Конспект заходу, "я все знаю"

Про матеріал
Конспект уроку створений разом з презентацією. Мета заходу заохотити учнів до вивчення математики , а також підвищити інтерес до результату роботи в команді. Проводився захід під час тиждня математики.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід з математики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель математики

ЗОШ І-ІІІ ст.№1

м.Березівки

 Соколовська М.О.

                                       2017р
         1СЛАЙД

   1-й ведучий. Вітаю вас, друзі! Бачу, що багато тут зібралося чесного народу, і все це добірне товариство. Дуже приємно, що ви так шануєте математику, що дружно прийшли на наше свято.

2-й ведучий. Математика — наука молодих. Інакше бути не може. Заняття математикою — це така гімнастика розуму, для якої потрібна вся гнучкість і вся витривалість молодості. (Р. Віккєр).

1-й ведучий. Хто в дитинстві займається математикою, той розвиває увагу, тренує мозок, волю, виховує в собі наполегливість і завзятість у досягненні мети. (А. Марушкевич).

2-й ведучий. Діапазон практичного застосування математики величезний! Яку б науку ви не вивчали, до якого б ВУЗу ви не вступали, в якій би галузі ви не працювали, всюди обов'язково потрібні математичні знання.

1-й ведучий.

Ти визнана давно главою всіх наук,

Потрібна нам ти завжди, скрізь і всюди.

Без математики ми нині, як без рук:

З тобою з казки дійсність творять люди.

Освоївши тебе, рвемося у політ,

Створили ми розумні вже машини,

Штурмуємо космічний світ

І різних фактів узнаєм причини.

З тобою ми невпинно ростемо,

З тобою підкоряємо природу.

Твої досягнення ми віддамо

На благо будівничого народу.

Викладач. Розпочинаємо наш конкурс юних математиків. Сьогодні ви станете свідками найцікавішої боротьби найкращих представників ваших груп — наших математичних «зірочок». Багато в цьому змаганні залежатиме не тільки від учасників, але й від вас, шановні болільники. Від того, наскільки активними ви будете. В конкурсі болільників ви зможете набрати певну кількість балів й віддати їх учаснику своєї групи, або тому хто вам найбільше сподобався. А допомагати при визначенні найсильнішого математика нам буде рада наймудріших, яка представлена ____ експертами — представниками математичних наук:

_______________________ вчитель математики;

_____________________.

Ну, а тепер настав час представити наших учасників.

Тим, хто вчить математику,

Тим, хто любить математику,

Тим, хто знає математику,

Тим, хто ще не знає, що він любить математику,

Цей захід присвячується... (команда)

________________________________________

Вам необхідно вибрати один з розділів: «Алгебра», «Тригонометрія», «Планіметрія», «Стереометрія» та відповісти на 10 питань вартістю по 2 бали. Таким чином можна набрати максимум 20 балів. Але якщо на 2 питання підряд не одержано відповіді, на цьому участь в турі закінчується. Для того, щоб визначитись, хто з учасників буде обирати першим розділ, треба першим відповісти на вибіркові питання.

 2СЛАЙД             3СЛАЙД(ВІДПОВІДІ)

Вибіркові питання І туру

 1. Трійка коней пробігла ЗО км. Яку відстань подолав кожен кінь? (30 км)
 2. Супутник Землі робить один оберт за 1 годину 40 хв., а другий — за 100 хвилин. Як це пояснити?(Час однаковий)

3. Цеглина важить 2 кг і ще півцеглини. Скільки важить цеглина? (4 кг)

 

 

 

                                                                     4СЛАЙД     І тур.

5-6СЛАЙД «Планіметрія»

1. Площа якої фігури дорівнює стороні в квадраті?(Квадрат)

 1. Площа якої фігури обчислюється за теоремою Герона?(Трикутник)
 2. Чотирикутник, у якого діагоналі точкою перетину діляться навпіл? (Паралелограм)
 3. Чому дорівнює сума кутів трикутника? (180°)
 1. Геометричне місце точок, рівновіддалених від даної точки?(Коло)
 2. Скільки прямих кутів може бути в трикутнику?(Один)
 1. Чому дорівнює катет,протилежний куту 30° в прямокутному трикутнику?(Половині гіпотенузи)
 2. В якому трикутнику висоти перетинаються під прямим кутом? (В прямокутному)

9.Величина кута 30°. Чому дорівнює величина цього кута, якщо його розглядати в скло з двократним збільшенням? Чому?(30°, збільшуються тільки лінійні розміри)

10. Відрізок ,що з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони(Медіана)

7-8СЛАЙД«Стереометрія»

 1. Про яку аксіому йде мова?

Якщо різні дві прямі

Будуть спільну точку мати,

Значить можна площину,

І до того ж лиш одну,

Через них побудувати.(СЗ)

 1. Прямі, які не перетинаються і не лежать в одній площині.(Мимобіжні)
 2. Три мухи літають в кімнаті. Коли вони будуть знаходитись в одній площині? (Завжди) Тому, що через три точки можливо провести площину.
 3. Чим являється висота в прямій призмі?(Бічним ребром)
 1. Назва прямокутного паралелепіпеда, у якого всі ребра рівні.(Куб)
 2. В призмі відрізок, що сполучає дві вершини, які не належать одній грані. (Діагональ)

7.Геометрична  фігура, що складається  з  двох півплощин, обмежених однією прямою. (Двогранний кут)

 1. Назва призми, в основі якої лежить паралелограм?(Паралелепіпед)
 2. Цей багатогранник в давнину був використаний в Єгипті. Будівля у формі цього багатогранника відноситься до семи див світу (Піраміда)

10. Из меня пальто и брюки,

И костюм весьма хорош.

Переставь местами звуки —

В геометрии найдешь.

Про яке геометричне тіло йдеться?(Сукно — конус),

                                             9-10СЛАЙД « Тригонометрія»

 1. Тригонометрична функція, яка дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. (Синус)
 2. Чому дорівнює радіанна міра кута 90°? ( /2)
 3. Назвіть парну тригонометричну функцію.(Косинус)

4.Як називається графік функції у = sin х ? (Синусоїда)

5.Чому дорівнює добуток тангенса і котангенса? (1)

 1. Назвіть найменший додатній період функції у = ctg х. ( )
 2. Чому дорівнює sin 30°? (1/2)
 3. Чому дорівнює arccos (-х) ? (- arccosх)
 4. Чому дорівнює sin подвійного кута? (2 sinх cosх)

10. Что кружится, что ложится

И на землю и на крыши,

И о чем поэт зимою

По ночам поэмы пишет?

Это первое словечко.

А второе просто «на».

Ну а третье? Угадайте,

Что бежит по проводам?

Напиши, что полупилось

И прочти наоборот.

Не запутайся, читая

Слово задом наперед.(Котангенс)

11-12СЛАЙД « Алгебра»

 1. Що є розв'язком рівняння х12 = 0 ? (0)
 2. Назва графіка квадратичної функції. (Парабола)
 3. Назва рівняння виду ах2 + вх + с = 0. (Квадратне)
 4. Математичний вираз, в якому використовуються знаки більше або менше. (Нерівність)
 5. Хто довів теорему, яка встановлює зв'язок між коренями квадратного рівняння та його коефіцієнтами? (Вієт)
 6. Знак для позначення дії додавання. (Плюс)
 7.                                У палиці два кінці. Скільки кінців залишиться, якщо один відрізати? (два)
 8. Одне число більше за інше в 4 рази. Сума цих чисел 20  Знайти менше число. (4)
 9. Який знак необхідно поставити між двома 2, щоб одержати число більше, ніж 2, але менше, ніж 3? (2,2)
 10. С буквой О — арктический и антарктический

Без нее — я знак математический. (Полюс — плюс)

13-14СЛАЙД Питання для болільників. (Найкраща від. 2бала)

 1.  Ребус «МІНУС»
 2. Ребус «ВЕКТОР»
 3. 2 в квадраті дорівнює 4; 3 в квадраті дорівнює 9; кут в квадраті? (90°)

                                                                   15-18СЛАЙД II тур.

«Практичний»

Ведуча. Вам  буде запропоновано запитання  та  чотири варіанти  відповіді. Перший, хто вірно  відповість, одержує 2 бали.

1. Скільки вертикальних і скільки горизонтальних відрізків зображено на малюнку?

а) 10 горизонтальних і 2 вертикальних;

б) 12 вертикальних і 2 горизонтальних;

в) 2 вертикальних і 7 горизонтальних;

г) 2 вертикальних і 12 горизонтальних.

2. Скільки прямокутників зображено на малюнку?

а) 4;

б) 3;

в)       5;

г)       6.

3. Замість знаків питання підставте відповідні цифри.

а) 2 і 5;

б) 12 і 5;

в) 2 і 15;

г) 12 і 15.

 

 

 

ІІІ тур.

19-22СЛАЙД «Пазли»

(На екрані портрет видатного математика, закритий  8 многокутниками .Відповідь дає право відкрити один елемент)., хто вгадає +1 бал

1.Двоє учнів грали в шахи 2 години. Скільки часу грав кожен учень? (2 год.)

2. Кожен з 7 братів має по одній сестрі. Скільки дітей в родині?(8 дітей)

3. Яке число має стільки ж букв при написанні, скільки й означає?(З)

4. В корзині 3 яблука. Як поділити ці яблука між З хлопчиками так, щоб одне яблуко залишилось в корзині? (Один повинен яблуко взяти з корзиною)

5. Яке найменше натуральне число? (1)

6. Скільки одержиться десятків, якщо два десятки помножити на два десятки. (40 десятків)

7. Електропотяг іде з заходу на схід зі швидкістю 60 км/год. В тому ж напрямку з заходу на схід дме вітер зі швидкістю 50 км/год. В який бік буде відхилятися дим від потягу? (Електропотяг диму не має)

8. У вазі лежали яблука. Прийшли 2 доньки, 2 матері, одна бабуся та одна онучка. Кожна взяла по яблуку, та у вазі залишилось ще 2. Скільки яблук було у вазі? (5, прийшло всього 3 людей)

 

IV тур.

23СЛАЙД «Експерт»(ребус хто скільки вспіє потім по черзі від найбільшого на вибір)

Записати відповіді на бланк , підняти руку ,як знак фінішу.

Ви обмежені у часі, тому не мешкайте, вам дається 4 хв. Якщо ви не можете пояснити малюнок, то можете його пропустити і працювати далі, а якщо залишиться час, повернутися до нього.

Кожен об'єкт, який вірно називає експерт, оцінюється в 1 бал, тому максимальна кількість балів в цьому турі — 8.

                                                     24СЛАЙД

Гра для болільників.

«Кожній руці    своя робота»

Завдання. Лівою рукою намалювати 3 трикутники, правою — 3 кола одночасно. Хто швидше і краще, той переміг.

25СЛАЙД V тур.

«Вірю не вірю»

Кожному по черзі будуть запропоновані питання, на які ви повинні дати відповідь «вірю», чи «не вірю». Вірна відповідь оцінюється в 1 бал. Кожному буде задано по 4 питань, тож і максимальна кількість балів — 4 .

 1. Чи віриш ти, що Шарль Перро, автор «Червоної Шапочки», написав казку «Кохання   циркуля   та лінійки»? (Так, така казка є)
 2. Чи віриш, що Наполеон Бонапарт писав математичні роботи?  (Так, один геометричний факт несе назву «Задача Наполеона»)
 3. Чи віриш, що одна з кривих ліній називається «Локон Аньєзи», на честь першої в світі жінки-професора математики Марії Гаєтани Аньєзи? (Так, така крива є. Вона досліджена Марією Аньєзи)
 4. Чи віриш ти, що Нобелівська премія не надається дослідженням в області математики, тому що жінка Нобеля втекла з математиком? (Так)
 5. Чи віриш ти, що англійський математик Дж. Сільвестер написав сонет «Небесна муза», який присвятив першій російський жінці-математику Софії Ковалевській? (Так, такий сонет є)
 6. Чи віриш ти, що О.С. Пушкін написав рядки «Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии»? (Так)
 1. Чи віриш ти, що в основі всіх сучасних підручників з геометрії лежать знамениті «Начала» Евкліда, написані в IV столітті до н.є.? (Так)
 2. Чи віриш ти, що великий Евклід сказав царю Птоломею: «В геометрії немає царської дороги». (Так)
 3. Чи віриш ти, що великий М.Ю. Лєрмонтов захоплювався  математикою і міг   до   пізньої   ночі розв'язувати яку-небудь математичну задачу?(Так. Товариш Лєрмонтова Лопухін писав про це)
 4. Чи віриш ти, що вірш «О сколько нам открытий чудных» написав М.Ю. Лєрмонтов? (Ні. О.С. Пушкін)
 5. Чи віриш ти, що Піфагор брав участь в кулачних   боях   на   58   Олімпіаді,   яка   проходила   в 548 році до н.е.?(Так, Він був чемпіоном з цього виду спорту і ви­борював цей титул ще на декількох олімпіадах)
 1. Чи віриш ти, що відомий Фалес був болільником та помер на трибуні Олімпійського стадіону під час бою Піфагора? (Так. На 58 Олімпіаді)
 2. Чи віриш ти, що є книга,  в якій міститься 370 різноманітних способів доведення теореми Піфагора, і в ній є доведення, запропоноване президентом США Гарфилдрм?(Так. Ця книга була надрукована в 1940 р.)
 3. Чи віриш ти, що англійська королева, коли прочитала казку Льюіса Керола «Алиса в стране чудес» так захопилася, що наказала доставити їй всі книжки чудового казкаря?

(Так. Але була сильно розчарована, оскільки в усіх інших книгах містились лише математичні викладки та формули).

 1. Чи віриш ти, що якщо кожен день по десять годин тільки переписувати праці Леонарда Ейлера, не вистачить і 75 років? (Так. Зібрання його творів склали 75 великих томів. Про нього говорили, що він «обчислює так, як людина дихає»)
 2.  Чи віриш ти, що брати Грімм, автори казки «Бременські музиканти», написали казку «Чудові пригоди трикутника». (Ні)

VI  тур.

Учасникам гри пропонується слово «Тригонометрія», з букв якого потрібно скласти слово найбільшої довжини. (Кожна буква — 1 бал)

(Метро, регіон, номер, гомін, територія)

А поки наші учасники міркують, ми знову пра­цюємо з глядачами.

У слові «алгебра» аж сім

Літер веселих, відомих всім.

На кожну літеру вам треба

Вписати математичний термін.

Хто більше, швидко попрацюйте.

А ви журі, прошу, рахуйте.

Кожне слово — 1 бал.

а — абсциса;

л — логарифм (ламана);

г — градус;

є — еліпс;

б — бісектриса;

р — радіус (ромб);

а — аргумент.

А тепер настав вирішальний момент — журі назве учасників

Слово журі, нагородження переможців та учасників.

1-й ведучий.

До різних ми наук охочі,

Нехай ведуть нас до вершин.

Та зараз ми сказати хочем:

«Наш математиці уклін!»

2-й ведучий. В чистому математику живе завжди художник, архітектор і навіть поет. (А. Припсгейм).

Викладач. Я сподіваюсь, що жоден з вас не залишився байдужим до цариці наук — математики, й що жоден з вас не скаже...

1-й ведучий.

А мені математика — мука:

В ній немає жодної краси.

Це важка, нецікава наука,

В ній лиш символи й формул ліси. Викладач.

Зрозумій, ти не правий, мій друже,

Не по тому шляху ти пішов.

Із задачами, певно, не дружиш,

Та й поезій в них не знайшов.

2-й ведучий.

Нестандартні, цікаві задачі

Я б розв'язував ночі і дні.

А мене лиш чекають невдачі,

Не щастить в цій науці мені

 Викладач.

Будеш, друже, трудитись сумлінно —

У навчанні уникнеш невдач,

І розв'яжеш на «добре» й «відмінно»

Не десяток, а сотні задач.

Глибина і абстракції сила,

Підрахунок в задачі стрункий.

Строга логіка, виклад красивий,

Математиків ваблять віки.

Проникаючи в зоряні далі,

В таємниці земної кори,

Математика всіх закликає:

Ти міркуй, фантазуй і твори!

doc
Додано
4 квітня 2019
Переглядів
239
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку