10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

Про матеріал

Тема: Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина.

Порядний той, хто своє право

своїм обов'язком вимірює Г. Лакордер

Мета : розкрити поняття «конституційні права, свободи та обов'язки»; класифікувати основні права, свободи закріплені в Конституції України, визначити конституційні обов'язки; розвивати критичне мислення в роботі з нормативно-правовими актами; виховувати повагу до основних прав, свобод та обов'язків громадян України.

Хід уроку

І. Організація уроку .
ІІ. Актуалізація знань, умінь, навичок.
Протягом багатьох століть існування людства права людини зазнали чимало змін. Основні права,свободи та обов'язки громадян України закріплені в Основному Законі України-Конституції України.

Бесіда:

- Пригадайте визначення понять «права», «свободи» та «обов'язки».

- Зверніть увагу на епіграф нашого уроку та спробуйте знайти власний зміст у прочитаному, думку аргументуйте.

Перегляд файлу

Тема: Конституційні права , свободи та обов’язки людини і громадянина.

                                                                                 Порядний той, хто своє право     

                                                                            своїм обов'язком вимірює        Г. Лакордер

Мета : розкрити поняття «конституційні права, свободи та обов’язки»; класифікувати основні права, свободи закріплені в Конституції України, визначити конституційні обов’язки; розвивати критичне мислення в роботі з нормативно-правовими актами; виховувати повагу до основних прав, свобод та обов’язків громадян України.

Хід уроку

І. Організація уроку .
ІІ. Актуалізація знань, умінь, навичок.
Протягом багатьох століть існування людства права людини зазнали чимало змін. Основні права,свободи та обов’язки громадян України закріплені в Основному Законі України-Конституції України.

Бесіда:

- Пригадайте визначення понять «права», «свободи» та «обов’язки».

- Зверніть увагу на епіграф нашого уроку та спробуйте знайти власний зміст у прочитаному, думку аргументуйте.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Конституційні права, свободи і обов’язки називають основними тому, що вони визначають найбільш важливі, істотні відносини і зв’язки між громадянином і державою. Визнання державою прав і свобод людини і громадянина шляхом закріплення їх у конституції та інших законодавчих актах є першим і необхідним кроком до їх утвердження і реалізації.

    Тому цілком закономірно, що одним з перших розділів Конституції України є розділ II «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина». Права і свободи визнаються не лише за громадянами України, а й за іншим особами, які проживають на її території (іноземцями), особами без громадянства. Потрібно зазначити, що обсяг прав і свобод, закріплених Основним Законом, не може бути зменшеним або звужений, вони не можуть бути скасовані.

     Зверніть увагу, що кількість таких прав досить велика, тому виникає питання про їх класифікацію.

     Учитель. Використайте ваші набуті знання, кожна дитина вибирає зі першу літеру тих прав, які вона буде представляти: «О», «Е», «П», «К», «С».

 І група - особисті права;

ІІ група -політичні;

ІІІ група - економічні права;

ІV група - соціальні права.

V група - культурні;

     V. Закріплення нового матеріалу

Бесіда:

- Яку роль відіграють права людини у суспільстві?

- Назвіть основні групи прав людини.

- Назвіть конституційні обов’язки громадян України

     Учитель. Обговоримо юридичні ситуації чи порушено у них права і які саме.

 

1. Громадянин С. (73років, хворий) написав заяву голові виборчої дільниці щоб у день виборів Президента України йому додому принесли бюлетень і скриньку для голосування. Та про нього забули.

2. Директор загальноосвітньої школи відмовив батькам учня у прийнятті його до першого класу, мотивуючи тим, що їхнє віросповідання не сумісне з християнськими основами їхньої школи.

VІ. Підбиття підсумків уроку 
Учитель.Права окремої людини і правова цінність усього людства:
- закладають фундамент для демократії і суспільного прогресу;
- покладають на державу відповідні обов’язки щодо їх поваги, забезпечення ефективної реалізації і захисту;
- виступають мірилом справедливості національних законів, внутрішньої і зовнішньої політики держави;
- охороняються міжнародним співтовариством.
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-9GuV2aPsrUI/VIv0AN4veOI/AAAAAAAABI4/Imcc5_BN044/s1600/shema.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-9GuV2aPsrUI/VIv0AN4veOI/AAAAAAAABI4/Imcc5_BN044/s1600/shema.jpg

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-9GuV2aPsrUI/VIv0AN4veOI/AAAAAAAABI4/Imcc5_BN044/s1600/shema.jpg

 

http://4.bp.blogspot.com/-9GuV2aPsrUI/VIv0AN4veOI/AAAAAAAABI4/Imcc5_BN044/s1600/shema.jpg

Група №1.

Назва

Стаття Конституції, в якій розкривається

Суть

Право на життя

Ст. 27

- невід’ємність права;

- обов’язок держави – захищати життя людини;

- захист життя від протиправних посягань.

Право на повагу людської гідності

Ст.28

- заборона катувань, поводження або покарання, яке принижує людську гідність;

- без згоди людини не можна піддавати її дослідам.

Право на свободу та особисту недоторканність

Ст. 29

- не можна заарештовувати, лише за мотивованим  рішенням суду;

- можливість тримання особи під вартою  як запобіжний  захід;

- оголошення мотиву арешту.

Право на недоторканість житла

Ст. 30

- не допускається проникнення до житла та інше володіння особи, лише у невідкладних випадках.

Право на таємницю листування, телефонних розмов, переговорів

Ст. 31

- таємниця, виняток встановлюється судом.

Право на невтручання  в особисте  і сімейне життя

Ст. 32

- заборона поширення конфіденційної інформації;

- гарантується судовий захист

Право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання

Ст. 33

-  гарантується свобода пересування;

- вільний вибір місця проживання;

- вільно залишати територію; 

- право на повернення.

Право на свободу і віросповідання

Ст. 35

- свобода світогляду (совісті);

- церква відокремлена від держави;

- школа від церкви;

- відсутність обов’язкової релігії.

Право на свободу думки і слова

Ст. 34

- свобода  інформації;

- вільне вираження поглядів і переконань.

 

 

 

Група №2.

Назва

Стаття Конституції, в якій розкривається

Суть

Право на свободу об’єднань

Ст. 36

- об’єднання – політичні партії і громадські організації;

- мета – захист своїх прав і свобод та задоволення різноманітних інтересів.

Право брати участь в управлінні державними справами

Ст. 38

- участь у всеукраїнському і місцевому референдумі;

- вільно обирати і бути обраним до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- рівний доступ до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Право на мирні збори, мітинги, походи, демонстрації

Ст. 39

- сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування;

- мирно, без зброї.

Право на звернення

Ст. 40

- індивідуальні, колективні до органів державної влади, місцевого самоврядування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група №3.

Назва

Стаття Конституції, в якій розкривається

Суть

Право на власність

Ст. 41

- володіти, користуватися і розпоряджатися власністю;

- можливість користуватися об’єктами права державної та комунальної власності;

- непорушне;

- виняток – примусове    відчуження;

- не завдавати шкоди.

Право на підприємницьку діяльність

Ст. 42

- обмеження підприємницької діяльності;

- держава - захист конкуренції;

- захист прав споживачів.

Право на працю

Ст. 43

- вільність вибору;

- держава створює умови для реалізації права на працю, рівність у виборі професій;

- заборона примусової праці;

- охорона праці – відповідні умови праці;

- оплата праці;

- захист від незаконного звільнення.

Право на страйк

Ст. 44

- захист економічних та соціальних інтересів;

- відсутність примусу;

- порядок здійснення права.

Група №4.

Назва

Стаття Конституції, в якій розкривається

Суть

Право на відпочинок

Ст. 45

- усім, хто працює;

- види відпочинку.

Право на соціальний захист

Ст. 46

- кому надається соціальний захист

- як здійснюються.

Право на житло

Ст. 47

- сприяння держави у реалізації;

- способи реалізації права на житло: оренда, придбати, побудувати, надається державою;

- неможливість примусового позбавлення житла.

Право на достатній  життєвий рівень

Ст. 48

- включає достатнє харчування, одяг, житло.

Право на охорону здоров’я

Ст. 49

- медичне обслуговування для всіх громадян;

- безоплатність;

- держава сприяє розвитку лікувальних закладів усіх форм власності.

Право на безпечне життя і здоров’я довкілля

Ст. 50

- вільний доступ до інформації про стан здоров’я.

 

 

Група №5.

Назва

Стаття Конституції, в якій розкривається

Суть

Право на освіту

Ст. 53

- обов’язковість повної загальної середньої освіти;

- доступність і безоплатність;

- права національних меншин.

Право на свободу літературної, художньої творчості

Ст. 54

- захист права інтелектуальної власності;

- право на результати;

- розвиток науки;

- охорона культурної спадщини.

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Виховна робота
Додано
8 січня 2018
Переглядів
2121
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку