Конспект уроку з креслення на тему "Читання креслень у запропонованій послідовності та за поставленими запитанням"

Про матеріал

ПЛАН – КОНСПЕКТ УРОКУ З КРЕСЛЕННЯ. ТЕМА УРОКУ: Читання креслень у запропонованій послідовності та за поставленими запитанням. Читання креслень – дуже складний процес, який потребує значного розумового напруження і певних умінь.

Перегляд файлу

ПЛАН – КОНСПЕКТ УРОКУ З КРЕСЛЕННЯ

 

ТЕМА УРОКУ: Читання креслень у запропонованій послідовності та за поставленими запитанням.

МЕТА УРОКУ:      1. Навчальна: сприяти формуванню знань по читанню креслень предметів.

2. Виховна: сприяти вихованню в учнів культури праці, бережливості, охайності.

3. Розвивальна: сприяти розвитку просторової уяви в учнів.

4. Профорієнтаційна: розширити світогляд учнів у плані формування професійного самовизначення.

ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ: Зразки креслень. Плакати «Зображення геометричних тіл», «Предмети, утворені поверхнями геометричних тіл», «Аналіз геометричної форми предмета»

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ:

 Забронський В. В. Методика викладання креслення К.: «Радянська школа», 1967. с.103, 115. 

Сидоренко В.К. Креслення. – Львів: Оріана - Нова, 2004.  – 239 с., с. 56.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ УЧНІВ: Сидоренко В. К. Креслення: Підруч. Для учнів загальноосвіт. Навч. закл. – К.: Школяр, 2009.  § 3.3. с.78 – 84.

 

ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ:

― для вчителя: креслярська дошка, крейда;

― для учнів: креслярський папір, креслярські олівці, циркуль коловий та вимірювальний, гумка для стирання, лінійки, транспортир, кутник.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: розповідь, пояснення, демонстрація,  робота з книгою, графічна робота.

СЛОВНИКОВА РОБОТА: аналіз геометричної форми предмета.

ТИП УРОКУ: комбінований.

 

 

 

ПЛАН УРОКУ

І.  Організаційний момент. ______________________________________  2 хв.

ІІ. Повторення раніше вивченого матеріалу. ________________________ 2 хв.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. _________________________________  10 хв.

IV. Закріплення нового матеріалу. ________________________________ 3 хв.

V. Практична робота: __________________________________________ 24 хв.

V.1. Вступний інструктаж. _____________________________________ 5 хв.

V.2. Самостійна практична робота учнів і біжучий інструктаж

вчителя. ___________________________________________________ 17  хв.

V.3. Заключний інструктаж. ____________________________________ 2 хв.

VI. Домашнє завдання. __________________________________________ 2 хв.

VII. Підведення вчителем підсумків уроку. _________________________ 2 хв.

 

ХІД І ЗМІСТ УРОКУ

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ_________________________________ 2 хв.

 1. перевірка наявності учнів за журналом;
 2. перевірка підготовленості учнів до уроку (креслярські інструменти, приладдя, зошит, підручник, аркуші креслярського паперу);
 3. на робочому місці мають бути:  папір в клітинку, креслярські олівці, циркуль коловий та вимірювальний, гумка для стирання, лінійки, транспортир, кутник.;

 

ІІ. ПОВТОРЕННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ ____________ 2 хв.

Усне фронтальне опитування

 • Що називають ескізом? (графічний документ тимчасового користування)

Яке призначення ескізів? (Ескізами користуються конструктори, проектуючи, наприклад, нові машини. Ескізи застосовують також при ремонті деталей, обладнання)

 • Якими мають бути лінії на ескізі? (рівними і чіткими)
 • Якими мають бути  написи та позначення? (акуратними)

 

 

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ__________________________ 10 хв.

 1. повідомлення  теми уроку і запис її на дошці:

Мотивація: дана тема необхідна для вивчення тому, що розвивається ваше мислення, просторова уява та ваша пізнавальна активність. Дана тема допоможе вам навчитися виконувати умовності під час нанесення розмірів на кресленні.

 1. Питання, які  розглянемо на уроці:
 • Що таке аналіз геометричної форми предмета?
 • Що потрібно для аналізу геометричної форми предмета?
 1. Розповідь вчителя

Прочитати креслення – це значить відтворити в уяві форму зображеного предмета, будову і взаємне розміщення його частин. Читання креслень – дуже складний процес, який потребує значного розумового напруження і певних умінь.

Аналіз геометричної форми предмета. Придивіться до навколишніх предметів. Багато з них мають свою форму різних геометричних тіл або їх частин.

Демонстрація плакату «Предмети, утворені поверхнями геометричних тіл»

Розповідь вчителя

Інші предмети мають складнішу форму, утворену сукупністю геометричних тіл.

Щоб визначити форму предмета за кресленням, його уявно розчленовують на окремі складові частини, що мають форму простих геометричних тіл. Приклад такого розчленування наведено на плакаті.

Демонстрація плакату «Аналіз геометричної форми предмета»

Розповідь вчителя

Форма зображеного на ньому предмета утворена двома паралелепіпедами, трикутною призмою, напівциліндром і циліндром, видаленим з нижньої частини предмета.

Уявне розчленування предмета на геометричні тіла, з яких він складається, називають аналізом геометричної форми предмета.

Для проведення аналізу геометричної форми предмета за його кресленням потрібно знати, як зображуються основні геометричні тіла. З проекціями деяких з них ви ознайомились раніше.

Щоб згадати, який вигляд мають найбільш поширені геометричні тіла, як вони зображуються на кресленнях, слід звернутися до таблиці 2 (с. 76, 77). Робота з підручником.

На рисунку 105 наведено вигляди кількох предметів. Всі вони містять контури зображень геометричних тіл, наведені у таблиці 2, з виглядами показаних на рисунку 105 предметів, спробуйте визначити, якими геометричними тілами утворено форму кожного з них. Навчившись виконувати такі порівняння, ви зможете проводити аналіз геометричної форми предмета за кресленням.

Демонстрація плакату «Зображення геометричних тіл»

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ________________________ 3 хв.

 1.  Фронтальне опитування. Учитель задає питання для учнів.
 • Для чого потрібен аналіз геометричної форми предмета?
 • Які геометричні тіла можуть утворювати поверхню предмета?
 • Які характерні ознаки мають проекції циліндра, конуса, кулі?
 • Чим відрізняються проекції циліндра і конуса?
 • У яких геометричних тіл всі проекції однакові?

VІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА Читання креслень ___________________24 хв.

 

V.1. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ _______________________________ 5 хв.

1) тема нашої практичної роботи: Читання креслень.

2) при виконанні практичної роботи вчитель вказує на умовності та спрощення, які використані при зображенні деталей;

3) для прикладу вчитель пояснює і демонструє прийоми і способи виконання практичної роботи із застосуванням умовностей, на дошці, учні спостерігають;

4) вчитель демонструє учням зразки практичних робіт з даної теми, виконаних учнями попередніх класів;

5) пояснює і показує прийоми самоконтролю правильності виконання практичної роботи на прикладі 2-х учнів, що гірше знають вивчений матеріал;

6) висуває наступні критерії оцінки за практичну роботу:

- ступінь розуміння засвоєного матеріалу

- правильне володіння технікою виконання практичної роботи

- наскільки розвинена просторово-проекційна уява

- якою мірою учень засвоїв положення ЕСКД

- чи вміє засвоювати теорію на практиці при читанні креслення.

Оцінку від 10 до 12 балів вчитель поставить тоді, коли в практичній роботі допущено не більше як один недолік; 7 – 9 балів тоді коли в практичній роботі помилок немає, але допущено не більше як 3 недоліки;  4 – 6 ставить тоді, коли в роботі допущено більш як 3 недоліки.

7) попередження про можливі помилки при виконанні роботи;

8) перевірка правильності засвоєння прийомів виконання роботи учнями;

9) видача завдань для практичної роботи.

 

V.2. САМОСТІЙНА ПРАКТИЧНА РОБОТА І БІЖУЧИЙ ІНСТРУКТАЖ____________________________________________ 17 хв.

А). Самостійна робота учнів:

 1. прочитати креслення (картки з завданнями роздаються кожному учневі індивідуально). Див. додаток.
 2. форма організації навчальної роботи учнів  - індивідуальна.

Б). Інструктаж вчителя:

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця і початку   роботи;

2-й обхід: перевірка правильності читання креслення; надання допомоги слабо підготовленим до виконання завдання учням;

Прийняття, попередня оцінка і аналіз робіт учнів.

V.3. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ _______________________________ 2 хв.

 1. підведення підсумків практичної роботи;
 2. аналіз характерних недоліків в самостійній роботі учнів і шляхи їх усунення;
 3. відзначення кращих робіт і їх демонстрація;

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ_____________________________________ 2 хв.

1) завдання за підручником  - § 5.4, ст. 78 - 84.

2) зміст графічної домашньої роботи: виконати креслення деталі за описом: циліндрична деталь, діаметром 60 мм, на висоті 20 мм знаходиться наскрізний циліндричний отвір (Ø 20 мм). Нанести відповідні розміри.

VІІ. ПІДВЕДЕННЯ ВЧИТЕЛЕМ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ_____________ 2 хв.

1). повідомлення вчителя про досягнення цілей заняття; загальна характеристика уроку;

2). об’єктивна оцінка результатів індивідуальної праці учнів на занятті; виставлення оцінок у класний журнал та у щоденники учнів.

 


Додаток

 

 

Варіант 1.

П.І.П. _________________________________

Клас __________________

 

 

Завдання 1. Який номер деталі відповідає даному опису: деталь виконана із заготовки призматичної форми; має заокруглення одного і зріз іншого кута а також отвір призматичної форми.

Тести 040.bmp1).

2).

3).

4).

5).

6).

 

Завдання 2. Який номер деталі відповідає даному опису: деталь призматичної форми, має два призматичні пази і один зріз прямого кута.

Тести 041.bmp1).

2).

3).

4).

5).

6).

 

 

Завдання 3. Який номер деталі відповідає даному опису: деталь виконана з заготовки призматичної форми;має зріз прямого кута, виріз призматичної форми і циліндричний отвір який зорієнтований по діагоналі грані.

Тести 081.bmp1).

2).

3).

4).

5).

6).

 

 

 

Завдання 4. Який номер деталі відповідає даному опису: деталь виконана із заготовки призматичної форми; має паз і отвір однакової призматичної форми, а також один зріз прямого кута.

1).

Тести 075.bmp2).

3).

4).

5).

6).

 

doc
До підручника
Креслення (профільний рівень) 11 клас (Сидоренко В.К.)
Додано
22 листопада 2018
Переглядів
5089
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку