До розіграшу
залишилось:
10 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

"Презентація на тему "Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об’єднання України""

Про матеріал

Презентація уроку для 8-го класу з історії України на тему: «Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об'єднання України».

Презентація містить тести для перевірка раніше здобутих та щойно отриманих знань, що є необхідною умовою для ефективного засвоєння нового матеріалу. Крім цього на достатньо високому рівні використано портретний матеріал, який гармонійно поєднується з картами. Слайд 15 містить відео файл, який дає можливість віртуально перенестися до стін Кам'янець-Подільської фортеці під час її штурму турками.

Запропонований матеріал може бути використаний вчителем при проведенні уроку, а також учнями для самостійного опрацювання означеної теми.

Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Гетьман П.Дорошенко, його боротьба за об’єднання України

Номер слайду 2

Тестові завдання Варіант І 1. Коли гетьманом української держави - Гетьманщини було обрано І. Виговського? а) у квітні 1657 р.; б) у серпні 1657 р.; в) у жовтні 1657 р.; г) грудень 1657 р. 2. З якою державою, виконуючи волю Б. Хмельницького, уклав договір гетьман І.Виговський у 1657 р.? а) зі Швецією; б) з Туреччиною; в) з Польщею; г) Кримським ханством; 3. Хто стояв за постанням М.Пушкаря та Я.Барабаша, спрямованим проти гетьмана І.Виговського? а) Кримське ханство; б) Польща; в) Московська держава; г) Швеція Варіант ІІ 1. Як Б.Хмельницький уявляв долю «гетьманської булави»? а) щоб гетьманство залишилося в роду Хмельницьких внаслідок обрання Юрася; б) щоб гетьман був обраний всенародним голосуванням на Загальній раді; в) щоб нового гетьмана було призначено старшинською радою за погодженням з московським царем; г) щоб нового гетьмана було призначено старшинською радою за погодженням сейму 2. Яку посаду обіймав І.Виговський перед своїм обранням на посаду гетьмана? а) генеральним суддею; б) генеральним обозним; в) генеральним писарем; г) наказним гетьманом 3. Що спровокувало повстання М.Пушкаря і Я.Барабаша проти гетьмана І.Виговського? а) укладення Корсунського договору; б) укладення Гадяцького договору; в) підбурювання з боку агентів Московської держави; г) підбурювання з боку агентів турецького султана

Номер слайду 3

Варіант І 4. Україна-Гетьманщина за Гадяцьким договором… а) отримувала визнання незалежності з боку Речі Посполитої; б) отримувала федеративний статус у складі оновленої Речі Посполитої; в) отримувала автономію для козацького стану в межах Речі Посполитої; г) об’єднувалася у конфедерацію з Річчю Посполитою 5. Військові формування якої держави не виступали на боці гетьмана І. Виговського під час Конотопської битви? а) Московської держави; б) Речі Посполитої; в) Кримського ханства; г) все зайве. 6. Чим особливо були невдоволені лівобережні козаки під час гетьманування І.Виговського? а) його союзом зі Швецією; б) його союзом з Польщею; в) його союзом з Кримським ханством; г) його союзом з Туреччиною. 7. Укладанням якого мирного договору завершилася битва під Чудновим? а) Гадяцького; б) Переяславського; в) Слободищенського; г) Московського. Варіант ІІ 4. Які воєводства повинні були увійти до складу Великого князівства Руського згідно з Гадяцьким договором? а) Київське, Брацлавське, Волинське; б) Київське, Чернігівське, Брацлавське; в) Київське, Чернігівське, Подільське; г) жодне з перелічених 5. Коли відбулася Конотопська битва? а) у травні 1658 р.; б) у вересні 1658 р.; в) у червні 1659 р.; г) у серпні 1659 р. 6. Де відбулася козацька рада у вересні 1659 р., на якій І.Виговського було позбавлено гетьманської булави? а) під Германівною; б) під Конотопом; в) під Фастовом; г) під Корсунем. 7. Як козаки і козацька старшина сприйняли укладення Переяславського договору 1659 р.? а) з радістю, всіляко підтримували його виконання; б) з горем, намагалися саботувати його виконання; в) байдуже, оскільки в Україні нічого не змінилося; г) все зайве.

Номер слайду 4

Варіант І 8. З яким містом не пов’язані початок і кінець гетьманування Ю.Хмельницького (1659-1663 р) ? а) з Фастовом; б) з Корсунем; в) з Чигирином; г) все зайве 9. Кому належать ці слова: « Нехай Великоросія буде Великоросією, Україна – Україною, ми є військо непереможене!»? а) Б. Хмельницькому; б) І. Виговському; в) І. Богуну; г) І. Сірку 10. Форма політичної боротьби, що являє собою збройну сутичку між класами, соціальними групами, націями задля досягнення повноти державної влади – це…. а) конфлікт; б) повстання; в) громадянська війна; г) бунт 11. Переяславський договір 1659 р. порівняно з Березневими статтями 1654 року…. а) погіршував правове становище Гетьманщини у відносинах з Московською державою; б) покращував правове становище Гетьманщини у відносинах з Московською державою; в) не змінював правового становища Гетьманщини у відносинах з Московською державою; г) все зайве Варіант ІІ 8. Переяславський договір дещо нагадував Березневі статті. А на який договір був схожий Слободищенський трактат? а) на Корсунський; б) на Гадяцький; в) на Московський; г) на Андрусівський 9. Козаки якої частини України найбільш рішуче виступили проти низки положень Слободищенської угоди? а) Лівобережжя; б) Правобережжя; в) Запорожжя; г) жодна з відповідей. 10. У якому році Україна вперше отримала двох гетьманів – Правобережного і Лівобережного? а) у 1663 р.; б) у 1665 р.; в) у 1667 р.; г) у 1668 р. 11. Хто з гетьманів України уклав у 1665 р. договір, відомий як «Московські статті»? а) П.Тетеря; б) І.Брюховецький; в) П.Дорошенко; г) М.Ханенко.

Номер слайду 5

Ключ до тестів: Варіант І В А В Б А Б В А Б В А Варіант ІІ А В В Б В А Б Б А А Б

Номер слайду 6

План Правобережжя в 60-80-ті рр. XVIIст. Внутрішня і зовнішня політика П.Дорошенка. Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVIIст.

Номер слайду 7

Гетьман Петро Дорошенко 1665-1676

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Кошовий отаман Війська Запорізького Іван Сірко

Номер слайду 10

Гетьман Іван Брюховецький 1663-1668

Номер слайду 11

Гетьман Дем’ян Многогрішний 1669-1672

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Гетьман Іван Самойлович 1672-1687

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Кам’янець-Подільська фортеця

Номер слайду 16

Юрій Хмельницький

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Закріплення здобутих знань: 1 Укажіть прізвища гетьмана, який прийняв турецький протектор. А) Ю. Хмельницький; Б) І. Виговський; В) П. Дорошенко. 2 У якому році в Україні було одночасно чотири гетьмана – М. Ханенко, П. Дорошенко, Д.Многогрішний, П. Суховій? А) у 1663 р.; Б) у 1669 р.; В) у 1677 р. 3 Хто із вказаних гетьманів закінчив своє життя у почесному засланні в Московській державі? А) П. Дорошенко; Б) І. Брюховецький; В) Д. Многогрішний. 4 Вкажіть роки гетьманування П. Дорошенка? А) 1665-1676; Б) 1669-1672; В) 1672-1687. 5 Яку назву мав договір, укладений Д. Многогрішний з російським царським урядом у 1669 році? А) Московські статті; Б) Глухівські статті; В) Конотопські статті. 6 Яку роль відігравала Запорозька Січ у житті козацької держави – Гетьманщини у другій половині ХVІІ ст.? А) конструктивну – сприяла укріпленню влади гетьманів; Б) деструктивну – підривала владу гетьманів, організовуючи анти гетьманські виступи; В) нейтральну – не втручалася у справи гетьманської влади. 7 Скільки походів на Чигирин здійснив разом з турецькими військами «князь Сарматії» Юрій Хмельницький? А) три; Б) два; В) один.

Номер слайду 21

Гетьман П.Дорошенко, його боротьба за об’єднання України

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
zip
Додано
13 лютого
Переглядів
628
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку