20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Конспект уроку з історії України та української літератури для 8 класу на тему: “Кримське ханство: внутрішня та зовнішня політика”

Про матеріал

Уроки спільного викладання та інтеграції історії України з українською літературою. Розробка містить набір вправ і завдань, які можна застосовувати двома вчителями як по черзі, так і одночасно.

Перегляд файлу

Конспект уроку з історії України та української літератури для 8 класу на тему:  «Кримське ханство: внутрішня та зовнішня політика»

(предмет за яким здійснюється інтеграція – «Українська література»,

 8 клас, «Українські народні думи.  «Маруся Богуславка»)

 

Мета:  Формування ключових компетентностей

 • Предметна компетентність: навчитись характеризувати політичне життя     Кримського ханства; визначати особливості економічного розвитку Криму; розповідати про зовнішню політику кримських правителів; пояснювати поняття і терміни «курултай», «Гірей», «бей», «диван», «муфтій»;  визначати причини  та наслідки активності козацтва в морських і суходільних походах у  Кримське ханство, Османську імперію; формувати бажання відроджувати і вивчати творчість народу, любов і повагу до краси слова.
 • Мовленнєва компетентність: вчитися будувати коротку зв’язну розповідь,  характеризуючи джерела інформації; складати короткі статті з використанням простих і складних, двоскладових і односкладових речень; спілкуватися державною мовою;
 • Логічна компетентність: використовуючи різні види джерел вчитися утворювати логічні пари; зіставляти окремі історичні події з наявними історичними джерелами;
 • Інформаційна компетентність: розвивати навички роботи з джерелами інформації; розвивати загальні та предметні компетенції учнів; познайомити учнів з новими поняттями і термінами, що характеризують Кримське ханство;
 • Просторова компетентність: навчитись прокладати маршрути морських і суходільних походів козаків у  Кримське ханство, Османську імперію.
 • Аксіологічна компетентність: спираючись на факти зі всесвітньої історії довести захоплення невільників на продаж, яким займалися кримські татари на українських землях, неприпустимим для тих часів.
 • Громадянська компетентність: прищеплювати шанобливе ставлення до славного минулого нашого народу;
 • Соціальна компетентність: розвивати навички командної гри, роботи в парах; створювати власний інтелектуальний продукт.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу, формування вмінь і навичок

 

Структура уроку

І. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань.

На цьому етапі уроку до викладання залучені одночасно два вчителі по черзі, вони використовують кожен зі своїх методів роботи для досягнення результату.

 1. Вправа «Дерево припущень» (3хв.)  з «Історії України»

          Учні озвучують свої ідеї та спільно створюють «дерево передбачень», де стовбур – задана тема, гілки – передбачення (я думаю, що …; ймовірно, що буде так…), а листя – аргументи на користь тверджень.

           Тема: Кримське ханство.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вправа «Впізнай мене» (4 хв.)  з «Історії України»

(Обозний, хорунжий, осавул; бунчук,корогви, пернач)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вправа «Мозковий штурм» (3 хв.) з предмета «Українська література»

Дайте відповідь на запитання:

 •                 Як фольклор пов’язаний з історичними подіями та  життям українського народу?

4. Вправа «Прогнозування за ілюстрацією» (3 хв.) з предмета «Українська література»

 •                 Роздивіться зображення музичних інструментів, назвіть їх і поясніть, яким чином вони можуть бути пов’язані з темою нашого уроку. (Протягом завдання звучить мелодія кобзи)

Bandura_1987_MBudnyk_IMG_5588__web                     MI-344_IMG_2374_web                MI-343_IMG_2579___web

Прислухаймося до звуків прадавньої кобзи… Чується  в них і гудіння вітру в дикому степу, і ніжний шепіт причорноморських трав, і  грізний голос води, і брязкіт невільницьких кайданів. Прислухайтесь: а може то кобза плаче разом з земляками-бранцями в Кафі чи Туреччині…

 •                 Кого і за що возвеличували народні творці в історичних  піснях і думах?

5. Вправа «Ребус» (3 хв.) з предмета «Українська література»

 •                 Розгадавши ребус, ви пригадаєте назву відомої української народної думи. (Протягом завдання звучить мелодія кобзи)

                 

(«Маруся Богуславка»)

А ось ці акорди  – ніби далеке відлуння голосу Марусі Богуславки або інших полонянок. Через сиві віки вони промовляють до нас то замріяно-ніжно, то бентежно-грізно, то сумовито…

І саме на сьогодні ми  перенесемося подумки в той історичний час, коли турки і татари часто нападали на українські села та міста, грабували й палили їх. Старих людей та маленьких діток  убивали, а молодь забирали у полон і потім продавали в рабство. Нелегко доводилося невільникам у Туреччині.

ІІІ. Основна частина.

На цьому етапі уроку вчитель історії проводить основну організацію уроку, а вчитель української літератури проводить окремі вправи з малими групами дітей

6. Вправа  «Метаморфози з текстом» (5хв.) з «Історії України»

Робота в групах: прочитати текст з підручника (матеріал на ст. 63-64 підручника О. В. Гісем, О.О. Мартинюк, Харків Видавництво Ранок, 2016) про політичне життя Кримського ханства і скоротити його зміст до 2- 4-х речень, щоб основний зміст матеріалу не втратив інформаційного навантаження.

 1.               Вправа «Знаю — хочу дізнатися — навчаюсь» (5 хв.) з «Історії України»
 1.                   Учитель повідомляє учням тему для вивчення. Наприклад, «Зовнішня політика Кримського ханства». Далі учні розбиваються на пари. Потім обговорюють одне з одним усе, що знають про дану тему. В цей час учитель креслить на дошці таблицю.
 2.                   Учитель надає слово кожній парі і з її слів заповнює першу гра­фу таблиці. При цьому він може редагувати інформацію. В тих ви­падках, коли учні не дуже впевнені в своїх знаннях, учитель записує інформацію в другу графу.
 3.                   Учитель пропонує учням ра­зом шукати відповіді на запитан­ня другої графи.
 4.                   Коли відповідь знайдено, її записують у третю графу.
 5.                   Для роботи учні читають текст (підруч­ник, інше джерело) і формулюють відповіді на запитання або просто сповіщають нову інфор­мацію. Це теж записують у тре­тю графу.
 6.                   Учитель звертає увагу учнів на запитання з другої графи: в тому разі, якщо відповіді не знай­дено, педагог пропонує інші дже­рела.

 

Що ми знаємо

Що хочемо знати

Що ми вивчили

Кримське  ханство – це частина земель Золотої Орди.

 

 

Релігія – мусульманство

 

 

Міста – центри торгівлі

 

 

Найбільший невільничий  ринок  існував  у Кафі.

Рушійна сила татарських набігів

 

Найнебезпечніший противник Кримського ханства – Московська держава

Відносини Кримського ханства з Річчю Посполитою

 

Татарські набіги на українські землі

 

 

Захисна функція козаків

 

Оскільки  влада  Речі  Посполитої  не  могла  забезпечити  захист

населення  України,  це  завдання  взяли  на  себе  козаки.

 

8. Вправа  «Вилучи зайве» (2 хв.) з «Історії України»

Знайди «зайве» слово:

 1.               Диван, муфтій, курултай, галас, бейлик;
 2.               Бахчисарай, Стамбул, Кафа, Керч, Тамань;
 3.               Кримське ханство, Османська імперія, Річ Посполита, Князівство Трансільванія.

9. Вправа «Інтерв’ю-експромт»(6 хв.) з предмета «Українська література» (Дума «Маруся Богуславка»)

Клас ділиться на дві команди, обирається капітан.

Завдання: скласти питання для спілкування з героями думи (до Марусі Богуславки, запорожців-невольників, батьків Марусі), які дали б їм можливість висловитися і дати реальну та об’єктивну оцінку ситуації, у якій вони опинилися.

10. Інтерективна вправа «Дерево знань» (7 хв.) з предмета «Українська література» (Дума «Маруся Богуславка»)

На дошці дерево з плодами, на  яких записані питання. Клас ділиться на групи. Представник від кожної групи виходить до дошки, «зриває» плід, йде радиться із членами своєї групи і дає відповідь на запитання.

207642520764252076425207642520764252076425207642520764252076425207642511276_d6a64059d8661ceb816a29c4495db8ef

Запитання для прикладу:

 • Які історичні події відображені у творі? Наведіть переконливі аргументи, посилаючись на зміст думи.
 • Яких страждань зазнав український народ від турецько-татарських загарбників?
 • Назвіть відомих вам ватажків у боротьбі українського народу з турками.
 • Прослідкуйте за думою «Маруся Богуславка» життєвий шлях Марусі.
 • Що свідчить про те, що Богуславка, перебуваючи далеко від рідної землі, не забула своєї вітчизни, народу, батьків?
 • Порівняйте умови перебування запорожців у полоні за текстом думи «Маруся Богуславка» та історичних джерел?
 • Чому до цього часу про Богуславку памятають, вона – героїня різних творів мистецтва?»
 • Як кожний із нас повинен ставитися до здобутків наших предків?
 • Яким хотіли б бачити свій рідний край його оборонці?

ІV. Підсумковий етап.

На цьому етапі уроку до викладання залучені одночасно два вчителі по черзі, вони використовують кожен зі своїх методів роботи для досягнення результату.

11. Вправа  «Асоціативний кущ» (3-5 хв.) з «Історії України»

Вправа допомагає учням зрозуміти свої знання. Може пояснити поняття та зв’язки між ними, які вони до цього не могли усвідомити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.          Вправа  «Рюкзак» (3 хв.) з «Історії України»

Вчитель дає можливість кожному з учнів стисло записати на папері відповідь на запитання: «Які з тих знань та умінь, що отримали на уроці історії України, знадобляться на інших уроках?».

На дошці намальований рюкзак, діти прикріплюють до нього листки і коментують написане.

13.  Вправа  «Займи позицію» (7  хв.) з предмета «Українська література»

Хто ж Маруся: зрадниця чи патріотка?

(Дума «Маруся Богуславка»)

Я вважаю, що Маруся – зрадниця,             бо …

Я вважаю, що Маруся – патріотка,                тому що …

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника

 

docx
Додано
5 березня
Переглядів
145
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку