Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Контрольна робота № 1 з теми "Метали та їх сполуки"

Про матеріал

Завдання тестової контрольної роботи можна використовувати для визначення рівня навчальних досягнень учнів з теми "Метали та їх сполуки" у 10 класі. Картки містять диференційовані тестові завдання.

Перегляд файлу

Контрольна робота №1  з теми

«МЕТАЛИ ТА ЇХ СПОЛУКИ»

 

Варіант І

 

  1. Початковий рівень ( 3 бали )

( За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бали)

1. Позначте електронну формулу атома Натрію:

   А)1s22s22p2    Б)1s2222p4      В)1s22s22p63s1  Г) 1s22s22p43s23p4

2. У реакції натрію з сіркою відновником є:

А) Натрій  Б) Сірка

3. Під час електролізу розплаву кальцій хлориду на аноді виділяється:

А) Кальцій   Б) Водень   В) Кисень   Г) Хлор   Д) Вода

4. Під дією одного з продуктів реакції натрію з водою метиловий оранжевий у водному розчині змінює свій колір на:

А)  Червоний   Б) Жовтий  В) Рожевий   Г) Синій  Д) Зелений

5. Кальцій реагує з : А) Неметалами  Б) Металами  В) Водою

6. Високу корозійну стійкість виробів з алюмінію забезпечує міцна плівка, хімічна формула якої:

А)  H3AlO3    Б) HAlO2    В) Al(OH)3   Г) Al2O3

 

  1. Середній рівень( 3 бали )

( За кожне правильно виконане  завдання – 1 бал)

7. Для добування алюміній гідроксиду можна взяти такі пари речовин:

А) Al(NO3)3 та KOH  Б) Al2(SO4)3 та Cu(OH)2     В) AlCl3 та Ba(OH)2 Г) AlPO4 та NaOH 

 

8. Продуктами термічного розкладання ферум(ІІІ) гідроксиду є:

А) Fe2O3      Б) Fe3O4      В) FeO  Г) H2O  Д) Fe(OH)2   

 

 

 

9. Ферум(ІІ) оксид взаємодіє з:

А) Сульфур(VI) оксидом  Б) Хлоридною кислотою  В) Натрій гідроксидом  Г) Нітратною кислотою 

 

3. Достатній рівень( 3 бали )

( За кожне правильно виконане  завдання –1,5 бали)

10. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій

 

Реагенти                                                   Продукти реакцій

А) Аl (OH)3 + 3НС1                                  1. 2NаАlО2 + 3Н2

Б)  ВаСl2 + Н2SО4                                     2. АlСl3 + 3Н2О

В)  Са(ОН)2 + NH4Cl                                3. ВаSО4 + 2НСl

Г) 2Н3PО4 + 3МgО                                    4. CаСl2+ NH4ОН

                                                                     5. Mg3(PO4)2+ 3Н2О

 

11. Здійсніть перетворення речовин, вкажіть тип реакцій:

Al → Аl 2O3 → АlСl3 → Аl (OH)3 → Аl(NO3)3

 

4. Високий рівень ( 3 бали )

У завданні 12 розв’яжіть задачу.

 

12. Технічним карбон(ІІ) оксидом масою 105 г, масова частка домішок в якому 0,2, можна відновити з ферум(ІІІ) оксиду залізо масою, г:

А) 56    Б) 112    В) 224    Г) 448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«МЕТАЛИ ТА ЇХ СПОЛУКИ»

 

Варіант ІІ

 

1.Початковий рівень ( 3 бали )

( За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бали)

 

1. Позначте електронну формулу атома Магнію:

   А)1s22s22p6    Б)1s2222p2      В)1s22s22p63s2  Г) 1s22s22p43s23p4

2. Алюміній оксид і алюміній гідроксид:

   А) Основні  Б) Кислотні  В) Амфотерні  Г) Несолетворні

3. Вкажіть, які з наведених речовин, що реагують із натрієм:

   А)Сірка           Б) Вода        В) Кисень     Г)Водень

4.  Формула залізної ожарини:

   А) Fe2O3       Б) Fe3O4     В) FeO  Г) Fe(OH)2      Д) Fe(OH)3

5. До якого типу відноситься реакція:  2Са+ О2→2 СаО

    А) Заміщення      Б) Розкладу      В) Обміну    Г) Сполучення.

6. Визначте до якого класу органічних сполук належить речовина Nа2СО3:

    А) Основи     Б) Кислоти      В) Солі      Г) Оксиди

 

2.Середній рівень( 3 бали )

( За кожне правильно виконане  завдання – 1 бал)

7. Який метал використовують для виготовлення фольги:

    А)  алюміній     Б) натрій    В) літій   Г) срібло

 

8. Які метали мають добру електропровідність:

    А)  цинк   Б) магній     В) кальцій    Г) мідь

 

 

 

 

 

9. Корозія металівце: А) Процес окиснення  Б) Окисно-відновний процес В) Процес   відновлення  Г)  Електрохімічний процес

 

3. Достатній рівень( 3 бали )

( За кожне правильно виконане завдання – 1,5 бали)

 

10. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

Реагенти                                                           Продукти реакцій

А) 2А1 + ЗН24                                              1. Н2S

Б) ZnСl2 + NаОН                                               2. Аl2(S04)3 + 3Н2               

В) 2Са +   6НС1                                                 3. 2СаСl2 + ЗН2
Г) 2НСl + Zn                                                  4. NаСl+ Zn(ОН)2

                                                                            5. ZnС12 + Н2О

 

11. Здійсніть перетворення речовин, вкажіть тип реакцій:

Са → СаО  → Са(ОН)2 → СаС03 → СаО → Са(ОН)2 → СаСl2 

 

4. Високий рівень ( 3 бали )

У завданні 12 розв’яжіть задачу.

 

12. Об’єм водню, потрібного для взаємодії з ферум(III) оксидом кількістю речовини 0,1 моль, становить, л:

А) 2,24  Б) 6,72  В) 8,96  Г) 11,2  Д) 5,6

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Матеріали до уроків
Додано
15 січня 2018
Переглядів
653
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку