25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Конспект заняття з розвитку мовлення для дітей із ЗНМ з теми "Овочі"(середня група)

Про матеріал

Конспект заняття з формування звукової культури мовлення, розвитку лексико - граматичної будови та зв'язного мовлення у дітей середньої групи із ЗНМ

Перегляд файлу

Дата проведення:

Вікова група: середня

Розділ програми: звукова культура мови + лексико-граматична будова + зв'язне мовлення

Вид заняття: тематичне

Тип заняття: фронтальне

ТЕМА: ОВОЧІ

Програмовий зміст:

Корекційно-розвиваючі завдання:

- розвивати дрібну моторику, зорово-просторовий гнозис;

-формувати узгодженість мови з рухом;

- розвивати слухову увагу, фонематичний слух;

- розвивати мовне дихання і інтонаційну виразність мови;

Корекційно - навчальні завдання:

-формувати вміння виділяти звук А з ряду звуків, слів;

- формувати вміння складати короткі розповіді описового характеру, спираючись на опорні сигнали;

- вправляти у вживанні узагальнюючого слова "овочі", умінні давати відповіді на питання повним простим непоширеним та  поширеним  реченням

Корекційно-мовленнєві завдання:

-вправляти в утворенні зменшувально-пестливих форм іменників,

-доборі прикметників, що характеризують іменники,

- в утворенні іменників множини, у вживанні іменників у родовому відмінку,

-розвивати зв'язне монологічне мовлення. 

Корекційно - виховні:

- виховувати бажання допомагати тим, хто цього потребує, посидючість, акуратність при роботі в зошиті.

Матеріал:

Розвиваюче середовище: навчальна зона

Демонстраційна наочність: муляжі овочів, картинки по темі овочі, іграшка зайчик, зайчик з артикуляцією звука [А],  [У], чарівна коробочка, картинки на звук [А], [У], опорні сигнали для складання розповіді

Роздавальний матеріал: зошити, олівці

Художнє слово: вірш для орг. моменту, пальчикової гімнастики і фізхвилинки.                                             

Хід заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Організаційний момент

Стали дітлахи в кружечок,

Ти мій дружечок і я твій дружечок.

Міцно за руки візьмемось

І один одному посміхнемось!

До нас сьогодні прийде гість. Хочете дізнатися хто? Тоді відгадайте загадку:

Куций хвостик, довгі вушка,

Шерсть м’якенька, як подушка.

Скаче вгору, наче м’ячик.

Хто це, діти? Сірий…(зайчик).

II. Основна частина

Діти вітаються з зайцем. Зайчик прийшов до нас з гостинцем.

1. "Вгадай на дотик" - діти вгадують на дотик, овочі з чарівної коробочки

2. "Який? Яка?» - підбір прикметників до кожного овочу

3. «Назвіть одним словом» - закріплення узагальнюючого поняття «овочі», де вони ростуть

4. «Чого не стало?"- вживання іменників в родовому відмінку

5. "Назви Ласкаво»

6. «Один – багато»

7. Прийшли ще зайчики, яким подобаються різні пісеньки  [А, У]

8."Спіймай звуки  [а], [у]  – виділення з ряду інших звуків , добір картинок на звуки [А],  [У] «Подаруємо зайчикам картинки»

Фізхвилинка

На город підем, йдуть по колу, взявшись за руки

Врожай зберем,

Ми моркви «натаскаємо», «тягають»

Картоплі накопаємо, «копають» 

Зріжемо качан капусти «зрізають»

Круглий, соковитий, дуже смачний, показують руками коло 3 рази

Щавлю трішки  ми нарвем «рвуть»

Та додому всі прийдем  йдуть по колу, взявшись за руки

 ПАЛЬЧИКОВА ГІМНАСТИКА «КВАСИМО КАПУСТКУ»

Соображалки. Мамин супПосади огородРуками імітуємо відповідні рухи:
- Ми капусту шаткували!  - прямими, напруженими долонями імітуємо рухи сокири: уверх-униз.
- Солі в неї ми поклали!  - пальці зібрані "щіпкою", "солимо капусту".
- Ми капусту м’яли, дерли!  - енергійно стискаємо пальці в кулачки, то одночасно на двох руках, то по черзі.
- Смачну моркву туди терли!  - пальці однієї руки зжаті в кулак і здійснюють ритмічні рухи уверх-униз по долоні другої руки. Після цього міняємо руки.

9.  Робота в зошитах "допоможемо зібрати врожай", " допоможемо зайчику зварити суп»

10. Що ще можна приготувати з овочів борщ, сік, салат

11. Складання коротких описових розповідей, спираючись на опорні сигнали

 III. Заключна частина

1.  Рефлексія

Хто приходив в гості? Що робили? Що було складно? Що сподобалося?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата проведения: 30.09.2014

Возрастная группа: средняя

Раздел программы: звуковая культура речи +  лексико-грамматический строй +связная речь

Вид занятия:  тематическое

Тип занятия: фронтальное

Тема: ВО САДУ ЛИ , В ОГОРОДЕ

Программное содержание:

Коррекционно-развивающие задачи:

-  развивать мелкую моторику кисти руки, зрительно-пространственный гнозис;

-формировать согласованность речи с движением;

- развивать слуховое внимание, фонематический слух

- развивать  речевое дыхание и интонационную выразительность речи

Коррекционно- обучающие задачи:

-формировать  умение выделять звук А из ряда звуков, слов (гр.А)

-формировать умение составлять краткие рассказы описательного характера по опорным сигналам;

- упражнять в употреблении обобщающего слова «Овощи», умении давать ответы на вопросы полным простым нераспространённым и распространённым предложением.

Коррекционно - речевые задачи:

-упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных форм существительных, подборе прилагательных, характеризующих существительные, в образовании существительных множественного числа, в употреблении существительных в родительном падеже, развитие связной монологической речи. 

Коррекционно - воспитательные:

- воспитывать желание помогать тем, кто в этом нуждается, усидчивость, аккуратность при работе в тетради.

Материал:

Развивающая среда:   учебная зона

Демонстрационная наглядность:  муляжи овощей, картинки по теме овощи, зайка игрушка, зайка с артикуляцией звука [А], волшебная коробочка, картинки на звук [А], опорные сигналы для составления рассказа

Раздаточный материал: тетради, карандаши

Художественное слово:    стихотворение для орг. момента, пальчиковой гимнастики и физминутки.                                             

             Ход занятия

I. Организационный момент

Стали все ребята в круг,

Ты мой друг и я твой друг.

Крепко за руки возьмёмся

И друг другу улыбнемся!

Ребята,  к нам сегодня придёт гость. Хотите узнать кто? Тогда отгадайте загадку:

Комочек пуха,

Длинное ухо,

Прыгает ловко,

Любит морковку. (Заяц)

II. Основная часть

Дети здороваются с зайцем. Зайчик пришел к нам с гостинцем.

  1. «Угадай наощупь» - дети угадывают наощупь, овощи из волшебной коробочки
  2. «Какой? Какая?»  - подбор прилагательных к каждому овощу
  3. «Назовите одним словом» - закрепление обобщающего понятия «овощи», где они растут
  4. «Чего не стало?» - употребление существительных в родительном падеже
  5. «Назови ласково»
  6. «Один – много»

      7. Пришел  еще зайчик, который любит песенку ААА

8.«Впоймай звук [А] – выделение из ряда других звуков (гр.Б), подбор картинок на звук [А]  (гр.А)

9.Физминутка

В огород  пойдем,                                                       идут по кругу, взявшись за руки

Урожай соберем,

Мы морковки «натаскаем»,                       «таскают»

И картошки накопаем,                                «копают» 

Срежем мы кочан капусты                                       «срезают»

Круглый, сочный, очень вкусный,     показывают руками круг 3 раза

Щавеля нарвем немножко                          «рвут»

И вернемся по дорожке идут по кругу, взявшись за руки

10 . ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА

        Что растет на нашей грядке?   Поочередное загибание и разгибание

                                                        кулачков.

Огурцы, горошек сладкий,      Загибать пальчики, начиная с

Помидоры и укроп,                 мизинчика.

Для приправы и для проб.

Есть редиска и салат-

Наша грядка просто клад.        Поочередное загибание и разгибание

                                                         кулачков.

11.  Работа в тетрадях «Поможем собрать урожай»,  «Поможем зайчику сварить суп»

12. Что еще можно приготовить из овощей борщ, сок, салат

13. Составление кратких описательных рассказов по опорным сигналам

 III. Заключительнаяя часть

1.  Рефлексия

Кто приходил в гости? Что делали? Что было сложно? Что понравилось?

docx
Пов’язані теми
Логопедія, Конспекти занять для ДНЗ
Інкл
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
4807
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку