Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

"Презентація на тему "Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об’єднання України""

Про матеріал

Презентація уроку для 8-го класу з історії України на тему: «Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об'єднання України».

Презентація містить тести для перевірка раніше здобутих та щойно отриманих знань, що є необхідною умовою для ефективного засвоєння нового матеріалу. Крім цього на достатньо високому рівні використано портретний матеріал, який гармонійно поєднується з картами. Слайд 15 містить відео файл, який дає можливість віртуально перенестися до стін Кам'янець-Подільської фортеці під час її штурму турками.

Запропонований матеріал може бути використаний вчителем при проведенні уроку, а також учнями для самостійного опрацювання означеної теми.

Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Гетьман П.Дорошенко, його боротьба за об’єднання України

Номер слайду 2

Тестові завдання Варіант І 1. Коли гетьманом української держави - Гетьманщини було обрано І. Виговського? а) у квітні 1657 р.; б) у серпні 1657 р.; в) у жовтні 1657 р.; г) грудень 1657 р. 2. З якою державою, виконуючи волю Б. Хмельницького, уклав договір гетьман І.Виговський у 1657 р.? а) зі Швецією; б) з Туреччиною; в) з Польщею; г) Кримським ханством; 3. Хто стояв за постанням М.Пушкаря та Я.Барабаша, спрямованим проти гетьмана І.Виговського? а) Кримське ханство; б) Польща; в) Московська держава; г) Швеція Варіант ІІ 1. Як Б.Хмельницький уявляв долю «гетьманської булави»? а) щоб гетьманство залишилося в роду Хмельницьких внаслідок обрання Юрася; б) щоб гетьман був обраний всенародним голосуванням на Загальній раді; в) щоб нового гетьмана було призначено старшинською радою за погодженням з московським царем; г) щоб нового гетьмана було призначено старшинською радою за погодженням сейму 2. Яку посаду обіймав І.Виговський перед своїм обранням на посаду гетьмана? а) генеральним суддею; б) генеральним обозним; в) генеральним писарем; г) наказним гетьманом 3. Що спровокувало повстання М.Пушкаря і Я.Барабаша проти гетьмана І.Виговського? а) укладення Корсунського договору; б) укладення Гадяцького договору; в) підбурювання з боку агентів Московської держави; г) підбурювання з боку агентів турецького султана

Номер слайду 3

Варіант І 4. Україна-Гетьманщина за Гадяцьким договором… а) отримувала визнання незалежності з боку Речі Посполитої; б) отримувала федеративний статус у складі оновленої Речі Посполитої; в) отримувала автономію для козацького стану в межах Речі Посполитої; г) об’єднувалася у конфедерацію з Річчю Посполитою 5. Військові формування якої держави не виступали на боці гетьмана І. Виговського під час Конотопської битви? а) Московської держави; б) Речі Посполитої; в) Кримського ханства; г) все зайве. 6. Чим особливо були невдоволені лівобережні козаки під час гетьманування І.Виговського? а) його союзом зі Швецією; б) його союзом з Польщею; в) його союзом з Кримським ханством; г) його союзом з Туреччиною. 7. Укладанням якого мирного договору завершилася битва під Чудновим? а) Гадяцького; б) Переяславського; в) Слободищенського; г) Московського. Варіант ІІ 4. Які воєводства повинні були увійти до складу Великого князівства Руського згідно з Гадяцьким договором? а) Київське, Брацлавське, Волинське; б) Київське, Чернігівське, Брацлавське; в) Київське, Чернігівське, Подільське; г) жодне з перелічених 5. Коли відбулася Конотопська битва? а) у травні 1658 р.; б) у вересні 1658 р.; в) у червні 1659 р.; г) у серпні 1659 р. 6. Де відбулася козацька рада у вересні 1659 р., на якій І.Виговського було позбавлено гетьманської булави? а) під Германівною; б) під Конотопом; в) під Фастовом; г) під Корсунем. 7. Як козаки і козацька старшина сприйняли укладення Переяславського договору 1659 р.? а) з радістю, всіляко підтримували його виконання; б) з горем, намагалися саботувати його виконання; в) байдуже, оскільки в Україні нічого не змінилося; г) все зайве.

Номер слайду 4

Варіант І 8. З яким містом не пов’язані початок і кінець гетьманування Ю.Хмельницького (1659-1663 р) ? а) з Фастовом; б) з Корсунем; в) з Чигирином; г) все зайве 9. Кому належать ці слова: « Нехай Великоросія буде Великоросією, Україна – Україною, ми є військо непереможене!»? а) Б. Хмельницькому; б) І. Виговському; в) І. Богуну; г) І. Сірку 10. Форма політичної боротьби, що являє собою збройну сутичку між класами, соціальними групами, націями задля досягнення повноти державної влади – це…. а) конфлікт; б) повстання; в) громадянська війна; г) бунт 11. Переяславський договір 1659 р. порівняно з Березневими статтями 1654 року…. а) погіршував правове становище Гетьманщини у відносинах з Московською державою; б) покращував правове становище Гетьманщини у відносинах з Московською державою; в) не змінював правового становища Гетьманщини у відносинах з Московською державою; г) все зайве Варіант ІІ 8. Переяславський договір дещо нагадував Березневі статті. А на який договір був схожий Слободищенський трактат? а) на Корсунський; б) на Гадяцький; в) на Московський; г) на Андрусівський 9. Козаки якої частини України найбільш рішуче виступили проти низки положень Слободищенської угоди? а) Лівобережжя; б) Правобережжя; в) Запорожжя; г) жодна з відповідей. 10. У якому році Україна вперше отримала двох гетьманів – Правобережного і Лівобережного? а) у 1663 р.; б) у 1665 р.; в) у 1667 р.; г) у 1668 р. 11. Хто з гетьманів України уклав у 1665 р. договір, відомий як «Московські статті»? а) П.Тетеря; б) І.Брюховецький; в) П.Дорошенко; г) М.Ханенко.

Номер слайду 5

Ключ до тестів: Варіант І В А В Б А Б В А Б В А Варіант ІІ А В В Б В А Б Б А А Б

Номер слайду 6

План Правобережжя в 60-80-ті рр. XVIIст. Внутрішня і зовнішня політика П.Дорошенка. Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVIIст.

Номер слайду 7

Гетьман Петро Дорошенко 1665-1676

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Кошовий отаман Війська Запорізького Іван Сірко

Номер слайду 10

Гетьман Іван Брюховецький 1663-1668

Номер слайду 11

Гетьман Дем’ян Многогрішний 1669-1672

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Гетьман Іван Самойлович 1672-1687

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Кам’янець-Подільська фортеця

Номер слайду 16

Юрій Хмельницький

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Закріплення здобутих знань: 1 Укажіть прізвища гетьмана, який прийняв турецький протектор. А) Ю. Хмельницький; Б) І. Виговський; В) П. Дорошенко. 2 У якому році в Україні було одночасно чотири гетьмана – М. Ханенко, П. Дорошенко, Д.Многогрішний, П. Суховій? А) у 1663 р.; Б) у 1669 р.; В) у 1677 р. 3 Хто із вказаних гетьманів закінчив своє життя у почесному засланні в Московській державі? А) П. Дорошенко; Б) І. Брюховецький; В) Д. Многогрішний. 4 Вкажіть роки гетьманування П. Дорошенка? А) 1665-1676; Б) 1669-1672; В) 1672-1687. 5 Яку назву мав договір, укладений Д. Многогрішний з російським царським урядом у 1669 році? А) Московські статті; Б) Глухівські статті; В) Конотопські статті. 6 Яку роль відігравала Запорозька Січ у житті козацької держави – Гетьманщини у другій половині ХVІІ ст.? А) конструктивну – сприяла укріпленню влади гетьманів; Б) деструктивну – підривала владу гетьманів, організовуючи анти гетьманські виступи; В) нейтральну – не втручалася у справи гетьманської влади. 7 Скільки походів на Чигирин здійснив разом з турецькими військами «князь Сарматії» Юрій Хмельницький? А) три; Б) два; В) один.

Номер слайду 21

Гетьман П.Дорошенко, його боротьба за об’єднання України

zip
Додано
13 лютого 2018
Переглядів
1255
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку