9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Конспект уроку з фізики для 9 класу на тему:"Електричний струм у різних середовищах "

Про матеріал
Конспект уроку з фізики для 9 класу на тему:"Електричний струм у різних середовищах " систематизує й узагальнює знання про електричний струм у різних середовищах
Перегляд файлу

Тема: Електричний струм у різних середовищах( систематизація й узагальнення знань у 9 класі)

Мета: систематизувати й узагальнити знання про електричний струм у різних середовищах ; сформувати практичні навички й уміння застосовувати отри­мані знання у повсякденному житті; розвивати політехнічний круго­зір; профорієнтаційна спрямованість виховного процесу;

   розвивальна: розвивати пізнавальні інтереси; формувати уміння планувати роботу і орієнтуватися в інформаційному просторі; удосконалювати уміння порівнювати, аналізувати учбовий матеріал при складанні узагальнюючих  таблиць; формувати навички проводити дослідження і  виступати перед аудиторією, захищаючи свою роботу; удосконалювати навички самостійної учбової роботи;

 виховні: встановлювати зв'язок  із життєвим досвідом; формувати уміння  співпрацювати; виховувати  почуття  колективізму, почуття  відповідальності перед  класом.

Тип уроку: семінар-тренінг

                                    ХІД  УРОКУ

 

I.ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Клас ділиться на 4групи  за  заздалегідь обрани­ми кольорами. Коли учень заходить до кабінету, він  обирає паперову квітку певного кольору і при­єднується до своєї групи.

«Природа так про все потурбувалася,

що всюди ти знаходиш те, чому навчатися”

(Леонардо да Вінчі)

 

 

II. ВСТУП

Сьогодні у нас нетрадиційне узагальнююче  заняття з теми « Електричний струм у різних середовищах», на якому ви згадаєте матеріал, вивчений на попередніх уроках, зможете виявити, крім набутих знань, спритність і винахідливість, уміння працювати самостійно й спільно із групою. Узагальнююче заняття ми проведемо у вигляді семінару-тренінгу

У  Давньому Римі мистецтво «читати зна­ки, написані на небі» вважалося даром Прометея. У наш час, щоб вдало читати ці знаки, необхідно оперувати певними поняттями й термінами. Давай­те перевіримо, чи володієте ви цим даром.

1.Теоретичний блок.(учням надається набір малюнків за якими вони повині скласти питання та відповисти на ці пипання)

DSC06083img3       img9        cook-j-michael-faraday-english-scientisti?id=28010988&tov=5

                                          Рисунок9                 D:\Семінар математика Охтирська ЗОШ №8\Малюнки до презентацій\Різне\флешка.pngDSC06084      http://fazaa.ru/wp-content/uploads/2012/01/17pg.png

 

Гра «Хто швидше»

Учні ,з різних  команд, по черзі  виходять до дошки, де крейдою підкреслюють відповіді.

1. Яка з даних формул виражає залежність сили струму від швидкості впорядкованого руху но­сіїв струму в провіднику?

 1. P=UI
 2. I=U/R
 3. I=q0 nvS
 4. R=R0 (1+aT)

2.Провідність напівпровідників із підвищенням температури…

а) зменшується;

б) збільшується;

в) не змінюється.

3.Якими носіями електричних зарядів створю­ється струм в електролітах?

а) Негативними йонами;

б) позитивними йонами;

в) вільними електронами; г)позитивними і негативними йонами. 4.Установіть відповідність між формулами і від­повідними фізичними величинами:

1) сила струму;                  а) m=kq

    2) опір;                                 б) I=q0 nvS

3) маса речовини;                в) F=eNa

    4) стала Фарадея.                    г) R=R0 (1+aT)

    

5.Яка з даних формул виражає залежність опору провідника від температури?

 

 1. P=UI
 2. I=U/R
 3. I=q0 nvS
 4. R=R0 (1+aT)

6. Провідність напівпровідників зі зниженням температури:

а) зменшується;

б) збільшується;

в) не змінюється.

7. Якими носіями електричних зарядів створю­ється струм у металах?

а) Негативними іонами;

б) позитивними іонами;

в) вільними електронами;

г) позитивними і негативними іонами.

8.Закінчіть речення:

У формулі  R=R0 (1+aT)        а означає...

9. Закінчіть речення:

У формулі I=q0 nvS      І означає...

10. Алюмінієвий дріт за температури 0 °С має опір 4,25 Ом. Яким буде опір цього дроту за темпе­ратури 200 °С?

   11.Знайдіть електрохімічний еквівалент натрію.

Молярна маса натрію М = 0,023кг/моль, його валентність 1.

    12. Знайдіть швидкість упорядкованого руху елек­тронів у провіднику площею поперечного  розрізу  5 мм2 за сили струму 10 А і концентрації електронів провідністю 5-Ю28 м-3.

 

2.Блок досліджень

Команди отримують завдання на картках

Скласти характеристику свого середовища, використовуючи  основні питанням  (у вигляді таблиці).

 • Речовина
 • Носії зарядів
 • Утворення носіїв
 • Характеристика вольт - ампера
 • Видатні вчені
 • Застосування
 • Характерна особливість

1 команда досліджує електричний струм у металах та у розчинах і розплавах електролітів.

 

Звіт 1 команди у вигляді порівняльної характеристики

 

Розчини і розплави електролітів

метал

Кислоти, солі, основи

мідь, срібло, алюміній, сталь, олово, вугілля, ніхром  тощо

Заряджені іони

 

електрони

Молекула води  полярна. Електричне поле молекули води сприяє розпаду іонних кристалічних ґраток  на вільні іони

 

 атоми металів легко віддають зовнішні електрони, які переміщуються вільно по всій масі шматка металу.

 

 • І =(U -V)/R; графік - пряма, що не проходить через початок координат

         

 

 •  І =U/R; графік — пряма, що проходить через початок    координат

U

Майкл Фарадей (1791 — 1867)

Б.С.Якобі (1801-1874

 • К. Рікке -1899
 • український учений А. Е. Малиновський (1884-1937).
 • 1916 р. амери­канський фізик Р. Толмен і шотландський фізик

 Б. Стюарт

 • ХХ ст. німецький фізик Пауль Друде  та голандський фізик Хендрик Лоренц

Електрометалургія,рафінування,гальвано-

стегія,гальванопластика,отримання важкої води.

 

 • електричний кабель

Опір зменшується зі збільшенням температури.

Супроводжує перенос речовин

 

 • не супроводжується перенесен­ням речовини;
 • опір збільшується зі збільшенням температури

 

 

2  команда досліджує  електричний струм у газах.                                          Звіт 2 команди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 команда досліджує  електричний струм у напівпровідниках 

               Звіт 3 команди

3.Практично-інформаційний блок.

Показ презентацій з коментарієм  .

Учитель  роздає задачки до складеної презентації

 

1. З'ясуйте потужності деяких споживачів, які є у вашій квартирі, і по­рівняйте їх із  потужністю, наприклад, електричного вугра. Як ви гадає­те, чи не буде достатньо завести кілька таких риб і забути про плату за електроенергію? Поясніть, чому ви дійшли такого висновку.

5 ламп побутових -1,6 х102 Вт

1 холодильник домашній - 2 х102 Вт

1 праска -1 х103 Вт

1електрична плитка -1 х103Вт

 

2. Порахуйте напругу, яку створює кожний елемент  органу електричного  вугра.

3. Скориставшись наведеними вище даними, розрахуйте, який заряд про­йде через тіло людини під час сеансу гальванізації тривалістю 10 хв

 

 

4. Інтелектуальний блок.

 Розгадування ребусів.

вакуум

 

(вакуум)

 

 

 

 

 

 

 

(електроліз)

електроліз

 

 

 

 

 

надпровідність

 

 

 

 

 

 

(надпровідність)

 

 

 

розряд

 

 

 

 

(розряд)

 

 

(терморезистор)

 

терморезистор

 

 

 

 

 

 

 

 

емісія

 

(емісія)

 

 

 

 

 

diadema

 

 

 

 

 

 

         (діод)

5.Задачі для допитливих

1.. Набір металевих ложок вкривають шаром срібла в елек­тролітичній ванні. З якою швидкістю зростає шар? Під час електролізу по проводах, що з'єднують ванну з дже­релом струму, тече струм 20 А, площа поверхні, яка по­кривається сріблом, — 200 см2.

2. Аеростат заповнюють воднем, який виділяється під час проходження електричного струму через слабкий розчин кислоти. Який заряд потрібно пропустити че­рез розчин кислоти, щоб одержати стільки водню, аби його було достатньо для здійснення польоту на аеро­статі? Маса гондоли та оболонки аеростата 240 кг. Гус­тина водню 0,09 кг/м3, густина повітря

1,29 кг/м3.

 

(Якщо є час, то можна попрацювати групам із такими задачами)

 

5. Підбиття підсумків уроку.

Експрес-опитування «Що нового я дізнався на уроці?»

— Скажіть, будь ласка, що саме ми з вами робили сьогодні на уроці?

— Чи досягли ми мети, поставленої на початку своєї роботи?

— Що сподобалося на уроці?

— Що не сподобалося, і  що ви хотіли б змінити?

 Виставлення оцінок

6. Домашнє завдання: підготуватися до контрольної роботи.

docx
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Розробки уроків
Додано
12 лютого
Переглядів
203
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку