Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Конспект уроку з історії України для 7-го класу на тему: «Київська Русь за часів княгині Ольги та князя Святослава»

Про матеріал

Після трагічної смерті Ігоря влада перейшла до рук його дружини Ольги (945-964), бо син покійного, Святослав, не досяг повноліття. Нова володарка держави виявилася надзвичайно вольовою, владолюбною, холоднокровною і цілеспрямованою особою. „„Внутрішньополітичні заходи княгині Ольги сприяли об'єднанню східнослов'янських племен у єдину державу. У зовнішньополітичній діяльності княгиня Ольга визначила нові підходи, віддаючи перевагу мирним засобам перед воєнними. „„У своїй державотворчій діяльності князь Святослав приділяв увагу активній зовнішній політиці, яка мала переважно завойовницьку

спрямованість.

„„Численні війни Святослава призвели до виснаження Русі; було втрачено дипломатичні зв'язки з провідними християнськими державами, налагоджені Ольгою. Зі смертю Святослава в історії Київської держави завершилася доба далеких воєнних походів. Наступники князя-воїна зосередилися на освоєнні раніше завойованих земель і розбудові держави.

Перегляд файлу

Конспект уроку на тему: «Київська Русь за часів княгині Ольги та князя Святослава»

Цілі уроку: продовжити вивчення історії давньоруської держави в період князювання Ольги та Святослава, показавши реформаторську діяльність першої та військово-політичну – другого; розвивати вміння учнів працювати з історичною картою, підручником, давати характеристику історичним особам, робити стислі повідомлення про них; »; розвивати вміння учнів систематизувати матеріал;  виховувати почуття патріотизму, гордості за героїчне минуле нашої країни.

Тип уроку – комбінований.

Обладнання: карта «Київська Русь IX–XI ст.», ілюстрації з літописів, портрети княгині Ольги, князя Святослава, підручник.

Очікувані результати. Учень/учениця:аналізує діяльність княгині Ольги та Святослава;

 показує на карті територію Київської держави за князювання Ольги та Святослава, напрями походів князя-воїна, визначає місце найважливіших битв; 

порівнює князювання Ольги та Святослава, визначаючи результати їхньої зовнішньої та внутрішньої політики; аналізує літописні легенди про помсту Ольги;

 застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни: держава, економіка, соціальний стан, політика, феодальний устрій;

 оцінює діяльність княгині Ольги та князя Святослава, використовуючи джерела інформації, 

обґрунтовує власну позицію.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями

1. Яких заходів для зміцнення центральної влади вжив князь Олег?

2. Якою була політика перших князів Київської держави стосовно Візантії?

3. Назвіть східнослов’янські союзи племен, які сплачували данину хозарам.

 4. Розгляньте у підручнику картину К. Лебедєва «Полюддя». Як відбувався збір данини? Що саме збиралося з підвладних племен?

Чому, на вашу думку, київських правителів цікавили ці продукти?

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Княгиня Ольга, її реформи.

2. Князь Святослав.

1. Княгиня Ольга, її реформи.

Учитель. 

Сьогодні ми ознайомимося ще з однією видатною постаттю в історії київської держави. Це княгиня Ольга (демонструється портрет).

  Княгиня Ольга та її діяльність (945 – 957 рр.)

Саме її всім відомий Нестор-літописець порівнював з яскравою зорею, що передує сходу Сонця. Саме її православна церква канонізувала як Рівноапостольну, прилучивши до лику святих. Саме цій, уславленій в піснях жінці, вдалось навести спокій в 17країні після стількох війн і зміцнити її міжнародне становище.

Пригадайте смерть князя Ігоря. Що, на вашу думку, мала зробити княгиня Ольга після смерті чоловіка?

Ставши повновладною правителькою Київської держави, Ольга суворо помстилась древлянам на смерть свого чоловіка. Вона наказала розправитись з послами деревлян, які прибули до Києва, спалити Іскоростень і знищити частину жителів. Але цим Ольга ще не змогла запобігти повторності збору данини в країні. Цього можна було досягти іншим шляхом. Щоб запобігти новим заворушенням, вона змушена була провести реформи, в результаті яких було введено фіксовані норми повинностей (розмірів данини), порядок і місце її збирання.

За Ольги виріс міжнародний престиж Русі. У 957 р. Ольга здійснила дипломатичну подорож до Константинополя й уклала новий договір з Візантією. Прийом Ольги візантійським імператором Костянтином Багрянородним і почесті руській княгині засвідчували зростаючу роль Києва. Київська Русь підтримувала дипломатичні зв’язки з іншою великою державою середньовічного світу – Німецьким королівством.

Робота з підручником.

Складання плану на основі розповіді вчителя і підручника.

Бесіда Запитання учням

– Пригадайте, де, коли, за яких обставин загинув князь Ігор?

– Що, на вашу думку, мала зробити княгиня Ольга по смерті чоловіка?

Узагальнюючи відповіді учнів на запитання, учитель підкреслює, що, ставши повновладною правителькою Київської держави, вона помстилася за смерть чоловіка. Щоб запобігти новим заворушенням, змушена була провести реформи, в результаті яких було запроваджено фіксовані норми податків. Це було велике досягнення княгині.

Запитання учням

 Як ви думаєте, яким чином княгиня Ольга зміцнила міжнародне становище Русі?

Метод «Слайд-шторка»

• 957 р. – У цьому році княгиня Ольга здійснила дипломатичну місію до Константинополя, уклала новий договір з Візантією та прийняла християнство.

• 959 р. – Княгиня вислала своє посольство до імператора Священної Римської імперії Отгона І.

• 961 р. – На Русь прибула місія Отгона І з метою прилучити Русь до римо-католицького світу, але успіху не мала.

2. Князь Святослав.

Завдання учням. У цей час досяг повноліття і став великим князем київським син Ольги та Ігоря. Розгадайте шараду і ви дізнаєтесь, як його звали.

Дні урочисті і відомі

У перший склад ми візьмемо.

Почесне визнання свідомо

До них ми потім додамо.

Закреслим букву скраю

І князя всі впізнаєм. (Святослав)

Учитель. Грецький учений Лев Диякон залишив нам такий портрет князя Святослава: «Він був середній на зріст і досить стрункий, широкогрудий, із пласким носом, блакитними очима й довгими кострубатими вусами. Волосся на його голові було вистрижене, за винятком одного пасма (ознака знатного роду); в одному вусі носив золоту сергу, прикрашену рубіном і двома перлинами. Князь зазвичай був похмурим і суворим на вигляд. Білий одяг його був як у інших русів і відрізнявся лише чистотою».

Видатний український історик М. Грушевський про нього писав: «Сміливий і чесний лицар-войовник, що у всім поступає відкрито й сміливо, не шукає здобичі, ні багатства, цінить тільки славу воєнну й для неї одної живе. Це герой княжої дружини, її найвищий ідеал».

«Коли князь виріс і став чоловіком, – говорить літопис, – він почав збирати багато хоробрих вояків, бо і сам був хоробрий і легкий, ходив як пардус і багато воював. Не возив з собою возів, ні казана; не варив м'яса, а тільки порізавши тоненько чи конину, чи звірину, чи воловину, пік на вугіллях і так їв; не мав ні шатра, а пітник слав і сідло у головах, – такі ж були і вояки його. А як ішов у котрий край, сповіщав наперед: «Іду на ви!».

Цей князь воював протягом усього правління, блискуче проводив тактичні операції й розробляв тривалі військові кампанії, прагнучи силою зброї утвердити Київську державу на світовій арені, забезпечити їй вільну торгівлю із країнами Сходу, Болгарією, Візантією, ліквідувати зовнішню небезпеку на кордонах держави з боку хозарів, печенігів, болгар.

Власне, через свої військові походи, в одному з яких князь загинув, Святослав у «Повісті минулих літ» був охарактеризований так: «Чужого шукаючи, своє втратив».

Діяльність Святослава історики оцінюють по-різному, їхні міркування бувають навіть протилежними.

На уроці ми дамо характеристику діяльності княгині Ольги й князя Святослава. (Інтерактивна вправа «Навчаючи  вчуся».)

Робота в групах. Методичний коментар

Учні об'єднуються у 3 групи, які отримують завдання. Визначається час на пошук та аналіз інформації. Після виконання завдання відбувається презентація роботи груп.

Завдання учням

Група 1. Використовуючи матеріал підручника та уривок з «Повісті минулих літ», дайте характеристику діяльності княгині Ольги та заповніть таблицю 1

 

Таблиця 1

Князь

Роки правління

Діяльність

Ольга

945-964

Придушила повстання древлян.

Провела реформи, встановила розмір данини.

Відвідала Константинополь.

Прийняла християнство, мала намір запровадити його як державну релігією

Група 2. Використовуючи матеріал підручника та уривок з «Повісті минулих літ», дайте характеристику князю Святославу як воїну та політичному діячеві, заповніть таблицю 2.

Таблиця 2

Князь

Роки правління

Діяльність

Святослав

964-972

Провів адміністративну реформу.

Повернув до складу Київської держави племінне княжіння в'ятичів.

Розбив Хозарський каганат

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Метод «Мікрофон»

Запитання учням

– Що нового ми сьогодні дізналися?

– Чи досягли ми очікуваної мети?

(Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює діяльність учнів, визначає, чи була досягнута мета, за потреби доповнює відповіді учнів.)

Домашнє завдання

1.Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. За додатковими джерелами підготуйте повідомлення або презентацію до

практичного заняття «Князь Святослав та його походи».

 

3. Яку оцінку дають сучасні історики діяльності князя Святослава?

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
До підручника
Історія України 7 клас (Гупан Н.М., Смагін І.І., Пометун О.І.)
Додано
23 січня 2018
Переглядів
729
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку