Контрольна робота №1. Мова, індивід, суспільство. Риторика

Про матеріал
Контрольна робота з української мови в 11 класі (профіль - українська філологія).
Перегляд файлу

Урок № 14

Тема. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. Мова, індивід, суспільство. Риторика

Мета: перевірити й оцінити рівень навчальних досягнень

учнів із розділу; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Обладнання: тести.

ХІД УРОКУ

І.  Організаційний момент

ІІ.  Ознайомлення з темою та метою уроку

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності

І\/. Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань. Проведення інструктажу щодо виконання роботи.

 1.  Виконання тестових завдань

Варіант. 1

Початковий рівень (0,5б)

► Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 1.  Інвенція — це розділ риторики, який вивчає:

А засоби виразності ораторської промови;

Б розробку предметної царини ораторської промови;

В структуру ораторської промови;

Г способи запам’ятовування ораторської промови.

 1. Елокуція — це розділ риторики, який вивчає...

А виразність ораторської промови;

Б розробку предметної царини ораторської промови;

В структуру ораторської промови;

Г способи запам’ятовування ораторської промови.

 1. Меморія — це розділ риторики, який вивчає...

А виразність ораторської промови;

Б розробку предметної царини ораторської промови;

В структуру ораторської промови;

Г способи запам’ятовування ораторської промови.

4. Топос — це риторичне поняття, що визначає...

А норми людської поведінки;

Б почуття;

В розум;

Г місце і час виголошення промови.

5. Аналогійний метод характеризується...

А зіставленням предметів і перенесенням властивостей з одного на інший;

Б послідовним розгортанням повідомлення і рухом тексту від загального до часткового;

В рухом від конкретного до загального;

Г рухом від безпідставних аргументів до фактів.

6. Укажіть рядки, у яких використовується антитеза.

А Гей над дорогою стоїть верба, Дзвінкі дощові струни ловить (П. Тичина);

Б Важким холодним сном за хатою спала земля (М. Коцю­бинський);

В Та дрібка солі, що на всю родину, І грудка цукру в той тривожний рік Так солодко і солоно — до згину — Такого не забути нам повік (М. Людкевич);

Г Холодним полум’ям займається Повітря мрійне, як вода (В. Стус).

Середній рівень (2б)

► Завдання 7 - 8 передбачає встановлення відповідності.

7. Поєднайте назви тропів та фігур з їхнім визначенням.

Назва                                       Визначення

А.  Паліндром 1. Риторична фігура, що полягає в зумисне

                                   підкресленому зіставленні двох протилеж­них, але пов’язаних між                 собою понять, явищ, речей, ідей та образів для підсилення вражень, для більшої    переконливості.

Б. Анафора            2. Образне перебільшення, яке виявляється

                                   в тому, що якась ознака приписується пред­мету в такій мірі, у  якій вона реально йому не властива й не може бути властивою.

В. Оксюморон   3. Віртуозна віршова форма, у якій певне

                                     слово або віршовий рядок можна читати зліва направо і навпаки при збереженні змісту.

Г. Антитеза        4.Риторична фігура, яка є сполученням двох непоєднувальних  понять, що мали б виключати одне одне, завдяки чому виникає ефект несподіваності  й свіжість образу.

Д. Гіпербола   5.Одна з риторичних фігур, що полягає

                                   у вживанні на початку рядків звукового, лексичного повтору чи повторення про­тягом цілого твору або його частини син­таксичних, строфічних структур.

8. Установіть відповідність між рядами словосполучень та стилями мовлення, до яких вони належать:

1. Офіційно-діловий      а) гостра зацікавленість, офіційний Київ;

2. Розмовний                  б) хуртовина айстр, осінні карнавали;

3. Публіцистичний        в) знищувати докази злочину, за звітний період;

4. Художній                   г) гнутися в дугу, виводити на чисту воду;

                                        д) залити за шкуру сала, романтичні балади.

Достатній рівень (1б)

Завдання 9-10 передбачають стислу відповідь на питання.

 9. Чому мову називають системою знаків? Свою думку обґрун­туйте.

 10. Назвіть країни з українською діаспорою.

Високий рівень (3б)

10. Наведіть два аргументи для підтвердження або спростування думки: «Немає нічого сильнішого за материнську любов».

Варіант. 2

Початковий рівень (0,5б)

 Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант.

 1.  Диспозиція — це розділ риторики, який вивчає...

А засоби виразності ораторської промови;

Б способи запам’ятовування ораторської промови;

В структуру ораторської промови;

Г розробку предметної царини ораторської промови.

 1. Еристика — це...

А засоби виразності ораторської промови;

Б виголошення оратором промови;

В мистецтво ведення суперечки;

Г методи запам’ятовування тексту промови.

 1.  Елоквенція — це розділ риторики, що вивчає...

А засоби виразності ораторської промови;

Б виголошення оратором промови;

В структуру ораторської промови;

Г розробку предметної царини ораторської промови.

 1.  Етос — це засоби впливу, що апелюють до...

А норм людської поведінки;

Б почуттів;

В розуму;

Г місця і часу виголошення промови.

 1. Індуктивний метод викладу матеріалу передбачає рух...

А від формулювання аргументів до формулювання тези;

Б від формулювання тези до формулювання аргументів;

В від конкретних фактів, явищ до загального виснов­ку за допомогою зіставлення ознак, властивостей цих явищ;

Г від безпідставних аргументів до фактів.

 1. Укажіть рядки, у яких використовується оксюморон.

А Гей над дорогою стоїть верба, Дзвінкі дощові струни ловить (П. Тичина);

Б Важким холодним сном за хатою спала земля (М. Коцю­бинський);

В Та дрібка солі, що на всю родину, І грудка цукру в той тривожний рік Так солодко і солоно — до згину — Такого не забути нам повік (М. Людкевич);

Г Холодним полум’ям займається Повітря мрійне, як вода (В. Стус).

Середній рівень (2б)

► Завдання 7 - 8 передбачає встановлення відповідності.

 1. Поєднайте назви тропів та фігур з їхнім визначенням.

 


Назва

Синекдоха

 

 

                              Б Літота

                              В Алюзія

                              Г Алегорія

                              Д Перифраз

Визначення

1. Художньо-стилістичній прийом, на­тяк, відсилання до певного літератур­ного твору, сюжету чи образу, а також історичної події з розрахунку на еру­дицію читача, покликаного розгадати закодований зміст.

2.Мовний зворот, який вживається за­мість звичайної назви певного об’єкта і полягає в різних формах опису його істотних і характерних ознак.

3.Різновид метонімії, у якому ціле подається через назву його частин, загальне — через його часткове вира­ження.

4. Різновид метафори, який є зрозумі­лим тільки в суцільному тексті на від­міну від метафори та персоніфікації. Зумисне применшення якоїсь ознаки шляхом повного чи часткового її запе­речення.


 

 

 

8. Метод характеризується…

    1. Аналогійний          A) рухом вiд конкретного до загального

    2. Дедуктивний          Б) вiд формулювання аргументiв до формулювання тези

    3. Індуктивний           В) вiд формулювання тези до формулювання аргументiв                                              

                                         Г) зiставленням предметiв i перенесенням властивостей з                                 одного на iнший

 

 


 

 

 

 Достатній рівень (1б)

 •                Завдання 9-10 передбачають стислу відповідь на питання.

9.  Що таке мовний знак? Доведіть, що слово книжка є мовним знаком.

 10. Назвіть видатних українських мовознавців.

Високий рівень (3б)

10. Наведіть два аргументи для підтвердження або спростування думки: «Батьківщину не вибирають».

 

 

\/. Підсумок уроку

\/І.  Домашнє завдання

► Підготуйте виступ до диспуту з проблем мовної культури. 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Назаренко Альона Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Рудика Віта
  класні завдання та відповідей немає
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. ноутов. Век
  ще б відповіді
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Любчик Наталія
Додано
24 вересня 2019
Переглядів
7424
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку