних груп

еукаріотичних організмів.

Складна внутрішня структура клітини, наявність цитоскелета, ядра й мембранних органел дозволяють еукаріотичним клітинам досягати набагато більших розмірів. Крім того, вони набули здатності утворювати стійкі комплекси клітин з розподілом функціональних обов’язків між окремими клітинами, це призвело до виникнення справжньої багатоклітинності й появи великих за розмірами організмів – тварин, рослин і грибів.

Царство

Рослин

Організми, які за способом живлення є автотрофами – синтетиками. Вони не здатні до активного руху, у них немає для цього спеціальних тканин і організмів.

У клітинах рослин обов’язково є фотосинтетичний апарат – пластиди, що містять пігмент хлорофіл, а клітини закуті в щільні оболонки, відтак не здатні змінювати свою форму.

Царство

Тварин

Організми, які за способом живлення – гетеротрофи, а також активно рухаються за допомогою м’язової тканини і спеціальних органів.

Їхні клітини не мають ні фотосинтезуючого апарату,  ні клітинних оболонок,  вони легко  змінюють свою  форму,  що дає  можливість організму рухатись.

Царство

Грибів

Гетеротрофні нерухові організми

Клітини грибів позбавлені фотосинтезуючогоапарату,  проте мають  щільну клітинну оболонку. У грибів,  як  і  в тварин, основним вуглеводом  є глікоген,  а  у рослин крохмаль. Клітинні оболонки побудовані  з хітину   (як кутикула у комах).

 1. Порівняльна характеристика рослинної та

тваринної клітини.

Ознака

   Рослинна

     клітина

   Тваринна

     клітина

 

                Загальні ознаки:

 1. Єдність структур – систем

цитоплазми і ядра.

 1. Подібність процесів обміну

речовин і енергії.

 1. Універсальна мембранна будова.
 2. Єдність хімічного складу.
 3. Подібність процесу поділу.

                 Відмінні ознаки

Пластиди.

Хлоропласти, хромопласти, лейкопласти.

 

  Відсутні.

Спосіб

Живлення.

Автотрофний.

Гетеротрофний.

Синтез АТФ.

У хлоропластах, мітохондріях

У  мітохондріях

Клітинний центр.

У нижчих рослин

У всіх клітинах

Целюлозна клітинна сітка.

Розміщена зовні від клітинної мембрани.

 

    Відсутня.

Включення.

Запасні поживні речовини у вигляді зерен крохмалю, білків, краплин жиру; вакуолі з клітинним соком, кристали солей.

Запасні поживні речовини у  вигляді зерен  і  крапель (білки,  жири, вуглеводи, глікоген); кінцеві продукти  обміну, кристали  солей; пігменти.

Вакуолі

Великі порожнини, заповнені клітин-ним соком    вод-ним розчином різних речовин, що є запасними або кінцевими продук-тами. Осмотичні резервуари клітини.

Скоротливі, травні, видільні вакуолі. Звичайно дрібні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя з елементами бесіди. 

 

 

 

 

Складання схеми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя з елементами бесіди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя з елементами бесіди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання таблиці, що супровод-жується демонструван-

ням малюнків.

Запис учнями у зошити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда з учнями, складання таблиці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда з учнями, складання таблиці.

 

 

 

 

5

Закріплення, узагальнення та систематизація знань.

                 Лабораторне дослідження.

             Тема: Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин

         Дайте відповіді на запитання.

 1. Проаналізуйте значення високого ступеня

впорядкованості клітин еукаріотів.

 1. Визначте, що є загального в будові клітин про- та

еукаріотів.

 1. Чому, зазвичай, не існує прокаріотів великих

розмірів?

 1. Які основні причини подібності та відмінностей

між клітинами рослин, тварин і грибів?

 

 

 

Робота з

дидактичними

картками

 

 

 Бесіда.

6

Підведення підсумків уроку

Оцінювання роботи учнів.

 

 

 7

Повідомлення домашнього завдання

Вивчити тему «Типи клітин та їх порівняльна характеристика» § 16 ст. 66 – 69. Повторити (цілісно) тему «Структура клітини».

 

 

 

 

Дидактичні матеріали до теми: Типи клітини та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

             Картка для індивідуального опитування

 I варіант

 1. Укажіть прізвище вченого, який вперше описав ядро рослинної

клітини:

 А) Р. Броун;                           В) Р. Гук;

  Б) Т. Швант;                         Г) А. ван Левенгук;

  2. Позначте ядерні структури, які містять спадкову інформацію:

  А) ядерна оболонка та каріоплазма;         В) ядерний сік;

  Б) хромосоми;                                             Г) ядерце і каріолема;               

 3. До компонентів ядра не належить:

А) каріоплазма;                  В) хроматин;

Б) плазмалема;                    Г) каріолема

 4. Темні грудочки у ядрі – це місце розташування:

А) конденсованих ділянок хромосом;               В) каріоплазми;

Б) деконденсованих ділянок хромосом;            Г) ядерець;

5. Отвори в каріолемі, через які вміст ядра сполучається з цитоплазмою, називають:

А) перинуклеарним простором;     В) плазматичними проломами;

Б) ядерними порами;                       Г) фібрилами;

6. Хроматин – це:

А) щільна речовина ядра, яка складається зі спеціальних білків і молекул ДНК;

Б) овальні або округлі тільця, що містяться всередині ядра;

В) напіврідка неструктурна рідина, яка заповнює вміст ядра;

Г) немембранна структура, що містить генетичний матеріал, що має захисну кільцеву форму;

II варіант

1.  Укажіть функцію ядра:

А) синтез АТФ;                                     

 Б) розщеплення органічних сполук ;

 В) фотосинтез;

 Г) зберігання і передавання спадкової інформації:

2. Укажіть де в клітині формуються субодиниці рибосом:

А) у ядерці;                      В) в апараті Гольджі;

Б) у цитоплазмі;              Г) в ендоплазматичній сітці;

3. Субодиниці рибосом формуються:

 А)  в апараті Гольджі;      В) у цитоплазмі;             

 Б)  у ядерці;                      Г) в ендоплазматичній сітці;

4. Укажіть місце  в клітині, де формується перинуклеарний простір:

А) між мембранами ядерної оболонки;
Б) між мембранами метохондрій;

В) між каріоплазмою і ядерцем;

Г) між мембранами і пластидами;

5. Укажіть функцію ядерця:

А) містить спадкову інформацію про розвиток організму;

Б) формує половинки рибосом з рРНК та  білка;

В) керує обміном речовин у клітині;

Г) утворює нитки ахроматинового веретена під час мітозу;

6. Хромосоми – це:

А) особливі органели, побудовані з РНК і білків;

Б) двомембранні органели клітини, що містять молекули ДНК;

В) органели клітинного руху, що являють собою цитоплазматичні вирости клітини;

Г) елементи ядра, що складаються з хроматину, основу якого становить ДНК, і білків гістонів;

              Інструктивна картка до лабораторної роботи

          Тема: Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

Мета: розвивати вміння виготовляти мікропрепарати та розглядати їх за допомогою мікроскопа; удосконалювати уміння порівнювати клітини рослин, тварин і грибів; формувати вміння виконувати рисунки біологічних об’єктів.

Обладнання та матеріали: готові мікропрепарати клітин грибів, рослин й тварин, а також предметні й накривні скельця, вода, піпетки, скляні палички.

                          Хід роботи:

 1. Розгляньте під мікроскопом готовий мікропрепарат клітин грибів (дріжджів  чи мукора). Порівняйте побачене з електронною мікрофотографією та замалюйте клітину гриба в робочий зошит. На малюнку позначте клітину стінку з хітину, ядро, запасливу вакуолю.
 2. Виготовте тимчасовий мікропрепарат шкірочки цибулі. Порівняйте побачене з електронною мікрофотографією та замалюйте рослинну клітину в робочий зошит. На малюнку позначте клітинну стінку, з целюлози, ядро, велику вакуолю й пластиди.
 3. Виготовте препарат епітелію ротової порожнини в краплині слині, для чого проведіть скляною паличкою по внутрішній поверхні щоки, перенесіть мазок на предметне скло. Порівняйте побачене з електронною мікрофотографією та замалюйте клітину в робочий зошит. На малюнку позначте цитоплазматичну мембрану, ядро.
 4. Зробіть висновки.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.5
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Повстюк Наталя Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Крузер Ганна Василівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
24278
Оцінка розробки
4.5 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку