10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Конспект уроку з української літератури в 7 класі з теми "Ліна Костенко «Кольорові миші»".

Про матеріал

Конспект уроку з української літератури метою якого є допомогти учням збагнути суть поезії «Кольорові миші», учити школярів виразно читати поезію, характеризувати образи героїв літературного твору; познайомити з культурознавчими термінами: гризайль, антитеза; розвивати логічне мислення, уміння коментувати зміст твору, порівнюти героїв поезії; виховувати позитивне мислення, прагнення в учнів самостверджуватися, самовдосконалюватися, бути неординарною особистістю, плекати в душах семикласників ідеали людяності та добра.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Конспект  уроку

з української літератури

7 клас

 

 

 

Розроблено вчителем української

мови та літератури БСШ №16,

учителем-методистом

Грицан Г.Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку: Ліна Костенко «Кольорові миші». Ідея зіткнення неповторності й   стан-

        дарту. Образ особливої дівчинки Анни. Алегоричний образ кольорових

        мишей.

Мета уроку: допомогти учням збагнути суть поезії «Кольорові миші», учити школя-

        рів виразно читати поезію, характеризувати образи героїв літературного

        твору; познайомити з культурознавчими термінами: гризайль, антитеза;

        розвивати логічне мислення, уміння коментувати зміст твору, порівню-

        ти героїв поезії; виховувати позитивне мислення, прагнення в учнів са-

        мостверджуватися, самовдосконалюватися, бути неординарною особис-

        тю, плекати в душах шестикласників ідеали людяності та добра.

Цілі: після проведення уроку

 • учні знатимуть
 • зміст поезії «Кольорові миші»;
 • суть літературних понять: художня деталь, образ-символ, антитеза;
 • учні умітимуть
 • аналізувати ідейно-художній зміст вірша «Кольорові миші»;
 • розкривати алегорію образу кольорових мишей, давати йому оцінку;
 • характеризувати образ Анни, пояснювати причину її відокремленості від загалу;
 • висловлювати власне ставлення до проблеми, піднятої у творі.

Соціокультурна лінія: «Сьогодні кожна людина може, як райдуга, всі свої сім кольо

                       рів показати» (М.Стельмах)

Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво, українська мова

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Обладнання: фотовернісаж робіт Берна Хогарта, пейзажні замальовки, К.Фріч «За-

          стілля», ілюстративний матеріал

Форми роботи: фронтальна, парна, індивідуальна, динамічна група

Літературознавчий контекст: художня деталь, образ-символ, антитеза

Мистецький контекст: техніка гризайль

 

Хід уроку

І. Етап визначення теми та цілей уроку.

 

 1.Оголошення теми уроку. (Слайди № 1,2)

    «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі».Часто спадають на думку ці слова Ліни Костенко, коли відкриваєш для себе новий поетичний твір. А якщо знайомишся з  віршами самої шістдесятниці , ці рядки звучать актуально завжди. Тож і сьогодні ми продовжуємо пізнавати багатий поетичний світ Ліни Костенко через вірш «Кольорові миші». Запишіть тему уроку.

 

2.Цілевизначення.

  Ознайомтеся цілями й доповніть їх власними.( Слайд № 3)

3.Позитивна настанова.

  Я чекаю від вас активності на уроці, нестандартних думок. Хай настановою в роботі для вас будуть слова М.Стельмаха «Сьогодні кожна людина може, як райдуга, всі свої сім кольорів показати». (Слайд № 4)

 

ІІ. Мотиваційний етап.

 

 1.З’ясування емоційного настрою.

  Гра-перевтілення «Художники»

  Пізнаймо один з ваших кольорів. Уявіть, що ви художник. Виберіть із палітри фарб один колір і зробіть на майбутній картині перший мазок, який відповідає вашому настрою на початку уроку.

  - Який колір ви обрали? Чому?

 

2.Створення проблемної ситуації.

  - Чи можна, на вашу думку, створити емоційну картину, використовуючи лише один колір? Якщо так, то який саме?

 

3.Мистецький коментар.

  Серед західних художників є представники техніки гризайль. Її основа – використання одного кольору – переважно чорного. Одним із найкращих художників, що працює в цій техніці, є американець Берн Хогарт. (Слайди № 5-8) Він прагне дослідити виражальні можливості світла й тіні –  царство настроїв та сильних емоцій.

   А ось німецька художниця Катарина Фріч, створюючи скульптурну групу «Застілля» (Слайд № 9), свідомо використовує тільки чорний колір, доповнюючи його білим,  для показу однаковості багатьох людей. Такий вибір не випадковий, бо поєднання білого та чорного утворює сірий колір – колір сірої, безбарвної маси, у якій кожна людина схожа на іншу.

 

ІІІ. Змістово-пошуковий етап.

 

1.Актуалізація суб’єктивного досвіду та опорних знань.

  Методика «Акваріум».

Питання для обговорення в групі: «Бути таким, як інші – добре чи погано».

(у цей час перевірка творчих домашніх завдань) (Слайд № 10)

Тим, хто спостерігав:

 • Чи погоджуєтеся з думкою групи?
 • Чи наведені всі аргументи?
 • Що було найбільш переконливим?

4.Передбачення.

 - Як ви гадаєте, яка позиція Ліни Костенко з питання «Бути таким, як інші – добре чи погано»?

- Знайдемо відповідь на це питання в поезії «Кольорові миші». (Слайд № 11)

 

5.Первинне знайомство з поезією (використання аудіозапису). (Слайд № 12)

6.Обмін враженнями від прочитаного. Словесне малювання.

 - Чим вразив вірш?

 - Про яку подію розповідається у творі?

 - Описана в поезії ситуація реальна чи уявна? Чому?

 - Яким ви уявили приміщення суду?

 - Якою уявили героїню поезії?

 - Яка пора року відбувається у вірші? Які художні деталі свідчать про це?

 

7.Робота над змістом тексту.

Завдання-гра

Завдання: зібрати осінні листки, на яких питання за змістом твору. (Слайд № 13)

 • Якого року відбувалася подія у творі?
 • Чим у ті часи розважали юрму?
 • Скільки років було Анні?
 • У чому звинувачували дівчину?
 • З листків якого дерева робила Анна кольорових мишей?
 • Який вирок виніс суддя?
 • У якому місті відбувалися події у творі?

 

ІV. Адаптаційно-перетворювальний етап.

 

1.Літературознавчий коментар.

 - Ми зібрали жмуток яскравих осінніх листків. Чому саме осінь зображена у творі? (як контраст сірому, протиставлення)

 - Один із префіксів іншомовного походження, який запозичила  українська мова, має значення «проти». Назвіть його.(анти-) (Слайд № 14)

 - Саме він використаний у новому для вас літературному терміну – антитеза.

( Антитеза – це явище протиставлення обставин, композиційних елементів, людських характерів)

 - Хто з героїв твору протиставляється один одному? Зверніть на це увагу під час повторного читання поезії.

 

2.Повторне читання поезії.

 - Хто з героїв поезії протиставляється ?

 - Що допомогло вам це зрозуміти? (зміст твору,  поведінка героїв, мовні засоби)

 

3.Групове дослідження змісту та мови твору

  ( технологія «Мозаїка»)

І ряд : установіть послідовність подій, що відбуваються у творі, та підкресліть найнапруженіший момент. Поясніть свій вибір. (Слайд № 15)

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

А Підсудна Анна.

Б Вирок судді.    

В Кольоровий кіт.

Г Сива давнина.

Ґ Обвинувачення сусіда.

 

( 1 – Г, 2 – А, 3 – Ґ, 4 – Б, 5 – В )

 

ІІ ряд : Рольова гра

  Ви станете безпосередніми учасниками подій. Уявіть, що ви суддя на цьому судовому процесі. Виголосіть свій обґрунтований вирок, виступивши на захист Анни чи обвинувачень сусіда.

 

ІІІ ряд  : Який художній засіб виражається яскравим кольоровим прикметником? Випишіть 6-7 епітетів з означувальними словами.

Після перевірки: Чи однакові за емоційним сприйняттям виписані вами епітети? Згрупуйте їх по можливості. З якими образами асоціюються епітети кожної групи?

( І – розлючений сусід, сірі двері, сірий стіл, сірий день, сірий сусід; ІІ – багряне листя, кольорові миші, кольоровий кіт, сухі листочки).

4.Мовленнєвий пошук.

 - Основне смислове навантаження у творі виконують, безперечно, епітети, виражені прикметниками. Але значна роль припадає й на дієслова.

 - У якому контексті й з якою метою авторка двічі використовує не часто вживане слово «хукати»?  (при використанні однакових засобів, прийомів результат дії залежить від того, якою особою вона виконується: якщо позитивною, оригінальною, то й створюється щось неповторне). (Слайд № 16)

5. «Словник школяра»

Хукати – дихати на кого- або що-небудь, щоб зігріти, охолодити, притлумити біль.

Висновок: отже, у творі зіткнулися буденне й неповторне, що втілені в образах сусіда й Анни.                     

 

5.Хвилина релаксації. (Слайд № 17)

Мелодія невідомого автора ХІV ст. «Зелені рукави».

- Який характер прослуханої мелодії?

- З яким образом поезії асоціюється вона? Чому?

 

6.Створення асоціативних портретів героїв. (Слайд № 18)

(Робота в парах, один біля дошки)

Запропоновані асоціації: типовість, стандарт, оригінальність, сірість, кольоровість, неповторність, індивідуальність, романтизм, приземленість, буденність.

 

7.Виразне читання поезії.

 - Анна асоціюється у вас з яскравими кольорами. А який колір сусіда? Як би ви читали його слова?

 - Який тон обрали б для судді? (строгість, сухість)

 - Прочитайте в ролях поезію від слів «Було тій Анні...» до слів «Сиділа тихо…»

 

V. Систематизаційно-узагальнюючий етап.

 

1.Синтез думок.

- Через який алегоричний образ ми спостерігали неповторність Анни?

- Чому саме мишей авторка зробила кольоровими? (навіть в сірому Ліна Костенко побачила оригінальність, неповторність)

- Чому ніхто з героїв твору не захистив Анни?

- На чиєму боці Ліна Костенко? Чи захистила вона свою героїню? (образ кольорового кота)

- Яка головна думка поезії? (слід бути неповторною особистістю, прагнути самовдосконалюватися, самостверджуватися, розвивати творчу уяву, толерантно ставитися до всіх).

- Наш висновок перегукується з епіграфом уроку – словами М.Стельмаха. Вибір за вами.

- Кому легше жити: Аннам, яких не завжди розуміють, чи сусідам?

 

VІ. Рефлексійно-оцінювальний етап.

 

1.Кольорова рефлексія власної діяльності.

- Чи змінився ваш настрій?

- Останній мазок на вашому малюнку, якого він тепер кольору?

 

2.Оцінювання учнів.

 

3.Домашнє завдання.( Слайд №19)

   1.Стор.128-129, виразне читання, відповіді на питання

 *2.Міні-твір «Кому легше жити: Аннам, яких не завжди розуміють, чи сусідам?»

 *3.Намалюйте кольорову гаму свого імені, ураховуючи «забарвлення» кожної букви, що входить до його складу.

(Слайд № 20)

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Глуханюк Олена Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Муковоз Олена Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Редько Тетяна Іванівна
  Плідна робота. Дякую
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Кафльовська Ірина Володимирівна
  Надзвичайно цікавий урок. Дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Тарабанова Наталія Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Лялюк Дарія
  Чудова розробка!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
doc
Додано
10 січня 2018
Переглядів
9417
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку