18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Конспект уроку з фізичної культури для 8 класу. Модуль Волейбол

Про матеріал
Тема: Передача м'яча двома руками з верху. Завдання уроку: 1) удосконалювати передачі м'яча обома руками зверху та в стрибку; 2) закріплю¬вати одиночне блокування нападального удару; 3) навчати вза¬ємодії гравців передньої лінії під час атакувальних дій; 4) розвивати спритність, швидкість, силу, координацію рухів.
Перегляд файлу

Урок волейболу 8 клас

Завдання уроку:

        1) удосконалювати передачі м'яча обома руками зверху та в стрибку;

 2) закріплю­вати  одиночне блокування нападального удару;

 3) навчати вза­ємодії гравців передньої лінії під час атакувальних дій;

 4) розвивати спритність, швидкість, силу, координацію рухів.

Інвентар: волейбольні та набивні м'ячі; волей­больна сітка; утримувачі підвішених м'ячів; гімнастичні мати.        

Місце проведення: спортивний зал

№п/п

                        Зміст уроку

Дозу­

вання

Організаційно-методичні вказівки

 Підготовча частина(14-15хв)

1.

. Шикування в одну шеренгу, рапорт, привітання, повідомлення завдань уроку

До 1 хв

Рапортує черговий учень. Перевірити наяв­ність та охайність спортивної форми

2.

. Інструктаж із техніки безпеки під час занять волейболом

До ЗО с

Заправити футболки та оглянути взуття. Не спрямовувати мяч у ноги гравцеві, який виконує нападальний удар

3.

Вимірювання частоти серцевих скоро­чень (ЧСС)

До ЗО с

Протягом 10 с, результат помножити на 6. Перевірити готовність учнів до уроку

4.

. Стройові вправи в шерензі на місці

До ЗО с

Мобілізувати увагу учнів, налаштувати їх на розвязання завдань уроку

5.

. Різновиди ходьби (стройовим кроком; перекатом із пятки на носок; на зовніш­ньому боці ступні; у напівприсіді; при­ставним кроком правим (лівим) боком)

До 2 хв

У колону по одному, дистанція 1,5-2 кроки, по периметру зали у стійці волей­боліста

6.

. Різновиди бігу (у повільному темпі; у повільному темпі зі стрибками до підвішених предметів однією та обома руками; перехресним кроком правим (лівим) боком)

До 2 хв По 5-6 кроків

У колону по одному, дистанція 2-3 кроки. 2-3 предмети (набивні мячі з вати) пере­бувають на кожному баскетбольному щиті на різній висоті. Пересуватися у стійці волейболіста

7.

Загальнорозвивальні вправи у русі:

вихідне положення (В. П.) — пальці в «замок» перед грудьми, лікті вниз.

1 — нахил кистей ліворуч; 2 — те саме праворуч;

В. П. — те саме. Вісімкоподібні рухи кистями в горизонтальному положенні;

В. П. — руки в сторони, пальці в кула­ки. 1-4 — колові рухи руками в ліктях усередину; 5-8 — те саме зовні;

В. П. — пальці в кулаки біля плечей. 1-4 — колові рухи в плечових суглобах вперед; 5-8 — те саме назад;

В. П. — руки вниз, пальці в «замок». 1-2 — пружинисті махи руками вгору- назад;

В. П. — стійка ноги нарізно, руки вперед, пальці захоплені S-подібно.

1 — крок лівою ногою, поворот тулуба ліворуч; 2 — те саме в другий бік

3-3,5 хв

10-12 ра­зів

 

 

 

10-12 ра­зів

 

5-6 разів

 

 

5-6 разів

 

 

 

5-6 разів

 

5-6 разів

У колону по одному, дистанція — 2 кроки. По 2 нахили на кожен крок.

 

 

 

 

По 2 рухи на кожен крок.

 

 

Із максимальною амплітудою.

 

 

 

Поступово збільшувати амплітуду рухів.

 

 

У довгому кроці випадом. Прогинатися у спині на кожен мах.

У довгому кроці. Узгоджувати рухи

8.

Загальнорозвивальні вправи на місці:

В. П. — стійка ноги нарізно, стоячи обличчям до стінки на відстані крок від неї, руки вперед. 1-4 — пружинисті від­штовхування пальцями від стінки;

.В.П. — те саме, руки на пояс. 1-4 — ко­лові рухи тазом ліворуч; 5-8 — те саме праворуч;

В. П. те саме, руки за головою, пальці в «замок». 1-2 — нахил тулуба право­руч; 3-4 — те саме ліворуч;

В. П. — широка стійка ноги нарізно.

1 — нахилитися назад, праву руку вгору-назад, ліву руку вниз, торкаючись позаду лівої ноги; 2 — те саме, змінивши положення рук;

В. П. — те саме. 1 — нахилитися, пра­вою рукою торкнутися носка лівої ноги, ліву руку назад-угору; 2 — те саме, змінивши положення рук;

 

В. П. — стійка ноги нарізно, кожний учень захоплює руками плечі партнерів. 1 — присісти; 2 — підвестися;

В. П. — основна стійка. 1-2 — стрибки на лівій нозі; 3-4 — те саме на правій нозі; 5-8 — те саме на обох ногах

     3-4 хв 56разів

 

 

 

4-5 разів

 

4-5 разів

 

 

5-6 разів

 

 

 

 

 

5-6 разів

 

 

 

14-18 ра­зів

 

 

 

5-6 разів

В одну шеренгу. Розімкнутись на відстань витягнутих рук. Утримувати рівновагу після відштовхування.

 

 

Із великою амплітудою.

 

 

Ноги від підлоги не відривати.

 

 

 

 

Прогинатися у спині.

 

 

 

 

 

Ноги в колінах не згинати.

 

 

 

 

Утримувати рівновагу. Відчути полегшен­ня в мязах стегна після звільнення ноги.

 

 

Якнайвище

9.

«Човниковий» біг між лініями

До 2 хв

Виконувати групами по 4-5 учнів. Бігти від лінії подачі вперед до лінії нападу, на­зад до лінії подачі; від лінії подачі вперед до центральної лінії, назад до лінії нападу; від лінії нападу вперед до лінії нападу на протилежному боці майданчика, назад до центральної лінії; від центральної лінії вперед до лінії подач, назад до лінії напа­ду, торкаючись долонею підлоги на кожній лінії. Визначити переможців у кожній із груп

10.

Вимірювання ЧСС

До ЗОс

В учнів кожної групи після пробігання. Протягом 10 с, результат помножити на 6. У норміблизько 150 уд/хв

 Основна частина(25-27хв)

1.

. Естафета «Передавсідай

2-3 хв

Кожна команда формує дві колони одна навпроти одної на відстані 2-3 кроки. Учасники передають мяч обома руками зверху партнерові навпроти в протилежній колоні, після чого присідають. Учасник, який останнім отримав мяч, піднімає його вгору, сигналізуючи про завершення естафети його командою. Учнів, які вміють передавати мяч обома руками зверху менш досконало, доцільно розміщувати попереду колон

2.

. Передачі мяча обома руками зверху в зустрічних колонах із переміщенням у кінець своєї або колони навпроти

5-6 хв

По діагоналі, на кожній частині майданчи­ка у стійці волейболіста

3.

Передачі мяча обома руками у стрибку: • у колонах ведучому;

 

 

 

 

у трійках

5-6 хв

У середньому темпі у стійці волейболіста. Відстань — 3 м. Ведучий у зоні 3 спрямо­вує мяч першому в колоні обома руками зверху, той у стрибку повертає мяч веду­чому і стає в кінці колони.

 

Упоперек зали. Партнер передає мяч у стрибку звязковому, той повертає мяч, стоячи спиною до третього партнера й по­вертається до нього обличчям

4.

Одиночне блокування нападаючого удару:

  1. імітація удару по мячу біля сітки;
  2. імітація блокування, розташування учнів парами одне навпроти одного на відстані 1,5 м біля сітки;
  3. виконання нападаючого удару із власного підкидання бі­ля сіткийого блокування;

виконання нападаючого удару після передачі тим, хто ро­зігрує, — одиночне блокування

5-6 хв

Звернути увагу на точку знаходження мяча під час удару.

Приставним кроком, стійка. Руки розведені на діаметр мяча.

Пальці напружені.

Техніка захисту складається з переміщень, приймання мяча і протидій (блокування). Щоб надійно грати в обороні й встигати вчас­но до мяча, учаться набувати стійку захисника (низьку): ноги значно зігнуті в колінних сугло­бах, гравець готовий прийняти сильний напада­ючий удар й переміститися в будь-яку сторону. Переміщуються в грі у захисті кроком або бігом у різних напрямках. У разі блокування напада­ючих ударів стрибки виконують з місця, а також після переміщення вздовж сітки.

5.

Взаємодія гравців передньої та задньої лінії:

-тактика подач

 

 

 

 

-тактика передач

 

 

 

 

 

 

 

-тактика нападаючих ударів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-тактика захисту

 

 

 

 

5-6 хв

 

Завданням подачі є не просто вміле введення мяча в гру, а виграш очка. До подачі з високою траєкторією вдаються тоді, коли метеорологічні умови заважають суперникові.

       Достатньо висока якість передачі є необхід­ною умовою застосування певної системи гри. Насамперед слід визначити напрямок передачі, щоб створити найкращі умови гравцеві, який ви­конуватиме завершальний атакувальний удар.

Універсально підготовлений нападаючий уміє атакувати на різних відстанях від сітки, і зі стрибком після розбігу з місця, приймаючи різні за складністю передачі.

Командні тактичні дії в нападіце взаємо­дія всіх гравців, спрямована на подолання опори суперника.

Три системи гри в нападі:

  •             з другої передачі через гравця передньої лінії;
  •             з другої передачі через гравця задньої лінії,

який виходить уперед для виконання пере­дачі;

  •             з першої передачі чи «відкидки».

Система гри в нападі з другої передачі через гравця передньої лінії є найпростішою для ко­манд масових розрядів. Воно дає змогу макси­мально використовувати сильних нападаючих. Основним недоліком системи є те, що один з грав­ців передньої лінії виключається з активних дій у нападі.

Система гри в нападі з другої передачі через гравця, який виходить для передачі із задньої лі­нії широко застосовується, коли нападаючі воло­діють різноманітними ударами. Виходити до сіт­ки можна із зон 6, 5, але вихід гравця найбільш перспективний із зони 1.

Перевага цієї системи в тому, що вона дає змогу взяти участь у нападі всім гравцям пере­дньої лінії.

 

 Індивідуальні тактичні дії: вивчають і удоско­налюють індивідуальні тактичні дії в захисті ра­зом із опануванням відповідних технічних при­йомів.

Тактика приймання подач: волейболіст визначає своє місце на майданчику залежно від характе­ру очікуваної подачі суперника. Чим сильнішою має бути подача, тим далі від сітки слід ставати.

Тактика блокування: роль індивідуального бло­кування, коли кожний гравець персонально від­повідає за дії суперника певної зони.

Командні дії у захисті: визначають 3 лінії роз­міщення і взаємодії всіх гравців у момент атакувальних дій суперникаблокування, стра­хування блокуючих і захисту на майданчику. Система гри в захисті зі страхуванням гравцем задньої лінії спрямована на страхування блоку­ючих, поміж руками яких суперник намагаєть­ся пробити мяч, використовуючи обманні удари. Система гри в захисті зі страхуванням гравця­ми передньої та задньої ліній забезпечує охорону задньої центральної частини майданчика волей­болістом зони 6, який перебуває біля лицьової лі­нії. Схема захисту за страхування волейболістом передньої лінії залишається однаковою для будь- якої ігрової ситуації.

6.

Навчальна гра із додатковим завданням (взаємодія гравців передньої лінії під час атакувальних дій)

 

За спрощеними правилами. Прийом м'ячів від суперника, спрямовуючи мяч у зону 3. звідтиу зону 4 або 2 для нападального удару через сітку з місця або в стрибку. Звязковий перебуває обличчям до напа­даючого, він також може передавати м'яч назад, стоячи спиною до нападаючого, чим утруднюючи дії гравців протилежної команди, які блокують

 

 

 Заключна частина(3-5хв)

1.

Ходьба в повільному темпі для віднов­лення дихання

До ЗО с

По периметру зали. Руки вгорувдих, руки внизвидих

2.

. Шикування в одну шеренгу

До ЗО с

Біля бічної лінії волейбольного майданчи­ка

3.

Прийоми аутогенного тренування

До 2хв

Учні лягають на гімнастичні мати та заплющують очі. Після слів учителя вони поступово розслабляють мязи стопи, гомілки, стегна, спини, шиї, рук. Коли настає повне розслаблення, учителеві слід налаштувати учнів на їх подальшу роботу -в режимі шкільного дня

4.

 Вимірювання ЧСС

До ЗО с

Протягом 10 с, результат помножити на 6. Норма — 65-70 уд/хв.

5.

Домашнє завдання

 

 

Підбиття підсумків уроку

До  1хв

Пружинисті відштовхування пальцями від стінки; стрибки з місця з діставанням підвішених предметів

Відмітити учнів, які старалися і прагнули перемоги під час естафети та поставлених завдань протягом всього уроку

Організований вихід з спортивного залу

 

docx
Додано
22 жовтня 2020
Переглядів
295
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку