Контрольна робота 1 "Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.Хімічний зв'язок і будова речовини"

Про матеріал

Перевірка знань з теми " Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Хімічний зв'язок і будова речовини", вміння порівнювати властивості елементів та сполук, утворених ними, визначати кількість електронів , протонів, встановлювати тип зв'язку, тип кристалічної гратки, знаходити елемент за будовою його атома.

Перегляд файлу

8 клас

Контрольна робота № 1

Варіант 1

1. (0,5б) Ковалентним називають хімічний зв'язок, що утворюється:

а) іонами;

б) спільною електронною парою;

в) іонами та спільною електронною парою;

г) молекулами.

2. (0,5б) У періодах електронегативність хімічних елементів:

а) посилюється зліва направо;

б) послаблюється зліва направо;

в) не змінюється;

г) спочатку посилюється потім послаблюється.

3. (0,5б) У вузлах іонних кристалічних ґраток розміщені:

а) позитивно заряджені іони металів;

б) негативно заряджені іони неметалів;

в) позитивно заряджені іони металів і негативно заряджені іони неметалів.

4.  (0,5б) Елемент з порядковим номером 11 має хімічні властивості, подібні до властивостей:


а) Купруму;

б) Літію;

в) Магнію;

г) Берилію.


5. (0,5б) Визначте число електронів, протонів, нейтронів для нукліду Алюмінію 27Аl:


а) е = 14, р = 13, n = 14;

б) е = 14, р = 13, n = 13;

в) е = 13, р = 14, n = 14;

г) е = 13, р = 13, n = 14.


6. (0,5б) Ізотопи елементів відрізняються:


а) числом нейтронів;

б) атомним номером;

в) числом валентних електронів;

г) числом протонів.


7. (1б.) Установіть відповідність між елементом і формулою гідроксиду, що відповідає його вищому оксиду:


1)Хлор

2)Алюміній

3)Германій

4)Хром

 

а)НЕО3

б)Е(ОН)3

в)Н2ЕО3

г)Н2ЕО4

Ґ) НЕО4


8. (1б.) Розмістіть елементи за посиленням їх металічних властивостей:

а)Ве;   б)Ва;   в)Са;  г)Mg;  Ґ) Sr.

9. (1б.) Установіть відповідність між речовинами і типом кристалічної гратки:


 


1)Кухонна сіль (натрій хлорид)

2)Сірка

3)Мідь

4)Графіт

а) атомна;

б) йонна;

в) молекулярна;

г) металічна.


 

 

10. (2б) Визначте тип зв’язку у речовинах:  K2S, Cl2, NH3. Напишіть для них графічні та електронні формули.

11. (2б) Цю речовину ще у IX столітті китайці використовували для виготовлення пороху. У складі сполуки один атом Калію, один атом Нітрогену та три атоми Оксигену. Запишіть формулу сполуки, визначте ступені окиснення кожного елемента. Обчисліть масову частку Оксигену в ній.

12. (2б) Вміст цього  елемента в крові людини незначний, але, якщо він зменшується, людина починає «відчувати погоду». Найбільш високий вміст цього елемента в стінках аорти, трахеї. Його зовнішній рівень ns2np2, масова частка його в оксиді 47%. Цей елемент:

а)Германій;  б)Карбон;  в)Силіцій;  г)Плюмбум.

 

 

Варіант 2

1. (0,5б) Іонним називають хімічний зв'язок, що утворюється:

а) електростатичним притяганням між іонами;

б) спільною електронною парою;

в) іонами та спільною електронною парою.

г) молекулами.

2. (0,5б) У групах металічні властивості хімічних елементів:

а) посилюються знизу догори;

б) посилюються зверху вниз;

в) не змінюються;

г) спочатку посилюються потім послаблюються.

3. (0,5б) У вузлах молекулярних кристалічних ґраток розміщені:

а) неполярні або полярні молекули;

б) атоми;

в) позитивно заряджені іони металів і негативно заряджені іони неметалів.

4.(0,5б) Вкажіть характеристику елемента, в ядрі якого міститься 10 протонів:


а) здатний утворювати оксид типу Е2О;

б) утворює сполуку з Гідрогеном типу ЕН3;

в) є інертним газом;

г)розташований у VІІІВ групі.


5. (0,5б) Елемент з порядковим номером 9 має хімічні властивості, подібні до властивостей:


а) Оксигену;

б) Брому;

в) Мангану;

г) Неону.


6. (0,5б) Формулу леткої сполуки з Гідрогеном типу ЕН4 має елемент:


а)Бор;  

б)Фосфор;  

в)Силіцій; 

г)Нітроген;

 Ґ) Титан.


 

7. (1б.) Установіть відповідність між елементом і формулою гідроксиду, що відповідає його вищому оксиду:


1)Сульфур

2)Магній

3)Германій

4)Бром

 

а)ЕОН

б)Е(ОН)2

в)Н2ЕО3

г)Н2ЕО4

Ґ) НЕО4


8. (1б.) Розмістіть елементи за посиленням їхньої електронегативності:

а)Cl;   б)Br;   в)F;  г)I;  Ґ) O.

9. (1б.) Установіть відповідність між речовинами і типом кристалічної гратки:


 


1)Гашене вапно (кальцій гідроксид)

2)Алмаз

3)Алюміній

4)Амоніак

а) атомна;

б) йонна;

в) молекулярна;

г) металічна.


 

10. (2б) Визначте тип зв’язку у речовинах:  Н2S, СаCl2, N2. Напишіть для них графічні та електронні формули.

11. (2б) Цей елемент в сукупності з іншими затримує процес старіння. Переважно міститься в нігтях. Електронна формула його атома 1s22s22p63s23p64s23d3. Обчисліть масову частку цього елемента в його вищому оксиді.

12. (2б) Для обприскування цукрових  буряків проти довгоносика, використовують 4% розчин хлориду елемента, зовнішній рівень якого ns2, а масова частка його в оксиді 89,5%. Цей елемент:

а)Кальцій;  б)Карбон;  в)Цинк;  г)Барій.

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
12 червня 2018
Переглядів
1905
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку