24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Контроль і корекція навчальних досягнень учнів з теми: “Збереження та реалізація спадкової інформації”.

Про матеріал

Узагальнити, систематизувати та поглибити знання з теми; перевірити ступінь засвоєння учнями теоретичних знань та практичних вмінь навичок з вивченої теми.

Перегляд файлу

I семестр

клас

дата проведення

 

Урок 33

 Тема: Контроль і корекція навчальних досягнень учнів з теми:    Збереження та реалізація спадкової інформації”.

Мета: узагальнити, систематизувати та поглибити знання з теми; перевірити ступінь засвоєння учнями теоретичних знань та практичних вмінь навичок з вивченої теми.

Хід уроку

І. Самостійна робота учнів із роздатковими картками.

Варіант 1

Завдання 1. Відкриті тести.

 1.               Транспортування амінокислот у рибосоми здійснює ....
 2.               Система запису генетичної інформації у вигляді певної послідовг нуклеотидів у молекулі ДНК (іРНК) називається ... .
 3.               До “черешка” молекули тРНК приєднується амінокислота, а на верз є ... .
 4.               Кінець зчитування інформації під час біосинтезу білка визначається
 5.               Сукупність процесів, що відбуваються у клітині від одного поділ? іншого, включаючи сам поділ, називається ... циклом клітини.
 6.               Реплікація молекули ДНК відбувається в ... період інтерфази.
 7.               Мейоз — це ... послідовні поділи.
 8.               Органоїд, що забезпечує проникнення сперматозоїда в яйцекліті називається ....
 9.               Статеве розмноження забезпечує прояв ... мінливості.
 10.          Розвиток організму з яйцеклітини без запліднення називається ....
 11.          Зовнішній шар клітини гаструли називається ... , а внутрішній — ..
 12.          Стадії розвитку з повним перетворенням:

Завдання 2. Закриті тести.

 1.               Генетичний код — це:

а) подвійний ланцюжок ДНК;

б) набір хромосом даного організму;

в) система запису генетичної інформації у вигляді послідовності нуклеоті ДНК (ІРНК);

г) певна послідовність амінокислот у поліпептиді.

 1.               Етапи біосинтезу білка:

а) підготовчий і заключний;

б) реплікація ДНК;

в)         транскрипція і трансляція;

г)          анаеробний і аеробний.

 1.               Трансляція — це:

а) “впізнавання” амінокислот тРНК;

б) подвоєння молекули ДНК;

в) синтез іРНК;

г) перенесення послідовності нуклеотидів іРНК у послідовність амінокис поліпептиду.

 1.               Синтез білків мітотичного апарату відбувається у:

а) профазі і метафазі мітозу;

б) пресинтетичному і синтетичному періоді інтерфази;

в) синтетичному періоді інтерфази;

г) постсинтетичному періоді інтерфази.

 1.               Набір генетичного матеріалу в клітині у пресинтетичному періоді інтерфаза:
 1.                            In 2хр; 
 2.                            б) 2п Іхр; 
 3.                            в) In Іхр; 
 4. г) 2п 2хр
 1.               У результаті мейозу утворюються:

а) еритроцити й лейкоцити; 

б)              епітеліальні клітини;

в) статеві клітини; 

г)               нервові клітини.

 1.               Бластула містить:

а) екто- й ентодерму; 

б) стадія формування систем органів;

в) гастроцель і бластопор; 

г) стадія закладки осьових органів.

8. Постембріональний розвиток з метаморфозом спостерігається у видів:

а) що живуть у наземно-повітряному середовищі;

б) що живуть у водному середовищі;

в) яйцеклітини яких містять малу кількість жовтка.

Складіть схему, яка б відображала подвійне запліднення квіткових рослин.

Завдання 4. Завдання відкритого типу.

 1.            Чим відрізняється ріст рослин від росту тварин?
 2.            Чому для багатьох тварин стадія личинкового розвитку є обов’язковою?

Варіант 2

Завдання 1. Відкриті тести.

 1.               Перший поділ мейозу, що характеризується зменшенням кількості хромосом удвічі, називається ... .
 2.               Основні генетичні процеси, що відбуваються у профазі мейозу І: кон’югація гомологічних хромосом і ... .
 3.               Основні структурні компоненти сперматозоїда: головка, ... і хвіст.
 4.               Властивості генетичного коду: ... , універсальність, неперекривність, ... (виродженість).
 5.               Установлення пептидних зв’язків між сусідніми амінокислотами під час біосинтезу білка відбувається в ... центрі рибосоми.
 6.               Універсальним акумулятором енергії в клітинах є молекула ....
 7.               Процес, що забезпечує зустріч сперматозоїдів і яйцеклітин, називається ... .
 8.               Сукупність процесів розвитку з моменту утворення зиготи до смерті орга­нізму називається ...
 9.               Порожнина гаструли називається ... , в вхід у неї — ... .
 10.          В організмів, яйцеклітини яких містять малу кількість жовтка, спостеріга­ється ... постембріональний розвиток.
 11.          З мезодерми розвиваються: всі види сполучної тканини (кістки, хрящі, сухо­жилля, підшкірна клітковина), ... , кровоносна, статева і видільна системи.
 12.          Стадії розвитку з неповним перетворенням:

Завдання 2. Закриті тести.

 1.               Гетеротрофи:

а) хемосинтезуючі і хвороботворні бактерії;

б) сапрофітні і фотосинтезуючі бактерії;

в) гриби, тварини і деякі протисти;

г) рослини і деякі протисти.

 1.               Властивість генетичного коду, яка полягає в тому, що однакові кодони кодують одну і ту ж амінокислоту у всіх живих організмів, називається:

а) універсальністю; в) виродженістю (надлишковістю);

б) унікальністю; г) триплетністю і неперекривністю.

 1. Транскрипція — це:

а) перенесення амінокислот до рибосоми;

б) подвоєння молекули ДНК;

в) перенесення послідовності нуклеотидів іРНК у послідовність амінокислот у поліпептиді;

г) синтез іРНК на кодуючому ланцюзі ДНК.

 1.   Кодону УАГ комплементарний антикодон:

а) АЦУ; б) АУГ; в) УАГ; г) АУЦ.

 1.   Подвоєння центріолей відбувається у:

а) профазі й метафазі мітозу;

б) пресинтетичному і синтетичному періоді інтерфази;

в) синтетичному періоді інтерфази;

г) постсинтетичному періоді інтерфази.

 1.   Амітоз — це:

а) статевий процес;

б) прямий поділ еукаріотичних клітин;

в) непрямий поділ еукаріотичних клітин;

г) прямий поділ прокаріотичних клітин.

 1.   Мейозом діляться клітини:

а) статевих залоз;

б) ембріональної тканини;

в) прокаріотів та епітелію кишечника;

г) епітелію сечового міхура й ушкоджених тканин.

 1.   Первинноротими є:

а) голкошкірі, черви і молюски;

б) голкошкірі, комахи і павукоподібні;

в) кишковопорожнинні, черви і членистоногі;

г) голкошкірі і хордові.

Складіть схему, яка б відображала ембріональний розвиток хордових тварин.

Завдання 4. Завдання відкритого типу.

 1.                Обгрунтуйте прикладами закон “ Кожна особина в індивідуальному розвитку (онтогенезі) повторює історію розвитку свого виду (філогенез)”.
 2.                Регенерація — загальнобіологічне явище. Яке значення має регенерація?

II. Домашнє завдання.

Повторити про сутність біологічних дисциплін.

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
27 серпня 2018
Переглядів
1735
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку