19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Конспект уроку з хімії для 9 класу на тему "Контроль знань з теми "Хімічні реакції"

Про матеріал
Дана розробка допоможе учителю хімії виявити рівень знань, умінь та навичок з теми «Хімічні реакції», розуміння основних понять, вміння застосовувати їх на практиці під час виконання різноманітних вправ та розв’язуванні задач
Перегляд файлу

 

Тема:  Контроль знань з теми «Хімічні реакції»

Мета: Виявити рівень знань, умінь та навичок з теми «Хімічні реакції», розуміння основних понять, вміння застосовувати їх на практиці під час виконання різноманітних вправ та розв’язуванні задач. Розвивати логічне мислення учнів.

Тип уроку: урок контролю знань.. 

Обладнання:  завдання для письмової роботи.

Хід уроку.

Одного разу Арістотеля запитали:

 «Що робити, щоб мати гарні успіхи?».

 «Доганяти тих, хто попереду і не

чекати тих, хто позаду» - швидко

відповів він і був правий. Сміливіше

 доганяйте тих, хто попереду.

І. Організація класу.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

     Виконуючи будь-яку роботу, кожна людина прагне досягти результату. Результатом нашої з вами навчальної діяльності є набуті знання, відпрацьовані вміння застосовувати  теоретичні знання під час виконання вправ, різних видів завдань та розв’язуванні задач. Поскільки ми закінчили вивчати тему «Хімічні реакції», то сьогодні вашим завданням буде показати, чого ви навчилися і на якому  рівні опанували тему. Отже, я бажаю вам успіхів у даному випробуванні. Нехай вам допоможе у цьому девіз нашого уроку.

 

ІІІ. Виконання письмової  роботи.

Варіант 1

  1. Доберіть поняття, що відповідає твердженню: «За основу класифікації хімічних реакцій на реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну взято …»   А) напрям реакції за одних і тих самих умов;

              Б) кількість та склад реагентів і продуктів реакції;

              В) зміна ступенів окиснення атомів елементів у сполуках;

              Г) тепловий ефект реакції.

2. Укажіть твердження, що відповідає поняттю окиснення:

              А) віддача електронів нейтральними атомами чи йонами;

              Б) приєднання електронів нейтральними атомами чи йонами;

              В) часточка (атом, йон), що віддає електрони;

              Г) часточка (атом, йон), що приєднує  електрони.

3. Доберіть твердження, що  відповідає поняттю екзотермічної реакції:

              А) реакції, що супроводжуються виділенням теплоти;

              Б) реакції, що супроводжуються поглинанням теплоти;

              В) реакції, що не супроводжуються ні поглинанням, ні    виділенням

                   теплоти;

              Г) реакції, що супроводжуються спочатку виділенням, а потім

                  поглинанням теплоти.

4. Зазначте вплив каталізаторів на швидкість каталітичних реакцій:

              А) швидкість хімічної реакції не змінюється.

              Б) швидкість хімічної реакції зменшується;

              В) швидкість хімічної реакції збільшується;

              Г) швидкість хімічної реакції спочатку збільшується, а потім зменшується.

5. Вкажіть чинник, який впливає на швидкість реакції горіння вугілля при його подрібненні:

             А)температура в реакційній суміші;

             Б) концентрація реагентів;

             В) агрегатний стан реагентів;

             Г) площа поверхні контакту реагентів.

6. Вкажіть, яка з хімічних реакцій є реакцією сполучення, екзотермічною,

    оборотною:

             А) CaO + CO2CaCO3 ; ∆H<0                              

             Б) 2Ca + O2 → 2CaO; ∆H<0

             В) N2 + 3H2 ↔ 2NH3; ∆H<0

             Г) 2CO2 ↔ 2CO + O2; ∆H >0.

7. Установіть послідовність розташування формул у порядку збільшення ступеня окиснення Сульфуру:

    А) Na2S;      Б) SO3;     В) S;      Г) SO2.        

 

8. При зміні ступеня окиснення з +7 до +2 Манган :

     А) приєднує 7 електронів;         Б) віддає 5 електронів;

     В) віддає 3 електрони;               Г) приєднує 5 електронів.

9.  Перетворіть схеми на рівняння реакцій. Встановіть відповідність між

     рівняннями та окисно-відновними процесами, що відбуваються з атомами

     хімічного елемента Нітрогену:

     А) N2+ O2 = NO                    1. Атоми Нітрогену відновлюються

     Б) N2 + H2 = NH3                             2. Атоми Нітрогену не змінюють ступеня окиснення

     В) H2O + N2O5 = HNO3             3. Атоми Нітрогену окислюються.

 

10.  Напишіть рівняння йонного обміну між натрій силікатом  та хлоридною

       кислотою. Зробіть висновок про перебіг реакції.

11. За наведеним рівнянням реакції

      2CO + O2 = 2CO2;  H= − 566 кДж

      обчисліть об’єм кисню (н.у.),  необхідний для одержання 3396 кДж теплоти.

12. Напишіть реакцію окисно-відновної реакції, склавши схему електронного  балансу. Вкажіть окисник та відновник, процеси окиснення та відновлення:

      C + H2SO4 = CO2 + SO2 + H2O.

 

 

Варіант 2

  1. Доберіть класифікаційну характеристику, за якою хімічні реакції поділяють на екзотермічні та ендотермічні:

А) Кількість та склад реагентів і продуктів реакції;

           Б) зміна ступенів окиснення атомів елементів у сполуках;

           В) тепловий ефект реакції;

           Г) напрям реакції за одних і тих самих умов.

2.  Укажіть твердження, що відповідає поняттю відновлення:

              А) віддача електронів нейтральними атомами чи йонами;

              Б) приєднання електронів нейтральними атомами чи йонами;

              В) часточка (атом, йон), що віддає електрони;

              Г) часточка (атом, йон), що приєднує  електрони.

3. Доберіть твердження, що  відповідає поняттю ендотермічної реакції:

              А) реакції, що супроводжуються виділенням теплоти;

              Б) реакції, що супроводжуються поглинанням теплоти;

              В) реакції, що не супроводжуються ні поглинанням, ні виділенням

                   теплоти;

              Г) реакції, що супроводжуються спочатку виділенням, а потім

                  поглинанням теплоти.

4. Зазначте вплив підвищення тиску на швидкість хімічної реакції за участю  

    газоподібного реагенту:

             А) швидкість хімічної реакції збільшується;

             Б) швидкість хімічної реакції зменшується;

             В) швидкість хімічної реакції не змінюється;

             Г) швидкість хімічної реакції спочатку збільшується , а потім зменшується.

5. Вкажіть характеристику хімічної реакції, схема якої АВ+СД =АД+СВ; ∆H>0:

             А) сполучення, ендотермічна;

             Б) заміщення, екзотермічна;

             В) обміну, ендотермічна;

             Г) обміну, екзотермічна.

6. Вкажіть , як  вплине на  рівновагу реакції  СО + Н2О(г) = СО2 + Н2   підвищення  тиску:

             А) зміститься в бік прямої реакції;

             Б) зміститься в бік зворотної реакції;

             В) не вплине на зміщення рівноваги ;

             Г) спочатку в бік прямої, а потім в бік зворотної.

7. Установіть послідовність розташування формул у порядку збільшення ступеня окиснення Фосфору:

    А) H3PO2;      Б) H3PO4;     В) H3PO3;      Г) K3P.        

8. При зміні ступеня окиснення з − 3 до +5 Нітроген :

     А) приєднує 3 електрони;         Б) віддає 5 електронів;

     В) віддає 8 електронів;               Г) приєднує 8 електронів.

9.  Перетворіть схеми на рівняння реакцій. Встановіть відповідність між

     рівняннями та окисно-відновними процесами, що відбуваються з атомами

     хімічного елемента Оксигену:

     А) Ba + O2 = BaO                    1. Атоми Оксигену відновлюються

     Б) NaNO3 NaNO3 + O2            2. Атоми Оксигену не змінюють ступеня

                                                            окиснення

     В) H2O + SO3 = H2SO4                    3. Атоми Оксигену окиснюються.

 

10.  Напишіть рівняння йонного обміну між натрій карбонатом   та барій нітратом.

       Зробіть висновок про перебіг реакції.

11. За наведеним рівнянням реакції

      2Мg + O2 = 2MgO;  H= − 1205 кДж

      обчисліть, яка кількість теплоти виділиться внаслідок спалювання магнію

      масою 96 г.

12. Напишіть реакцію окисно-відновної реакції, склавши схему електронного

      балансу. Вкажіть окисник та відновник, процеси окиснення та відновлення:

      NO2 + O2 + H2O = HNO3.

Шкала оцінювання

№ завд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

К-сть балів

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

2

2

2

 

ІV. Домашнє завдання.

      Повторити тему.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
23 липня 2019
Переглядів
352
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку