Конспекти уроків з фізичної культури "Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики"

Про матеріал

В даній роботі представлені конспекти уроків з фізичної культури за темою:"Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики". Уроки розроблені відповідно до діючої програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Додані малюнки до вказаних завдань уроку.

Перегляд файлу

Урок №                                        Тип уроку: вивчення нового матеріалу                                2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                     

Завдання уроку:

1.Інструктаж з БЖД.

2.Навчити виконанню кроку «польки».

3.Навчити сіду кутом.

4.Навчити лазінню по гімнастичній лаві різнойменним і однойменним способами.

5.Сприяти розвитку сили шляхом вису на зігнутих руках.

6.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, скакалки, гімнастичні мати, гімнастичні лави, гімнастичні стінки.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(17 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Інструктаж з БЖД.

 

3.Перешикування з однієї колони у дві й навпаки, повороти на місці.

4.Різновиди ходьби

- ходьба на носках та п’ятах;

- ходьба на внутрішній та зовнішній частинах підйому;

- ходьба у напівприсіді та присіді.

5.Стрибки у присіді.

6.Крок «польки».

7.Рівномірний біг.

 

8.Комплекс ЗРВ на місці.

9.Стрибки зі скакалкою на двох, обертаючи скакалку вперед.

1,5 хв.

 

 

3 хв.

 

1,5 хв.

 

1,5 хв.

 

15р.

1,5 хв.

400м

 

5 хв.

2рх30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Розповідь вчителя про ТБ під час занять ФК.

Добиватися правильного виконання вправи.

Поточно. З різним положенням рук. Стежити за поставою.

 

 

 

 

Поточно. Дистанція 2м

Поточно.Стежити за самопочуттям. ЧСС за 10с

Синхронне виконання прав.

За силами та самопочуттям.

 

 

 

 

 

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

 

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(20 хв.)

9.Сід кутом - сід, при якому зімкнені прямі ноги підняті під кутом 45˚ відносно горизонтальної площини, руки утримують тіло опорою ззаду.

10.Вис на зігнутих руках.

image003

 

  •              прямий хват;
  •              зворотній хват.

11.Лазіння по гімнастичній лаві

а).однойменним способом.

. Копия img462

б).різнойменним способом.

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 хв.

3рх10с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 хв.

 

Фронтально. Інтервал – 1м

На гімнастичних матах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це положення характеризується тим, що згиначі передпліччя знаходяться в скороченому і сильно напруженому стані.

Вправу виконувати на гімнастичній стінці. Спочатку хлопчики, потів дівчатка.

Вправу виконати спочатку утримуючись за рейку прямим хватом, потім зворотнім. З’ясувати: яким хватом легше виконувати завдання?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П. лежачи на животі на горизонтальній гімнастичній лаві, руки прямі вперед – тримаючись руками за гімнастичну лаву, виконати підтягування тулуба, супроводжуючи руками рух до поперекового відділу.

Учнів об’єднати у команди, за кількістю гімнастичних лав.

Заключна

частина

(3 хв.)

12.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

13.Гра на увагу «Заборонений рух».

14.Підсумок уроку.

30с

1,5 хв.

1 хв.

 

Заборонено ставити руки за голову.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                Тип уроку: комбінований                                                2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                     

Завдання уроку:

1.Навчити виконанню кроку з носка.

2.Закріпити навичку виконання сіда кутом.

3.Закріпити навичку підтягування у положенні лежачи по гімнастичній лаві різнойменним і однойменним способами.

4.Сприяти розвитку сили шляхом вису на зігнутих руках.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, скакалки, гімнастичні мати, гімнастичні лави, гімнастичні стінки.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(17 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Перешикування з однієї колони у дві й навпаки, повороти на місці.

3.Ходьба «протиходом».

4.Різновиди ходьби

- ходьба на носках та п’ятах;

- ходьба на внутрішній та зовнішній частинах підйому;

- ходьба у напівприсіді та присіді.

5.Стрибки у присіді.

6.Крок з носка.

7.Рівномірний біг.

8.Комплекс ЗРВ з гімнастичною палицею.

9.Стрибки зі скакалкою на двох, обертаючи скакалку вперед.

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

1 хв.

1,5 хв.

 

15р.

1,5 хв.

400м

5 хв.

2рх30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися правильного виконання вправи.

Поточно.

Поточно. З різним положенням рук. Стежити за поставою.

 

 

 

Поточно. Дистанція 2м

Поточно.

Стежити за самопочуттям. ЧСС за 10с

Синхронне виконання прав.

За силами та самопочуттям.

 

 

 

 

 

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

 

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(20 хв.)

10.Сід кутом - сід, при якому зімкнені прямі ноги підняті під кутом 45˚ відносно горизонтальної площини, руки утримують тіло опорою ззаду.11.Вис на зігнутих руках.а).прямий хват;

б). зворотній хват.

12.Лазіння по гімнастичній лаві

а).однойменним способом.

.

б).різнойменним способом.

13.Рухлива гра «Сопілочка»

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 хв.

3рх10с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 хв.

Фронтально. Інтервал – 1м

На гімнастичних матах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це положення характеризується тим, що згиначі передпліччя знаходяться в скороченому і сильно напруженому стані.

Вправу виконувати на гімнастичній стінці. Спочатку хлопчики, потів дівчатка.

Вправу виконати спочатку утримуючись за рейку прямим хватом, потім зворотнім. З’ясувати: яким хватом легше виконувати завдання?

 

В.П. лежачи на животі на горизонтальній гімнастичній лаві, руки прямі вперед – тримаючись руками за гімнастичну лаву, виконати підтягування тулуба, супроводжуючи руками рух до поперекового відділу.

Учнів об’єднати у команди, за кількістю гімнастичних лав.

 

Кожен учень складає руки так, начебто він грає на сопілці, перебирає пальцями, нахиляє голову у бік і наспівує мотив улюбленої пісні.

Заключна

частина

(3 хв.)

14.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

15.Гра на увагу «Заборонений рух».

16.Підсумок уроку.

30с

1,5 хв.

1 хв.

 

Заборонено ставити руки у сторони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                Тип уроку:повторення                                                2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                   

  Завдання уроку:

1.Закріпити виконання кроку з носка.

2.Закріпити навичку виконання сіда кутом.

3.Закріпити навичку підтягування у положенні лежачи по гімнастичній лаві різнойменним і однойменним способами.

4.Сприяти розвитку сили шляхом вису на зігнутих руках.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, скакалки, гімнастичні мати, гімнастичні лави, гімнастичні стінки.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(17 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Перешикування з однієї колони у дві й навпаки, повороти на місці.

3.Ходьба «протиходом».

4.Різновиди ходьби

- ходьба на носках та п’ятах;

- ходьба на внутрішній та зовнішній частинах підйому;

- ходьба у напівприсіді та присіді.

5.Стрибки у присіді.

6.Крок з носка.

7.Рівномірний біг.

8.Комплекс ЗРВ з гімнастичною палицею.

9.Стрибки зі скакалкою на двох, обертаючи скакалку вперед.

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

1 хв.

1,5 хв.

 

15р.

1,5 хв.

400м

5 хв.

2рх30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися правильного виконання вправи.

Поточно.

Поточно. З різним положенням рук. Стежити за поставою.

 

 

 

Поточно. Дистанція 2м

Поточно.

Стежити за самопочуттям. ЧСС за 10с

Синхронне виконання прав.

За силами та самопочуттям.

 

 

 

 

 

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

 

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(20 хв.)

10.Сід кутом - сід, при якому зімкнені прямі ноги підняті під кутом 45˚ відносно горизонтальної площини, руки утримують тіло опорою ззаду.11.Вис на зігнутих руках.а).прямий хват;

б). зворотній хват.

12.Лазіння по гімнастичній лаві

а).однойменним способом.

.

б).різнойменним способом.

13.Рухлива гра «Сопілочка»

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 хв.

3рх10с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 хв.

Фронтально. Інтервал – 1м

На гімнастичних матах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це положення характеризується тим, що згиначі передпліччя знаходяться в скороченому і сильно напруженому стані.

Вправу виконувати на гімнастичній стінці. Спочатку хлопчики, потів дівчатка.

Вправу виконати спочатку утримуючись за рейку прямим хватом, потім зворотнім. З’ясувати: яким хватом легше виконувати завдання?

 

В.П. лежачи на животі на горизонтальній гімнастичній лаві, руки прямі вперед – тримаючись руками за гімнастичну лаву, виконати підтягування тулуба, супроводжуючи руками рух до поперекового відділу.

Учнів об’єднати у команди, за кількістю гімнастичних лав.

 

Кожен учень складає руки так, начебто він грає на сопілці, перебирає пальцями, нахиляє голову у бік і наспівує мотив улюбленої пісні.

Заключна

частина

(3 хв.)

14.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

15.Гра на увагу «Заборонений рух».

16.Підсумок уроку.

30с

1,5 хв.

1 хв.

 

Заборонено ставити руки у сторони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                       Тип уроку: комбінований                                               2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                           

Завдання уроку:

1.Навчити виконанню кроку з каблука.

2.Навчити сіду з нахилом уперед.

3.Навчити  лазінню по похилій гімнастичній лаві (кут 45º) в упорі присівши.

4.Сприяти розвитку сили рук шляхом виконання вису на зігнутих руках на гімнастичній стінці.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, скакалки, гімнастичні мати, гімнастичні палиці, гімнастичні стінки, лави.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(15 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Перешикування з шеренги по одному в шеренгу по два і навпаки за розподілом.

3.Різновиди ходьби.

 

 

4.Стрибки у присіді.

 

5.Крок з каблука.

На «раз» — крок правою ногою вперед на каблук;
на «і» стати правою ногою на всю ступню;
на «два» — крок лівою ногою вперед на каблук;
на «і» стати лівою ногою на всю ступню.
Далі все спочатку.

 6.Рівномірний біг.

 

 

7.Комплекс ЗРВ з гімнастичною палицею.

 

 

8.Стрибки зі скакалкою на 2 ногах, обертаючи скакалку вперед.

 

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

1,5 хв.

 

 

Х. – 12р.

Д - 10р.

1,5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

350м

 

 

5 хв.

 

 

2рх30с

Нагадати учням про правила безпеки під час занять ФК. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися правильного виконання перешикувань.

Поточно. Стежити за поставою. Вправу виконувати з різним положенням рук.

Поточно. Дистанція 2м Руки тримати на стегнах.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточно. Стежити за самопочуттям. Можна переходити та ходьбу. ЧСС за 10с

(Комплекс вправ додається). Синхронне виконання прав. Стежити за поставою.

За силами та самопочуттям. З відпочинком. Перші номери виконують стрибки, другі – ведуть відлік і навпаки.

 

 

 

 

 

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

 

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(22 хв.)

9.Сід нахилом уперед.

Сід нахилом уперед - тулуб максимально нахилити вперед, ноги прямі, носки відтягнуті, руки вгору, торкаються носків

Практичне завдання:

1. Із сіда перейти у сід нахилом уперед.

2.Із сіда ноги нарізно перейти у сід нахилом уперед.

3.Із сіда з широко розведеними ногами перейти у сід нахилом уперед.

 

10. Вис на зігнутих руках.

  •  

- прямим хватом;

- зворотнім хватом.

11.Лазіння по похилій лаві, встановленій під кутом 45, в упорі присівши.º

Gm27401

 

 

12.Рухлива гра «Жива скульптура».

 

7 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3рх10с

3рх10с

 

3рх10с

 

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2рх5с

2рх5с

7 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв.

 

Сід - положення сидячи на підлозі з витягнутими вперед ногами, носки і п'яти разом, носки відтягнуті, тулуб у вертикальному положенні, голова прямо, руки на підлозі біля тазу, кисті повернуті назад.Існують різні сіди. Сьогодні ми вивчимо сід нахилом уперед.

Фронтально. Інтервал – 1м

На гімнастичних матах.

 

 

 

 

 

 

 

Грудьми намагатися торкнутися колін. Ноги у колінах не згинати.

 

 

 

 

Працювати двома відділеннями. Хлопці окремо від дівчат.

На гімнастичній стінці.

Стати на першу рейку гімнастичної стінки, обличчям до неї. Взятися прямим (зворотнім) хватом за рейку, що знаходиться на рівні плечей. Опустити ноги, зависнувши, на зігнутих у ліктьових суглобах, руках.

 

З гімнастичної стінки не зістрибувати.

 

Гімнастичні лави закріплені на гімнастичній стінці. Вправу виконувати відділеннями (хлопці окремо від дівчат.)

По похилій лаві пересуватися в упорі присівши, вниз опускатися по гімнастичній стінці. Не зістрибувати.

 

 

 

 

Нагадати учням правила гри.

 

Заключна

частина

(3 хв.)

13.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

14.Гра на увагу «Заборонений рух».

15.Підсумок уроку.

30с

1,5 хв.

1 хв.

 

Заборонено ставити руки за голову.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                       Тип уроку: комбінований                                               2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                           

Завдання уроку:

1.Навчити кроку з носка з чергуванням вправ на рухи корпусу під музичний супровід.

2.Навчити сіду на лівому (правому) стегні.

3.Навчити вису стоячи позаду.

4.Закріпити навичку лазіння по похилій гімнастичній лаві (кут 45º) в упорі присівши.

5.Сприяти розвитку швидкісно – силових якостей шляхом застосування стрибків зі скакалкою.

6.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, скакалки, гімнастичні мати, гімнастичні палиці, гімнастичні стінки, лави.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(15 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Перешикування з колони по одному в колону по два і навпаки за розподілом.

3.Різновиди ходьби

- ходьба на носках;

- ходьба на п’ятах.

4.Стрибки у присіді.

 

5.Ходьба з носка з чергуванням вправ на рухи корпусу під музичний супровід.

6.Рівномірний біг.

 

 

7.Комплекс ЗРВ з гімнастичною палицею.

 

 

8.Стрибки зі скакалкою на 2 ногах, обертаючи скакалку вперед.

 

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

1,5 хв.

 

 

Х. – 12р.

Д - 10р.

1,5 хв.

 

400м

 

 

5 хв.

 

 

2рх30с

Нагадати учням про правила безпеки під час занять ФК. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися правильного виконання перешикувань.

Поточно. Стежити за поставою. Вправу виконувати з різним положенням рук.

Поточно. Дистанція 2м Руки тримати на стегнах.

Поточно. Спину тримати рівно.

 

Поточно. Стежити за самопочуттям. Можна переходити та ходьбу. ЧСС за 10с

(Комплекс вправ додається). Синхронне виконання прав. Стежити за поставою.

За силами та самопочуттям. З відпочинком. Перші номери виконують стрибки, другі – ведуть відлік і навпаки.

 

 

 

 

 

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

 

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(22 хв.)

9.Повторити сід нахилом уперед.

10.Сід на лівому (правому) стегні.

4.2.9

- В.П. стійка на колінах, руки за головою

1 – сід на лівому стегні, зігнувши ноги, праву руку за голову, ліву  - в сторону

2 – в.п.

3 – 4 – сід на правому стегні,

зігнувши ноги, ліву руку за голову, праву  - в сторону

11.Вис стоячи позаду.

Gm28306 (1)

Вис стоячи

 

Gm28307

 

Вис стоячи позаду.

12.Лазіння по похилій лаві, встановленій під кутом 45, в упорі присівши.º

Gm27401

 

 

12.Рухлива гра «Виставка картин».

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10р.

 

 

 

 

 

 

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв.

 

Сід - положення сидячи на підлозі з витягнутими вперед ногами, носки і п'яти разом, носки відтягнуті, тулуб у вертикальному положенні, голова прямо, руки на підлозі біля тазу, кисті повернуті назад. Існують різні сіди. Сьогодні ми вивчимо сідна лівому (правому) стегні.

Фронтально. Інтервал – 1м

На гімнастичних матах.

 

 

 

 

 

Темп виконання справи – середній.

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконувати поточно на низькій перекладині.

Дотримуватися ТБ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гімнастичні лави закріплені на гімнастичній стінці. Вправу виконувати відділеннями (хлопці окремо від дівчат.)

По похилій лаві пересуватися в упорі присівши, вниз опускатися по гімнастичній стінці. Не зістрибувати.

 

 

 

 

Нагадати учням правила гри. Гравці об'єднуються в групи по двоє, троє тощо та задумують образ якої-небудь картини («Три богатирі», «Ріпка», «Ворона і Лисиця» тощо). Через 1-2 хв вчитель подає команду: «Підготувати виставку!». За цим сигналом гравці займають зручні місця і зображують картини. «Директор виставки» і двоє «відвідувачів» розглядають і відгадують назви картин. Гравці, які створили найкращу картину, стають «директором» і «відвідувачем» у наступній грі.

Заключна

частина

(3 хв.)

13.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

14.Гра на увагу «Світлофор».

15.Підсумок уроку.

30с

1,5 хв.

1 хв.

 

Нагадати учням правила гри.

 

 

 

Урок №                                                 Тип уроку:повторення                                                     2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                           

Завдання уроку:

1.Закріпити крок з носка з чергуванням вправ на рухи корпусу під музичний супровід.

2.Закріпити сід на лівому (правому) стегні.

3.Закріпити вис стоячи позаду.

4.Закріпити навичку лазіння по похилій гімнастичній лаві (кут 45º) в упорі присівши.

5.Сприяти розвитку швидкісно – силових якостей шляхом застосування стрибків зі скакалкою.

6.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, скакалки, гімнастичні мати, гімнастичні палиці, гімнастичні стінки, лави.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(15 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Перешикування з колони по одному в колону по два і навпаки за розподілом.

3.Різновиди ходьби

- ходьба на носках;

- ходьба на п’ятах.

4.Стрибки у присіді.

 

5.Ходьба з носка з чергуванням вправ на рухи корпусу під музичний супровід.

6.Рівномірний біг.

 

 

7.Комплекс ЗРВ з гімнастичною палицею.

 

 

8.Стрибки зі скакалкою на 2 ногах, обертаючи скакалку вперед.

 

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

1,5 хв.

 

 

Х. – 12р.

Д - 10р.

1,5 хв.

 

400м

 

 

5 хв.

 

 

2рх30с

Нагадати учням про правила безпеки під час занять ФК. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися правильного виконання перешикувань.

Поточно. Стежити за поставою. Вправу виконувати з різним положенням рук.

Поточно. Дистанція 2м Руки тримати на стегнах.

Поточно. Спину тримати рівно.

 

Поточно. Стежити за самопочуттям. Можна переходити та ходьбу. ЧСС за 10с

(Комплекс вправ додається). Синхронне виконання прав. Стежити за поставою.

За силами та самопочуттям. З відпочинком. Перші номери виконують стрибки, другі – ведуть відлік і навпаки.

 

 

 

 

 

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

 

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(22 хв.)

9.Повторити сід нахилом уперед.

10.Сід на лівому (правому) стегні.

4.2.9

- В.П. стійка на колінах, руки за головою

1 – сід на лівому стегні, зігнувши ноги, праву руку за голову, ліву  - в сторону

2 – в.п.

3 – 4 – сід на правому стегні,

зігнувши ноги, ліву руку за голову, праву  - в сторону

11.Вис стоячи позаду.

Gm28306 (1)

Вис стоячи

 

Gm28307

 

Вис стоячи позаду.

12.Лазіння по похилій лаві, встановленій під кутом 45, в упорі присівши.º

Gm27401

 

 

12.Рухлива гра «Чотири стихії».

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10р.

 

 

 

 

 

 

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв.

 

Сід - положення сидячи на підлозі з витягнутими вперед ногами, носки і п'яти разом, носки відтягнуті, тулуб у вертикальному положенні, голова прямо, руки на підлозі біля тазу, кисті повернуті назад. Існують різні сіди. Сьогодні ми вивчимо сідна лівому (правому) стегні.

Фронтально. Інтервал – 1м

На гімнастичних матах.

 

 

 

 

 

Темп виконання справи – середній.

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконувати поточно на низькій перекладині.

Дотримуватися ТБ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гімнастичні лави закріплені на гімнастичній стінці. Вправу виконувати відділеннями (хлопці окремо від дівчат.)

По похилій лаві пересуватися в упорі присівши, вниз опускатися по гімнастичній стінці. Не зістрибувати.

 

 

 

 

Нагадати учням правила гри. Усі гравці стоять у колі. Ведучий домовляється з ними:

- якщо він скаже слово «земля», усі повинні опустити руки вниз;

- слово «вода» — витягнути руки вперед;
- слово «повітря» — підняти руки вгору;

- слово «вогонь» — обертати руки в ліктьових суглобах.

Хто помиляється, той програє.

 

Заключна

частина

(3 хв.)

13.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

14.Гра на увагу «Світлофор».

15.Підсумок уроку.

30с

1,5 хв.

1 хв.

 

Нагадати учням правила гри.

 

 

 

 

 

Урок №                                                          Тип уроку: комбінований                                2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                           

Завдання уроку:

1.Навчити прогинанню та вигинанню тулуба в положенні упору стоячи на колінах та лежачи на животі.

2.Вивчити комплекс вправ з гімнастичним обручем.

3.Навчити кроку галопу.

4.Сприяти розвитку швидкісно – силових якостей шляхом вистрибування із присіду.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, скакалки, гімнастичні мати, гімнастичні обручі.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(15 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

2.Стройові команди: «На 1-2 відлічи!», «У дві шеренги шикуйсь!», «В одну шеренгу шикуйсь!», повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

3.Ходьба протиходом.

4.Вистрибування із присіду.

5.Крок галопу.

6.Рівномірний біг.

 

7.Комплекс ЗРВ з гімнастичним обручем.

 

8.Стрибки зі скакалкою.

1,5 хв.

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

10р.

1,5 хв.

400м

 

5 хв.

 

2рх20с

Нагадати учням про ТБ. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

 

Поточно. Дистанція 1м

Поточно. Дистанція 2м

Стежити за самопочуттям. Можна поєднувати біг і ходьбу. ЧСС за 10с

Синхронне виконання прав. Стежити за поставою.

За силами та самопочуттям.

О

С

Н

О

В

Н

А

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(22 хв.)

9.Прогинання та вигинання тулуба в положенні стоячи на колінах

 

загружено

 

10. Прогинання та вигинання тулуба в положенні лежачи на животі.

загружено

 

11. Вис стоячи позаду

- згинання і розгинання рук у висі стоячи позаду;

- згинання ніг у колінах.

12.Рухлива гра «Виставка картин».

13.Вправи біля стіни на формування правильної постави

- торкатися потилицею, лопатками, сідницями та п’ятками стіни;

- теж саме, але відійти від стіни.

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 хв.

 

 

 

3 хв.

3 хв.

 

2рх10с

 

2рх10с

Фронтально. На гімнастичних матах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально. На гімнастичних матах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточно.

 

 

 

Нагадати правила гри.

 

Фронтально.

Заключна

частина

(3 хв.)

14.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

15.Гра на увагу «Клас, струнко!»

16.Підсумок уроку.

30с

 

1,5 хв.

1 хв.

 

 

Нагадати правила гри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                   Тип уроку: комбінований                                                  2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                           

Завдання уроку:

1.Навчити перекатам у групуванні.

2.Навчити вису зависом двома ногами.

3.Закріпити виконання кроку галопу вбік.

4.Повторити комплекс вправ з гімнастичним обручем.

5.Сприяти розвитку витривалості шляхом рівномірного довготривалого бігу.

6.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, гімнастичні мати, гімнастичні обручі.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 

П

 

І

 

Д

 

Г

 

О

 

Т

 

О

 

В

 

Ч

 

А

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

У

 

Р

 

О

 

К

 

У

 

(14 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Стройові команди: «На 1-2 відлічи!», «У дві шеренги шикуйсь!», «В одну шеренгу шикуйсь!», повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

3.Різновиди ходьби:

- на носках, руки на поясі;

- на п’ятках, руки за головою;

- на внутрішній та зовнішній частинах ступні, руки за спиною;

- у напівприсіді, руки за головою.

4.Вистрибування із присіду

- із присіду, руки позаду - потужно махнути руками і вистрибнути вгору.

5.Крок галопу вбік.

 

 

 

 

 

 

 

6.Рівномірний біг.

 

7.Комплекс ЗРВ з гімнастичним обручем

а). В. п. — обруч внизу хватом двома руками зверху

1 – обруч вперед,

2 – піднімаючись на носки, обруч вгору,

3-4 – В. п.

б). В. п. — стійка в середині обруча, хват на рівні плечей

1 – повертаючи тулуб вліво, обруч вгору,

2 – В. п.

3 - повертаючи тулуб вправо, обруч вгору,

4 – В. п.

в). В. п. – обруч вгорі

1 – відставляючи ліву ногу в сторону на носок, нахил тулуба вліво, обруч вліво,

2 – В. п.

3 – 4 теж саме, але вправо.

г). В. п. — обруч вертикально внизу-позаду, хват за верхній край
1-2 - нахил тулуба вперед, руки по обручу вниз.

3-4. В. п.

д). В п. – обруч попереду, утримується обома руками за середину
1 – обертання обруча вліво.

2 – В. п.

3 – 4 - вправо.

є). В .п. — обруч вертикально внизу на носках, хват за верхній край.

1 - мах лівою ногою вперед, підбити обруч вгору.

2. - В. п.

3-4 - те ж правою ногою.

і). В. п. – обруч внизу, хватом двома руками зверху

1 – присід, обруч вперед,

2 – В. п.

3 – 4 те ж саме.

и). В. п. — стійка усередині обруча, хват на рівні пояса

1 - стрибком стійка ноги нарізно, обруч вгору,

2 - стрибком в. п.

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

 

10р.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

400м

 

5 хв.

6 – 8р

 

 

 

 

6 – 8р

 

 

 

 

 

 

 

6 – 8р

 

 

 

 

6 – 8р

 

 

 

 

6 – 8р

 

 

 

 

6 – 8р

 

 

 

 

 

10р

 

 

 

 

40р

 

Нагадати учням про ТБ час занять фізичною культурою. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

 

 

 

 

Поточно. Дистанція 2м

 

 

Крок галопу вбік виконується так: на «раз» — крок правою ногою праворуч, на «і» — ковзним рухом підтягнути ліву ногу до правої, праву відвести вбік (ліва нога мовби відштовхує праву ногу вбік). Рух галопом вліво розпочинається з лівої ноги.

Стежити за самопочуттям. Можна поєднувати біг і ходьбу. ЧСС за 10с

Синхронне виконання прав. Стежити за поставою.

 

 

 

 

Повороти тулуба виконувати з максимальною амплітудою.

 

 

 

 

 

 

Обруч тримати в одній площині.

 

 

 

 

При виконанні нахилу дивитися уперед.

 

 

 

Крутимо руль водія.

 

 

 

 

Махову ногу у коліні не згинати.

 

 

 

 

 

П’ятки від підлоги не відривати.

 

 

 

 

Стрибати м’яко, на носках.

 

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

(23 хв.)

8.Групування:

Послідовність навчання:

1.Із стійки руки вгору швидко присісти, згрупуватися.

2.Із положення сидячи швидко зігнути ноги і згрупуватися.

3.Лежачи на спині, швидко зігнути ноги і згрупуватися, продовжуючи лежати на спині.

4.Лежачи на спині, швидко згрупуватися вперед.

5.Лежачи на спині, швидко зігнути ноги і притиснути до грудей, одночасно перекатом назад зробити групування на лопатках.

9.Перекати у групуванні

images

загружено

Послідовність навчання:

1.Із положення сидячи, лягти на спину і перекотитися назад до положення лежачи на лопатках, носками ніг торкнутися підлоги за головою, зворотним рухом повернутись у вихідне положення.

2.Із упору присівши в групуванні, сідаючи і послідовно торкаючись підлоги сідницями, спиною і лопатками, перекотитися назад до положення групування в стійці на лопатках і, не затримуючись, перекотитися вперед у вихідне положення.

3.Із положення лежачи на спині перекотитися вліво (вправо) до положення лежачи на животі і навпаки.

4.Із упору стоячи на колінах легким поштовхом лівою рукою і ногою надати тілу рух вправо, м'яко перекотитися через спину на лівий бік у групуванні і, не затримуючись, повернутись у вигідне положення (те саме в лівий бік).

5.Із стійки на колінах прогнутися якомога більше, подаючи таз уперед, надати тілу рух уперед, послідовно торкаючись мата стегнами, животом, опертися руками під час торкання грудьми. Сильно відштовхуючись руками, повернутись у вихідне положення. Те саме, але без допомоги руками.

10.Вис зависом двома ногами

загружено

а). із стійки на колінах, руки на поясі -  виконувати нахили тулуба назад;

б). із вису присівши, поштовхом обох ніг, вийти у вис на зігнутих руках,

в). із вису на зігнутих руках і ногах вийти у вис прогнувшись позаду,

г). із вису присівши, (з опорою та без опори на снаряд) поштовхом обох ніг, вийти у вис зависом двома ногами.

6 хв.

 

6 – 8р

 

6 – 8р

 

6 – 8р

 

 

6 – 8р

 

6 – 8р

 

 

 

8 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – 8р

 

 

 

 

 

 

6 – 8р

 

 

 

 

 

 

 

6 – 8р

 

 

 

6 – 8р

 

 

 

 

 

 

6 – 8р

 

 

 

 

 

 

 

 

9 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групування — підготовча вправа для вивчення перекатів, перекидів, сальто. Його виконують з різних вихідних положень: основної стійки, упору присівши, сидячи, лежачи на спині. Із зазначених положень зігнути ноги в колінах, узятися руками за гомілки, притиснути коліна до грудей і трохи розвести їх нарізно, щоб запобігти травмі.На гімнастичних матах. Фронтально.

 

 

Перекати використовують як підготовчі вправи під час навчання перекидам; вони також виконують роль зв'язуючого елемента між різними вправами. Виконують їх уперед, назад, вліво, вправо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально. На гімнастичних матах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточно.

Щоб облегшити виконання завдання, можна до перекладини поставити гімнастичного коня, для зменшення відстані до жердини.

Доки перший учень не відійде від перекладини, другий не підходить.

 

 

На гімнастичному маті.

Заключна

частина

(3 хв.)

11.Шикування в одну шеренгу. Виміряти

ЧСС за 10с

12.Гра на увагу «Заборонений рух».

13.Підсумок уроку.

30с

 

1,5 хв.

1 хв.

 

 

Заборонено ставити руки за голову.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                               Тип уроку: комбінований                                                 2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                           

Завдання уроку:

1.Навчити стійці на лопатках із зігнутими ногами.

2.Навчити вису зависом однієї ноги.

3.Навчити кроку галопу.

4.Закріпити перекати у групуванні.

5.Навчити упору лежачи на передпліччях.

6.Сприяти розвитку витривалості шляхом рівномірного бігу.

7.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, гімнастичні мати, низька перекладина., скакалки, мішочки.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 

П

 

І

 

Д

 

Г

 

О

 

Т

 

О

 

В

 

Ч

 

А

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

У

 

Р

 

О

 

К

 

У

 

 

(16 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2. Гра на увагу:

1 – «окуляри»;

2 – «ремінь»;

3 – «навушники».

 

3.Стройові команди: «На 1-2 відлічи!», «У дві шеренги шикуйсь!», «В одну шеренгу шикуйсь!», повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

4.Ходьба із вантажем (мішочки) на голові.

- на носках, руки на поясі;

- на п’ятках, руки за головою;

- на внутрішній та зовнішній частинах ступні, руки за спиною;

- у напівприсіді, руки за головою.

5.Стрибки у присіді.

6.Крок галопу

- галоп з правої ноги;

- галоп з лівої ноги.

7.Рівномірний біг.

 

8.Комплекс ЗРВ.

а). В. п. – стійка ноги нарізно, руки на поясі

1 – нахил голови вперед;

2 – в. п.;

3 – нахил голови вправо;

 4 – в. п.;

5 – нахил голови вліво;

 6 – в. п.;

7 – нахил голови назад;

 8 – в. п.

б). В. п. – стійка ноги нарізно, руки внизу

1 – руки до плечей;

2 – силою напружити м’язи рук, звести лопатки;

3 – підвестись навшпиньки, руки вгору; 4 – в. п.

в). В. п. – вузька стійка, руки внизу

1 – присід, руки на коліна;

2 – в. п.;

3 – присід, руки вперед;

 4 – в. п.

д). В. п. – стійка ноги нарізно, руки на поясі

1 – 2 нахил тулуба вліво;

3 - 4 те ж саме, вправо.

9.Стрибки на 2 ногах зі скакалко., обертаючи її вперед.

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

20с

20с

30с

 

20с

10р.

1 хв.

 

 

400м

 

5 хв.

8 разів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 разів

 

 

 

 

 

10 разів

 

 

 

 

 

 

 

2рх30с

 

Нагадати учням про ТБ час занять фізичною культурою. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Імітація рухів руками.

Вчитель виконує руками одне, а голосом говорить інше. Учням потрібно показувати те, що вчитель говорить.

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

 

 

 

 

Поточно. Дистанція 2м

Поточно. Дистанція 2м

Стежити за поставою. Руки тримати на поясі.

Стежити за самопочуттям. Можна поєднувати біг і ходьбу. ЧСС за 10с

Синхронне виконання прав. Стежити за поставою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присідати на всю стопу.

 

 

 

 

Нахили виконувати в одній площині.

 

 

 

За самопочуттям. Стрибати м’яко на носках.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

У

 

Р

 

О

 

К

 

У

 

(21 хв.)

10.Стійка на лопатках із зігнутими ногами:

- нахилити голову вперед, торкнутися підборіддям до грудей;

- лежачи на спині, підняти ноги і торкнутися ними підлоги за головою;

- лежачи на спині, піднімати та опускати ноги;

- те ж саме, допомагаючи руками під поперек;

- те ж саме, але із сіду перекатом назад;

- стійка на лопатках з допомогою;

- сід перекатом назад, стійка на лопатках із зігнутими ногами.

 

 

 

11. Вис зависом однієї ноги.

- із вису присівши на низькій перекладині, поштовхом однієї ноги та махом іншої прийняти вис зігнувшись позаду,

- із вису зігнувшись позаду перейти у вис на зігнутих руках і ногах,

- із вису на зігнутих руках і ногах – виконання вису зависом лівої (правої) ноги.

загружено

 

12. Перекати у групуванні

images

загружено

Послідовність навчання:

1.Із положення сидячи, лягти на спину і перекотитися назад до положення лежачи на лопатках, носками ніг торкнутися підлоги за головою, зворотним рухом повернутись у вихідне положення.

2.Із упору присівши в групуванні, сідаючи і послідовно торкаючись підлоги сідницями, спиною і лопатками, перекотитися назад до положення групування в стійці на лопатках і, не затримуючись, перекотитися вперед у вихідне положення.

3.Із положення лежачи на спині перекотитися вліво (вправо) до положення лежачи на животі і навпаки.

4.Із упору стоячи на колінах легким поштовхом лівою рукою і ногою надати тілу рух вправо, м'яко перекотитися через спину на лівий бік у групуванні і, не затримуючись, повернутись у вигідне положення (те саме в лівий бік).

5.Із стійки на колінах прогнутися якомога більше, подаючи таз уперед, надати тілу рух уперед, послідовно торкаючись мата стегнами, животом, опертися руками під час торкання грудьми. Сильно відштовхуючись руками, повернутись у вихідне положення. Те саме, але без допомоги руками.

13.Упор лежачи на передпліччях

images (2)

7 хв.

 

6 - 8р

 

5 - 6р

 

 

 

5 - 6р

 

5 - 6р

5 - 6р

5 - 6р

 

 

 

 

7 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – 8р

 

 

 

 

6 – 8р

 

 

 

 

 

 

6 – 8р

 

 

6 – 8р

 

 

 

 

 

6 – 8р

 

 

 

 

 

 

 

2 хв.

 

img457

Ця вправа виконується з положення лежачи на спині. Піднімаючи ноги і тулуб, зіпертися на потилицю і лопатки, лікті поставити на підлогу (ближче один до одного), руками обхопити поперек, ноги вертикально вгору (носки відтягнуті), таз подати вперед. Цю вправу можна виконувати з групування лежачи, а також з положення з упору присівши перекатом назад.

На низькій перекладині. Поточно.

Хват двома руками зверху на ширині плечей, одна нога, що зігнута у коліні, кладеться на жердину, інша – пряма і трохи опущена униз, тіло дещо прогнуте, голова відхилена назад.

Страхувати, стоячи збоку, однією рукою за зап’ясток, іншою – за гомілку тої ноги, що виконує завис.

Виконувати із вису стоячи позаду поштовхом 2 ніг, через вис зігнувшись позаду, перемахом однієї ноги.

 

 

 

Перекати використовують як підготовчі вправи під час навчання перекидам; вони також виконують роль зв'язуючого елемента між різними вправами. Виконують їх уперед, назад, вліво, вправо.

 

 

 

 

 

 

 

Руками триматися за середину гомілки. Ноги не відпускати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тулуб тримати рівно.

 

 

 

Збоку у бік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально. На витривалість. Тулуб тримати рівно.

 

 

 

 

 

 

Заключна

частина

(3 хв.)

13.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

14.Гра на увагу «Світлофор».

15.Підсумок уроку.

30с

 

1,5 хв.

1 хв.

 

 

Нагадати учням правила гри. «Зелений» колір – крок уперед,

«Жовтий» - на місці,

«Червоний» - крок назад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                   Тип уроку: комбінований                                                  2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                           

Завдання уроку:

1.Навчити стійці на лопатках із прямими ногами.

2.Закріпити перекати у групуванні.

3.Закріпити упор лежачи на передпліччях.

3.Навчити елементам українського народного танцю.

4.Повторити  комплекс вправ фізкультурної хвилинки.

5.Сприяти розвитку витривалості шляхом рівномірного бігу.

6.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, гімнастичні мати.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 

 

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(14 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Стройові команди: «На 1-2 відлічи!», «У дві шеренги шикуйсь!», «В одну шеренгу шикуйсь!», повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

3.Різновиди ходьби.

 

4.Стрибки у присіді.

5.Елементи українського народного танцю

- «Доріжка» (припадання)

6.Рівномірний біг.

 

 

7.Комплекс вправ фізкультурної хвилинки.

8.Стрибки з двох на дві вліво - вправо.

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

10р.

1,5 хв.

 

400м

 

 

5 хв.

 

30с

Нагадати учням про ТБ час занять фізичною культурою. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

 

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Фронтально. Інтервал – 1,5м

Поточно. Дистанція 2м

Стежити за самопочуттям. Можна поєднувати біг і ходьбу. ЧСС за 10с

Синхронне виконання прав. Стежити за поставою.

За силами та самопочуттям.

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(18 хв.)

9.Перекати у групуванні

Послідовність навчання:

1.Із положення сидячи, лягти на спину і перекотитися назад до положення лежачи на лопатках, носками ніг торкнутися підлоги за головою, зворотним рухом повернутись у вихідне положення.

2.Із упору присівши в групуванні, сідаючи і послідовно торкаючись підлоги сідницями, спиною і лопатками, перекотитися назад до положення групування в стійці на лопатках і, не затримуючись, перекотитися вперед у вихідне положення.

3.Із положення лежачи на спині перекотитися вліво (вправо) до положення лежачи на животі і навпаки.

4.Із упору стоячи на колінах легким поштовхом лівою рукою і ногою надати тілу рух вправо, м'яко перекотитися через спину на лівий бік у групуванні і, не затримуючись, повернутись у вигідне положення (те саме в лівий бік).

5.Із стійки на колінах прогнутися якомога більше, подаючи таз уперед, надати тілу рух уперед, послідовно торкаючись мата стегнами, животом, опертися руками під час торкання грудьми. Сильно відштовхуючись руками, повернутись у вихідне положення. Те саме, але без допомоги руками.

10.Стійка на лопатках із прямими ногами:

- нахилити голову вперед, торкнутися підборіддям до грудей;

- лежачи на спині, підняти ноги і торкнутися ними підлоги за головою;

- лежачи на спині, піднімати та опускати ноги;

- теж саме, допомагаючи руками під поперек;

- теж саме, але із сіду перекатом назад;

- стійка на лопатках з допомогою;

- сід перекатом назад, стійка на лопатках із прямими ногами.

 

 

 

11.Упор лежачи на передпліччях

images

 

 

8 хв.

 

 

 

6 - 8р

 

 

 

 

 

6 - 8р

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - 8р

 

 

 

6 - 8р

 

 

 

 

 

 

6 - 8р

 

 

 

 

 

 

 

7 хв.

5 - 6р

 

5 - 6р

 

5 - 6р

 

5 - 6р

 

5 - 6р

5 - 6р

5 - 6р

 

 

 

 

 

3 хв.

 

 

 

 

Перекати використовують як підготовчі вправи під час навчання перекиду; вони також виконують роль зв'язуючого елемента між різними вправами. Виконують їх уперед, назад, вліво, вправо.

 

 

 

 

Фронтально. На гімнастичних матах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загружено

Ця вправа виконується з положення лежачи на спині. Піднімаючи ноги і тулуб, зіпертися на потилицю і лопатки, лікті поставити на підлогу (ближче один до одного), руками обхопити поперек, ноги вертикально вгору (носки відтягнуті), таз подати вперед. Цю вправу можна виконувати з групування лежачи, а також з положення з упору присівши перекатом назад.

Фронтально. На гімнастичних матах.

 

Заключна

частина

(3 хв.)

12.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

13.Гра на увагу «День і ніч».

14.Підсумок уроку.

30с

 

1,5 хв.

1 хв.

 

 

Пояснити учням правила гри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                        Тип уроку: вивчення нового матеріалу                                       2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики                             

Завдання уроку:

1.Навчити перекиду уперед.

2.Навчити танцювальній композиції на 32 такти.

3.Навчити перелітанню через перешкоду висотою 100см

4.Сприяти розвитку гнучкості шляхом виконання комплексу вправ на гнучкість.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, гімнастичні мати.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 

 

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(16 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Стройові команди: «На 1-2 відлічи!», «У дві шеренги шикуйсь!», «В одну шеренгу шикуйсь!», повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

3.Різновиди ходьби.

 

4.Стрибки у присіді.

5.Танцювальна композиція на 32 такти

1 – 16 – «ковирялочка»

17 - 24 – «доріжка»

25 – 32 – «присядка».

6.Рівномірний біг.

 

 

7.Комплекс ЗРВ без предметів.

8.Стрибки зі скакалкою..

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

10р.

3 хв.

 

 

 

400м

 

 

5 хв.

2рх30с

Нагадати учням про ТБ час занять фізичною культурою. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Поточно. Дистанція 2м

Фронтально. Інтервал – 1,5м

 

 

 

Стежити за самопочуттям. Можна поєднувати біг і ходьбу. ЧСС за 10с

Синхронне виконання прав. Стежити за поставою.

За силами та самопочуттям.

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(21 хв.)

9.Перекид уперед

загружено

1). Прийняти вихідне положення.

загружено

2). Нахилити голову між рук.

загружено

3). Виконати перекид уперед.

загружено

4). Закінчення перекиду.

10.Комплекс вправ на гнучкість.

- з положення сидячи на гімнастичному маті із з’єднаними ногами, виконати пружні нахили вперед;

- з положення сидячи з широко розведеними ногами, виконати пружні нахили вперед;

- сидячи у позі «бар'єриста», виконати нахили тулуба вперед до випрямленої ноги;

- із пози «лотос» виконати нахил тулуба вперед, ліктями розвести коліна у сторони;

- із положення лежачи на спині, зігнути ліву (праву) ногу у коліні і підтягнути її до грудей;

- із положення лежачи на спині, ноги зігнуті у колінах, ліву (праву) ногу випрямити. Взятися рукою за гомілкостопний суглоб, гомілку чи стегно і плавно тягнути ногу на себе.

- лежачи на животі, руки зігнуті у ліктях біля грудей. Випрямити руки, прогнутися у верхній частині тулуба.

11.Перелізання через перешкоду висотою 100см

 

9 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 хв.

12р.

 

 

12р.

 

 

2сх8р.

 

 

 

12р.

 

2сх8р.

 

 

2сх8р.

 

 

 

 

10р.

 

 

6 хв.

Фронтально. На гімнастичних матах.

З’єднати п’ятки, зігнути ноги  у колінах і трохи присісти. Поставити зігнуті у ліктях руки на гімнастичний мат перед собою. Руки повинні бути на ширині плечей. Це початкова позиція для перекиду.

 

Підборіддя притиснути до грудей. Під час перекиду заборонено  спиратися на шию. Вага тіла повинна припасти на лопатки.

 

 

 

 

 

Перекотитися на лопатки так, щоб тіло подалося вперед, і стегна пройшли над головою. Перекотитися на зігнуту спину, тримаючись руками за середину гомілки.

 

 

 

 

 

Випрямити ноги і відтягнути ступні під час перекиду. Зігнути їх тільки під кінець, коли потрібно вставати на ноги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально.

Ноги у колінах не згинати.

 

 

 

 

 

Ліва нога випрямлена уперед, а права зігнута у коліні назад.

 

 

 

 

Тягнути 3 – 4 с

 

 

Тягнути 3 – 4 с

 

 

 

 

Ноги не піднімати.

 

 

Поточно. Доки перший учень не перелізе через гімнастичного коня, другий до снаряда не підходить.

Заключна

частина

(3 хв.)

12.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

13.Гра на увагу «День і ніч».

14.Підсумок уроку.

30с

 

1,5 хв.

1 хв.

 

 

Пояснити учням правила гри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                   Тип уроку: повторення                                                     2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                             

Завдання уроку:

1.Закріпити навичку виконання стійки на лопатках із прямими ногами.

2.Закріпити техніку виконання перекиду уперед.

3.Закріпити навичку перелізання через перешкоду висотою 100см

4.Сприяти розвитку сили рук шляхом згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, гімнастичні мати, гімнастичний кінь, скакалки.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 

 

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(15 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Стройові команди: «На 1-2 відлічи!», «У дві шеренги шикуйсь!», «В одну шеренгу шикуйсь!», повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

3.Різновиди ходьби.

 

4.Стрибки у присіді.

5.Танцювальна композиція на 32 такти

1 – 16 – «ковирялочка»

17 - 24 – «доріжка»

25 – 32 – «присядка».

6.Рівномірний біг.

 

7.Комплекс ЗРВ.

 

8.Стрибки зі скакалкою.

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

10р.

2 хв.

 

 

 

400м

 

5 хв.

 

2рх30с

Нагадати учням про ТБ час занять фізичною культурою. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Поточно. Дистанція 2м

Фронтально. Інтервал – 1,5м

Добиватися чіткого виконання вправи.

 

Стежити за самопочуттям. Можна поєднувати біг і ходьбу. ЧСС за 10с

Синхронне виконання прав. Стежити за поставою.

За силами та самопочуттям.

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(22 хв.)

9.Перекид уперед

- групування із різних вихідних положень;

- перекати у групуванні

* назад – уперед;

* вліво – вправо.

- вихідне положення для перекиду уперед;

- перекид уперед.

 

10.Стійка на лопатках із прямими ногами:

- нахилити голову вперед, торкнутися підборіддям до грудей;

- лежачи на спині, підняти ноги і торкнутися ними підлоги за головою;

- лежачи на спині, піднімати та опускати ноги;

- теж саме, допомагаючи руками під поперек;

- теж саме, але із сіду перекатом назад;

- стійка на лопатках з допомогою;

- сід перекатом назад, стійка на лопатках із прямими ногами.

 

 

 

 

11.Перелізання через перешкоду висотою 100см

 

 

12.Згинання та розгинання рук в упорі лежачи

Х. – від підлоги,

Д – від гімнастичної лави.

8 хв.

3сх8р.

 

2сх10р.

2сх5р.

2р.

6 – 8р

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 хв.

 

 

 

3 хв.

2сх10р

2сх8р

 

На гімнастичних матах.

Фронтально. Інтервал – 1м

Правильно триматися руками за середину гомілки.

 

Розповідь, показ.

Підборіддям торкатися грудини. За самопочуттям.

загружено

Ця вправа виконується з положення лежачи на спині. Піднімаючи ноги і тулуб, зіпертися на потилицю і лопатки, лікті поставити на підлогу (ближче один до одного), руками обхопити поперек, ноги вертикально вгору (носки відтягнуті), таз подати вперед. Цю вправу можна виконувати з групування лежачи, а також з положення з упору присівши перекатом назад.

Поточно. Доки перший учень виконує перелітання, другий до снаряда не підходить.

Тулуб тримати рівно, не вигинатися.

 

Заключна

частина

(3 хв.)

13.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

14.Рухлива гра «Подоляночка».

15.Підсумок уроку.

30с

 

1,5 хв.

1 хв.

 

 

Нагадати учням правила гри. Діти беруться за руки і становляться у коло. Вибирають лічилкою подоляночку. Діти починають співати і ходити по колу, а подоляночка робить все те, про що вони співають:
Десь тут була подоляночка,
Десь тут була молодесенька.
Тут вона стояла,
До землі припала,
Личка не вмивала,
Бо води не мала.
Ой, встань, встань, подоляночко,

Ой, устань, устань, молодесенька.
Обмий личко, як ту скляночку.
Візьмися у бочки -
За свої скочки,
Підскочи до раю,
Бери сестру з краю.
Подоляночка вибирає дитину з кола, і та стає на її місце. Діти знову співають.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                   Тип уроку: повторення                                                     2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                           

Завдання уроку:

1.Закріпити  виконання стійки на лопатках із прямими ногами.

2.Закріпити техніку виконання перекиду уперед.

3.Закріпити виконання танцювальних кроків.

4.Сприяти розвитку сили шляхом згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, гімнастичні мати, гімнастичні лави.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 

 

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(15 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Стройові команди: «На 1-2 відлічи!», «У дві шеренги шикуйсь!», «В одну шеренгу шикуйсь!», повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

3.Різновиди ходьби.

 

4.Стрибки у присіді.

5.Танцювальні кроки

- крок польки.

6.Рівномірний біг.

 

7.Комплекс ЗРВ.

 

8.Стрибки зі скакалкою.

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

10р.

1,5 хв.

 

400м

 

5 хв.

 

2рх30с

Нагадати учням про ТБ час занять фізичною культурою. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Поточно. Дистанція 1м

Поточно. Дистанція 1м Добиватися чіткого виконання вправи.

Стежити за самопочуттям. Можна поєднувати біг і ходьбу. ЧСС за 10с

Синхронне виконання прав. Стежити за поставою.

За силами та самопочуттям.

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(22 хв.)

9.Перекид уперед

- групування із різних вихідних положень;

- перекати у групуванні

* назад – уперед;

* вліво – вправо.

- вихідне положення для перекиду уперед;

- перекид уперед.

 

10.Стійка на лопатках із прямими ногами:

- нахилити голову вперед, торкнутися підборіддям до грудей;

- лежачи на спині, підняти ноги і торкнутися ними підлоги за головою;

- лежачи на спині, піднімати та опускати ноги;

- теж саме, допомагаючи руками під поперек;

- теж саме, але із сіду перекатом назад;

- стійка на лопатках з допомогою;

- сід перекатом назад, стійка на лопатках із прямими ногами.

 

 

 

 

11.Згинання та розгинання рук в упорі лежачи

 

12.Рухлива гра «У річку, гоп!»

8 хв.

3сх8р.

 

2сх10р.

2сх5р.

2р.

6 – 8р

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 хв.

 

 

3 хв.

На гімнастичних матах.

Фронтально. Інтервал – 1м

Правильно триматися руками за середину гомілки.

 

Розповідь, показ.

Підборіддям торкатися грудини. За самопочуттям.

загружено

Ця вправа виконується з положення лежачи на спині. Піднімаючи ноги і тулуб, зіпертися на потилицю і лопатки, лікті поставити на підлогу (ближче один до одного), руками обхопити поперек, ноги вертикально вгору (носки відтягнуті), таз подати вперед. Цю вправу можна виконувати з групування лежачи, а також з положення з упору присівши перекатом назад.

(Х.) – від підлоги, 3сх7р

(Д.) від лави, 3сх5р

З відпочинком.

Пояснити учням правила гри.

Заключна

частина

(3 хв.)

13.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

14.Гра на увагу «Вгадай, чий голосок?»

15.Підсумок уроку.

30с

1,5 хв.

1 хв.

 

Нагадати учням правила гри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                  Тип уроку: комбінований                                                     2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                           

Завдання уроку:

1.Закріпити  виконання стійки на лопатках із прямими ногами.

2.Закріпити техніку виконання перекиду уперед.

3.Вивчити комплекс вправ для запобігання плоскостопості.

4.Сприяти розвитку сили шляхом згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, гімнастичні мати, гімнастичні лави.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 

 

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(15 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Стройові команди: «На 1-2 відлічи!», «У дві шеренги шикуйсь!», «В одну шеренгу шикуйсь!», повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

3.Різновиди ходьби.

 

4.Стрибки у присіді.

5.Танцювальні кроки

- крок польки.

6.Рівномірний біг.

 

7.Комплекс вправ для запобігання плоскостопості.

- обертання стопами вліво та вправо,

- постановка стоп на ребра,

- згортання стоп,

- піднімання п’яток,

- піднімання носків ніг,

- почергове піднімання п’яток та носків,

- згинання та розгинання пальців ніг.

-

 

 

 

8.Стрибки зі скакалкою.

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

10р.

1,5 хв.

 

400м

 

5 хв.

 

10р

10р

10р

10р

10р

10р

10р

 

 

 

 

2рх30с

Нагадати учням про ТБ час занять фізичною культурою. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Поточно. Дистанція 1м

Поточно. Дистанція 1м Добиватися чіткого виконання вправи.

Стежити за самопочуттям. Можна поєднувати біг і ходьбу. ЧСС за 10с

Сидячи на гімнастичній лаві.

  •  

загружено

За силами та самопочуттям.

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(22 хв.)

9.Перекид уперед

- групування із різних вихідних положень;

- перекати у групуванні

* назад – уперед;

* вліво – вправо.

- вихідне положення для перекиду уперед;

- перекид уперед.

 

10.Стійка на лопатках із прямими ногами:

- нахилити голову вперед, торкнутися підборіддям до грудей;

- лежачи на спині, підняти ноги і торкнутися ними підлоги за головою;

- лежачи на спині, піднімати та опускати ноги;

- теж саме, допомагаючи руками під поперек;

- теж саме, але із сіду перекатом назад;

- стійка на лопатках з допомогою;

- сід перекатом назад, стійка на лопатках із прямими ногами.

 

 

 

 

11.Згинання та розгинання рук в упорі лежачи

 

12.Рухлива гра «У річку, гоп!»

8 хв.

3сх8р.

 

2сх10р.

2сх5р.

2р.

6 – 8р

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 хв.

 

 

3 хв.

На гімнастичних матах.

Фронтально. Інтервал – 1м

Правильно триматися руками за середину гомілки.

 

Розповідь, показ.

Підборіддям торкатися грудини. За самопочуттям.

загружено

Ця вправа виконується з положення лежачи на спині. Піднімаючи ноги і тулуб, зіпертися на потилицю і лопатки, лікті поставити на підлогу (ближче один до одного), руками обхопити поперек, ноги вертикально вгору (носки відтягнуті), таз подати вперед. Цю вправу можна виконувати з групування лежачи, а також з положення з упору присівши перекатом назад.

(Х.) – від підлоги, 3сх7р

(Д.) від лави, 3сх5р

З відпочинком.

Пояснити учням правила гри.

Заключна

частина

(3 хв.)

13.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

14.Гра на увагу «Вгадай, чий голосок?»

15.Підсумок уроку.

30с

1,5 хв.

1 хв.

 

Нагадати учням правила гри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                   Тип уроку: комбінований                                                     2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                              

Завдання уроку:

1.Навчити стрибкам з висоти до 80 см з із м’яким приземленням.

2.Закріпити техніку виконання перекиду уперед.

3.Навчити техніці підтягування  у висі лежачи.

4.Сприяти розвитку гнучкості шляхом виконання комплексу вправ на гнучкість.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, гімнастичні мати, гімнастичні лави, гімнастичний кінь, скакалки.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 

 

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(15 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Стройові команди: «На 1-2 відлічи!», «У дві шеренги шикуйсь!», «В одну шеренгу шикуйсь!», повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

3.Різновиди ходьби

- ходьба випадами.

4.Стрибки у присіді.

5.Танцювальні кроки

- крок польки.

6.Рівномірний біг.

 

7.Комплекс ЗРВ.

8.Стрибки зі скакалкою.

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

10р.

1,5 хв.

 

500м

 

5 хв.

2рх30с

Нагадати учням про ТБ час занять фізичною культурою. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Поточно. Дистанція 1м

Поточно. Дистанція 1м Добиватися чіткого виконання кроку польки.

Стежити за самопочуттям. Можна поєднувати біг і ходьбу. ЧСС за 10с

Синхронне виконання впарв.

За силами та самопочуттям.

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(22 хв.)

9.Перекид уперед

- групування із різних вихідних положень;

- перекати у групуванні

* назад – уперед;

* вліво – вправо.

- вихідне положення для перекиду уперед;

- перекид уперед.

 

10.Комплекс вправ на гнучкість:

- з положення сидячи на гімнастичному маті із з’єднаними ногами, виконати пружні нахили вперед;

- з положення сидячи з широко розведеними ногами, виконати пружні нахили вперед;

- сидячи у позі «бар'єриста», виконати нахили тулуба вперед до випрямленої ноги;

- із пози «лотос» виконати нахил тулуба вперед, ліктями розвести коліна у сторони;

- із положення лежачи на спині, зігнути ліву (праву) ногу у коліні і підтягнути її до грудей;

- із положення лежачи на спині, ноги зігнуті у колінах, ліву (праву) ногу випрямити. Взятися рукою за гомілкостопний суглоб, гомілку чи стегно і плавно тягнути ногу на себе.

- лежачи на животі, руки зігнуті у ліктях біля грудей. Випрямити руки, прогнутися у верхній частині тулуба.

11.Стрибки з висоти до 80 см із м’яким приземленням

- з гімнастичної лави на гімнастичний мат,

загружено

- з гімнастичного коня на гірку гімнастичних матів.

загружено

12.Підтягування у висі лежачи.

images (1)

 

 

 

 

 

 

13.Рухлива гра «Мак»

Мета: удосконалювати навичку ходьби на місці, розвивати увагу, пам’ять.

 

 

6 хв.

3сх8р.

 

2сх10р.

2сх5р.

2р.

6 – 8р

 

7 хв.

10р.

 

 

10р.

 

 

2сх5р.

 

10р.

 

 

 

 

2сх8р.

 

 

 

 

2сх8р.

 

 

6 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв.

 

Х. – 3х12р

Д. – 3х10р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв.

 

 

 

На гімнастичних матах.

Фронтально. Інтервал – 1м

Правильно триматися руками за середину гомілки.

 

Розповідь, показ.

Підборіддям торкатися грудини. За самопочуттям.

 

Ноги у колінах не згинати.

 

 

 

 

 

Ліва нога випрямлена уперед, а права зігнута у коліні назад.

 

 

 

 

 

Тягнути 3 – 4 с

 

 

 

 

Тягнути 3 – 4 с

 

 

Фронтально.

Приземлятися на зігнуті у колінах ноги.

При приземленні руки виставити уперед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточно. Учень займає положення вису лежачи, хватом двома руками зверху. Голова, тулуб, ноги  утворюють пряму лінію. За командою "Можна!" згинаючи руки у ліктях, учень підтягується до такого положення, щоб його підборіддя було над перекладиною. Потім учень повністю випрямляє руки, опускаючись у вис лежачи.

Не дозволяється згинати і розгинати тулуб у грудній та поперековій ділянці хребта, кульшових та колінних суглобах, робити допоміжні рухи ногами, відпочивати у положенні вису лежачи більше 3-х секунд.

Пояснити учням правила гри.

Діти стоять у колі пліч-о-пліч. Одна дитина всередині — це «городник». Вчитель співає:

Ой на горі мак,
Під горою так.

Діти беруться за руки і, ступаючи назад, збільшують коло на ширину піднятих у сторони рук. На слова:

Мак, мак, маківочки,
Золоті голівочки!

— Діти роблять крок на місці та виконують мах руками вперед назад. На слова:

Станьте ви так,
Як на горі мак!

— Діти присідають і показують руками, який виріс мак (простягають руки вперед).

Діти, стоячи, запитують:

Городнику, городнику,
Чи полив ти мак?

Г о р о д н и к. Полив.
На приспів:
Мак, маки, маківочки,
Золоті голівочки!

— Діти роблять крок на місці, розмахуючи руками вперед і назад, а «городник» у цей час ходить у середині кола й удає, що поливає мак.

На слова:
Станьте ви так,
Як на горі мак!

— Діти, стоячи, показують, як «виріс мак» (піднімають руки в сторони на рівень плечей, долоні повертають угору, пальці трохи згинають, показують, яка квітка в маку).

На приспів:
Мак, маки, маківочки,
Золоті голівочки!

— Діти опускають руки і роблять крок на місці, розмахуючи руками вперед і назад.

Д і т и
Городнику, городнику,
Чи поспів мак?

Г о р о д н и к. Поспів.

Діти повторюють пісню спочатку, дрібним кроком звужують коло, беруться за руки й повільно піднімають їх угору. На слова «Станьте ви так» показують, яка спіла головка у маку.

Заключна

частина

(3 хв.)

14.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

15.Гра на увагу «Вгадай, чий голосок?»

16.Підсумок уроку.

30с

1,5 хв.

1 хв.

 

Нагадати учням правила гри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                   Тип уроку: повторення                                                     2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                              

Завдання уроку:

1.Закріпити навичку виконання стрибків з висоти до 80 см з із м’яким приземленням.

2.Закріпити техніку виконання перекиду уперед.

3.Закріпити техніку підтягування  у висі лежачи.

4.Сприяти розвитку гнучкості шляхом виконання комплексу вправ на гнучкість.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, гімнастичні мати, гімнастичні лави, гімнастичний кінь, скакалки.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 

 

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(15 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Стройові команди: «На 1-2 відлічи!», «У дві шеренги шикуйсь!», «В одну шеренгу шикуйсь!», повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

3.Різновиди ходьби

- ходьба випадами.

4.Стрибки у присіді.

5.Танцювальні кроки

- крок польки.

6.Рівномірний біг.

 

7.Комплекс ЗРВ.

8.Стрибки зі скакалкою.

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

10р.

1,5 хв.

 

500м

 

5 хв.

2рх30с

Нагадати учням про ТБ час занять фізичною культурою. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Поточно. Дистанція 1м

Поточно. Дистанція 1м Добиватися чіткого виконання кроку польки.

Стежити за самопочуттям. Можна поєднувати біг і ходьбу. ЧСС за 10с

Синхронне виконання впарв.

За силами та самопочуттям.

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(22 хв.)

9.Перекид уперед

- групування із різних вихідних положень;

- перекати у групуванні

* назад – уперед;

* вліво – вправо.

- вихідне положення для перекиду уперед;

- перекид уперед.

 

10.Комплекс вправ на гнучкість:

- з положення сидячи на гімнастичному маті із з’єднаними ногами, виконати пружні нахили вперед;

- з положення сидячи з широко розведеними ногами, виконати пружні нахили вперед;

- сидячи у позі «бар'єриста», виконати нахили тулуба вперед до випрямленої ноги;

- із пози «лотос» виконати нахил тулуба вперед, ліктями розвести коліна у сторони;

- із положення лежачи на спині, зігнути ліву (праву) ногу у коліні і підтягнути її до грудей;

- із положення лежачи на спині, ноги зігнуті у колінах, ліву (праву) ногу випрямити. Взятися рукою за гомілкостопний суглоб, гомілку чи стегно і плавно тягнути ногу на себе.

- лежачи на животі, руки зігнуті у ліктях біля грудей. Випрямити руки, прогнутися у верхній частині тулуба.

11.Стрибки з висоти до 80 см із м’яким приземленням

- з гімнастичної лави на гімнастичний мат,

загружено

- з гімнастичного коня на гірку гімнастичних матів.

загружено

12.Підтягування у висі лежачи.

images (1)

 

 

 

 

 

 

13.Рухлива гра «Мак»

Мета: удосконалювати навичку ходьби на місці, розвивати увагу, пам’ять.

6 хв.

3сх8р.

 

2сх10р.

2сх5р.

2р.

6 – 8р

 

7 хв.

10р.

 

 

10р.

 

 

2сх5р.

 

10р.

 

 

 

 

2сх8р.

 

 

 

 

2сх8р.

 

 

6 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв.

 

Х. – 3х12р

Д. – 3х10р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв.

 

На гімнастичних матах.

Фронтально. Інтервал – 1м

Правильно триматися руками за середину гомілки.

 

Розповідь, показ.

Підборіддям торкатися грудини. За самопочуттям.

 

Ноги у колінах не згинати.

 

 

 

 

 

Ліва нога випрямлена уперед, а права зігнута у коліні назад.

 

 

 

 

 

Тягнути 3 – 4 с

 

 

 

 

Тягнути 3 – 4 с

 

 

Фронтально.

Приземлятися на зігнуті у колінах ноги.

При приземленні руки виставити уперед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточно. Учень займає положення вису лежачи, хватом двома руками зверху. Голова, тулуб, ноги  утворюють пряму лінію. За командою "Можна!" згинаючи руки у ліктях, учень підтягується до такого положення, щоб його підборіддя було над перекладиною. Потім учень повністю випрямляє руки, опускаючись у вис лежачи.

Не дозволяється згинати і розгинати тулуб у грудній та поперековій ділянці хребта, кульшових та колінних суглобах, робити допоміжні рухи ногами, відпочивати у положенні вису лежачи більше 3-х секунд.

Нагадати учням правила гри.

 

Заключна

частина

(3 хв.)

14.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

15.Гра на увагу «Вгадай, чий голосок?»

16.Підсумок уроку.

30с

1,5 хв.

1 хв.

 

Нагадати учням правила гри.

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                          Тип уроку:повторення                                                     2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики                               

Завдання уроку:

1.Закріпити техніку виконання стійки на лопатках із зігнутими ногами.

2.Закріпити техніку  підтягування у висі лежачи.

3.Закріпити техніку виконання перекиду уперед.

4.Сприяти розвитку гнучкості шляхом виконання вправ на розтягування.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, скакалки, гімнастичні мати, низька перекладина.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

(14 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

 

2.Стройові команди: «На 1-3 відлічи!», «У три шеренги шикуйсь!», «В одну шеренгу шикуйсь!», повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

3.Різновиди ходьби:

- ходьба на носках, на пятках, на внутрішній і зовнішній частинах ступні.

4.Стрибки у присіді.

5.Рівновиди бігу.

 

6.Комплекс ЗРВ.

 

7.Стрибки зі скакалкою.

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

 

10р.

2 хв.

 

5 хв.

 

2рх30с

Нагадати учням про правила безпеки під час занять фізичною культурою. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

 

Поточно. Дистанція 2м

Стежити за самопочуттям. Можна поєднувати біг і ходьбу. ЧСС за 10с

Синхронне виконання прав. Стежити за поставою.

За силами та самопочуттям.

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

 У

Р

О

К

У

 

(23 хв.)

8.Підтягування у положенні вису лежачи

загружено

9.Стійка на лопатках із зігнутими ногами:

- нахилити голову вперед, торкнутися підборіддям до грудей;

- лежачи на спині, підняти ноги і торкнутися ними підлоги за головою;

- лежачи на спині, піднімати та опускати ноги;

- те ж саме, допомагаючи руками під поперек;

- те ж саме, але із сіду перекатом назад;

- стійка на лопатках з допомогою;

- сід перекатом назад, стійка на лопатках із зігнутими ногами.

 

10.Комплекс вправ на розтягування

- з положення сидячи на гімнастичному маті із з’єднаними ногами, виконати пружні нахили вперед;

- з положення сидячи з широко розведеними ногами, виконати пружні нахили вперед;

- сидячи у позі «бар'єриста», виконати нахили тулуба вперед до випрямленої ноги;

- із пози «лотос» виконати нахил тулуба вперед, ліктями розвести коліна у сторони;

- із положення лежачи на спині, зігнути ліву (праву) ногу у коліні і підтягнути її до грудей;

- із положення лежачи на спині, ноги зігнуті у колінах, ліву (праву) ногу випрямити. Взятися рукою за гомілкостопний суглоб, гомілку чи стегно і плавно тягнути ногу на себе.

- лежачи на животі, руки зігнуті у ліктях біля грудей. Випрямити руки, прогнутися у верхній частині тулуба.

11.Перекид уперед.

 

 

 

12.Вправи для релаксації «Незвичайна веселка».

5 хв.

2сх3 - 5р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 хв.

 

6 - 8р

 

5 - 6р

 

5 - 6р

 

5 - 6р

 

5 - 6р

5 - 6р

5 - 6р

 

 

5 хв.

10р.

 

 

10р.

 

 

2сх5р.

 

10р.

 

2сх8р.

 

 

2сх8р

 

 

 

 

3рх5с

 

 

5 хв.

 

 

 

3 хв.

 

 

 

 

 

Висота перекладини 95 см.

Парами. Тулуб тримати рівно, не прогинатися.

 

 

 

 

 

 

 

img457

Ця вправа виконується з положення лежачи на спині. Піднімаючи ноги і тулуб, зіпертися на потилицю і лопатки, лікті поставити на підлогу (ближче один до одного), руками обхопити поперек, ноги вертикально вгору (носки відтягнуті), таз подати вперед. Цю вправу можна виконувати з групування лежачи, а також з положення з упору присівши перекатом назад.

Фронтально. На гімнастичних матах.

Ноги у колінах не згинати.

 

 

 

 

Ліва нога випрямлена уперед, а права зігнута у коліні назад.

 

 

Тягнути 3 – 4 с

 

 

Тягнути 3 – 4 с

 

 

 

 

 

 

 

Не забувати про групування. Поштовх виконувати двома ногами одночасно. Руку у лікті не підвертати.

Вчитель включає спокійну музику і говорить: «Ляжте зручно, розслабтеся, дихайте рівно і глибоко. Закрийте очі. Уявіть, що перед вашими очима чарівна веселка.
Перший колір - блакитний. Блакитний може бути м'яким і заспокійливим, як струмуюча вода. Блакитний приємно пестить око в спеку, він освіжає тебе, як купання в озері. Відчуйте цю свіжість.
Наступний - жовтий колір. Жовтий приносить нам радість, він зігріває нас, як сонечко, він нагадує нам ніжного пухнастого курча, і ми посміхаємося. Якщо нам сумно і самотньо, він піднімає настрій.
Зелений - колір м'якої галявини, листя та теплого літа. Якщо нам не по собі, і ми відчуваємо себе невпевнено, зелений колір допоможе нам відчувати себе краще.
Відкрийте очі. Що ви відчували, коли уявляли собі, що дивитеся на блакитний, жовтий і зелений колір? Візьміть з собою ці відчуття на весь день».

Заключна

частина

(3 хв.)

13.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

14.Гра на увагу «Заборонений рух».

15.Підсумок уроку.

30с

1,5 хв.

1 хв.

 

Заборонено ставити руки у сторони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                         Тип уроку: комбінований                                                   2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики              

Завдання уроку:

1.Закріпити техніку виконання стійки на лопатках із зігнутими ногами.

2.Навчити техніці підтягування у висі лежачи.

3.Навчити грі «Сірий кіт».

4.Сприяти розвитку гнучкості шляхом виконання вправ на розтягування.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, скакалки, гімнастичні мати, низька перекладина.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(15 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

 

2.Стройові команди: «На 1-3 відлічи!», «У три шеренги шикуйсь!», «В одну шеренгу шикуйсь!», повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

3.Різновиди ходьби:

- ходьба на носках, на пятках, на внутрішній і зовнішній частинах ступні.

4.Стрибки у присіді.

5.Танцювальна комбінація на 32 такти

1 – 16 – «ковирялочка»;

17 – 24 – «доріжка»;

25 – 32 – «присядка».

6.Рівномірний біг.

 

7.Комплекс ЗРВ без предметів.

 

8.Стрибки зі скакалкою.

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

 

10р.

2 хв.

 

 

 

400м

 

5 хв.

 

2рх30с

Нагадати учням про правила безпеки під час занять фізичною культурою. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

 

Поточно. Дистанція 2м

Добиватися чіткого виконання танцювальних кроків.

 

 

Стежити за самопочуттям. Можна поєднувати біг і ходьбу. ЧСС за 10с

Синхронне виконання прав. Стежити за поставою.

За силами та самопочуттям.

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

 У

Р

О

К

У

 

(22 хв.)

9.Підтягування у положенні вису лежачи

загружено

10.Стійка на лопатках із зігнутими ногами:

- нахилити голову вперед, торкнутися підборіддям до грудей;

- лежачи на спині, підняти ноги і торкнутися ними підлоги за головою;

- лежачи на спині, піднімати та опускати ноги;

- те ж саме, допомагаючи руками під поперек;

- те ж саме, але із сіду перекатом назад;

- стійка на лопатках з допомогою;

- сід перекатом назад, стійка на лопатках із зігнутими ногами.

 

11.Комплекс вправ на розтягування

- з положення сидячи на гімнастичному маті із з’єднаними ногами, виконати пружні нахили вперед;

- з положення сидячи з широко розведеними ногами, виконати пружні нахили вперед;

- сидячи у позі «бар'єриста», виконати нахили тулуба вперед до випрямленої ноги;

- із пози «лотос» виконати нахил тулуба вперед, ліктями розвести коліна у сторони;

- із положення лежачи на спині, зігнути ліву (праву) ногу у коліні і підтягнути її до грудей;

- із положення лежачи на спині, ноги зігнуті у колінах, ліву (праву) ногу випрямити. Взятися рукою за гомілкостопний суглоб, гомілку чи стегно і плавно тягнути ногу на себе.

- лежачи на животі, руки зігнуті у ліктях біля грудей. Випрямити руки, прогнутися у верхній частині тулуба.

12.Рухлива гра «Сірий кіт».

5 хв.

2сх3 - 5р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 хв.

 

6 - 8р

 

5 - 6р

 

5 - 6р

 

5 - 6р

 

5 - 6р

5 - 6р

5 - 6р

 

 

5 хв.

10р.

 

 

10р.

 

 

2сх5р.

 

10р.

 

2сх8р.

 

 

2сх8р

 

 

 

 

3рх5с

 

 

3 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висота перекладини 95 см.

Парами. Тулуб тримати рівно, не прогинатися.

 

 

 

 

 

 

 

img457

Ця вправа виконується з положення лежачи на спині. Піднімаючи ноги і тулуб, зіпертися на потилицю і лопатки, лікті поставити на підлогу (ближче один до одного), руками обхопити поперек, ноги вертикально вгору (носки відтягнуті), таз подати вперед. Цю вправу можна виконувати з групування лежачи, а також з положення з упору присівши перекатом назад.

Фронтально. На гімнастичних матах.

Ноги у колінах не згинати.

 

 

 

 

Ліва нога випрямлена уперед, а права зігнута у коліні назад.

 

 

Тягнути 3 – 4 с

 

 

Тягнути 3 – 4 с

 

 

 

 

 

 

 

Правила гри. Гравці стають в колону по одному, беруть один одного за руки та йдуть потихеньку. Гравець, що стоїть першим, «кіт», останнім   «мишка». Колона рухається у повільному темпі. «Кіт» голосно запитує: У стозі миші є?

Хто стоїть останнім відповідає:

Є!

Кота бояться?

Ні!

Ой, як кіт вусами поворушить, усіх мишей подушить!

кричить «кіт», роз’єднує руки

і біжить за «мишею». А «миша» ховається за дітей, які тримаються за руки. Якщо «миша» встигне перебігти із одного краю в

другий і «кіт» не спіймає її, то «кіт» залишається «котом» і стає вперед колони. Якщо «мишу» впімають, то «кіт» виходить з гри, а «миша» стає «котом». Гра продовжується

Заключна

частина

(3 хв.)

13.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

14.Гра на увагу «Заборонений рух».

15.Підсумок уроку.

30с

1,5 хв.

1 хв.

 

Заборонено ставити руки у сторони.

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                  Тип уроку: повторення                                                     2 клас

Тема Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики              

Завдання уроку:

1.Закріпити техніку виконання перекиду уперед.

2.Повторити комплекс вправ для формування правильної постави.

3.Закріпити виконання стрибків зі скакалкою.

4.Сприяти розвитку сили шляхом згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, гімнастичні мати, гімнастичні лави, гімнастичні палиці.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 

 

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(15 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Стройові команди: «На 1-2 відлічи!», «У дві шеренги шикуйсь!», «В одну шеренгу шикуйсь!», повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

3.Різновиди ходьби.

 

4.Стрибки у присіді.

5.Танцювальні кроки

- крок польки.

6.Рівномірний біг.

 

7.Комплекс вправ з гімнастичною палицею для формування правильної постави.

8.Стрибки зі скакалкою.

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

10р.

1,5 хв.

 

400м

 

5 хв.

 

2рх30с

Нагадати учням про ТБ час занять фізичною культурою. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Поточно. Дистанція 1м

Поточно. Дистанція 1м Добиватися чіткого виконання вправи.

Стежити за самопочуттям. Можна поєднувати біг і ходьбу. ЧСС за 10с

Сидячи на гімнастичній лаві.

  •  

За силами та самопочуттям.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

(22 хв.)

9. Групування з положення сидячи – з сіду зігнути спину і ноги, розвести коліна нарізно, взятися руками за середину гомілки і притягнути ноги до тулуба, підборіддя притиснути до грудей, а лікті притиснути до тулуба.

 

 Копия img451

2.Те ж, з положення присіду.

Копия Копия img451

3.Те ж, з положення лежачи.

      img451 

 

10. Перекати у групуванні

- вперед – назад;

- вліво – вправо.

11.Перекид уперед

Копия img456

12.Згинання та розгинання рук в упорі лежачи

(Х.) – від підлоги, (Д.) від лави.

На згинанні рук – вдих, на випрямленні – видих.

13.Рухлива гра «Сірий кіт»

Правила гри. Гравці стають в колону по одному, беруть один одного за руки та йдуть потихеньку. Гравець, що стоїть першим, «кіт», останнім   «мишка». Колона рухається у повільному темпі. «Кіт» голосно запитує: У стозі миші є?

Хто стоїть останнім відповідає:

Є!

Кота бояться?

Ні!

Ой, як кіт вусами поворушить, усіх мишей подушить!

кричить «кіт», роз’єднує руки

і біжить за «мишею». А «миша» ховається за дітей, які тримаються за руки. Якщо «миша» встигне перебігти із одного краю в

другий і «кіт» не спіймає її, то «кіт» залишається «котом» і стає вперед колони. Якщо «мишу» впімають, то «кіт» виходить з гри, а «миша» стає «котом». Гра продовжується

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – 8р.

 

 

 

6 – 8р.

 

 

 

 

3 хв.

 

 

5 хв.

 

 

 

 

 

6 хв.

 

Х. – 3сх7р

Д. - 3сх5р

 

 

3 хв.

На гімнастичних матах.

Фронтально. Інтервал – 1м

Правильно триматися руками за середину гомілки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально. Під час перекидів спина кругла. Руки від ніг не відпускати. Голову «брати» на груди.

З упору присівши. Руки не забирати, доки потилицею і спиною не торкнешся мату.

imagesПояснити учням правила гри.

Заключна

частина

(3 хв.)

14.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

15.Гра на увагу «Світлофор».

16.Підсумок уроку.

30с

1,5 хв.

1 хв.

 

Нагадати учням правила гри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                   Тип уроку: повторення                                                     2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики              

Завдання уроку:

1.Закріпити виконання стійки на лопатках із прямими ногами.

2.Закріпити техніку виконання перекиду уперед.

3.Закріпити техніку підтягування у висі на високій (Х.) та у висі лежачи на низькій (Д.) перекладині.

4.Сприяти розвитку швидкісно – силових якостей шляхом виконання стрибків на лівій, правій та обох ногах.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, гімнастичні мати, висока та низька перекладини.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 

 

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(15 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Стройові команди: «На 1-2 відлічи!», «У дві шеренги шикуйсь!», «В одну шеренгу шикуйсь!», повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

3.Різновиди ходьби.

 

4.Стрибки у присіді.

5.Танцювальні кроки

- крок польки.

6.Рівномірний біг.

 

7.Комплекс ЗРВ з гімнастичною палицею.

 

8.Стрибки на лівій, правій та обох ногах.

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

10р.

1,5 хв.

 

400м

 

5 хв.

 

3сх20р

Нагадати учням про ТБ час занять фізичною культурою. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Поточно. Дистанція 1м

Поточно. Дистанція 1м Добиватися чіткого виконання вправи.

Стежити за самопочуттям. Можна поєднувати біг і ходьбу. ЧСС за 10с

Синхронне виконання прав. Стежити за поставою.

За силами та самопочуттям.

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(22 хв.)

9.Перекид уперед

- групування із різних вихідних положень;

- перекати у групуванні

* назад – уперед;

* вліво – вправо.

- вихідне положення для перекиду уперед;

- перекид уперед.

 

10.Стійка на лопатках із прямими ногами:

- нахилити голову вперед, торкнутися підборіддям до грудей;

- лежачи на спині, підняти ноги і торкнутися ними підлоги за головою;

- лежачи на спині, піднімати та опускати ноги;

- теж саме, допомагаючи руками під поперек;

- теж саме, але із сіду перекатом назад;

- стійка на лопатках з допомогою;

- сід перекатом назад, стійка на лопатках із прямими ногами.

 

 

 

 

11.Підтягування у висі на високій (Х.) та у висі лежачи (Д.) на низькій перекладині.

12.Рухлива гра «Виставка картин».

7 хв.

3сх8р.

 

2сх10р.

2сх5р.

2р.

6 – 8р

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 хв.

 

 

3 хв.

На гімнастичних матах.

Фронтально. Інтервал – 1м

Правильно триматися руками за середину гомілки.

 

Розповідь, показ.

Підборіддям торкатися грудини. За самопочуттям.

загружено

Ця вправа виконується з положення лежачи на спині. Піднімаючи ноги і тулуб, зіпертися на потилицю і лопатки, лікті поставити на підлогу (ближче один до одного), руками обхопити поперек, ноги вертикально вгору (носки відтягнуті), таз подати вперед. Цю вправу можна виконувати з групування лежачи, а також з положення з упору присівши перекатом назад.

Поточно. (Х.) – 3 підходи, за силою.

(Д.) – 3 підходи, за силою.

 

Пояснити учням правила гри.

Заключна

частина

(3 хв.)

13.Шикування в одну шеренгу. ЧСС за 10с

14.Гра на увагу «Вгадай, чий голосок?»

15.Підсумок уроку.

30с

1,5 хв.

1 хв.

 

Нагадати учням правила гри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №                                                         Тип уроку: повторення                                                  2 клас

Тема. Вправи для формування культури рухів із елементами гімнастики              

Завдання уроку:

1.Закріпити виконання елементів акробатики.

2.Закріпити виконання танцювальних кроків.

3.Сприяти розвитку спритності шляхом рухливої гри «Кіт і миші».

4.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Обладнання: секундомір, свисток, гімнастичні мати.

Місце проведення: спортивний зал

Частина

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 

 

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

(15 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Стройові команди: «На 1-2 відлічи!», «У дві шеренги шикуйсь!», «В одну шеренгу шикуйсь!», повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

3.Різновиди ходьби.

 

4.Стрибки у присіді.

5.Танцювальні кроки

- крок польки.

6.Рівномірний біг.

 

7.Комплекс ЗРВ з гімнастичною палицею.

 

8.Стрибки на лівій, правй та обох ногах.

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

10р.

1,5 хв.

 

400м

 

5 хв.

 

2рх30с

Нагадати учням про ТБ час занять фізичною культурою. Спитати учнів про самопочуття. ЧСС за 10с

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Поточно. Дистанція 1м

Поточно. Дистанція 1м Добиватися чіткого виконання вправи.

Стежити за самопочуттям. Можна поєднувати біг і ходьбу. ЧСС за 10с

Синхронне виконання прав. Стежити за поставою.

За силами та самопочуттям.

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

(22 хв.)

9.Перекид уперед

- групування із різних вихідних положень;

- перекати у групуванні

* назад – уперед;

* вліво – вправо.

- вихідне положення для перекиду уперед;

- перекид уперед.

 

10.Стійка на лопатках із прямими ногами:

- нахилити голову вперед, торкнутися підборіддям до грудей;

- лежачи на спині, підняти ноги і торкнутися ними підлоги за головою;

- лежачи на спині, піднімати та опускати ноги;