7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Конспект уроку з історії України 9 клас "Розділ ІІ. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. Урок 1. Політика Австрійс."

Про матеріал

Заболотна Ю.В.

Учитель історії Червонокам'янського НВО

Олександрійського району

Кіровоградської області

Розділ ІІ. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Урок 1.

Політика Австрійської імперії щодо українських земель. Соціальні протести.

Мета:

- характеристика соціально-економічне становище населення західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії в наприкінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст., хід соціальних рухів, які відбувалися на українських землях в даний період;

- розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки під час аналізу історичних подій, вчити працювати з документами та ілюстраціями, аналізувати матеріал, визначати основне й другорядне, висловлювати свою точку зору;

- виховувати в учнів патріотичні почуття на прикладі повстанських рухів цього періоду.

Основні поняття: соціальні рухи, опришки.

Обладнання: підручник, карта, документи, ілюстрації, таблиці, портрет.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
• визначати хронологічну послідовність подій даного періоду;
• показувати на карті території, охоплені антикріпосницьким та національно-визвольним рухом;
• вміти порівнювати становище населення та явища повсякденного життя українців під владою Росії та Австрії;

визначати та характеризувати передумови, причини, форми, характер і наслідки протесту різних верств українського населення;

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація опорних знань учнів
1. Показати на карті українські землі, що входили до складу Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст .
2. Яким було соціально-економічне становище західноукраїнських земель.
3. Які складові мала національна і соціальна політика австрійського уряду на українських землях?
4. Як вплинули реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ на становище українського населення ? Чи змінилося становище українців за їх наступників?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

Учитель розповідає про зміну курсу періоду реакції на початку ХІХ ст.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

«Коло ідей» - опрацювання та обговорення ілюстрації «Селянська хата» та документу:

Уривок з подорожніх листів письменника Василя Кельсієва
«Тогда над нами были атаманы, хлопы такие же, как мы, они гоняли нас на панщину. Три дня в неделю работали мы на панов, а три дня на себя. Опоздает человек на панщину хоть полчаса, еще день в неделю работать будет, а задолжал пану, то и п'ять, и шесть дней работал. Работали мы, а атаман стоял над нами с нагайкою и подстегивал».

Завдання
1. Опишіть соціальне становище західноукраїнського селянства.
2. Чому розпочинаються селянські виступи у Західній Україні в першій половині ХІХ ст.

Причини селянських повстань
• реакційна політика уряду Австрії щодо селянства;
• посилення соціального і національного гніту;
• жахливі побутові умови селянства;
• тяжка, виснажлива праця;
• сваволя та беззаконня поміщиків;
• безземелля, малоземелля, розорення селянських господарств;
• низькі врожаї та часті неврожаї;
• голод та епідемії

Спільна робота по складанню таблиці

«Селянські виступи на Галичині, Буковині і в Закарпатті» в групах, а потім обмін напрацьованим між собою.

Селянські виступи на Галичині, Буковині і в Закарпатті

Галичина

Буковина

Закарпаття

1817–1822 рр. — виступи селян Східної Галичини;1824–1826 рр. — виступи у Східній Галичині; відмова селян відпрацьовувати панщину;

1838 р. — відмова селян 39 громад Чортківщини відробляти панщину, зміщення сільської старшини, розправи над представниками поміщицької адміністрації;

1846–1848 рр. — антикріпосницькі виступи селян Галичини

1838 р. — виступи селян Буковини;

1843–1844 рр. — рух селян 22 громад під проводом Лук'яна Кобилиці; відмова виконувати повинності, самовільне захоплення лісів і пасовищ, встановлення самоврядування.

Жорстоко придушено

1831 р. — «холерні бунти»; обурення селян забороною переміщення у зв'язку з епідемією холери.

Придушені регулярними військами

1819–1825 рр. — рух опришків на Західній Україні; діяло 50 загонів повстанців; понад 10 років на Буковині діяв загін на чолі з Мироном Штолюком; для придушення були введені польові суди і регулярні війська; окремі виступи тривали до 1848 р.

Обговореня
1. В чому полягало значення селянських виступів на Західній Україні в першій половині ХІХ ст.?
2. Чому сучасник тих подій І. Франко сказав, що селяни на західноукраїнських землях перетворилися на «самостійну суспільну силу, яку не можна вже було недооцінювати»?

Презентація учня «Постання під проводом Лук'яна Кобилиці».

Завдання
1. Чм нам сьогодні цікавий Лук'ян Кобилиця?

2. Визначте його роль в українському національному русі.
3. На скільки правдивими були твердження керівниківи селянських виступів про те, що є документи про звільнення селян, але поміщики це від них приховують?

З протоколу допиту Лук'яна Кобилиці.
«Що ж стосується підбурювання тутешніх гірських підданих, …то його треба б приписати… головним чином Лук'яну Кобилиці, який поширив між підданими ідею, що вони вільні й мусять відібрати у дідичів ліси. Для обґрунтування цього твердження оповідав Кобилиця підданим, що він має цісарський патент, друкований золотими буквами, який забезпечує населенню Русько-Кимполунзької округи ці свободи. Але під час детального допиту він сказав, що не мав такого патенту, що він тільки купив книжку про права і повинності гірських підданих, яка мала позолочену печатку, й через це він дійшов думки, що вона писана золотими буквами. З цього патенту він сказав зробити багато копій для тутешніх підданих».

V. Узагальнення та систематизація знань.

Що спільного й відмінного мали між собою соціальні рухи першої половини ХІХ ст. у Наддніпрянській та Західній Україні?

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Перегляд файлу

Розділ ІІ. Західноукраїнські землі  у  складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Урок 1.

Політика Австрійської імперії щодо українських земель. Соціальні протести.

Мета: 

- характеристика соціально-економічне становище населення західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії в наприкінці ХVІІІ -  першій половині ХІХ ст., хід соціальних рухів, які відбувалися на українських землях в даний період;

- розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки під час аналізу історичних подій, вчити працювати з документами та ілюстраціями, аналізувати матеріал, визначати основне й другорядне, висловлювати свою точку зору;

- виховувати в учнів патріотичні почуття на прикладі повстанських рухів цього періоду.

Основні поняття: соціальні рухи, опришки.

Обладнання: підручник, карта, документи, ілюстрації, таблиці, портрет.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
• визначати хронологічну послідовність подій даного періоду;
• показувати на карті території, охоплені антикріпосницьким та національно-визвольним рухом;
• вміти порівнювати становище населення та явища повсякденного життя українців під владою Росії та Австрії;

  • визначати та характеризувати передумови, причини, форми, характер і наслідки протесту різних верств українського населення;

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація опорних знань учнів
1.  Показати на карті українські землі, що входили до складу Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст .
2. Яким було соціально-економічне становище західноукраїнських земель.
3. Які складові мала національна і соціальна політика австрійського уряду на українських землях?
4. Як вплинули реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ на становище українського населення ? Чи змінилося становище українців за їх наступників?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

Учитель розповідає про зміну курсу періоду реакції на початку ХІХ ст.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

«Коло ідей» - опрацювання та обговорення ілюстрації «Селянська хата» та документу:

Уривок з подорожніх листів письменника Василя Кельсієва
«Тогда над нами были атаманы, хлопы такие же, как мы, они гоняли нас на панщину. Три дня в неделю работали мы на панов, а три дня на себя. Опоздает человек на панщину хоть полчаса, еще день в неделю работать будет, а задолжал пану, то и п’ять, и шесть дней работал. Работали мы, а атаман стоял над нами с нагайкою и подстегивал».

Завдання
1. Опишіть соціальне становище західноукраїнського селянства.
2. Чому розпочинаються селянські виступи у Західній Україні в першій половині ХІХ ст.

                                          Причини селянських повстань
• реакційна політика уряду Австрії щодо селянства;
• посилення соціального і національного гніту;
• жахливі побутові умови селянства;
• тяжка, виснажлива праця;
• сваволя та беззаконня поміщиків;
• безземелля, малоземелля, розорення селянських господарств;
• низькі врожаї та часті неврожаї;
• голод та епідемії

Спільна робота по складанню таблиці

«Селянські виступи на Галичині, Буковині і в Закарпатті» в групах, а потім обмін напрацьованим між собою.

Селянські виступи на Галичині, Буковині і в Закарпатті

Галичина

Буковина

Закарпаття

1817–1822 рр. — виступи селян Східної Галичини;1824–1826 рр. — виступи у Східній Галичині; відмова селян відпрацьовувати панщину;

1838 р. — відмова селян 39 громад Чортківщини відробляти панщину, зміщення сільської старшини, розправи над представниками поміщицької адміністрації;

1846–1848 рр. — антикріпосницькі виступи селян Галичини

1838 р. — виступи селян Буковини;

1843–1844 рр. — рух селян 22 громад під проводом Лук’яна Кобилиці; відмова виконувати повинності, самовільне захоплення лісів і пасовищ, встановлення самоврядування.

Жорстоко придушено

1831 р. — «холерні бунти»; обурення селян забороною переміщення у зв’язку з епідемією холери.

Придушені регулярними військами

1819–1825 рр. — рух опришків на Західній Україні; діяло 50 загонів повстанців; понад 10 років на Буковині діяв загін на чолі з Мироном Штолюком; для придушення були введені польові суди і регулярні війська; окремі виступи тривали до 1848 р.

Обговореня
1. В чому полягало значення селянських виступів на Західній Україні в першій половині ХІХ ст.?
2. Чому сучасник тих подій І. Франко сказав, що селяни на західноукраїнських землях перетворилися на «самостійну суспільну силу, яку не можна вже було недооцінювати»?

Презентація учня «Постання під проводом Лук’яна Кобилиці».

Завдання
1. Чм нам сьогодні цікавий Лук’ян Кобилиця?

2. Визначте його роль в українському національному русі.
3. На скільки правдивими були твердження керівниківи селянських виступів про те, що є документи про звільнення селян, але поміщики це від них приховують?

З протоколу допиту Лук’яна Кобилиці.
«Що ж стосується підбурювання тутешніх гірських підданих, …то його треба б приписати… головним чином Лук’яну Кобилиці, який поширив між підданими ідею, що вони вільні й мусять відібрати у дідичів ліси. Для обґрунтування цього твердження оповідав Кобилиця підданим, що він має цісарський патент, друкований золотими буквами, який забезпечує населенню Русько-Кимполунзької округи ці свободи. Але під час детального допиту він сказав, що не мав такого патенту, що він тільки купив книжку про права і повинності гірських підданих, яка мала позолочену печатку, й через це він дійшов думки, що вона писана золотими буквами. З цього патенту він сказав зробити багато копій для тутешніх підданих».

V. Узагальнення та систематизація знань.

Що спільного й відмінного мали між собою соціальні рухи першої половини ХІХ ст. у Наддніпрянській та Західній Україні?

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

 

docx
Додано
10 лютого 2018
Переглядів
5549
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку