5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Конспекти уроків з природознавства для 1 класу на тему :"Дослідницький проект. "Як економно використовувати воду у повсякденному житті""

Про матеріал

Природа як цілісний системний об'єкт визначає добір змісту, його розподіл і способи організації навчально-пізнавальної діяльності дітей. Основна мета навчального предмета "Природознавства" в початковій школі - формування природознавчої компетентності школярів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про живу і неживу природу, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, формування ціннісного ставлення до природи та людини. Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення завдань : формування наукової картини світу; формування елементарних уявлень про об'єкти і явища природи, їхні взаємозв'язки у системі "нежива природа - жива природа", "природа - людина"; формування способів навчально-пізнавальної й природоохоронної діяльності; оволодіння елементарними дослідницькими вміннями;набуття досвіду природоохоронної діяльності та застосування його у життєвих ситуаціях; засвоєння норм етичного ставлення до природи; виховання любові до природи рідного краю; ознайомлення з традиціями шанобливого ставлення українського народу до природи.

Метод проектів у сучасній початковій школі втілює ідею індивідуалізації навчального процесу та розвивального навчання. Саме у процесі проектної діяльності на уроках природознавства формуються міжпредметні (дослідницька, формування наукової картини світу) таключові ( вміння вчитися, інформаційно-комунікативна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, здоров'язбережувальна) компетентності.


Перегляд файлу

        Тема «Нежива природа»

         Уроки № 21-22 (за необхідністю кількість уроків на організацію проектної діяльності може бути збільшена за бажанням учителя).

Тема уроку № 21.    Дослідницький проект.

Як  економно  використовувати  воду  в  повсякденному  житті?

         І. Підготовчий етап проекту

         Мета проекту : продовжувати  формувати в учнів уявлення про воду як природну речовину, її значення для  життя на Землі, живих організмів, показати вплив діяльності людини на стан водойм, спонукати дітей до економного використання води у власних оселях; формувати міжпредметні (дослідницьку, формування наукової картини світу) та ключові  (вміння вчитися, інформаційно – комунікативну, соціальну, громадянську, загальнокультурну, здоров’язбережувальну) компетентності; розвивати спостережливість, вміння порівнювати, аналізувати, логічне мислення, комунікативні навички; виховувати екологічну культуру, шанобливе ставлення до води, до символів українського народу.

         Завдання  проекту

         1.  Зробити висновки про значення води для людини.

         2.  Провести спостереження витрат води у своїй оселі.

         3.  Скласти поради щодо економного використання води.

         4. Спільно з батьками зробити за даною темою математичні розрахунки, дослідження, малюнки, фотографії.

         5.   Дослідити джерела забруднення води в природі.

         6.  Ознайомити учнів з традиціями шанобливого ставлення українського народу до криниці.  Підготувати  збірку загадок, прислів’їв, віршів, легенд, казок, оповідань про криницю.

        Характеристика проекту

        За кінцевим результатом: дослідницький.

        За кількістю учасників: колективний.

        За тривалістю: міні-проект.

        За ступенем самостійності: частково-пошуковий.

        За характером контактів: внутрішній.

        База реалізації: Краматорська загальноосвіттня школа І—ІІІ ступенів № 16, аудиторія       № 317 1-А класу.

        Учасники проекту: учні 1-А класу, вчитель інформатики, бібліотекар, вихователь ГПД, батьки учнів.

        Термін реалізації проекту: тиждень.

        Прогнозований результат: учні ознайомляться з явищем кругообігу води в природі; ознайомляться з унікальними властивостями води та усвідомлять її важливість для життя на Землі; усвідомлять, що вони можуть заощаджувати чимало води у побуті, економити її витрати, трохи змінивши щоденні звички та навички особистої гігієни ; ознайомляться з різними джерелами забруднення водойм; розширять знання про воду як цілющий засіб та дізнаються про народний символ українського народу – криницю.

         Ресурси: людські; матеріально-технічні: фотоапарат, комп’ютер, принтер; інформаційні: доступ до мережі Інтернет, довідкова література, відеоролики; потреби: білий папір, кольорові олівці, пластикові стаканчики, презентації, схеми-картки, тематичні малюнки, картинки казкових героїв та уявної річки, картки для малювання, сигнальні картки.

 

         ІІ. Організаційний  етап  проекту

      1. Слово вчителя

- Давайте створимо гарний настрій на урок. Подивіться один на одного, посміхніться. Візьміть сусіда по парті за руки, утворіть маленьке коло та передайте через долоньки йому свої добрі почуття.

                                                Сонце світить нам, а ми—

                                                Радісні, здорові.

                                                Добрий ранок, сонечко,

                                                Світ такий чудовий!

       2. Загадки

                                                Я і хмарка, і туман,

                                                І струмок, і океан,

                                                Можу бігти і літати,

                                                Навіть склом я можу стати.

                                                                                 ( Вода)

                                                У річці купався, у хмарці ховався,

                                                 Від блиску—грому полинув додому.

                                                 На землю спустився—

                                                 На сто крапель розбився.

                                                                                   ( Дощ)

        3. Гра «Добрий дощик»

            (Вчитель стає у цент кола. Він—турботлива мама-хмаринка.)

- Уявіть себе добрими краплинками, які будуть падати на землю, даруючи радість всьому, що там є.

( Лунає дитяча пісня «Кап-кап» Наталії Май. Учні співають і весело  рухаються, імітуючи дощик. Коли мелодія стихає, дощик припиняється).

                                             Хмарка біла-біла в небі голубім
                                                Раптом потемніла і почувся грім,
                                                Дощик не барився, він співав пісні,
                                                У вікно настукував мені.
                                                Приспів:
                                                Дощик капає зі стріхи, кап-кап-кап,
                                                Я ступаю тихо-тихо, кап-кап-кап,
                                                Сумно йти мені по суші, кап-кап-кап,
                                                Я гуляю по калюжах, кап-кап-кап...

                                                Крапельки сріблясті – дощику, привіт!
                                                Умивають рясно цілий білий світ,
                                                Всім навколо сумно, я одна сміюсь,
                                                Я дощу ні краплі не боюсь.
                                                Приспів:


       -  Скажіть, дітки-краплинки, куди на землі ви потрапили і кому подарували радість?
      ( Учні по колу відповідають.) За кожну добру справу ( відповідь) мама-хмаринка дає краплинкам «подяку» в малюнках, за якими вони будуть об'єднуватись у 5 груп :

 малюнок Капітошки — «Такі різні обличчя води»;

 малюнок чарівниці — «Вода—це справжнє диво!»;

 малюнок веселки — «Вода—джерело життя»;

 малюнок хмарки —  «Вода потребує твоєї допомоги!”;

 малюнок криниці — «Символ українського народу»

 

       4. Інтерактивна вправа «Знайди свою пару»

            Учні підбігають одне до одного, знаходять подібні малюнки і об’єднуються в групи. Після цього групи займають місця за партами. Завдання : розподіл ролей у групі.

         ІІІ. Діяльнісний етап проекту

       1. Практичне завдання «Кругообіг води в природі»

       Проблемне запитання: «Куди зникають калюжі влітку, коли після дощу визирне сонце?» ( відповіді-припущення дітей )

       Слухання казки ( або перегляд «Казки про хмаринку»)

       Високо в небі пропливала біла хмаринка. Сиділи на ній краплинки-сестрички і з цікавістю поглядали на землю. А найцікавіша і найсміливіша зіскочила з хмаринки. Пішов дощик. Чиста і дзвінка краплинка впала на землю і потрапила до підземного струмочка. Та ось  струмок  вирвався з-під землі й побіг далі до річки. Злився потічок із річковою водою. Стрімко мандрувала краплинка з рікою до моря.Дорогою до моря вона ставала дедалі важчою. Нарешті море! Краплинку підхопили теплі морські хвилі. Сонечко простягнуло краплинці свій чарівний промінець і запитало: «Хочеш, я оберну тебе на пару і ти знову повернешся до своїх сестричок на небо?» Краплинка зраділа. Вона залишила всі скарби, що зібрала в собі, і легко піднялася вгору. Там вона знову зустрілася з сестричками-краплинками. Тисячі маленьких краплинок зібрались у велику білу хмарину. Ось такий шлях здолала краплинка, а називається він кругообігом води в природі.

      Вправа «Звукорежисер». Учні в групах по черзі  озвучують відеоролик «Кругообіг води в природі»

      Практична робота в групах.  Візьміть склянку питної  води. Запропонуйте комусь з учнів випити воду зі склянки та визначити її вік. ( Відповіді дітей).

-    Вік води становить приблизно 4,5 мільярди років. Такій вік має і наша планета Земля. Вода перебуває у постійному русі між Землею та атмосферою.

(Вчитель роздає учням аркуші із завданням «Кругообіг води» ( 1 на групу) та разом із ними вписує у клітинки на малюнку цифри, які відповідають назвам різних етапів кругообігу води.)

1.   Нагріваючись на сонці, вода випаровується та піднімається в атмосфепу у вигляді невидимої пари.  (Випаровування)

2.  Особливий вид випаровування води з листя стебел рослин. ( Транспірація)

3.   Піднімаючись вгору, водяна пара охолоджується та знову перетворюється на рідину чи навіть одразу на тверду речовину ( лід, град, сніг). (Конденсація)

4.   Опади у вигляді дощу, снігу чи граду надходять на землю з хмар.  (Опади)

5.   Поверхневий стік—це видиме стікання у річки, струмки та озера тієї води, що накопичилась у басейнах водойм. (Поверхневий стік)

6.   Певна кількість опадів і талого снігу просочується крізь грунт, проникає у тріщини та пори у грунті й камінні. (Просочування)

7.   Підземні води містяться у тріщинах і порах у  ґрунті й камінні. До них можна дістатися через колодязі і свердловини. (Ґрунтові води)

8.   Рівень води—це той рівень, до якого піднімається грунтова вода у відкритому колодязі чи свердловині . (Рівень води)

      2.  Фізкультхвилинка

                                               Пада дощик на доріжки, він замочить наші ніжки.

                                               Треба ніжки піднімать, над калюжами стрибать!

                                               Ось так, ось так над калюжами стрибать!

                                               Дощик скаче, дощик скаче, це хмаринка в небі плаче.

                                               Годі, дощику, стрибати, діткам треба працювати!

      3.   Метод «Спостереження»

       Вчитель пояснює учням, що вода є всюди. Роздає завдання «Скільки води міститься...». Учні мають простежити, куди ведуть лінії від малюнків, щоб дізнатися, якою є частка води у зображуваних предметах. Результати обговорюються.

tomato-red-e1340959927656 

13d334c38d73_336x235novus%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B0-216x300eggegg          

tomato-red-e1340959927656 

 

 

 

 

 

      40%       50%         60%         70%       80%      90%       100%

 

       4. Читання оповідання «Висохле джерело»

        Питання для обговорення :

     - Чому селянам довелося піти з села?

     -  Чому людям у повсякденному житті потрібна вода? ( Відповіді вчитель закріплює у вигляді малюнків на дошці).

    -   Назвіть приклади використання води у побуті.

Частина І «Жахливий ранок»

        Одного дня люди в невеликому селищі прокинулись і зрозуміли, що сталося щось жахливе. Єдиний струмок, що підтримував життя в селі, висох. Сиарійшини села зібралися на раду й довго міркували, що робити. Зрештою вони вирішили, що немає іншого виходу, як піти із села, яке століттями було їхньою домівкою. Треба було шукати нового місця для поселення деінде. Старійшини оголосили, що пошлють трьох лозошукачів, аби ті знайшли нове місце для майбутнього села.

- Людські поселення завжди були прив'язані до води, тобто розташовані поблизу водойм (морів, річок, озер тощо). Чому старійшини села доручили виконати важливе завдання—знайти нове місце для поселення

4ZC00MzYzvysohla%5b211485%5d(265x177)                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина І «Нове поселення»

            Після тривалих пошуків лозошукачі натрапили на місце, що підходило для нового поселення. То було спокійне місце з родючою землею, але джерело води, яке вони знайшли, видалося їм замалим. З нього кожний селянин міг отримати лише 150 літрів води на день. Лозошукачі повернулися додому та розповіли односельцям про свою знахідку. Старійшини знову зібралися на раду й почали міркувати, як слід учинити.

          Питання для обговорення :

-      Чи зможуть селяни обійтися такою малою кількістю води?

-   Давайте з'ясуємо, а скільки потрібно кожному з нас? (Для цього вчитель спершу показує учням літрову пляшку із пластика або скла. Це допоможе їм краще уявити кількість води, що використовується щодня на різні потреби). Так середній житель Європи щодня споживає 80—110 літрів води на різні потреби. У яких випадках вода є  конче необхідною? ( для пиття та їжі, прання білизни, поливання саду чи городу, миття автомобілів тощо)

    5. Пальчикова вправа «Не йди, не йди, дощику»

       Сварімося по черзі вказівними пальчиками правої і лівої рук.

                                                Не йди, не йди, дощику,

       Одна кисть стиснута в кулачок, друга над нею виконує кругові рухи.

                                                Зварю тобі борщику.

       Складаємо заокруглі долоні—  «горщик»

                                                У новому горщику.

       Долоні одна навтпроти одної, зап'ястя разом, пальці розставлені— «дерево»

                                                Вилізу на дуба,

      Великі пальці зчеплені, решта пальців рухається— «пташка махає крилами»

                                                Спіймаю голуба.

          6.  Експеримент «Особиста гігієна»

     Вчитель пояснює учням, що навіть незначні зміни й обмеження у наших щоденних звичках або використанні технічних засобів можуть сприяти економії води. Цю думку легко довести за допомогою простого експерименту та розв’язання математичної задачі     (окремо для учнів та батьків).

 Візьміть два однакових пластикових чи паперових стаканчики та зробіть однакову кількість дірок (5-6) у їхньому дні. Проколіть дно в одному стаканчику товстою голкою, а в іншому—великим цвяхом..

 Приклейте скотч до дна обох стаканчиків із зовнішньої сторони.

 Попросіть двох охочих налити в обидва стаканчики однакову кількість води. Після цього нехай вони одночасно відліплять скотч від дна стаканчиків. Учні побачать, скільки часу знадобиться для того, щоб вода витекла. Повторіть експеримент декілька разів, аби пересвідчитися, що все відбувається так само. Можна скористатися секундоміром (таймером), щоб зробити експеримент подібнішим до справжнього наукового досліду.

 Скажіть учням, що експеримент продемонстрував, як просто можна заощадити воду в душі. Сьогодні у продажу можна знайти усілякі насадки для душу з різними функціями. Деякі з них допомагають зекономити воду у спосіб, продемонстрований під час експерименту. Попросіть учнів надати «фахову» пораду своїм батькам, коли ті вирішать купувати новий душ для дому.

      7.  Розв'язання математичної задачі

 -   Діти, а скільки разів на день ви чистите зуби?

     (Вчитель пропонує одному добровольцю продемонструвати, як це робиться)

 Обговоріть в групах , чи існує інший, економніший спосіб чищення зубів. Наприклад, включати воду лише для промивання зубної щітки та ополліскування рота й включати під час самого чищення.

 Заощадження води. Проте, якщо кожен з нас застосовуватиме його, відповідно змінивши усталені звички, ефект може бути вражаючим. Аби перконати скептиків, запропонуйте учням ( у класі) , а батькам ( вдома разом з дітьми) розв'язати таку математичну задачу.

Задача. Уявіть, що кожен член вашої родини чистить зуби, залишаючи воду відкритою весь час. Після вашої розповіді про те, як можна гуртом економити воду, вони погодилися переглянути свої звички та вмикати воду лише для ополіскування щітки та рота.                                          

Вихідні дані задачі :

- Ваша родина складається з п'яти осіб.

- Кожен член родини чистить зуби двічі на день.

- Чищення зубів триває близько 3 хвилин, а за хвилину з крану виливається, в середньому, 2 літри води.

- Альтернативний, економний спосіб чищення зубів дозволяє заощадити 1 літр води на особу.

Запропонуйте учням розрахувати :

 Об'єм використаної води, коли її не закривають під час чищення зубів.

              2+2+2= 6 (л) -  води потребує 1 особа за 1 раз чищення за 3 хвилини.

               6+ 6 = 12 (л) - води використає одна особа за добу

           12+12+12+12+12 = 60 (л) - потрібно вашій родині на добу для чищення зубів.

  За рік цей показник сягне : 60 х 365 = 21 900 літрів

 Об'єм використаної родиною води, коли  застосовується альтернативний спосіб чищення.

              2+2+2+2+2 = 10 (л) - води потрібно  родині на добу.

  За рік цей показник сягне : 10 х 365 = 3 650 літрів.

 Об'єм води, що його ваша родина може зекономити за один день.

           60—10 = 50 літрів на добу.         За рік  - 18 250 літрів!

     Для зручності, округліть цю цифру до 20 тисяч літрів або 20 кубічних метрів на родину.

 (Запитання для батьків)

-   Що буде, якщо 100 сімей у вашому місті робитимуть  так само? Скільки літрів води вони можуть зекономити за рік?

         50 х 100 = 5 000 літрів на добу

        Висновок :

     Батьки роблять  розрахунки зекономленої води 100 родинами за один рік . (Це буде 1825 тисяч літрів або 1825 кубічних метрів )

        Учням скажімо, що цієї кількості води достатньо, щоб наповнити олімпійський плавальний басейн!!!

 

8. Колективна  творча  робота «Джерела забруднення води»

         Вчитель роздає кожному учню по одному аркушу паперу формату А4 з уявно намальованою річкою. Попросіть учнів в групі подумати і намалювати, що може бути джерелом забруднення води. Коли учні закінчать малювати, зберіть їхні малюнки та поясніть, що разом малюнки відтворюють великий відрізок річки, з якою пов’язано чимало видів людської діяльності. Кожний з видів діяльності по-своєму впливає на якість річкової води. Почепіть малюнки на дошку в один ряд так, щоб уявна річка «текла» зліва направо. Сконцентруйте увагу на тих, хто забруднює річку. Запропонуйте кожному учневі з групи розповісти однокласникам, як саме зображений ними забруднювач погіршує якість води. Допоможіть учням усвідомити, що будь-яка людська діяльність, пов’язана з річкою, негативно позначається на якості води в ній.

         9.  Гра-імітація « Бюро прогнозів»

(Знадобляться: картки для моделювання, сюжетні малюнки для гри-імітації «Бюро прогнозів»)

       Запитання для обговорення: Чи замислювався хлопчик над наслідками вчинку? Чому зник луг? Назвіть причину.

Василь Сухомлинський. Камінь

        У лузі, під гіллястим дубом багато років жила криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні.

        Одного разу до дуба прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він подумав: «А що воно буде, як візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, мабуть, булькне».

        Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло, та ще й дуже. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі.

        Камінь упав на дно криниці й закрив джерело. Вода перестала прибувати. Криниця засохла. Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мостити гніздо соловейко. Він полетів на інший луг. Замовкла соловейкова пісня, сумно стало в лузі.

       Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг, стояв гіллястий дуб, співав соловейко, вабила студена криниця.

      Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці.

      Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки.

     «Де ж воно все поділося?» - подумав дідусь.

Завдання для гри : побудуй ланцюжок  де основна причина, де кінцевий наслідок? А якби хлопчик цього не зробив, що було б?

- Діти, а які ваші пропозиції щодо захисту водойм від забруднення?

        10 . Кожна група отримує план роботи над проектом.

         Група 1. «Такі різні обличчя води»

  1. Обговоріть свої дослідження витрат води вдома. Розв’яжіть спільно в родині математичну задачу. Складіть поради щодо економії води під час приготування їжі.

 2. Знайдіть відповідь на запитання : « Які три стани води існує в природі?»

        Група 2. «Вода—це справжнє диво!»

       1. Обговоріть свої дослідження витрат води вдома. Розв’яжіть спільно в родині математичну задачу. Складіть поради щодо економії води під час прибирання.

        2. Знайдіть відповідь на запитання : « Чому вода  - чарівниця?»

         Група 3. «Вода—джерело життя»

       1. Обговоріть свої дослідження витрат води вдома. Розв’яжіть спільно в родині математичну задачу. Складіть поради щодо економії води для особистої гігєни.

        2. Знайдіть відповідь на запитання : « Чому без води не існує життя на Землі?»

         Група 4. «Вода потребує твоєї допомоги»

       1. Обговоріть свої дослідження витрат води вдома. Розв’яжіть спільно в родині математичну задачу. Складіть поради щодо економії води під час поливання саду чи городу.

        2. Знайдіть відповідь на запитання : « Які існують джерела забруднення води у природі?»

          Група 5. «Символ українського народу»

        1. Обговоріть свої дослідження витрат води вдома. Розв’яжіть спільно в родині математичну задачу.

        2. Знайдіть відповідь на запитання «Чому криницю вважають українським народим символом

       ІV.  Підсумок уроку

                                                 Щоб полився дощик з неба,

                                                 Щоб росли увись дерева,

                                                 Щоб пливли всі кораблі,

                                                 Щоб варились киселі,

                                                 Щоб не було у нас біди —

                                                 Жить не можна без води.

 

Тема уроку № 22.    Дослідницький проект.

Як  економно  використовувати  воду  в  повсякденному  житті?

         І. Привітання

                                                 Ось і пролунав дзвінок,

                                                 Запросив нас на урок.

                                                 Чи уважні? Чи готові

                                                 Знання отримувати нові?

                                                 Завітали, друзі, в клас,

                                                 Два володарі до нас.

                                                 Послухати  таємниці

                                                 Про водицю-чарівницю.

    ( Малюнки казкових героїв: Водяника, Русалоньки, Нептуна, Золотої Рибки).

 

         - Це—Водяник, водяний дідудусь, господар водяного царства річок, озер, ставків… Живу в кришталевому палаці на дні глибоких водойм із дочкою Русалонькою. А це—Нептун—володар морів і океанів. Живе у підземному морському царстві. За ним припривла його подруга—Золота Рибка. Наші гості хочуть почути, що ви дізналися нового про воду.

         ІІ. Захист групами проектів.

         Група № 1 «Такі різні обличчя води»

  - Більша частина поверхні Землі вкрита солоною водою, саме тому Землю називають «блакитною планетою». На жаль, 97% води на Землі—це солона вода морів і океанів, непридатна для безпосереднього споживання людьми. Решта 3% - прісна вода, тобто «несолона». Прісну воду знаходимо в річках і озерах, під земною поверхнею, в живих організмах і в льодовиках, розташованих на полюсах і верхів’ях гір. За даними досліджень люди використовують лише 1% загальної кількості води, що існує на планеті.

         Поради щодо економного використання води під час приготування їжі :

 Можна заощадити близько 60 л води під час миття посуду, якщо мити його в раковині, наповненій водою, а не під відкритим краном.

 Під час приготування їжі можна зекономити 45-60 л води, промиваючи овочі та фрукти в каструлі, замість того щоб мити їх під відкритим краном.

 Не охолоджуйте гарячі напої чи страви під проточною водою.

 Якщо хочете отримати холодну воду, не залишайте її протягом тривалого часу, поки охолоне; краще поставте пляшку в холодильник. 

  -   Вода—це єдина речовина, яка існує в природі у трьох станах : твердому, рідкому й газоподібному. 

       Відгадування загадок  (відгадки- малюнки дітей вивішуються на дошку) :

   Коли падаю я з неба, люди кажуть:  « Так і треба.

     Восени тоді, вважай, буде добрий урожай!» (Дощ)

 

 Йшла зоряниця, красна дівиця,

     Через покоси, гублячи сльози…

     Місяць дивився і засмутився.

     Сонечко встало—сльози зібрало. (Роса)

 

   Гей сивий віл ліг на діл;

     Червоне кружало вола прогнало. (Туман, сонце)

 

   Встала в полі брама:

     В сім шовків я вбрана—

     Встала коло броду:

     - Гарна я на вроду!

     Вітер ахнув : - Пава-

     І вона пропала. (Веселка)

 

   Що за покривало—довге і широке:

     Все навкруг заслало, скільки бачить око?

     Біло-біло стало, все блищить, іскриться,

     Гарне покривало, та весни боїться! (Сніг)

 

    Із неба гуркнуло, горохом сипнуло.

     Горох той розмок, помчався в струмок. (Град)

 

          Група № 2  «Вода—справжня чарівниця»

         Поради щодо економного використання води під час прибирання:

 Перед миттям посуду очистіть його від залишок їжі.

 Вмикайте пральну машину лише при повному завантаженні  машині.

 Миючи автомобіль, використовуйте відро з мильою водою : шлангом користуйтеся лише для ополіскування наприкінці миття.

 Мийте балкони під час дощу.

    -  А ви знаєте, що  вода  - справжня чарівниця! Майже всі речовини, переходячи з рідкого стану у твердий, стають важчими й щільнішими. Однак вода збільшується в об'ємі та стає легшою, перетворюючись на лід. Ця особливість води є надзвичайно важливою для підтримання життя у водоймах у зимову пору року!

   -   Краплина дощу, проходячи крізь повітря, розчиняєатмосферні гази. Коли дощ досягає поверхні Землі, він впливає на якість грунтів і води в озерах і річках.

  -   Поверхневий натяг води є показником міцності її поверхневої плівки. Саме завдяки поверхневому натягу деякі водні комахи (наприклад, водомірки) можуть ходити по воді.

  -  Вода має здатність «прилипати». Цей проце називають «капілярною дією». Він дозволяє використовувати губку для всмоктування розлитої води. Без цієї властивості води поживні речовини, необхідні для дерев й інших рослин, так і залишилися б у ґрунті.

  -   Наша кров також містить багато води. Людина повинна випивати щоденно близько двох літрів для того, щоб регулювати температуру свого тіла.

  - Вода має цілющі властивості. Усьому світові відомі цілющі мінеральні води України : «Миргородська», «Поляна Квасова», «Морщинська», «Трускавецька», «Нафтуся». Ці води створила сама природа. Пити їх корисно! ( Фізхвилинка «Сонечко» )

       Група № 3  «Вода—джерело життя»

         Поради щодо економного використання води для особистої гігієни:

 Приймайте которкий душ замість щоденної ванни. Це допоможе  зберегти понад 25 літрів води. Прийом ванни можна обмежити до двох-трьох разів на тиждень.

 Закривайте воду, коли чистите зуби або милитеся. Так можна заощадити до 10 літрів води.

 Не викидайте сміття у туалет.

  -  А ви знаєте, що  вода є унікальною природною речовиною. Вода є простою і складною водночас. Молекула води складається всього з трьох атомів : двох атомів водню й одного атома кисню, які разом перетворюються на молекулу з чарівними властивостями.

     -  Чиста вода на рівні моря закипає при температурі 100 градусів за Цельсієм і замерзає при 0 градусів. На висотах, де атмосферний тиск нижчий, температура кипіння води також нижча. Саме тому в горах знадобиться більше часу, щоб зварити яйце.

    -   Коли в воді розчиняється якась речовина, температура замерзання води знижується. Люди це добре знають, тому для запобігання замерзанню води взимку вони розкидують сіль на вулицях чи додають різні речовини, коли миють вікна автомобілів.

   - Воду називають універсальним розчинником. Вона може розчинити більше речовин, ніж будь-який інший розчинник. Навряд чи знайдеться речовина , що не розчинилася б у водах Землі.

    -  Водні розчини відіграють величезну роль для життєдіяльності рослин, тварин, людини. Наприклад, кров людини складається з 90% води, м'язи—на 75%, кістки—на 28%, око—на 99%. Вода міститься в кожній живій клітині міститься в кожній живій клітині.

  -  Корінь рослини бере з ґрунту потрібні для росту поживні речовини лише у вигляді водних розчинів. Тому рослини необхідно постійно поливати.

 -  У воді розчиняються майже всі гази, у тому числі вуглекислий газ та кисень. Отже, мешканці водойм мають змогу дихати розчиненим у воді киснем.

   -  Людина постійно використовує водні розчини для приготування їжі, миття, прання тощо. На жаль, вода розчиняє і шкідливі речовини. Тому людлям потрібно дбати про чистоту водойм.

   -    Сама людина на 80% складається з води. Разом з їжею ми споживаємо щодоби близько 3 літрів води. За все життя людина споживає в середньому 50-60 тонн води ( дві цистерни). Без води людина не проживе й 5-ти днів, а без їжі може обійтись 5 тижнів, але за умови, що кожного дня питиме воду. (Пальчикові вправи «Мию ручки»)

         Група № 4  «Вода потребує твоєї допомоги»

         Поради щодо економного використання  під час поливання саду чи огороду:

 Не поливайте  сад питною водою — використовуйте назбирану дощову воду або колодязну, якщо вона не придатна для пиття.

 Поливайте кімнатні рослини назбираною дощовою водою.

 Уникайте поливання при сильному вітрі або у спеку, адже за таких погодних умов вода випаровується найшвидше.

 Використовуйте капелярне зрошення, що заощаджує багато води..

 Прикривайте политі поверхні соломою чи листям, щоб зменшити випаровування.

parohod Джерела забруднення води :

 Кораблі, моторні човни та водні мотоцикли

Водний транспорт і спортивні засоби забруднюють воду мастилом і паливом

148247 

 Добрива та  сільськогосподарські хімікати

13545615-Cute-cow-feeding-calf-in-the-countryside-Digital-illustration--Stock-PhotoДобрива та пестициди забруднюють річки та озера, коли вода змиває верхній шар ґрунту з сільскогоспугідь.

 

 Тваринницькі ферми

     Відходи від сільскогосподарських тварин часто скидають у водойми без попереднього належного очищення, що знижує флору та фауну і шкодить здоров’ю людини.

13271032171728539765 

 Стічні води

     Станції очищення стічних вод також можуть спричинити забруднення, якщо вони функціонують неналежним чином.

 

b08928ec96 Сміття на пляжі 

07-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80  Погано доглянуті пляжі швидко наповнюються сміттям.

 

 Зміни на берегах річок

b7505a68591d43b190db4e40808a3a78  Будівництво мостів, забудова берегів і спрямлення русел річок може спричинити зміни річкового стоку чи рівня підземного водного горизонту.

 

      Відкриті копальні та кар’єри

Kislotnij_dozhd_prichini-_posledstviya-_sposobi_borbi_3  Видобуток піску та гальки з дня річок руйнує річкові береги та збільшує їхнє забруднення осадом (замулення).

 

 Кислотні дощі

Кислотні дощі завдають шкоди річкам і озерам, а також рибі та рослинам, які в них живуть.

%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B8 

 Викиди промислових відходів у річки

486621cef7417d68c38e5bd04c64676aСкидання промислових відходів у річки без належного очищення шкідливе для водних тварин і рослин, а також для здоров’я людини.

 

 Автомобілі

Іноді люди миють автомобілі поблизу водойм і зливають з них використані нафтопродукти.

 

dostup Затоплення відходів

Затоплення відходів у водоймах погіршує якість води та руйнує водні екосистеми.

 

 Будівельні майданчики

depositphotos_90477934-stock-photo-cartoon-construction-siteФарби, олія та інші хімічні речовини, що використовуються на будівельних майданчиках, також можуть забруднювати водойми.

 

 Браконьєри

13332947_521929521325017_4094535811772637633_nНезаконний вилов риби та полювання на воді з використанням заборонених прийомів і обладнання руйнує водні екосистеми та може погіршити якість води.

 

 Військова активність

9ff6e9ded0b2594741e009157eb30a9ejadernyjwzrywДії віськовиків нерідко змінюють стан земель і можуть призвести до серйозного забруднення водних об’єктів.

 

 Сильні зливи

Сильні зливи, повені та інші природні лиха можуть спричинити забруднення річок поверхневими стоками та стічними водами.

  ( Музична фізхвилинка. Діти виконують пісеньку «Веселка». Наталія Май)

         Група № 5 «Символ українського народу»

      - Діти, а що означає слово «криниця?»

        Криниця—це глибоко викопана й захищена цямринами від обвалів яма для добування води з водоносних шарів землі ; колодязь. Невелику копанку на джерелі називали криницею тому, що у викопану яму вставляли великий глек ( кран) для захисту від обвалів.

        Криниця—зосередження Добра і Краси. Вона дає воду для життя—і в їду, і для худоби, і для очищення тіла. І вона вчить людей бути добрими і красивими душею : поважати і пам’ятати тих, хто цю криницю викопав, та любити і розуміти тих, з ким п’єш з неї воду. Розмова біля криниці—то щоденне  духовне спілкування, а сварка біля неї—то великий гріх. Не дати води з криниці—це гріх ще більший. Тому напитися з криниці не відмовляють навіть найлютішому ворогові…

       Криниця—вираз щедрості й щирості : вона щедро дає воду, але взамін вимагає щирої душі.

       Криниця — символ України, сили, багатства, родючості, чистоти, краси, вірності, високої духовності.

 

                                                   корба                                                                 спрага                                                                         

kol1                             джерело                                                                                                  кухоль

                   джерелянка                                                                                                                цямрина

        природа                                                                                                                                    трава

              відро                                                                                                                         насос                                                                                          

                       село                                                                                                        кран

                                                                                  мул                                                                                                               символ

 

Загадки

 Серед села стоїть бочка, води повна. (Криниця)

 Живе джерельна водиця у чистій глибокій … (криниці).                            

Прислів'я

 До доброї криниці стежка утоптана.

 Не плюй у криницю, знадобиться води напитись.

 Голкою криниці не викопаєш.

 Треба нахилитись, щоб з криниці води напитись.

 Як напився, то до криниці спиною обернувся.

 Не знаємо ціни водиці, доки не висохла криниця.

 Будь мудрий яе земля, а чистий як вода.

 Хліб—батько, і водиця—мати.

Вірші

      Зорі сяють; в небі місяць                                     На зеленій галявині,

      Горить білолицй;                                                  Де росла трава,

      Верба слуха соловейка,                                        Дзюркотить криниченька,

      Дивиться в криницю.                                            Чиста, лісова.            

                             Т.Шевченко                                                        Н.Забіла

      Люблю в криничці блакитну глиб,                      Під хатинкою криниця.

      І лан, що родить для мене хліб.                            Зазирнеш—не видно дна.

      Садок, з якого грушку несу,                                 У криниці той водиця

      Горбок, де білі вівці пасу.                                      Прохолодна та смачна.

                             М. Підгірянка                                                         Ф. Петров      

 

Якою є будова криниці?

    - Нижню частину криниці називали цямринням. Його будували з гладенького каменю. Верхню частину викладали з колод. А «журавля» робили з дуба.

Біля нашої криниці

Поживає диво-птиця.

Довгоноса, довгошия,

У криниці дзьоба миє.

Набирає відром водицю,

Ставить її на криницю.

         Легенда про криницю

      Напали на нашу землю вороги, спалили село, отруїли криниці. Залишилася лише одна старенька хата. У ній мешкала мама і двоє дітей. Не знали вони, що вода отруєна. Вийшла з хати дівчинка Катруся. А була вона гарна, мала  довгі коси, а на шиї носила намисто червоне. Напилася водиці — і перетворилася  на кущ калини з червоними кетягами. Вийшов з хати хлопчик Іванко у сірому полотняному одязі. Випив води — і перетворився на журавлика. Вийшла з хати мати. Побачила, яке лихо сталося з дітьми, - завмерла з горя, посивіла та й перетворилася на сріблясту вербу.

     З того часу біля криницці стоїть срібляста верба-мати біля своїх доньки калини і синочка журавлика.

    Повір'я. З криницею народ пов'язував багато повір'їв. Так, до криниці не допускали нехрещеного, щоб на худобу не напала хвороба. Не можна було підходити в брудному одязі або з  брудним відром, бо кара Божа ляже. А ще казали: «Не каламуть, дівчино, воду—скламутиш щастя й вроду».

    (Учні виконують пісні «Ой у полі криниченька», «Копав, копав криниченьку»)

         ІІІ.  Оцінювання роботи груп.    

     Гра «Коректор». Учитель читає твердження від імені казкових героїв. Учні мають визначити, правильне воно  чи ні, піднявши картку відповідного кольору: зелений— «так», червоний— «ні».

1.  Менше 50% земної поверхні вкрито водою.                                                  

2.  Вода на Землі існує у двох фізичних станах.                                                                        

3.  Вода може утримувати величезну кількість енергії.                                                       

4. Коли у воді розчиняються різні речовини, температура її  замерзання підвищується. 

5. Лише 3% води, яку використовують люди, є життєво необхідним для них.

6. Використовувати питну воду для поливання саду чи миття тротуарів розумно.

7. Охолоджувати речі за допомогою холодної води з-під крану розумно.

8.  Основними забруднювачами води є промислові підприємства та водний транспорт.

9.   Без води Земля була б пустельною планетою.

                       Дилема «Краплина за краплиною»

     - Ви гостюєте у друга. У дворі другової хати ви бачите його батька, що тримає в руках шланг і збирається мити машину. Ви вирішуєте :

 запропонувати йому допомогу;

 сказати, що можна заощадити багато води, якщо помити машину щіткою з відра;

 запропонувати відігнати машину на мийку;

 нічого не казати, бо, по-перше, ви соромитесь, а по-друге, вважаєте, що вас це не обходить;

 зробите щось інше.

         ІV. Підсумок проекту

          Зібрати матеріал проекту ( малюнки, ілюстрації, презентації, схеми, повідомлення тощо) в тематичну папку.

          22 березня  - Всесвітній день води, відзначається відповідно до ініціативи, яка була започаткована на Конференції ООН з довкілля та розвитку, що відбулася у 1992 р. в Ріо-де-Жанейро, Бразілія). 

           Це чудова нагода влаштувати «День води» та представити результати своїх досліджень.

          Додаткові джерела :

  •   Відеоролик «Казка про хмаринку»

          https://www.youtube.com/watch?v=g9zrExiuDHg

 

  • Презентація «Кругообіг води в природі»

          https://www.youtube.com/watch?v=A9PJu_fooYE

 

  •  Дитяча пісенька «Веселка» Наталія Май.

          https://www.youtube.com/watch?v=oKDPCbvfB18

 

  •  Дитяча пісня «Кап-кап» . Наталія Май

          https://www.youtube.com/watch?v=B-M6mXzJiMo

 

 

             

 

 

 

 

 

doc
Додано
7 лютого 2018
Переглядів
3146
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку