Розробка конспекту уроку з біології для учнів 9-х класів за темою: "Мейоз. Його біологічне значення"

Про матеріал

Розробка уроку стане у нагоді вчителям, які працюють за новою програмою у 9-х класах. Урок з використанням ІКТ, запропонована цікава форма роботи з клітинним циклом.

Перегляд файлу

 

Тема уроку: Мейоз. Його біологічне значення.

Мета уроку: сформувати знання про сутність та біологічне значення мейозу; порівняти процеси мітотичного та мейотичного поділів; розвивати вміння аналізувати причини і чинники скорочення спадкової інформації під час мейозу, роль мейозу в процесі виникнення мінливості, в процесі формування статевих клітин; порівнювати біологічні процеси, робити узагальнюючі висновки; формувати вміння і навички роботи з роздавальним матеріалом, таблицями, схемами; виховувати культуру спілкування, формувати любов до біології як науки

Обладнання та матеріали: мультимедійний проектор, ноутбук, колонки, презентація до уроку, відеофільм, схема клітинного циклу з поділом мітозом, роздатковий матеріал, підручник

Хід уроку:

1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їхньої готовності до уроку. Створення робочого настрою.

Добрий день. Бажаю усім плідної праці та гарного настрою.

2. Актуалізація опорних знань учнів

2.1. Індивідуальна робота учнів за картками.

2.2.  Робота біля дошки (один учень співставляє фото фаз  мітозу під мікроскопом з малюнком і встановлює правильну послідовність клітинного циклу)

2.3. Фронтальна бесіда

1. Що таке клітинний цикл?

2. З яких періодів складається клітинний цикл?

3. Що таке інтерфаза?

4. Який період часу займає в клітинному циклі інтерфаза?

5. Перерахуйте періоди інтерфази.

6. Яке її значення для існування клітини?

7. Що таке мітоз?

8. Перерахуйте фази мітозу.

2.4. Складання схеми клітинного циклу (учні по-черзі виходять до дошки кріплять один із елементів схеми і характеризують події, які відбуваються в відповідному періоді інтерфази, фазах мітозу)

2.5.  Охарактеризуйте біологічне значення мітозу.

3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Як вам відомо, процес запліднення організмів супроводжується злиттям ядер статевих клітин (гамет), унаслідок чого кількість хромосом у зиготі подвоюється. Таким чином, повинен існувати механізм, який би забезпечував зменшення (редукцію) кількості хромосом у статевих клітинах порівняно з нестатевими (соматичними). Саме таким явищем є редукційний поділ — мейоз.

— Які особливості цього поділу? Чим мейоз відрізняється від мітозу? Чому кожна людина у світі неповторна і індивідуальна? Це головні питання сьогоднішнього уроку. 

Постановка проблемного питання: Чи зможе існувати навколишній світ, якщо мейоз не буде відбуватися ? ( питання вішається на дошці, щоб  учні його бачили потягом всього уроку)

4. Повідомлення теми уроку

Мейоз. Його біологічне значення.

5. Засвоєння нового матеріалу

Слово вчителя

Мейоз — це особливий спосіб поділу клітин, у результаті якого відбувається редукція (зменшення) кількості хромосом удвічі й перехід клітин з диплоїдного стану в гаплоїдний. Мейоз складається з двох послідовних поділів, аналогічних мітотичним (з деякими відмінностями), інтерфаза між якими вкорочена, а в рослинних клітинах може бути взагалі відсутня.

Фази мейозу

Процеси, що відбуваються

Інтерфаза І

 Клітина збільшується в розмірах, активно синтезує білки та акумулює енергію.

 Відбувається реплікація ДНК

Профаза І

 Спіралізація ДНК.

 Зникає ядерце.

 Фрагментується ядерна оболонка.

 Хромосоми розміщуються в цитоплазмі.

 Наприкінці починає утворюватися веретено поділу.

 Відбувається кон’югація і кросинговер (виникають нові комбінації спадкового матеріалу, він слугує джерелом спадкової мінливості)

Метафаза І

 Завершується формування веретена поділу.

 Нитки веретена поділу прикріплюються до центромерів хромосом.

 Хромосоми «шикуються» по екватору клітини

Анафаза І

 Гомологічні пари хромосом розходяться до полюсів клітини

Телофаза І

 Утворюється дві гаплоїдні клітини

Інтеркінез

 Проміжок між двома поділами (реплікація ДНК не відбувається)

Профаза ІІ

 Нетривала, кросинговер не відбувається

Метафаза ІІ

 Утворюється веретено поділу.

 Хромосоми центромерами прикріплюються до мікротрубочок веретена поділу.

 Хромосоми «шикуються» своїми центромерами по екватору клітини

Анафаза ІІ

 Розходяться до полюсів по одному гомологу з кожної пари гомологічних хромосом

Телофаза ІІ

 Відбувається поділ клітин.

 Із двох диплоїдних клітин утворюються чотири гаплоїдні дочірні клітини

 

Формулювання висновку:

Таким чином, після двох послідовних мейотичних поділів материнської диплоїдної клітини утворюються чотири гаплоїдні дочірні. Дочірні клітини, що утворилися, можуть відрізнятися за спадковою інформацією.

Завдання для учнів:

— Як ви вважаєте, яке біологічне значення мейозу?

Очікувані відповіді учнів:

Мейоз насамперед забезпечує підтримання сталості числа хромосом в усіх поколіннях організмів, які розмножуються статевим шляхом. Якби не було мейозу, то гамети містили б диплоїдний набір хромосом, а в зиготі кожного наступного покоління число хромосом збільшувалося б удвічі. Друга важлива функція мейозу полягає в тому, що під час його послідовних поділів відбувається перекомбінування генетичного матеріалу між утворюваними гаметами. У результаті виникає велика різноманітність комбінацій спадкових ознак у наступному поколінні організмів.

6. Узагальнення і закріплення знань

Завдання для учнів:

Зробіть порівняльний аналіз процесів мітозу і мейозу І за планом. Результати занесіть у таблицю. (робота у парах, з підручником стор. 93).

       Перегляд відіофільму

Ознаки для порівняння

Мітоз

Мейоз

Кількість поділів

1

2

Кількість утворених клітин з однієї

2

4

Набір хромосом перед поділом у клітинах

2n

2n

Набір хромосом у дочірніх клітинах

2n

n

Стан спадкової інформації в клітинах (незмінний, видозмінений)

незмінний

видозмінений

Відмінність процесів у профазі мітозу і профазі І мейозу

Відсутність кон’югації і кросинговеру

 

Наявність кон’югації і кросинговеру

Відмінність процесів у метафазі мітозу і метафазі І мейозу

На екваторі хромосоми розташовуються в один ряд

 

На екваторі хромосоми розташовуються в два ряди у вигляді тетрад

Відмінність процесів у анафазі мітозу і анафазі І мейозу

Розходяться однохроматидні хромосоми до полюсів

Розходяться двохроматидні хромосоми до полюсів

Відмінність процесів у телофазі мітозу і телофазі І мейозу

Утворюються дві диплоїдні клітини з однохроматидними хромосомами

Утворюються дві гаплоїдні

клітини з двохроматидними хромосомами

Біологічне значення

Забезпечує точний і рівномірний розподіл генетичного спадкового матеріалу між дочірніми клітинами

Забезпечує видозміну спадкового матеріалу, сталість каріотипів

     7. Домашнє завдання

Параграф 24, зап. стор. 95, конспект, заповнити таблицю «Порівняльний аналіз процесів мітозу і мейозу ІІ за планом»

8. Підбиття підсумків уроку

Сьогодні за урок обов’язково отримають оцінки діти, які були активні, і ті, хто працював з картками.

Відповідь на проблемне питання (діти дають відповідь на проблемне питання)

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Папіровник Оксана Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
3 лютого 2018
Переглядів
4950
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку