Конспект уроку з хімії для 7 класу на тему “Хімічні властивості речовин”.

Про матеріал
Конспект відкритого уроку з теми “Хімічні властивості речовин”. Дозволяє сформувати цілісне уявлення про властивості речовин.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 20

Тема: Хімічні властивості речовин.

 

7 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Урок №

Тема уроку

Дата

20

Хімічні властивості речовин.

 

 

 

Мета уроку:

 

Навчальна:

узагальнити й поглибити знання учнів про властивості речовин з попередніх курсів «Природознавство» і «Фізика»;

познайомити учнів з методами вивчення хімічних сполук та явищ;

повторити матеріал попередніх уроків.

Розвиваюча:

розвивати логічне мислення;

розвивати вміння та навички: 
1) роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням;
2) порівнювати речовини, описувати їх властивості;
3) узагальнювати вивчений матеріал, вибирати головне, робити висновки.

Виховна:
виховувати прагнення досліджувати навколишній світ.

 

 

Тип уроку:

комбінований

 

 

Методи і методичні прийоми:

словесний (бесіда, розповідь, складання опорного конспекту);

наочний (демонстрація наочності);

практичний (демонстраційний дослід).

 

 

 

 

Обладнання:

схема опорного конспекту;

набір для проведення досліду.

 

 

Базові поняття та терміни:

властивості речовин, хімічні властивості, фізичні властивості, спостереження, гіпотеза, експеримент, закон, теорія.

 

 

 


ХІД УРОКУ

 

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Що було задано додому?

Чи всі виконали домашнє завдання?

Які були труднощі під час його виконання?

Сьогодні, я перевірю виконання домашнього завдання та класну роботу індивідуально (вчитель пропонує двом учням здати зошити вкінці уроку для перевірки домашнього завдання).

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Опитування попереднього матеріалу.

На попередніх уроках ми познайомились з такими поняттями як фізичні та хімічні явища. Давайте пригадаємо, які явища є фізичними, а які хімічними.

Завдання класу: піднімаємо ліву руку, якщо йде мова про фізичне явище і праву, якщо про хімічне.

Випаровування води.

Обвуглення скалки.

Іржавіння цвяха.

Танення криги.

Скисання молока.

Утворення сніжинок.

Гниття листків.

Взаємодія йоду з крохмалем.

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності. 

Подивіться навколо себе і ви помітите, велику кількість фізичних тіл, які оточують нас. 

1. З чого складаються всі ці фізичні тіла? (Всі фізичні тіла складаються з речовин).

2. Чи вірним буде твердження про те, що всі речовини однакові? (Ні).

3. Чому?(Кожна речовина має свої ознаки, за якими відрізняється від інших речовин).

4. Як називають ці ознаки? (Властивостями).

5. Які види властивостей речовин вам відомі? (Фізичні та хімічні).

 

Отже, ви зрозуміли, що сьогодні ми з вами будемо говорити про властивості речовин. Чим відрізняються між собою фізичні та хімічні властивості речовин? Якими методами користуються для вивчення властивостей речовин? Щоб знайти відповіді на ці запитання ми повинні розглянути матеріал уроку тема якого…(Оголошення теми та мети уроку)

Тема. Хімічні властивості речовин.

 

V. Вивчення нового матеріалу.

Властивості речовин.

Вивчаючи речовини, ми з вами говорили про те, що кожна речовина має свої специфічні ознаки, які визначають її індивідуальність і дають змогу відрізнити її від інших речовин.

Ці ознаки і називають властивостями.

Отже, ознаки, за якими різні речовини подібні між собою або відрізняються одна від одної, називаються властивостями речовин. Вони бувають фізичні та хімічні. Давайте пригадаємо які властивості ми називаємо фізичними?

До фізичних властивостей належать: колір, блиск, запах, смак, агрегатний стан.

Ці властивості виявляються при безпосередньому спостереженні. Наприклад, вода прозора, без смаку та запаху; цукор - тверда кристалічна речовина, солодка на смак, не має кольору. Оцет легко впізнати за запахом.

Проте, не всі фізичні властивості речовини можна виявити за допомогою органів чуттів. Тому в хімії не обмежуються спостереженнями фізичних властивостей, а вимірюють їх за допомогою приладів.

Наприклад, густину, температури кипіння і плавлення, електричну провідність виявляють лише за допомогою приладів.

А які властивості ми називаємо хімічними?

Хімічні властивості речовин виявляються лише в процесі перетворення одних речовин на інші. Так, здатність кисню підтримувати горіння і є його хімічною властивістю. Вивчаючи хімічні явища ви вже частково ознайомились з властивостями речовин. Хімічні властивості речовин вивчають експериментально, тобто ставлять досліди.

Отже, хімічні властивості — властивості речовин, що стосуються хімічних процесів, тобто це такі властивості, які проявляються в ході хімічної реакції (записуємо). До хімічних властивостей відноситься здатність реагувати з іншими речовинами, а також схильність до розкладу. Вони залежать від того, які саме атоми, молекули входять до її складу і як вони зв’язані між собою.

 

VІ. Первинне застосування одержаних знань.

Кожен день на уроках використовується така речовина, як крейда. Уявимо, що ми є першовідкривачами цієї речовини і спробуємо описати її властивості. Будь-яке вивчення нової речовини розпочинається зі з’ясування її якісного та кількісного складу, потім визначають фізичні характеристики та досліджують хімічні властивості.

Перш ніж перейти до дослідження потрібно скласти план (складаємо разом):

 1. Формула речовини
 2. Молярна маса
 3. Фізичні властивості
 4. Хімічні властивості

Перейдемо до першого пункту нашого дослідження.

Хто допоможе встановити формулу речовини? (учень біля дошки розв’язує задачу на встановлення формули речовини за масовими частками елементів).

Відомо, що до складу крейди входять кальцій, карбон та оксисен, масові частки яких 40%, 12% і 48 %, відповідно. (записуємо умову і розв’язуємо задачу)

Отже, хімічна формула крейди - СаСО3. Цю сполуку ще називають кальцій карбонат.

Порахуємо її молекулярну масу.

 

З’ясувавши склад речовини та встановивши формулу, ми можемо дослідити фізичні властивості. Записуємо: фізичні властивості. (учень біля дошки)

Агрегатний стан за звичайних умов

Колір

Блиск

Запах

Твердість

Пластичність

Розчинність у воді (проводимо експеримент)

Наступним кроком є вивчення хімічних властивостей, для чого проведемо низку дослідів. Але спочатку пригадаємо правила безпеки:

Проведемо інструктаж з техніки безпеки.

Пам’ятаємо:

 • Дослід проводимо за інструкцією.
 • Воду в кислоту не наливаємо!
 • Не пробуємо речовини на смак.
 • Нагріваючи пробірку, тримаємо її так, щоб відкритий кінець її був спрямований в бік від себе і від сусіда.
 • У разі порізу, опіку негайно звертаємось до вчителя.
 • З посудом, речовинами і лабораторним обладнанням поводимось дбайливо.
 • Закінчивши роботу, приводимо робоче місце в порядок.

 

Записуємо: хімічні властивості. (учень біля дошки)

 1. Дія кислот.

Готуючи салат чи маринуючи огірки ми використовуємо оцет, який хіміки називають оцтова кислота. Поглянемо, чи реагуватиме кальцій карбонат із цією кислотою (до крейди доливаємо розчин CH3COOH).

Пам’ятаємо, що з кислотами слід поводитись вкрай обережно, адже кислоти – їдкі речовини. Не залишати склянки з кислотою відкритими. В разі потрапляння кислоти на шкіру, слід негайно промити великою кількістю води, а потім обробити розчином соди, звернутись по медичну допомогу.

Що ми спостерігаємо? Який висновок? За допомогою чого можна описати взаємодію, що відбулась? (рівняння реакції)

Записуємо рівняння реакції.

CaCO3 + 2CH3COOH → Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2

Подібним чином CaCO3 реагує і з деякими іншими кислотами, наприклад з хлоридною кислотою.

СаСО3 + 2HCl = CaCl2 + Н2О + СО2

 

 1. Дія лугів.

Коли дома засмічується раковина, ми використовуємо певні речовини, точніше суміші, щоб її прочистити. Основним компонентом таких сумішей є натрій гідроксид. В нас є водний розчин натрій гідроксиду, подивимось чи він реагуватиме з досліджуваною речовиною.

З лугами, як і з кислотами, слід поводитись теж дуже обережно. В разі потрапляння лугу на незахищені ділянки шкіри або очі, необхідно швидко промити струменем води потерпіле місце, прикласти примочку з слабого розчину оцтової кислоти та звернутись за медичною допомогою.

Як бачимо реакція не відбулась. Отже, кальцій карбонат з натрій гідроксидом не реагує.

 

 1. Дія солі NaCl

Спробуємо чи реагуватиме крейда з розчином кухонної солі. Хто пам’ятає формулу кухонної солі?

(взаємодія не відбулась)

 

Підводимо підсумок:

Кальцій карбонат взаємодіє з CH3COOH та HCl, та не взаємодіє з NaOH і NaCl.

Наше дослідження завершене. Підсумуємо чому ми навчились на уроці.

 

VІІ. Підведення підсумків уроку.

1. Фізичні властивості речовини виявляються при спостереженні чи вимірюванні за допомогою приладів. 

2. Хімічні властивості виявляються при перетворенні речовини на іншу.

3. Досліджують властивості речовини шляхом спостереження та експерименту.

Слід зазначити, що дослідження речовин і хімічних явищ - нескінченний процес. Не можна одержати від природи остаточні підтвердження своїх ідей, як не можна дістатися кінця кола. Отже, в науці завжди є місце для розширення обріїв пізнання у нових напрямках. І через століття у засобах масової інформації буде не менше, ніж тепер, повідомлень про нові здобутки хімії.

 

VІІ. Домашнє завдання
• Опрацювати матеріал підручника § 14, конспекту уроку, виконати вправи 5 і 6 на сторінці 98.
• Повторити § 12, 13. (підручник: Хімія. Савчин. 7 клас)
 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. фертак наталя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
10 листопада 2019
Переглядів
11608
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку