6 травня о 15:00Вебінар: Продуктивна робота наприкінці семестру: онлайн-тести, проєкти та творча діяльність

Конспект уроку з географії 6 кл. ".Світовий океан. Властивості вод Світового океану. Вплив людини на океан.

Про матеріал
Матеріал можна використовувати при вивченні теми: "Світовий океан", як відкритий урок. Освітні цілі дотримано за програмою вивчення теми Гідросфера.
Перегляд файлу

Тема: Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.

Мета: формувати знання про біологічні, мінеральні, енергетичні ресурси  Світового океану; дати уявлення про раціональне та не раціональне природокористування та екологічні проблеми, які виникають у зв’язку з цим; учити робити висновки і формувати в учнів дбайливе ставлення до природних багатств океану.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання :фізична карта світу, підручники, атласи, презентація «Світовий океан», зображення ( фотографії, відеофрагменти) Океанії, карта півкуль.

Опорні поняття: корисні копалини, материковий схил, Світовий океан, материкова мілина, планктон, нектон, бентос.

Урок вивчення нового матеріалу.

Підручники, атласи, настінна карта півкуль.

Світовий океан, вітер, землетрус, вулкан, цунамі.

Припливи, відпливи, течії, хвилі.

1. Організаційний момент. ………………………..1 хв.

2. Актуалізація опорних знань і вмінь. …………..5 хв.

3. Мотивація навчальної діяльності……………... 3 хв

4. Вивчення нового матеріалу……………………. 25 хв.

5 .Закріплення  нових знань, умінь і навичок…… 10 хв.

6. підсумок уроку, домашнє завдання. ……………1 хв.

Хід уроку

 

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь. 

Роздаються картки по самооцінюванню.( Пояснення вчителя: після кожного завдання учні оцінюють себе, але не виставленням оцінок, а обрати певний критерій, наприклад : все зрозуміло, зрозуміло, але частково, не зрозуміло взагалі.

 Вправа на спритність (на екрані з’являються назви об’єктів номенклатури гідросфери з пропущеними літерами, де учні повинні правильно вставити літери і назвати об’єкт):

А-а-----кий півострів;  1 слайд

Ч—в—е море;              2 слайд

С-р----е-не море;          3 слайд

І—і-----й океан;            4 слайд

Б-----ове море;              5 слайд

Б-н—ль---а затока.       6 слайд

            Вправа « Так чи ні » (учням роздаються картки зеленого і червоного кольору, на екрані з’являються питання, вчитель їх зачитує і учні відповідають підняттям картки, якщо твердження правильне, піднімають картку зеленого кольору, не правильне – картку червоного кольору)

1. Головною причиною виникнення океанічних течій є…(Постійні вітри). (Правильна відповідь).  7 слайд

2. Найбільш помітніші зміни рівня води в момент припливів і відпливів спостерігаються у …( вузьких затоках чи гирлах річок).(Правильна відповідь).    8 слайд

3.Відстань між двома сусідніми гребенями хвилі називається …(висотою хвилі). (Не вірно – це довжина хвилі).       9 слайд

4.Пристрій для підводного занурення на малі глибини зветься …(аквалангом). (Правильна відповідь).     10 слайд

5. Підводний аппарат, який застосовується для дослідження морських глибин називають… (батискафом). (Правильна відповідь)    11 слайд

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вступне слово вчителя.

У зв’язку з видобутком  із дна океану корисних копалин забруднюється вода сміттям, на її поверхні залишаються нафтові плями, це призводить до зменшення біомаси, гинуть тварини. Тому води океану потрібно охороняти. Про це ми і поговоримо сьогодні. ( Оголошується тема уроку; запис теми у зошит).    12 слайд

ІV. Вивчення нового матеріалу.     13 слайд

 Демонстрація схеми «Ресурси Світового океану» та її запис у зошит.

                               Ресурси Світового океану

 

Біологічні  Водні

 

 Планктон               Енергетичні Мінеральні

  Нектон

 

  Бентос

Вправа по зчитуванню QR – коду.( Учням роздаються завдання із закодованими висловами по кожному виду ресурсу, де вони повинні розшифрувати і розмістити правильно по відповідності характеристики кожного. Хто перший знайде правильні відповіді, той і зачитує, водночас на екрані з’являється зображення з правильною відповіддю. Завдання зараховується тільки тоді, коли співпадає відповідь учня із відповіддю на екрані).

                                     Багатства Світового океану

Вид

Характеристика

Біологічні

Планктон – сукупність організмів, що населяють поверхневі шари води і переносяться течією в горизонтальному напрямку.

Нектон – живі організми, що живуть в товщі води і  активно пересуваються в будь-якому напрямку.

Бентос – сукупність організмів, що живуть на дні.

Мінеральні

Нафта, газ, сірка, мідні руди, залізно-марганцеві руди видобувають переважно на шельфі. Із морської води добувають натрій, хлор, магній, бром, йод, калій, кухонна сіль. Морську воду опріснюють і використовують для господарських потреб.

Енергетичні

Ресурси, здатні виробляти енергію обертанням турбін генераторів безпосередньо у морі. Є можливість побудови припливних та хвильових електростанцій. З океанічної води видобувають дейтерій – паливо для майбутніх електростанцій.

 

Розповідь учителя з демонстрацією слайдів та відеоматеріалів.

Океан – сховище природних багатств, у першу чергу біологічних . Найсприятливіші умови для життя – це материкова обмілина де багато сонячного світла, достатньо кисню та їжі. У поверхневому шарі Світового океану зосереджена основна маса водоростей – близько 10 000 видів, це в основному бурі та червоні водорості. На різних глибинах живуть 160 тис. видів морських тварин, більшість з них – молюски, ракоподібні і риби. (14 слайд)

Людина активно використовує біологічні ресурси океану. Щорічно виловлюється мільйони тон риби і інших морепродуктів, що мають чудові смакові якості і містять велику кількість поживних речовин у тому числі і вітамінів (15 слайд -  показ фото про вилов промислової риби, молюсків ракоподібних – тунець, камбала, скумбрія, тріска, оселедець, морський окунь, омар, креветка, лангуст, морський гребінець, кальмар, устриця, мідія, восьминіг) .

Усе більше почали використовувати морські рослини. Із водоростей виробляють ліки, харчові добавки, корм для тварин, косметику, добувають йод, бром. Вченими доведено, що всі морські риби, молюски та водорості містять в собі великі запаси йоду. Саме цей елемент потрібен для організму, що росте і розвивається. Щоб уникнути хвороб, пов’язаних з йододефіцитом, потрібно вживати йодовану сіль, морську капусту, морепродукти, в тому числі і морську рибу.       16 слайд

Якщо говорити про мінеральні ресурси океану, то  їх також багато і вони різноманітні. Під товщею морської води в земній корі залягають значні поклади корисних копалин, в основному – це нафта, природній газ, кам’яне вугілля. Їх запаси перевищують запаси на суходолі. Запаси корисних копалин розробляють за допомогою підводних шахт і бурових платформ.

Із солоної води видобувають значні запаси кухонної солі. Також у морській воді можуть бути розчиненні золото, магній та інші речовини.      17 слайд

Незліченними є енергетичні багатства Світового океану. Лише припливи можуть дати більше енергії ніж усі річки Землі.                                18 слайд

Господарська діяльність людини призводить до негативних  наслідків: загибелі морських тварин, виснаженню біологічних ресурсів, забрудненню вод океану. На межі зникнення опинилися деякі види китів, черепах і молюсків; різко зменшилась кількість оселедцю, сардин, анчоусу. Води океану забруднюються відходами та нечистотами, що викидаються з кораблів, змиваються з пляжів, виносяться річками. За підрахунками вчених, пластикове сміття щорічно вбиває тисячі морських птахів, ссавців, риб, черепах. Особливу небезпеку для океану і його мешканців становить нафтове забруднення. Воно негативно позначається на стані морського і повітряного середовища, оскільки нафтова плівка обмежує газовий і тепловий обмін між ними ( Вчитель пропонує переглянути фрагмент фільму «Забруднення вод Світового океану»)

Випереджальне завдання для дітей

№1 Життя в морях.

 З 1 млн. видів тварин в цілому лише 160 тис. видів живуть у морях і океанах. Основною морською екосистемою є фітопланктон – мікроскопічні рослини, які в процесі фотосинтезу утворюють поживні речовини з вуглекислого газу та води під впливом сонячного світла і слугують їжею для інших організмів.

Фітопланктон поїдає зоопланктон. В свою чергу ці маленькі істоти є їжею для більших тварин – китів. Як правило харчовий ланцюг у морі довший ніж на суші і складається з понад 5 ланок. Залежно від умов у морях і океанах зустрічаються різні організми – від коралів, що населяють неглибокі тропічні води до дуже великих організмів. Біогеографічні зони в морях не так чітко окреслені, як на суші,  і головним чином залежать  від температури води і глибини.

№ 2 Хто живе в океані?

Планктон. Рослини на суші виробляють вуглеводи шляхом фотосинтезу. Такий самий процес здійснюється і фітопланктоном у морях і океанах.

Фітопланктон, що складається з мікроскопічних водоростей, розвивається найінтенсивніше при високих температурах і за наявності поживних речовин.

Зоопланктон включає найпростіші одноклітинні організми, личинки риб і медуз. Він зустрічається там де є фітопланктон, але через те, що його розвиток не залежить від сонячного світла, може бути виявлений на різних глибинах. Протягом дня можна спостерігати міграцію зоопланктону на різні глибини.

№ 3 Морська риба.

Майже 60 % всіх видів риб мешкають у морях і океанах. Вони зустрічаються майже у всіх частинах океану від поверхні до глибин у 8 тис. метрів. Переважна кількість видів зустрічається у верхніх шарах води, де більше світла і прибережних водах де більше рослинності і їжі . Незважаючи на те, що більшість видів риби не мають комерційного значення, чимало з них є об’єктом промислового рибальства.

№ 4 Кити або китоподібні.

Це найбільші ссавці, що будь коли жили на Землі. Синій кит – найбільша тварина за усю історію Землі. Його вага може досягати 150 тон. Навіть новонароджені особини мають довжину в 7 метрів.

Китобійним промислом люди займаються впродовж століть, тому ці тварини перебувають під загрозою зникнення. В результаті кампаній з порятунку китів, зокрема «Грінпіс», 1986 промисел  китів був заборонений. 1979 і 1994 були створенні заповідники для китів в Індійському і Південному океанах.

Незважаючи на це, регулювання питань, пов’язаних з промислом китів, ситуація залишається вельми тривожною. Норвегія та Ісландія відновили промисел китів, не припинявся процес по вилову китів в таких країнах як Росія, Канада, Данія(Гренландія). А в Японії до цього часу проводиться промисел китів з науковими цілями і щороку добувається до 800 китів.

Світовий океан – це єдина грандіозна екосистема, яка займає понад 70 % поверхні нашої планети. У цій екосистемі є безліч малих. У кожної із них власне середовище проживання і форми життя. Неосяжні простори океану практично невивчені, але вони багаті колосальними ресурсами. І якщо різні країни об’єднають свої зусилля, величезні запаси їжі, мінералів та енергії океану стануть доступним и і будуть використовуватись на загальне благо.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Онлайн – тест.

VI. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

 На рефлексію використати  метод « П’яти пальців ».

Домашнє завдання : опрацювати відповідний параграф у підручнику, створити  кросворд  не менше як 10 питань з теми Світовий океан, скласти не велике оповідання  про уявну подорож Світовим океаном.

docx
Додано
11 лютого
Переглядів
443
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку